Anda di halaman 1dari 5

Isi Kandungan

Panduan Kursus TOPIK 1 BACAAN AL-QURAN DAN TARANNUM 1.1 Kurikulum Bacaan al-Quran 1.1.1 Tahsin al-Saut: Hujah dan Dalilnya 1.1.2 Tajwid: Hujah dan Dalilnya 1.1.3 Tarannum: Hujah dan Dalilnya 1.1.4 Tartil: Hujah dan Dalilnya 1.2 Penghantar Tarannum 1.2.1 Istilah-istilah dalam Tarannum 1.2.2 Bentuk dan Gaya Tarannum dalam al-Quran 1.2.3 Peranan Harakah 1.3 Hukum Tarannum 1.3.1 Ikhtilaf Ulama Berkenaan Hukum Tarannum al-Quran 1.3.2 Analisa Hukum Tarannum al-Quran 1.3.3 Hukum Wanita Membaca Al-Quran Rumusan Kata Kunci Rujukan TAHSIN AL-SOUT 2.1 Seni Suara Menurut Islam 2.1.1 Seni Suara: Definisi, Alat dan Sifat-sifatnya 2.1.2 Kepentingan Suara dalam Membaca al-Quran 2.1.3 Peranan Suara dalam Bacaan al-Quran 2.2 Kelunakan Suara 2.2.1 Tabaqah Suara 2.2.2 Burdah Suara dan Peranannya 2.2.3 Suara dan Lahjah Arab 2.3 Latihan Suara 2.3.1 Cara Memelihara Kualiti Suara 2.3.2 Cara Melatih Suara 2.3.3 Latihan Pernafasan Rumusan Kata Kunci Rujukan xi -xvi 1 2 3 5 8 10 12 12 13 14 15 15 19 21 24 25 25 27 28 30 32 33 33 33 34 35 35 36 36 37 38 39 39

TOPIK 2

iv

ISI KANDUNGAN

TOPIK 3

PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN 3.1 Sejarah Tarannum al-Quran 3.1.1 Tarannum pada Zaman Rasulullah s.a.w. 3.1.2 Tarannum pada Zaman Tabi`in r.a. dan Pascanya 3.1.3 Tarannum di Nusantara 3.2 Falsafah Tarannum dan Peranannya 3.2.1 Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran 3.2.2 Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia 3.2.3 Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik 3.3 Pembahagian Seni Tarannum al-Quran 3.3.1 Tarannum: Lahjah Arab Hijazi 3.3.2 Tarannum: Lahjah Arab Misri 3.3.3 Perbandingan Tarannum Lahjah Arab Hijazi dan Misri Rumusan Kata Kunci Rujukan TARANNUM BAYYATI 4.1 Sejarah Tarannum Bayyati 4.1.1 Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya 4.1.2 Sifat-sifat Alunan Tarannum Bayyati 4.1.3 Peranan Bayyati 4.2 Tatbiq Tarannum Bayyati dalam al-Quran 4.2.1 Surah yang BerMad Aridh Lissukun 4.2.2 Surah yang BerMad Iwad 4.2.3 Surah yang Tiada BerMad di Kepala Ayat 4.3 Tarannum yang Diwaslah dengan Bayyati 4.3.1 Husayni: Pengertian dan Peranannya 4.3.2 Kurdi: Pengertian dan Peranannya 4.3.3 `Iraqi: Pengertian dan Peranannya Rumusan Kata Kunci Rujukan

40 41 43 47 47 48 48 49 50 52 52 53 54 54 55 56 57 58 58 58 59 61 61 61 62 62 63 65 67 69 69 70

TOPIK 4

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5

TARANNUM NAHAWAND 5.1 Sejarah Tarannum Nahawand 5.1.1 Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya 5.1.2 Sifat-sifat Alunan Nahawand 5.1.3 Peranan Nahawand 5.2 Tatbiq Tarannum Nahawand dalam al-Quran 5.2.1 Surah yang BerMad Aridh Lissukun 5.2.2 Surah yang BerMad Iwad 5.2.3 Surah yang Tiada BerMad di Kepala Ayat 5.3 Tarannum yang Diwaslah dengan Nahawand 5.3.1 `Ajam: Pengertian dan Peranannya 5.3.2 Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Rumusan Kata Kunci Rujukan TARANNUM RAST 6.1 Sejarah Tarannum Rast 6.1.1 Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 6.1.2 Sifat-sifat Tarannum Rast 6.1.3 Peranan Tarannum Rast 6.2 Tatbiq Tarannum Rast dalam al-Quran 6.2.1 Tatbiq Tarannum Rast dalam Surah yang BerMad Aridh Lissukun 6.2.2 Tatbiq Tarannum Rast dalam Surah yang BerMad Iwadh 6.2.3 Tatbiq Tarannum Rast dalam Surah yang Tidak BerMad di Kepala Ayat 6.3 Tarannum yang Sesuai Diwaslahkan dengan Rast 6.3.1 Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast Rumusan Kata Kunci Rujukan

71 72 72 72 73 75 75 75 76 76 77 78 80 80 81 82 83 83 84 85 86 86 87 87 88 89 90 91 91

TOPIK 6

vi

ISI KANDUNGAN

TOPIK 7

TARANNUM SOBA 7.1 Sejarah Tarannum Soba 7.1.1 Definisi Soba dan Sejarah Perkembangannya 7.1.2 Sifat-sifat Tarannum Soba 7.1.3 Peranan Tarannum Soba 7.2 Tatbiq Tarannum Soba dalam al-Quran 7.2.1 Tatbiq Tarannum Soba dalam Surah yang BerMad Aridh Lissukun 7.2.2 Tatbiq Tarannum Soba dalam Surah yang BerMad Iwadh 7.2.3 Tatbiq Tarannum Soba dalam Surah yang Tidak BerMad di Kepala Ayat 7.3 Tarannum yang Sesuai Diwaslahkan dengan Soba 7.3.1 Peranan Waslah al-Mumasalah di dalam Tarannum Soba Rumusan Kata Kunci Rujukan TARANNUM HIJAZ 8.1 Sejarah Tarannum Hijaz 8.1.1 Definisi Hijaz dan Sejarah Perkembangannya 8.1.2 Sifat-sifat Tarannum Hijaz 8.1.3 Peranan Tarannum Hijaz 8.2 Tatbiq Tarannum Hijaz dalam al-Quran 8.2.1 Tatbiq Tarannum Hijaz dalam Surah yang BerMad Aridh Lissukun 8.2.2 Tatbiq Tarannum Hijaz dalam Surah yang BerMad Iwadh 8.2.3 Tatbiq Tarannum Hijaz dalam Surah yang Tidak BerMad di Kepala Ayat 8.3 Tarannum yang Sesuai Diwaslahkan dengan Hijaz 8.3.1 Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Hijaz Rumusan Kata Kunci Rujukan

93 94 94 94 95 97 97 97 98 98 99 100 101 101 103 104 104 105 106 107 107 107 108 108 109 110 111 111

TOPIK 8

ISI KANDUNGAN

vii

TOPIK 9

TARANNUM SIKAH 9.1 Sejarah Tarannum Sikah 9.1.1 Definisi Sikah dan Sejarah Perkembangannya 9.1.2 Sifat-sifat Tarannum Sikah 9.1.3 Peranan Tarannum Sikah 9.2 Tatbiq Tarannum Sikah dalam al-Quran 9.2.1 Tatbiq Tarannum Sikah dalam Surah yang

113 114 114 114 115 117 117 117 118 118 119 120 121 121 122 123 123 123 124 126 126 127 127 128 128 130 130 131

BerMad Aridh Lissukun


Tatbiq Tarannum Sikah dalam Surah yang BerMad Iwadh 9.2.3 Tatbiq Tarannum Sikah dalam Surah yang Tidak BerMad di Kepala Ayat 9.3 Tarannum yang Sesuai Diwaslahkan dengan Tarannum Sikah 9.3.1 Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Sikah Rumusan Kata Kunci Rujukan TOPIK 10 TARANNUM JIHARKAH 10.1 Sejarah Tarannum Jiharkah 10.1.1 Definisi Jiharkah dan Sejarah Perkembangannya 10.1.2 Sifat-sifat Tarannum Jiharkah 10.1.3 Peranan Tarannum Jiharkah 10.2 Tatbiq Tarannum Jiharkah dalam al-Quran 10.2.1 Tatbiq Tarannum Jiharkah dalam Surah yang BerMad Aridh Lissukun 10.2.2 Tatbiq Tarannum Jiharkah dalam Surah yang BerMad Iwadh 10.2.3 Tatbiq Tarannum Jiharkah dalam Surah yang Tidak BerMad di Kepala Ayat 10.3 Tarannum yang Sesuai Diwaslahkan dengan Jiharkah 10.3.1 Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Jiharkah Rumusan Kata Kunci Rujukan 9.2.2