KAWASAN KAJIAN

Kawasan kajian saya ialah di Taman Putra Perdana, Puchong, Selangor. (Lihat Peta Lakar 1) Kawasan ini merupakan kawasan bekas lombong bijih timah yang telah dibangunkan menjadi kawasan perumahan. Taman Putra Perdana yang terletak di Puchong Selatan di bawah lingkungan Daerah Sepang. Daerah Sepang terletak di bahagian selatan Selangor.(Lihat Peta Lakar 2)

Pada asalnya, Sepang hanyalah sebuah daerah terpencil yang jarang dikunjungi. Namun kini, daerah Sepang paling dikenali sebagai tuan rumah Litar Antarabangsa Sepang (Sepang International Circuit, SIC) dan sebagai tapak lokasi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International Airport, KLIA).

Daerah Sepang mempunyai keluasan sebanyak 59, 966 hektar dan dibahagikan kepada tiga buah mukim. (Lihat Rajah 1). Ketiga-tiga buah mukim ini mempunyai 19 buah kampung dan 4 buah kampung baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful