Anda di halaman 1dari 2

DHAPUKAN PAROGO KRIDHA DARMA SAHA LAMPAH-LAMPAHING PAWIWAHAN DHAUPIPUN

Rr. Indah Permata AMf.


Ibu Dyah Ayu Jl. Garuda No.99 Solo

Dhaup Kaliyan

Bgs. Joko Satrio, AMd.


Bp. Ibu Drs. Nindyo Siswadi Perum Agronamarta Blok H7 Sukoharjo

PAHARGYAN Dinten Suryo Kaping : Minggu Kliwon : 26 Juli 2020

Wanci Jam : 19.00 WIB Wonten ing : Gedung LANGEN PALIKRAMAN (Gedung Pegadaian Gading) Jl. Kolonel Sugiyarto 33 Gading Solo

SUSUNAN DAPUKAN PAROGO PANITIA WIWAHAN atau SUSUNAN PANITIA RESEPSI PERNIKAHAN DIPERSEMBAHKAN OLEH HTTP://GROSIRKEBAYA.NET - HTTP://BATIKCINTA.COM HTTP://GROSIRPASARKLEWER.COM

ATUR PAMBUKA
Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun kepareng matur langkung rumiyin, kulo sak keluarga nyuwun agunging samudro pangaksami. Awit kulo kumowantun saestu badhe damel ribet lan ngrepotaken panjenengan sami, ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pepanggih wedal meniko, sak perlu kepareng kulo suwuni sanjoto pitulungan anggen kulo badhe anetepi darmaning tiyang sepuh amisudha putro amiwoho siwi anggen kulo badhe daupaken putri kulo pun

Rr. Indah Permata,AMf.


Ibu Dyah Ayu Jl. Garuda No.99 Solo Dhaup Kaliyan

Bgs. Joko Satrio, AMd.


Bp. Ibu Drs. Nindyo Siswadi Perum Agronamarta Blok H7 Sukoharjo

UNTUK MENDOWNLOAD FILE INI SILAHKAN MASUK KE BLOG KAMI di http://bit.ly/susunanpanitia (huruf kecil semua)
BERISI : SUSUNAN PANITIA SUSUNAN ACARA

SUSUNAN DAPUKAN PAROGO PANITIA WIWAHAN atau SUSUNAN PANITIA RESEPSI PERNIKAHAN DIPERSEMBAHKAN OLEH HTTP://GROSIRKEBAYA.NET - HTTP://BATIKCINTA.COM HTTP://GROSIRPASARKLEWER.COM