ISL – EDU 3106

ISL PISMP PJ Sem 5 (2010) Minggu/ Tarikh 1 Kuliah (jam) • Pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok • Jenis dan demografi kelompok Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya. • Bangsa • Struktur masyarakat/ kelas sosial • Kepercayaan • Bahasa (3 jam) jam) Banding beza dengan menggunakan borang pengurusan grafik (PG) tentang implikasi kepelbagaian sosio-budaya dari aspek guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. (1 Tutorial (jam) Sediakan ‘family tree’ peribadi dan kaitkan dengan sejarah penghijrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

BUDAYA DALAM PEMBELAJARAN

Tajuk dan Kandungan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia.

Amali (jam)

ISL (jam)/ Sediakan ‘family tree’ peribadi serta faktor-faktor penghijrahan nenek moyang. Buat tinjauan pusat sumber dan menemu bual dengan kawan pelbagai kaum. (SekurangKurangnya 2 Orang Kawan Berlainan Suku Kaum) Perbincangan dalam kumpulan.

2

Bincang dalam kumpulan kecil tentang pantang larang pelbagai kaum di Malaysia. Bentang hasil perbincangan.

3

Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya.

• Adat resam

• Jantina (gender)
Implikasi Kepelbagaian SosioBudaya • Guru • Murid • Sekolah Kurikulum tersirat • Kelas sosial Jantina

4

Implikasi Kepelbagaian SosioBudaya • Ketaksamaan Peluang Pendidikan

Dalam bentuk forum kecil, buat perbincangan tentang faktorfaktor yang menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan dari segi jantina pada peringkat pengajian tinggi dan implikasinya terhadap

Layari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan ketaksamaan peluang

Februari 2008

7 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya • Perhubungan antara kelompok etnik Pembentangan hasil perbincangan tentang rasional pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP). 8 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya • Pengurusan pengajaran dan pembelajaran • Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok (Cultural and indigenous relevant pedagogy) .Pedalaman • Pengurusan persekitaran fizikal • Pengurusan persekitaran sosio-emosi • • 6 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Buat satu lakaran pelan lantai dan bincang tentang persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.Orang Asli . Amali (jam) ISL (jam)/ pendidikan dari aspek jantina. Guru pelatih menyediakan peta minda tentang kriteria-kriteria untuk pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. 5 Ketaksamaan Peluang Pendidikan • Kumpulan minoriti Murid berkeperluan khas (exceptional students) Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan . Menyediakan peta minda yang berkaitan. terutamanya dari aspek fizikal dan sosioemosi. Cari maklumat berkaitan dengan RIMUP dan bersedia untuk pembentangan. Bincang dalam kumpulan kecil berkaitan dengan perancangan. Berbincang dalam kumpulan kecil dan menyediakan pelan lantai yang mesra budaya.Indigenous . keluarga.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) individu. Cari maklumat daripada pelbagai sumber. masyarakat dan negara. pelaksanaan serta kesan Program Kelas Intervensi Awal (KIA 2M).

Amali (jam) ISL (jam)/ Berbincang dan melengkapkan borang PG membanding beza. Bincangkan keunikan pelbagai adat yang patut dihormati dan dihargai.Minggu/ Tarikh 9 Tajuk dan Kandungan Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Kuliah (jam) • Pedagogi kelas bercantum • Sosiolinguistik Tutorial (jam) Guru pelatih merancang dan menyediakan RPH untuk pedagogi kelas bercantum. 10 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya • Kemahiran Komunikasi Guru • Penilaian berasaskan Lisan budaya (Culturally responsive assessment) Setiap kumpulan mempersembahkan simulasi yang bertemakan adat makan salah satu etnik. Membuat persediaan simulasi. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (1 MINGGU) -- Praktikum 1 -- Praktikum 1 -- Praktikum 1 -- Praktikum 1 -- .

Pembentangan dan perbncangan.Indigenous Pedalaman 13 • Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya Guru pelatih menyediakan pelan tindakan yang mesra budaya.Orang Asli .Minggu/ Tarikh 11 Tajuk dan Kandungan Kemahiran Komunikasi Guru Kuliah (jam) Tutorial (jam) Video klip yang berkaitan dengan kemahiran komunikasi guru ditayangkan. Fokus perbincangan ialah kumpulan sasaran. Cari maklumat tentang kumpulan sasaran yang dipilih.Pedalaman Merancang dan melaksanakan pelan tindakan . Amali (jam) ISL (jam)/ Cari maklumat di pusat sumber tentang kemahiran komunikasi guru. guru pelatih berbincang dan memberi pendapat mereka.Orang Asli . objektif.Indigenous . . • Bukan lisan • Laras bahasa 12 Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya • Merancang dan melaksanakan pelan tindakan . Perbincangan tentang proses merancang dan menyediakan pelan tindakan yang mesra budaya. tempoh masa dan langkah-langkah tindakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful