Anda di halaman 1dari 2

TUGAS MATEMATIKA PEMINATAN

Limit Fungsi Trigonometri & Limit Tak Hingga Fungsi Trigonometri

Petunjuk:

1. Kerjakan pada selembar/beberapa lembar kertas folio bergaris.


2. Tuliskan penyelesaian soal dengan jelas dan runtut.
3. Kumpulkan tugas ini sesuai dengan waktu yang telah disekapati.
4. Penilaian
- Mengumpulkan tugas tepat waktu dan jawaban lengkap = 70 point
- Skor untuk setiap jawaban benar No. 1 – 13 = 2 point
- Skor untuk setiap jawaban benar No. 14 = 4 point

Soal

1. Buku Paket Hal 11 No. 1


2. Buku Paket Hal 11 No. 2
3. Buku Paket Hal 12 No. 9
4. Buku Paket Hal 13 No. 10
5. Buku Paket Hal 13 No. 11
6. Buku Paket Hal 13 No. 14
7. Buku Paket Hal 34 No. 7
8. Buku Paket Hal 34 No. 14
9. Buku Paket Hal 35 No. 19
cos 2x − 1
10. lim = ... .
x →0 cos 5x − cos x

3
A. −
2
1
B. −
6
1
C.
12
1
D.
6
3
E.
2
tan x − tan y
11. lim = ... .
x →y  x
1 −  (1 + tan x. tan y )
 y
A. –1
B. 1
C. 0
D. –y
E. Y
2 5
.sin
12. Nilai lim x x adalah ... .
x → 10
1 − cos
x
A. –5
1
B.
5
1
C.
3
3
D.
5
E. 3
a
1 - cos
13. Jika nilai lim x = 1 , maka ... .
x →~  2 1
b1 - cos 
 x
A. a2 = b
B. a2 = 2b
C. a=b
D. a = 2b
E. a = 2b2
√𝑎𝑥+𝑏−4 1
14. Jika nilai lim 𝜋 = − 24, maka 𝑏 − 8𝑎 =….
𝑥→4 (𝑥−1) cos( 2 −4+𝑥)
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4