Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KELAMBU

42700 BANTING
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
SAINS TAHUN 1

NAMA: _____________________________ TAHUN: 1 ________________

BAHAGIAN A – (10 markah)

Pilih jawapan yang paling tepat dan bulatkan jawapan tersebut.

1. Manakah antara berikut adalah benda hidup 

a. b.

c. d.

2. Manakah antara berikut adalah benda bukan hidup 

a. b.

c. d.