Anda di halaman 1dari 120

5DQFDQJDQ3HQJDMDUDQ7DKXQDQ7LQJNDWDQ 5$1&$1*$13(1*$-$5$1 3(1',',.$16(1,9,68$/ 7,1*.

$7$1 
Bulan /Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Startegi P & P BBM

Minggu 1.0 PENGHASILAN 1 SENI VISUAL 1.1ASAS SENI REKA a. Unsur Seni i. GARISAN 1. Jenis garisan seperti 1. 1. 2. 3. kasar nipis berbulu 2. 1. Memahami garisan dalam konteks seni. Memahami jenis-jenis garisan. . Aras 1 2. Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka 1. Pelajar menghasilkan berbagai-bagai jenis garisan Pelajar menghasilkan kesan spontan dengan menggunakan pelbagai bahan. 1. Teori Kecerdasan Pelbagai jenis alat tulis Pelbagaiseperti pen, pensel, Interpersonal, Visual ruang, marker, krayon, .tali guni, urat kayu, daun,

Verbal Linguistik, arang, nila, berus dan lain-lain. Kecerdasan kinestetik

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Minggu 2

1.

Garisan di alam Aras 2 sekeliling 1. Memahami wujudnya garisan di alam

1.

Pelajar mencipta pergerakan dengan garisan.

1.

Pembelajaran masteri menguasai hasil

Kertas warna

1. 2.

benda alam benda buatan manusia

sekeliling. 2. Memahami pelbagai bahan memberi kesan garisan yang berlainan.

2.

Pelajar maklumat menghasilkan satu 2. Pembelajaran teknik kajian garisan samada cetakan lino, saring sutera, anyaman. konstektual memproses maklumat.

1.

Kajian kesan garisan melalui pelbagai media pelbagai teknik Garisan dan pergerakan. Garisan dan corak. Garisan untuk menimbulkan Aras 3 1. 2. Mencipta pergerakan ilusi dengan garisan Memahami susunan garisan dengan menimbulkan bentuk dalam lukisan dan catan 1.

1. 2. 1.

Minggu 3

1. 2.

Pelajar melukis KBKK mengumpul dan Pensel, pensel warna mengelaskkan kritis beberapa bentuk, Menurut urutan kritis contohnya KUBUS dan memasukkan garisan dengan gaya susunan dan jarak yang

bentuk. 3. Garisan dan ruang

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

berlainan. 2. Pelajar menghasilkan satu sketsa Minggu ii. RUPA 4 1. Jenis rupa Aras 1 1. 2. Mengenal dan membezakan rupa organik dan geometri. Mengenal rupa positif dan negatif. 2. 1. Hasilkan rupa contoh daun dengan menggunakan kertas hitam dan bewarna. Lukis 2 rupa geometri ( satu positif dan satu negatif) 3. Hasilkan catan mono dengan menggunakan objek kutipan seperti daun atau tulang ikan. Minggu 5 1. Rupa dan Aras 2 1. Membuat corak 1. Pembelajaran 1. Teori Kecerdasan Rajah-rajah matematik, Pelbagaigambar-gambar bahan Interpersonal, organik, logo, huruf dan Kecerdasan simbol

(i) geometri (ii) organik 1. Rupa positif dan negatif.

kinestetik 2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran lambang. 2. Rupa dan corak.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

1.

Memahami lambang dihasilkan daripada rupa. 2.

ulangan struktur mengenai rupa positif dan negatif. Capan Saring Sutera Rupa POSITIF dan NEGATIF 3. Hasilkan mobail dengan

konstektual memproses maklumat. 2. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

rupa .. 4. Teknik warna atau kolaj 5. Capan Saring sutera 6. Membuat pembalut hadiah, kulit album Minggu 6 1. Rupa dan muka Aras 3 taip. 1. Memahami teknik penghasilan rupa muka taip. 1. Gunting huruf KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis pada akhbar dan lekatkan pada kertas lukisan . 2. Membuat huruf BLOK (3 X 5) A

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Z, 0 9. 3. - Lanjutan latiahan membina huruf 5 X 5 atau 4 X5 1. Hasilkan

POSTER 2. Mencipta lambang dari objek yang mudah Minggu iii. BENTUK 7 1. 1. 2. 1. Jenis bentuk konkrit ilusi Garisan dan 1. Memahami garisan dapat mencipta bentuk konkrit dan ilusi. 1. 1. 1. bentuk. 2. Rupa dan bentuk. 3. . 2. Menghasilkan bentuk dalam catan. 3. Menghasilkan lukisan bergambar yang Memahami bentuk konkrit dan ilusi. bahan buangan. 1. Hasilkan kerja binaan dari hasil-hasil / 1. Teori Kecerdasan Kertas tumbuk, dan gam. PelbagaiInterpersonal, Kecerdasan kinestetik 2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

1.

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

bertemakan pemandangan ( penegasan pada bentuk) Minggu UJIAN PENCAPAIAN 1 8

Minggu 9

1. 2.

Membina bentuk. Bentuk manusia

1. 1. 2. Memahami rupa dapat mencipta bentuk. Menggambar hasil lukisan dengan penekanan kepada penghasilan bentuk di dalam ruang.

1.

Arca dari dawai, lidi, pencolek gigi dll. ( garisan menghasil bentuk)

1.

Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

Lidi, dawai halus

2.

Hasilkan bunga, bakul, burung dari

2.

KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis, menurut urutan

kertas warna. 3. Melukis rakan shading supaya menimbulkan bentuk. 4. lilit dawai pada objek contoh botol dan pergerakannya.

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran 1. 1.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Minggu iv. JALINAN 10 1. 1. 2. 1. Jenis jalinan sentuh tampak Mengkaji bentuk jalinan.

1. Memahami jenis-jenis jalinan sentuh dan tampak.

Cipta satu kerjakolaj berdasarkan pungutan bahan yang menunjukkan

1.

Teori Kecerdasan Gambar buah nenas, daun, sisik ikan, tikar, Pelbagaitayar, anyaman, Interpersonal, Kecerdasan

1. 1. Mengaitkan aktiviti jalinan dalam mencorak.

kinestetik 2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

jalinan. 2. Menghasilkan kerja kolaj daripada keratin majalah atau surat khabar berdasarkan tema yang sesuai.

Minggu 11

1.

Mencipta jalinan dengan pelbagai

1. 1. 2. Merancang penggunaan bahan berjalinan dalam aktiviti kolaj. Menghasilkan satu penghasilan seni dengan menggunakan pelbagai bahan berjalinan

1.

Membuat capan dengan menggunakan bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang berjalin. e.g. pelepah pisang.

1.

Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

perca kain, kertas warna, gam, gunting dan sebagainya.

bahan. 2. Mencipta jalinan dengan

2.

KBKK mengumpul dan mengelaskkan

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran pelbagai teknik.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

2.

Lukis beberapa objek contoh cawan, botol, pasu, buahbuahan dan masukkan jalinan.

kritis

Minggu UJIAN PENCAPAIAN 2 12 Minggu v. RUANG Aras 1 13 1. Perhubungan ruang dan perspektif. Minggu 14 Aras 3 Memahami konsep ruang dalam lukisan perspektif 1. Memahami pelbagai saiz dapat mewujudkan kesan ruang.

1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.

1.

Teori Kecerdasan Kertas lukisan, cat air dan pensel. PelbagaiInterpersonal, Kecerdasan kinestetik Gambar pemandangan.

1.

Perhubungan ruang dan perspektif.

1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.

1.

Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Kertas lukisan, cat air dan pensel. Gambar pemandangan.

Minggu 15

1.

Perhubungan ruang dan warna.

Aras 2 1. Memahami warna dan ton dapat menimbulkan ruang di dalam hasil karya

1.

Pembelajaran konstektual memproses

Kertas lukisan, cat air dan pensel. Gambar pemandangan.

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran seni.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

maklumat. 1. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis 1. Pelajar mencampurkan 2 warna menjadi warna sekunder. 2. Pelajar mencampurkan warna bersebelahan dalam roda warna untuk menjadi warna tertier. 1. Teori Kecerdasan Carta roda warna. PelbagaiInterpersonal, Kecerdasan kinestetik Cat air, berus, pembancuh warna

Minggu 16

1.

Perhubungan ruang dan bentuk.

Aras 2 1.

1. Hasilkan bulatanbulatan warna tona Mewujudkan ciptaan ruang di dalam hasil warna

seni Minggu vi. WARNA 17 1. 1. 2. 3. Jenis warna Warna asas warna sekunder warna tertier Aras 1 1. 2. Mengenal jenis-jenis warna. Mengetahui warna asas tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain

Minggu 18

1.

Kaitan warna dan suasana dalam alam sekeliling.

Aras 2 1. Mengait warna seni tampak dengan warna

1.

Mencipta pelbagai jenis rupa dan warna

berus, pembancuh warna

alam sekeliling. 2. Memilih nilai warna ton.

untuk mobail. 2. Menghasilkan

Bulan /Minggu 2. 1. 2.

Bidang / Unit Pembelajaran Nilai warna: ton kroma 3. 4.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Memahami wujudnya ton di alam sekeliling. Memahami gubahan sewarna 3.

kerja kolaj dengan jenis-jenis warna. Pelajar menghasilkan

BUKU SKRAP 4. Pelajar memilih satu warna asas dan mencampurkan dengan warna putih dalam nisbah yang berlainan. Minggu PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19- 20 Minggu 1. Gubahan warna Aras 2 21 1. 2. 3. Sewarna harmoni penggenap 1. Memahami wujudnya warna panas dan sejuk serta kaitannya dengan alam sekeliling dan kegiatan seni lukis 2. 3.

1.

Hasil gubahan kerja kolaj dengan menggunakan tisu / selofone paper secara bertindih-tindih. Lukis satu reka corak yang mudah dengan satu warna

1.

Teori Kecerdasan Carta roda warna. PelbagaiInterpersonal, Kecerdasan kinestetik Cat air, berus, pembancuh warna.

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

dalam pelbagai ton 4. Hasilkan satu corak berdasarkan warna HARMONI 5. 6. Menghasilkan gubahan warna PENGGENAP dan SEPANDUK

atau POSTER 7. Membuat corak bebas 8. Melekatkan warna-warna tertentu pada sekeping kertas warna yang besar sedikit saiznya. Minggu 22 1. 1. 2. Suhu warna warna panas warna sejuk Aras 2 i. Memahami warna berubah mengikut jarak 2. 1. Mewarna pemandangan di luar bilik darjah. Melukis dan mewarna daripada 1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat 2. Pembelajaran Cat air, berus, pembancuh warna.

Bulan /Minggu 1. 2. 3.

Bidang / Unit Pembelajaran Warna bertindak. Warna perspektif.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

keratan akhbar 3. Menghasilkan gubahan seperti poster, mencorak, logo, kad ucapan.

konstektual memproses maklumat.

Minggu 1.2 Prinsip Rekaan 23 i. HARMONI 1. Kajian harmoni Aras 1 di alam sekeliling dari segi susunan bentuk dan warna serta corak 1. Memahami wujudnya harmoni dalam alam sekeliling dari segi susunan garisan, warna, rupa bentuk dan jalinan. 1. Hasilkan Harmoni dalam mencorak ( kerja kolaj) potong kertas dan tampal 2. Susun jaluran kertas ( yang dipotong) dan tampal pada kertas. 1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat 2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat. 3. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis Rotan, mengkuang atau kertas warna.

tradisional seperti Aras 2 ukiran, anyaman dan tembikar. 2. Aplikasi 1. Mamahami penggunaan harmoni dalam kegiatan aktiviti seni.

harmoni dalam aktiviti mencorak Aras 3 dan mereka 1. Mengaplikasi penggunaan harmoni di bentuk. dalam aktiviti seni. Minggu 1.2.2 KONTRA

Bulan /Minggu 24 1.

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Kajian penerokaan melalui penggunaan unsur-unsur seni.

Aras 1 1.

Tema POSTER Jauhi

1.

Pembelajaran masteri menguasai hasil

Kertas warna , gam dan gunting.

Dadah. Gaya Memahami penggunaan unsur-unsur seni POINTILISME. ( Titikserta kombinasinya untuk menimbulkan titik ) konrta dalam aktiviti seni.

maklumat 2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat. 3. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

2.

Aplikasi kontra Aras 2 dalam aktiviti seni 1. Menghasilkan lukisan yang bertemakan kontra

1. 2. 3.

corak Poster menggambar

Aras 3 1. 2. Membezakan harmoni dan kontra. Merancang dan menghasilkan lukisan yang berkonsepkan kontra

Minggu iii. PENEGASAN 25 1. 2. Kajian penegasan. Fokus dalam sesuatu susunan seperti yang terdapat dalam Aras 1 1. Memahami maksud penegasan di dalam konteks seni. 2. Aras 2 Membuat corak, Poster atau catan. 1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual memproses Contoh poster, iklan, pembungkusan dan lainlain.

Bulan /Minggu 1. 2.

Bidang / Unit Pembelajaran alam sekeliling lukisan atau 1.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Memahami wujudnya penegasan pada alam sekeliling.

maklumat. 3. KBKK mengumpul dan mengelaskkan

corak 3. kerja 3 D 1. Aplikasi penegasan dalam aktiviti mencorak dan menggambar.

Aras 3 1. Memahami penggunaan penegasan dalam lukisan, catan dan aktiviti seni.

kritis

Minggu UJIAN PENCAPAIAN 3 26 Minggu iv. IMBANGAN 27 1. Kajian imbangan (i) alam sekeliling susunan bentuk (ii) Corak dan motif rupa dan warna 1. Aplikasi 1. 2. Aras 1 Buat susunan corak imbangan simitri dan Memahami makna imbangan tidak simitri. Memahami imbangan terdapat pada objek alam semulajadi dan buatan manusia. Aras 2 1. Memahami imbangan dalam corak dan motif.

1.

Teori Kecerdasan Gambar-gambar objek alam yang seimbang. PelbagaiKetas lukisan warna dan Interpersonal, berus. Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

2.

Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

imbangan dalam Aras 3 aktiviti

3.

Pembelajaran konstektual

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran (i) mencorak (ii) kraf ukiran anyaman 1. 2.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Mengetahui fungsi imbangan di dalam menggambar dan rekaan grafik. Mengaplikasikan prinsip imbangan di dalam karya seni 4.

memproses maklumat. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis Menurut urutan kritis

Minggu v. PERGERAKAN 28 DAN IRAMA Aras 1 1. Kajian pergerakan 1. 1. Memahami pergerakan dalam konteks seni Membuat corak, Poster atau catan. 1. Teori Kecerdasan Cat air, berus dan kertas Pelbagailukisan. Contoh-contoh catan dan Verbal Linguistik, gambar. Kecerdasan kinestetik 2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat 3. Pembelajaran konstektual memproses Interpersonal, Visual ruang,

alam sekeliling, kesan garisan Aras 2 2. lukisan atau 1. Mengetahui pergerakan boleh dihasilkan catan, garisan, dalam bentuk seni tampak rupa 2. Memahami penggunaan unsur-unsur seni untuk menimbulkan pergerakan.

Aras 3 1. Memahami penggunaan pergerakan

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

dalam hasil kerja seni.

maklumat. 4. KBKK Menurut urutan kritis

Minggu vi. KEPELBAGAIAN 29 v. KESATUAN Aras 1 1. Memahami makna kepelbagaian dan kesatuan Aras 2 1. Mengetahui kepelbagaian dan kesatuan menambahkan nilai di dalam karya seni. 4. Membuat corak, Poster atau catan. 1. Teori Kecerdasan Warna air, warna poster, Pelbagaiberus dll. Interpersonal,

Visual ruang, 2. Konstruktivisme 3. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat KBKK membanding dan membeza kritis. Menjana idea kritis

Aras 3 1. Mengaplikasikan kepelbagaian dan kesatuan di dalam kerja seni.

Minggu 2. SENI HALUS 30 1. 1. Lukisan garisan selari Memahami proses penghasilan Seni Visual dan berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus Membuat lukisan 1. Kecerdasan PelbagaiInterpersonal, Dakwat, arang

Bulan /Minggu 2.

Bidang / Unit Pembelajaran garisan zig zag berkaitan : 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. Aras 1 1.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik 2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

idea dan proses mesej/kandungan pengwujudan idea olahan idea Olahan karya Asas Seni Reka Media Alat

Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus

Aras 2 1. 2. Aras 3 Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. Membuat kemasan hasil kerja.

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran 1. 2.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Melukis dan mengaplikasi teknik pelukisan . (rendering) Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

1.
o o o o o

kadar banding hubungkaitan kedudukan objek perspektif satah imbangan

1. 2. Minggu 31 1. Catan Sda

mengaplikasi perisian computer yang sesuai dalam kerja seni halus proses penyediaan portfolio Membuat catan cat air Sda tentang sesuatu tajuk mudah. Teknik basah / Kering. Catan warna poster, warna air

i. impasto ii. kecatan (paintery) Minggu 32 1. Arca

i. assemblaj

Pelajar menghasilkan arca stabail dengan menggunakan bahanbahan terbuang.

Sda

Arca media campuran, bahan kutipan,

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran ii. stabail iii. mobail

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Pelajar menghasilkan arca stabail menggunakan teknik assemblaj. Membuat cetakan menggunakan bahanbahan Ubi Kentang / Lino Sda Cetakan lino, kayu, kertas

Minggu d. Cetakan 33 i. timbulan ii. stensilan iii. monoprint Minggu 6. Komunikasi Visual 34 a) Rekabentuk Grafik i) Tipografik ii) Poster iii) Senireka tanda iv)Persembahan v) Dokumentasi 1. Memahami proses merekabentuk iaitu : a) Olahan asas senireka

Membuat POSTER bertemakan KEBERSIHAN.

Warna poster

b) Proses Teknik Poster c) Alat


y

d) Media
y

warna tebal dan terang warna penggenap mudah difahami lukisan berbentuk

e) Teknik
y y

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

GRAFIK 5. Membuat corak untuk kertas pembungkus catan atau kolaj. Minggu 1.4 KRAF 35 TRADISIONAL a. Tembikar Aras 1
y o

Mengetahui dan menambah kemahiran dalam seni tembikar dan anyaman

1. Membuat anyaman kertas 2. Membuat tembikar teknik picitan.

1.

Teori Kecerdasan PelbagaiInterpersonal,

1.

Contoh-contoh karya anyaman dan tembikar

Visual ruang, 2. Konstruktivisme 3. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat 4. KBKK membanding dan membeza kritis. Menjana idea kritis

2. 3. 4.

Transparency, OHP. Tanah liat atau plastesin Kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting

b. Anyaman

1.

Menyenarai fungsi

tembikar dan anyaman 2. Membuat tembikat dan anyaman menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai Aras 2 1. Menyatakan sejarah tembikar dan

anyaman tempatan 2. Mengenali beberapa tokoh kraf 3. Menentukan teknik, motif, bentuk dan

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu 4. Mereka bentuk kraf tradisional dalam bentuk 2 D

Aras 3 1. Merekacipta kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang berkaitan 2. 3. Menghasilka ragam hias yang sesuai Membakar tembikar dan kemasan hasil

anyaman 4. Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai, budaya, kemasan, dan pemeliharaan. Minggu 2.0 SEJARAH DAN 36 APRESIASI SENI VISUAL a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia i. Seni Halus Memahami dan menghargai warisan budaya Seni a) Kajian Maklumat halus dan kraf tradisional tanah air dan negara 1. Pembelajaran Akses Kendiri Tayangan LCD tentang seni halus, contoh-contoh

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran ii. Kraf Tradisional a. Tembikar lain.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

b) Dokumentasi maklumat c) Perbincangan

2.

Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

anyaman dan tembikar.

b. Anyaman

Aras 1 d) Portfolio 1. Menyatakan sejarah seni halus Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. Aras 2 1. Mendokumentasi sejarah seni halus di malaysia dari aspek pengenalan dan tokoh serta sumbangan mereka. 2. Perbincangan tentang kepentingan seni visual dalam bidang kehidupan. e) Lawatan f) Lakunan

3.

Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

4.

KBKK mengumpul dan mengelaskan kritis

Aras 3 1. Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek :


y y

Pengenalan Tokoh dan sumbangan Membuat perbandingan perkembangan

1.

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

seni visual dalam kehidupan dan budaya masyarakat 2. Minggu 37-38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Menyediakan folio.

Ulangkaji

CUTI AKHIR TAHUN

  

5DQFDQJDQ7DKXQDQ7LQJNDWDQ 5$1&$1*$13(0%(/$-$5$1'$13(1*$-$5$17$+81$1 3(1',',.$16(1,9,68$/ 7,1*.$7$1


TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H Sifat dan fungsi unsurunsur seni 1. 1.1 GARISAN Memahami bahawa olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk. 2. Memahami bahawa pergerakan dapat digambarkan melalui olahan garisan. 1. dan keharmonian alam dakwat, arang dan Mengintepretasi mempunyai garisan sekitar. krayon. dengan Berimaginasi menampakkan kesan seperti kasar, Menghubung-kaitkan licin dan lain-lain. 2. Menghasilkan Memberi pandangan. satu lukisan yang menampakkan nilai jalinan, ton, bentuk dan pergerakan. Menghasilan jalinan yang Menghargai keindahan Pensel, pen Menyenarai OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

1.1.1 Olahan garisan untuk menimbulkan: 1. 2. 3. 4. Jalinan Ton entuk Pergerakan

Dengan menggunakan pelbagai teknik dan media.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H WARNA 1.1.2 1. Kajian warna pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek: 1. 2. 3. 1. sewarna harmoni penggenap Fungsi dan nilai warna. 2. 1. Menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi. Mengolah warna iaitu sewarna, harmoni dan penggenap dalam menghasilkan aktiviti seni. 2. 1. Mengkaji benda- Menyedari tentang keindahan alam dari benda di sekeliling segi kesatuan estetik dari aspek sewarna, dan fungsi. harmoni dan penggenap. Mendapatkan warna dari alam sekitar dengan bancuhan dan olahan warna Contoh : i. Warna sebatang pokok ii. Warna pakaian. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Warna air, perca kain dan daun.

MenganalisisMengaitkan Menilai Mengkritik

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H JALINAN 1.1.3 1. Fungsi jalinan tampak dan jalinan sentuh: 1. 2.

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

1.

Memahami ciriciri estetik dan fungsi jalinan

1.

Mengkaji jalinan Kesungguhan terhadap Bahan kutipan dan MenyenaraiMengintepret proses penghasilan. gam. asi pada benda alam dan benda buatan

enda alam. enda buatan

manusia. 2. Menghasilkan kolaj dengan menggunakan bahan kutipan yang mempunyai pelbagai jalinan.

manusia.

RUPA 1.1.4 1. Kajian dan olahan rupa. 2. Kajian perkaitan rupa muka taip dan corak.

1.

Memahami perkaitan rupa dengan muka taip

1.

Menghasilkan rupa secara tindanan, mengurang dan menambah.

Merancang kerja dengan teratur.

MajalahSuratkhab Merancang Membuat ar pemerhatian yang tepat.Memberi pandangan

dan corak. 2. Menghasilkan dan memperkembang kan pelbagai rupa. 2.

Mendalami kemahiran mengolah rupa muka taip daripada blok 3 x 5.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H BENTUK 1.1.5 1. Kajian sifat-sifat bentuk. 2. Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi. 1. Menggambarka n bentuk .melalui kegiatan dua dimensi. 2. Memahami kadar banding manusia. 2. 1. Mengkaji, memerhati, melukis dan mewarna bentukbentuk asas. Mengkaji tubuh manusia mengkaji kadar bentuk manusia dan melukisnya dalam beberapa pergerakan. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Peka terhadap keadaan Warna , pensel keharmonian, dan gam. keindahan dan keselesaan dalam perbuatan.

MenganalisisMerancang Berimaginasi Mengkritik Mengaitkan

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H RUANGKonsep ruang 1.6 1. Memahami konsep ruang dengan lebih jelas. 2. Mengetahui bahawa ruang boleh menggambarkan suasana sekeliling. Prinsip RekaanHARMONI 1.2 Kajian bagaimana susunan, 1.2.1 ulangan, irama dan kadar banding telah dapat mewujudkan harmoni dalam organisasi rekaan. 2. 1. Memahami harmoni dan pada benda alam dan buatan manusia. Memahami beberapa susunan ulangan dapat menghasilkan corak yang 1. Memerhati susunan yang terdapat pada benda-benda alam seperti daun-daun, dahan dan ranting. Mempunyai Bahan kutipan kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan. MenganalisisMerancang Berimaginasi Mengkritik Membanding-kan 1. Menghasilkan gubahan yang menunjukkan konsep ruang berdasarkan contoh gambar yang dikumpulkan. Peka terhadap keindahan alam dan keunikkannya. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Contoh-contoh Merancang Membuat pemandangan.War pemerhatian yang na air berus dan tepat.Memberi pandangan kertas lukisan.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H harmoni. PENEGASANKajian 1.2.2 bagaimana unsur-unsur seni, prinsip serta struktur dapat mewujudkan penegasan dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf. 1. Menyedari bagaimana wujudnya penegasan dalam alam dan bendabenda buatan manusia. IMBANGANKajian 1.2.3 imbangan simetri dan tidak simetri dari aspek unsurunsur seni. 1. Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek unsurunsur seni. 2. Memahami penggunaan imbangan simetri 2. 1. 1. Mengamati dan mencari kawasan Menghargai keindahan Warna air dan alam. berus. MenyenaraiMengintepret asi Berimaginasi Menghubung-kaitkan OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

penegasan. 2. Mengaitkan kontra unsur-unsur seni dengan penegasan. Memerhati dan mengkaji bendabenda alam dan buatan manusia yang simetri atau tidak simetri dari segi bentuknya. Menghasilkan poster dengan teknik kolaj yang menunjukkan Keadilan dalam kehidupan seharian

Kertas warna gam MenganalisisMerancang dan gunting. Berimaginasi Mengkritik Menyelesaikan masalah

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H dan tidak simetri dalam aktiviti seni. KONTRAPeranan kontra 1.2.4 dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf. 1. Memahami kegunaan kontra dalam menghasilkan corak dan poster. 1. Kebebasan dalam Mengkaji dan penggunaan kontra dari memerhati benda- segi motif dan corak. benda alam seperti susunan daun sejenis tetapi daripada pelbagai saiz, warna dan bentuk. 2. Mendalami peranan kontra dalam menyampaikan maklumat dan mempengaruhi orang yang melihat. Keratan iklanPoster MenyenaraiMengintepret asi konsep imbangan. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Warna berus dan Berimaginasi kertas lukisan. Menghubung-kaitkan.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H PERGERAKAN/IRAMAKa 1.2.5 jian pergerakan berdasarkan gabungan beberapa unsurunsur seni. 1. Peranan pergerakan dalam menggambar. 1. Memahami konsep pergerakan di alam sekeliling 2. Memahami penggunaan konsep pergerakan dan irama dalam menggambar. 2. 1. Menghasilkan gambar yang mempunyai pergerakan atau irama. Mengkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia seperti ombak laut, alunan air, kibaran bendera dan lainlain. KEPELBAGAIANKajian 1.2.6 kepelbagaian dapat dihasilkan melalui perlanjutan, gayaan dan kontra. 1. Menghasilkan Menghargai hasil seni Contoh karya kepelbagaian corak sebagai warisan budaya Warna, berus dan bahawa dengan menggunakan kertas lukisan. kepelbagaian motif benda alam atau dapat diwujudkan buatan manusia dari segi gayaan kontra, warna, melalui aktiviti rupa, saiz dan susunan. gayaan perlanjutan dan Memahami MenyenaraiMengintepret asi Berimaginasi Menghubung-kaitkan Kekemasan. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Pen dan kertas.

MenganalisisMerancang Berimaginasi Membuat pemerhatian yang tepat.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H kontra. 2. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling berhubungkait. KESATUANKajian kesatuan dan hubungan di antara 1.2.7 unsur-unsur seni dengan prinsip rekaan dalam satu gubahan. 1. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung kait di antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. Struktur RekaanGARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR 1. Memahami bagaimana struktur dalam 1. Mengkaji dan melukis corak struktur di alam Tekun dan sabar dalam Warna atau kertas MenganalisisMerancang menghasilkan corak. warna Berimaginasi 1. Mengkaji beberapa karya seni dari segi penggunaan unsur seni, tema dan rekaan dalam mewujudkan kesatuan. Menghargai hasil seni Contoh MenganalisisMerancang sebagai warisan karyaKertas warna budaya. gam dan gunting. Berimaginasi Mengkritik OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Memberi pandangan.

1.3

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H alam sekitar 1. Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak 1. 2. 1. struktur formal struktur tidak formal Kegunaan garisan grid / garisan struktur dalam kegiatan menggambar 1. menggunakan ruparupa bulat, segi tiga , segi empat sebagai asas dalam menggambar. 2. boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan grid. Memahami wujudnya garisan grid/garisan struktur dalam mencorak. 3. Memahami dan menggunakan garisan grid/ garisan struktur sebagai panduan dalam mencorak. 4. Memahami wujudnya kesatuan dalam struktur tidak formal. 5. Memahami sekitar seperti genting, corak fabrik, dawai mata punai dan lain-lain. 2. Mereka satu corak tekstil daripada motif alam secara struktur ulangan dengan menggunakan garisan grid atau garisan struktur sebagai panduan OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Memberi pandangan Mengkritik

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H gabungan rupa asas untuk menimbulkan bentuk objek dalam menggambar. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H Seni dan KomunikasiCiptaan untuk pernyataan hasrat diri dan masyarakat melalui: LUKISAN 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan 2. 1. Mengetahui bahawa tumbuhtumbuhan mempunyai ciriciri gubahan yang unik. Memahami struktur gubahan dalam lukisan kajian tumbuhtumbuhan. 3. Memahami alat-alat dan teknik melukis. 2. 1. Mengkaji keseimbangan subjek dalam ruang. Meneliti bentuk, jalinan, cahaya, Menyedari tumbuhWarna pensel, tumbuhan mempunyai warna air, prn, ciri-ciri yang unik. pastel dan sebagainya. Contoh-contoh karya. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

2 2.1

MenyenaraiMengintepret asi Berimaginasi Memberi pandangan.

2.1.1

warna dan bayang. 3. Mendalami media dan teknik lukisan.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H CATANCat Air 2.1.2 1. Penentuan tema dan tajuk 2. Pengwujudan idea 3. 4. Media dan teknik Gubahan 1. Memahami tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang 2. Memahami tatacara penghasilan catan 3. Memahami cat air dan teknik penggunaannya. 1. Memerhati dan mengkaji sudut pandangan yang menarik dengan menggunakan tetingkap. 2. Menghasilkan gubahan berdasarkan pecahan ruang hadapan, tengah dan belakang. 3. Mengaplikasi teknik cat air. CETAKAN 2.1.3 1. Penentuan tema dan tajuk 2. Pengwujudan idea 3. 4. Media dan teknik Gubahan 1. Mengenali pelukis-pelukis tanah air dan menghargai sumbangan mereka terhadap karya-karya yang 1. Menghargai sumbangan Lino, blok kayu MengintepretasiBerimagi pelukis tanah air. lapis, strobod, nasi teknik, media dan pisau pengukir, gubahan yang kertas dan dakwat Menghubung-kaitkan cetak dihasilkan oleh pelukis tempatan. Memberi pandangan. Mendalami OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Kemasyara-katan serta Contoh-contoh MenganalisisMerancang cintakan negara catanCat air, berus Menghargai sumbangan dan kertas. Berimaginasi pelukis tanah air. Mengkritik

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H berbentuk cetakan. ARCA 2.1.4 1.arca mo 1. Memahami tatacara mereka bentuk sesebuah arca. 2. Mengenali pengarca tempatan serta karya-karya mereka. Rekaan untuk perhubungan dan perdagangan melalui seni grafik LOGO 1. Penentuan tema dan 1. Memahami proses 1. Mengumpul logo Bertanggung-jawab. yang terdapat pada bahan bercetak seperti akhbar dan majalah. 2. Mengkaji logo yang dikumpul dari aspek idea, fungsi Buku tampalan MengintepretasiBerimagi behan bercetak nasi kertas warnaAlat geomerti Menghubung-kaitkan Memberi pandangan. 1. Mereka bentuk sebuah arca bertema buahbuahan tempatan. Menghargai warisan seni Gambar karya pengarca tempatanSabun, pisau pengukir. MenganalisisMerancang Berimaginasi OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

2.2

menggubah logo 2. Mengetahui cara-cara menyesuaikan serta mengawal alat dan bahan 3. Memahami

tajuk 2. Pengwujudan idea 3. Media dan teknik

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H 4. gubahan maksud yang terkandung di dalam logo dan keindahan penciptanya. 4. Memahami hasil kerja sendiri dari segi keaslian gubahan, kemasan dan kesesuaian logo dan tema. ILUSTRASIRekaan ilustrasi untuk buku cerita 1. Memahami prinsip-prinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya. 2. Memahami alat dan bahan serta teknik menghasilkan 2. 1. Mengkaji ilustrasi Kemasyara-katan dan cintakan negara. yang terdapat dalam buku-buku bercetak di pasaran. Menghasilkan sketsa ilustrasi cerita dengan menentukan lokasi Contoh-contoh MerancangBerimaginasi buku ceritaWarna, berus dan kertas Mengkritik lukisan. dan jenis logo OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

2.3

1. 2. 3. 4.

Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H 5. Penilaian ilustrasi. dan peristiwa yang hendak digambarkan. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

2.4

Barangan KrafReka bentuk kraf tradisional, tempatan dan kebangsaan.

BATIK LUKIS 1. Penentuan tema motif bentuk dan fungsi 1. Memahami kesesuaian corak 1. Memperolehi kemahiran Cermat, teliti, sabar dan Alat dan bahan Mengintepretasi

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H 2. 2.4.1 3. 4. Teknik dan proses Gubahan Penilaian 2. tradisional dalam kraf serta fungsinya Memahami reka bentuk batik yang berasaskan alam. 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam membatik ANYAMAN Kelarai 2.4.2 1. 2. 3. Penentuan tema, motif dan fungsi Teknik bahan Penilaian 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kelarai yang berasaskan 3. 1. Menentukan tema, motif dan Cermat, teliti, sabar dan Mengkuang atau MenganalisisMerancang tekun. kertas warna dan pisau Mengkritik memproses batik lukis. 2. Melakukan proses membatik dengan penggunaan canting yang betul bersih OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

membatik, Contoh-contoh karya batik.

Menghubung-kaitkan Berimaginasi Memberi pandangan.

fungsi. 2. Mendalami tatacara menganyam Menghasilkan anyaman dengan teknik yang betul.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H alam. 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam menganyam. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

UKIRANUkiran bunga 2.4.3 timbul 1. Penentuan tema, motif

1.

Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf ukiran serta

1.

Mempertingkatka Berbangga dan cintakan Pisau pengukir, kraf tradisional sebagai kertas pasir, n kemahiran dalam satu warisan syelek/kiwi dan menghasilkan bangsa.Bertanggungjaw kayu jelutong. ukiran tradisional ab, teliti, kerjasama dan bersih. mengikut disiplinnya.

MenganalisisMerancang Berimaginasi Mengkritik Mengaitkan

dan fungsi 2. Teknik dan proses 3. 4. Gubahan Penilaian

fungsinya 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran yang berasaskan alam. 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam 2.

Menghasilkan reka corak ukiran.

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H ukiran TEMBIKARTeknik picit 2.4.5 1. 2. 3. 4. Penentuan tema, motif dan fungsi Teknik dan proses Gubahan Penilaian 2. 1. Memahami kesesuaian bentuk bekas dan fungsinya. 1. Menggunakan alat dan bahan Menyedari dan peka terhadap sumbangan tembikar terhadap serta teknik dalam budaya dan berbagai rekaan. penghidupan harian. Contoh-contoh tembikar. MenyenaraiMengintepret asi Berimaginasi Menghubung-kaitkan Memberi pandangan. OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

Memperolehi 2. Mendalami kemahiran tangan teknik picit dalam dalam aktiviti membentuk dan membina di samping mempertajamkan kepekaan deria sentuh. menghasilkan tembikar.

KRAF BUKU 2.4.6 1. 2. Folio mudah Folio kulit keras

1.

Mengenali dan memahami alat dan bahan yang digunakan untuk membuat folio

1.

Mendalami kemahiran dalam penggunaan alat dan bahan serta teknik penghasilan

2.

Memahami

TAJUK DAN ISI BIL/ UNIT/ TARIK H 1. Penentuan tema dan langkah-langkah membuat folio bersampul dan folio kulit keras bertulang. folio OBJEKTIF KEMAHIRAN NILAI BAHAN BANTUAN MENGAJAR KBKK

fungsi 2. Teknik dan proses

      5DQFDQJDQ3HQJDMDUDQ7DKXQDQ7LQJNDWDQ 5$1&$1*$17$+81$1

3(1',',.$16(1,9,68$/7,1*.$7$1
MINGGU TARIKH BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Penghasilan Seni Visual 12 1. 1 Asas Seni Reka diaplikasikan secara bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual ) HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STRATEGI PEMBELAJARAN Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai 1. 1. 2. 3. 1.2 Seni Halus a. Lukisan mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pensel pensel warna pen dakwat arang krayon berus pastel perisian kornputer Pembelajaran Masteri

Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Lukisan dengan pelbagai media dan Seni Visual serta berkornunikasi dalam teknik. sernua bidang seni berkaitan Alat dan media: a. Idea dan proses

b. Olahan karya 1. 2. 3. Asas Seni Reka media teknik penghasilan

Pernbelajaran Kontekstual

Teknik pelukisan Aras 1 1. Berkomunikasi melalui aktiviti 1. 2. 3. garisan kontor titik titik Garisan silang pangkah

penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghargai keindahan, b. Apresiasi seni

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. c. Portfolio ( pilihan berfokus) Aras 2 1. Memilih maklumat berkaitan

bidang Seni Halus. 2. Membanding beza jenis Kornunikasi Visual. Aras 3 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. 2. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalarn

pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 1. Penghasilan Seni Halus 34 1.2 Seni Halus Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Catan dengan pelbagai media dan Seni Visual serta dalam semua bidang teknik : seni berkaitan: Media seperti: a. Idea dan proses 1. cat air Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Pembelajaran Akses Kendiri

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. b. Catan 1. 2.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. 3. 4. 5. tempera cat poster pastel media campuran

STRATEGI PEMBELAJARAN

mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea

Teori Kecerdasan Pelbagai

b. Olahan karya 1. 2. 3. Asas Seni Reka media teknik penghasilan Teknik: 1. 2. 3. 4. 5. basah atas basah basah atas kering berus kering kecatan ( painterly) media campuran Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Masteri

Aras 1 1. 2. 3. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2

b. Apresiasi seni

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. 2.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual.

Aras 3 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. 2. Memilihara dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam

pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 1. Penghasilan Seni Visual 57 1.2 Seni Halus Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Cetakan dengan menggunakan Seni Visual serta berkornunikasi dalam pelbagai media dan teknik: sernua bidang seni berkaitana. Idea dan proses Media seperti 1. 2. 3. mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea 1. 2. 3. 4. lino syelek lekar media campuran Pembelajaran Masted Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerclasan Pelbagai

d. Cetakan

b. Olahan karya

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. 2. 3.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

Asas Seni Reka media teknik penghasilan Teknik seperti 1. timbulan kolagrafi cetakan saring sutera serigrafi Pernbelajaran Konstruktivisme b. Apresiasi seni Pembelajaran Kontekstual

Aras 1 1. Berkomunikasi mefalui aktiviti

2. 3.

penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghargai keindahan,

keharmonian alarn dan masyarakat c. Portfolio ( pilihan berfokus) serta berusaha memeliharanya. Aras 2 1. Memilih maklumat berkaitan

bidang Seni Halus. 2. Membandingbeza jenis Kornunikasi Visual.

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

Aras 3 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara

kritis dan kreatif. 2. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.

1. Penghasilan Seni Visual 89 1.2 Seni Halus

Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Arca dengan menggunakan pelbagai Kemahiran Berfikir Kritis Seni Visual serta berkomunikasi dalam media dan teknik: dan Kreatif semua bidang seni berkaitana. Idea dan proses Media seperti Teori Kecerdasan 1. 2. 3. mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea Pelbagai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. plaster of Paris tanah liat sabun lilin polisterin kayu buluh rotan Pembelajaran Masteri

c. Arca

b. Olahan karya 1. 2. 3. Asas Seni Reka media teknik penghasilan

Pembelajaran Kontekstual

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

Aras 1 1. Berkomunikasi mefalui aktiviti

Teknik sepertil 1. 2. 3. acuan luakan timbulan

Pembelajaran Konstruktivisme

penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghargai keindahan,

Pembelajaran Akses Kendiri

keharmonian alarn dan masyarakat b. Apresiasi Seni serta berusaha memeliharanya. Aras 2 1. Memilih maklumat berkaitan c. Portfolio ( pilillan berfokus) ICT

bidang Seni Halus. 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual. Aras 3 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara

kritis dan kreatif. 2. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 1. Penghasilan Seni Visual 10 11 1.3 Kornunikasi Visual Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan pelbagai media dan Kreatif dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: Aras 1 Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Memahami prinsip Reka Bentuk 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) Grafik yang menjelaskan maksud 2. penyelidikan (idea) kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. i. Simbol Aras 2 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Alat dan media: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pensel pensel warna pen pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat air cat poster Pembelajaran Akses Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual 3. 4. proses membuat penilaian semula Pembelajaran Masteri

a. Reka Bentuk Grafik

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 9. dakwat 10. tempera

STRATEGI PEMBELAJARAN Kendiri

Aras 3 1. Menghasilkan reka bentuk grafik

11. media campuran 12. berus 13. kornputer 14. perisian kornputer 15. set geometri

berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja.

Teknik: 1. 2. 3. lukisan kecatan ( painterly) berbantukan kornputer

1. Penghasilan Seni Visual 12 13 1.3 Komunikasi Visual

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalarn grafik.

a. Reka Bentuk Grafik

Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan pelbagai media dan Kreatif dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: Aras 1 Teod Kecerdasan Pelbagai 1. mengenalpasti masalah ( 1. Memahami prinsip Rekaan spesifikasi ) Bentuk Grafik yang menjelaskan 2. penyelidikan (idea) maksud kepekaan, keharmonian, 3. proses membuat Pernbelajaran Masted keindahan dan keselesaan dalam 4. penilaian semula aktiviti penghasilan.

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN ii. Logo

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

Aras 2 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 1. 2. 3. 4. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. Membuat persembahan hasil kerja. Alat dan media: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pensel pensel warna pen pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat air cat poster dakwat Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual

10. tempera 11. media campuran 12. berus 13. komputer 14. perisian komputer 15. set geometri Teknik 1. 2. 3. lukisan kecatan ( painterly ) berbantukan komputer

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Penghasilan Seni Visual

HASIL PEMBELAJARAN Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam akfiviti penghasilan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

14 15 1.3 Kornunikasi Visual

Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan pelbagai media dan Kreatif dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: Teori Kecerdasan 1. mengenalpasti masalah ( Pelbagai Pembelajaran Kontekstual

a. Reka Bentuk Grafik

spesifikasi ) 2. penyelidikan (idea) 3. 4. proses membuat penilaian semula

iii. Kaligrafi Pembelajaran Aras 2 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Alat dan media: Konstruktivisme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pensel pen manuskrip buluh pen highlighter cat air cat poster dakwat media campuran berus leper

10. set geornetri

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

Aras 3 1. Menghasilkan reka bentuk grafik Teknik: berasaskan bidang tertentu. Lukisan 2. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. 4. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. Membuat persembahan hasil kerja. Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan pelbagai media dan Kreatif dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: Teod Kecerdasan 1. 2. 3. 4. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. Alat dan media: 1. pensel Pembelajaran Kontekstual mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) penyelidikan (idea) proses membuat penilaian semula Pelbagai

1. Penghasilan Seni Visual 16 17 1.3 Kornunikasi Visual

Memaharni proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian,

a. Reka Bentuk Grafik

keindahan clan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. Aras 2

Pembelajaran Masteri

iv. Pernbungkusan 1.

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. 3. 4. 5. 6. 7. pensel warna pen pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat air cat poster dakwat

STRATEGI PEMBELAJARAN

.Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Pembelajaran Konstruktivisme

Aras 3 1. Menghasilkan reka bentuk grafik

8. 9.

berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja.

Pembelajaran Akses Kendiri

10. tempera 11. media campuran 12. berus 13. kornputer 14. perisian komputer 15. set geometri

1. Penghasilan Seni Visual 18 19 1.3 Kornunikasi Visual

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik.

a. Reka Bentuk Grafik

Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan pelbagai media dan Kreatif dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: Aras 1 Teori Kecerdasan Pelbagai 1. mengenalpasti masalah ( 1. Memahami prinsip rakaan spesifikasi ) Bentuk Grafik yang menjelaskan 2. penyelidikan (idea) maksud kepekaan, keharmonian, 3. proses membuat

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4. penilaian semula

STRATEGI PEMBELAJARAN Pembelajaran Masteri

keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. v. Risalah

Alat dan media: Aras 2 1. 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat air cat poster dakwat tempera media campuran berus

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran Akses Kendiri

10. kornputer 11. perisian komputer Aras 3 1. Menghasilkan reka bentuk grafik Teknik 1. 2. lukisan kecatan ( painterly berbantukan 12. set geometri

berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN komputer)

STRATEGI PEMBELAJARAN

Membuat persembahan hasil kerja.

Penghasilan Seni Visual . 20 21 3 Komunikasi Visual

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 1. Memahami prinsip Reban Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran Berftkir Kritis dengan menggunakan pelbagai media dan Kreatif dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui : Teori Kecerdasan 1. 2. 3. 4. mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) penyelidikan ( idea) proses membuat penilaian semula Pelbagai

a. Reka Bentuk Grafik

Pernbelajaran Masteri

vi. lklan Pembelajaran Kontekstual

Aras 2 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Alat dan media: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pensel pensel warna pen pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat air cat poster dakwat

Pembelajaran Konstruktivisme

Pernbelajaran Akses

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 10. tempera 11. media campuran

STRATEGI PEMBELAJARAN Kendiri

Aras 3 1. Menghasilkan reka bentuk grafik

12. berus set geometri 13. kornputer 14. perisian komputer 15. set geometri

berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja.

Teknik 1. 2. 3. lukisan kecatan ( painterly) berbantukan komputer Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

22 23

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia a. kajian maklumatb. persembahan selepas merdeka dari aspek tokoh dan sumbangan, nifai nilai estetik dan c. pameran sosial. Aras 1 1. Mengumpul maklumat berkaitan d. perbincangan e. dokumentasi maklumat

a. Seni Halus

perkembangan Seni Visual dalam ( portfolio berfokus ) kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan f. apresiasi Seni Visual

Pembelajaran Masteri

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN g. lawatan

STRATEGI PEMBELAJARAN Pembelajaran Kontekstual

pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Pernbelajaran Konstruktivisme Aras 2 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara

jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Seni Halus.

Pernbelajaran Akses Kendiri

ICT

Aras 3 1. Membuat pernyataan tentang

seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3. Membincang cara memelihara,

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

24 25

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Mengetahui sejarah Kraf batik dari a. kajian maklumatb. persembahan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. c. pameran Aras 1 1. d. perbincangan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

b. Kraf batik

Mengumpul maklumat berkaitan e. dokumentasi maklumat perkembangan Seni Visual 2. dalarn kehidupan, budaya ( portfolio berfakus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan

Pernbelajaran Masteri

tempatan dan budaya lain. 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Pernbelajaran Kontekstual

Aras 2 Pernbelajaran 1. Menyenaraikan perkara

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN Konstruktivisme

berkaitan perkembangan kraf batik dari 2. 1. 1. 2. 3. 1. pengenalan tokoh sumbangan aspek:

Pembelajaran Akses Kendiri

Menginterpretasi dan mengaplikasil maklumat secara jelas dan tepat.

Kajian Masa Depan

2.

Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Kraf batik.

ICT

Aras 3 1. Membuat pernyataan tentang

seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni 3. Visual sebagai warisan budaya. 4. Membincang cara memelihara,

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 5. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 1. Penghasilan Seni Visual 26 28 1.5 Kraf Tradisional Mengenalpasti petbagai motif dalarn mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1 a. Batik 1. Mengumpul maklumat sejarah Alat 1. 2. 3. 4. 5. berus canting pemidang dapur arang Pernbelajaran Kontekstual Pembelajaran Masteri Menghasilkan barangan kraf tradisional Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan alat, bahan dan dan Kreatif teknik tertentu Teori Kecerdasan a. Batik Kajian : mengumpul maklumat Pelbagai

batik tempatan dan serantau. 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf batik. 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

Aras 2 1. Membuat lakaran reka corak batik dengan memberi perhatian

Bahan : 1. kain sutera

Pembelajaran Konstruktivisme

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. 3. 4. 5. 6. 7. kain kapas rosin lilin pewarna batik sodium silikat serbuk soda ( soda ash)

STRATEGI PEMBELAJARAN

kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional

Pernbelajaran Akses Kendiri

setempat. 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan batik tradisional.

Kajian Masa Depan Teknik:

Aras 3 1. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat,

1. 2.

batik lukis batik blok

ICT

bahan dan teknik. 2. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik. 3. 4. Kekemasan kerja. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

Proses : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melakar melilin mewarna mengering mematikan warna merebus mencuci

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 8. kemasan

STRATEGI PEMBELAJARAN

Apresiasi Seni Portfolio ( pilihan berfokus) 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia Mengetahui sejarah Kraf tenunan dan a. kajian maklumatb. persembahan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. c. pameran Aras 1 1. b. Kraf Tenunan d. perbincangan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

29 30

Mengumpul maklumat berkaitan e. dokumentasi maklumat perkembangan Seni Visual dalam Pembelajaran Masteri

kehidupan, budaya tempatan dan ( portfolio berfokus ) budaya lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan f. apresiasi Seni Visual pengaruh Seni Islam, Barat dan g. lawatan serantau. Aras 2 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dan pribumi

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Konstruktivisme

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

dan aspek: 1. 1. 2. 3. 1. pengenalan tokoh sumbangan Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri

Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.

2.

Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Kraf tenunan.

ICT

Aras 3 1. 2. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni

Visual sebagai warisan budaya. 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

kehidupan seharian. 1. Penghasilan Seni Visual 31 1.5 Kraf Tradisional Mengenalpasti pelbagai motif dalam mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1 a. Tenunan 1. Mengumpul maklumat sejarah Menghasilkan barangan kraf tradisional Kemahiran Berfikir Kritis dengan menggunakan alat, bahan dan dan Kreatif teknik tertentu b.Tenunan Alat 1. 2. 3. 4. 5. kek bilah torak rahak peleting Pernbelajaran Kontekstual Bahan: 1. Aras 2 1. Membuat lakaran reka corak tenunan dengan memberi perhatan kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional 2. benang benang emas Pernbelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Teori Kecerdasan Pelbagai

batik tempatan dan serantau. 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf tenunan. 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

Teknik : 1. songket Pernbelajaran Akses Kendiri

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. pua

STRATEGI PEMBELAJARAN

setempat. 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan tenunan tradisional dan tenunan pribumi.

Kajian Masa Depan Proses: 1. membuat corak menganing menenun ikat dan celup (pua) kemasan

Aras 3 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. 2. Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan. 3. 4. Kekemasan kerja. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

2. 3. 4. 5.

Apresiasi Seni

Portfolio ( pilihan berfokus)

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN Kemahiran Befflikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan

32

Mengetahui sejarah peralatan dan aspek a. kajian maklumatb. persembahan tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. c. pameran Aras 1 1. d. perbincangan

Pelbagai

Mengumpul maklumat berkaitan e. dokumentasi maklumat perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan Pernbelajaran Kontekstual Pernbelajaran Masteri

b. Peralatan

2. 3.

Aras 2 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Peralatan. Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Konstruktivisme

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN Kajian Masa Depan

Aras 3 1. 2. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni

ICT

Visual sebagai warisan budaya. 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia Mengetahui sejarah alat permainan dari a. kajian maklumatb. persembahan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. c. pameran Aras 1 1. c. Alat Permainan d. perbincangan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

33

Mengumpul maklumat berkaitan e. dokumentasi maklumat perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visual

Pembelajaran Masteri

budaya lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan

Pembelajaran

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN g. lawatan

STRATEGI PEMBELAJARAN Kontekstual

serantau.

Aras 2 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maidumat secara jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Alat Permainan.

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran Akses Kendiri

Kajian Masa Depan Aras 3 1. 2. 3. 4. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai w arisan budaya. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 5. menyatakan penghargaan serta

ICT

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia Aras 1 1. e. Perhiasan Diri (Ornamen) 2. 3. d. perbincangan Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari a. kajian maklumatb. persembahan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. c. pameran Kemahiran. Berfikir Kritis dan Kreatif Teod Kecerdasan Pelbagai

34

Mengumpul maklumat berkaitan e. dokumentasi maklumat perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visua! g. lawatan Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Masteri

Aras 2 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara

jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Perhiasan Diri.

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran Akses

MINGGU TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN Kendiri

Aras 3 1. Membuat pernyataan tentang Kajian Masa Depan

seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil ICT

Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. LATIHAN ULANGKAJI 35 PEPERIKSAAN PMR 36 PROGRAM SELEPAS PMR 37 42 CUTI AKHIR TAHUN

     5DQFDQJDQ3HQJDMDUDQ7DKXQDQ7LQJNDWDQ  5$1&$1*$13(/$-$5$17$+81$1 3(1',',.$16(1,9,68$/7,1*.$7$1 


MINGG TARIK U H BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

1.

Pengenalan PSV Ting. 4 Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual

1.

Memperkenalkan Kertas KBKK Kritis

MINGG TARIK U H 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: 1. Idea dan proses mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea Olahan karya Kontekstual Asas Seni Reka Media Teknik penghasilan 2611 2. 3. Perbincangan tentang Teori seni Ulangkaji Asas Seni Reka Teori Kecerdasan Pelbagai dan Kreatif

2.

Penerangan Format

Peperiksaan PSV SPM 3. Penghasilan Seni Visual 1. 1. Asas Seni Reka

1. 2. 3. 1. 1. 2. 3.

(diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual)

KMD

Belajar Cara Belajar

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Penghasilan Seni Visual 23 1. 1. a. Lukisan i. Penerokaan teknik lukisan lorekan gurisan lutsinar Seni Halus

Aras 1 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam

Lukisan dengan pelbagai media KBKK Kritis dan teknik dan Kreatif

aktiviti Seni Halus. 2. Membuat karya seni secara ikhlas dan kreatif. Aras 2 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang

Media seperti: 1. 2. 3. 4. 5. pensel pensel warna arang krayon pastel Belajar Cara Belajar Teori Kecerdasab Pelbagai

dihasilkan. 2. Menjalankan aktiviti secara terancang. Aras 3 1. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

Teknik lukisan: 1. 2. 3. 4. garisan kontor garisan beralun garisan lorek garisan silang pangkah

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Penghasilan Seni Visual 45 1.2 Seni Halus b. Arca i. Penerokaan teknik dan media simen, logam, media campuran

Aras 1 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam

Membuat arca dengan pelbagai KBKK Kritis media dan teknik dan Kreatif

aktiviti Seni Halus. 2. Membuat karya seni secara ikhlas dan kreatif.

Media seperti: 1. 2. 3. simen logam media campuran Teori Kecerdasan Pelbagai

Aras 2 acuan, luakan, timbulan, kinetik 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang

Teknik lukisan: 1. 2. 3. 4. acuan luakan timbilan kinetik Kontekstual Belajar Cara Belajar

dihasilkan. 2. Menjalankan aktiviti secara terancang.

Aras 3 1. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran. Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui: a. mesej/kandungan

Konstruktivisme

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P b pengwujudan idea c. olahan idea Pembelajaran Masteri

Penghasilan Seni Visual 6 1. 1. Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik i. Identiti Korporat

Memahami proses mereka bentuk: 1. Mengenalpasti masalah

Pelajar menghasilkan reka bentuk Identiti Korporat Murid menggunakan pelbagai

KBKK Kritis dan Kreatif

(spesifikasi) 2. Kajian dan penyelidikan Idea

media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P Cara penyelesaian b. pemyelidikan (idea) c. proses membuat d. penilaian semula Teori Kecerdasan Pelbagai

Alat dan media: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.Proses membuat 1. Proses 7. 8. 9. pen pensel pen teknikal cat poster dakwat media campuran berus set geometri komputer dan perisian Belajar Cara Belajar

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P 2. Teknik Penilaian semula 10. pen kaligrafi

Penghasilan Seni Visual 7 1. 1. Komunikasi Visual

3.

Teknik: 1. 2. Menggunakan pelbagai jenis muka taip. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kretif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual lukisan kecatan (painterly) berbantukan ICT 1. 2.

Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Master Pembelajaran ICT Kajian Masa Depan

Aras 1 a. Reka Bentuk Grafik ii. Kaligrafi

Aras 2 1. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan.

1.

Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P sesuai. 2. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada:
o o o o o

Kadar banding Reka letak Muka taip Satah Imbangan

Aras 3 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya

Penghasilan Seni Visual 89 1.3 Komunikasi Visual b. Multimedia i. Ilustrasi

Memahami proses mereka bentuk: 1. 2. mengenalpasti masalah (spesifikasi) Kajian dan penyelidikan o Idea
o

Menghasilkan reka bentuk Ilustrasi.

Cara penyelesaian

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P 3.


y y

Proses membuat Proses Teknik Penilaian semula

idea dan proses melalui: 1. mengenalpasti masalah

(spesifikasi) 2. pemyelidikan (idea) 3. 4. proses membuat penilaian semula

1.

Aras 1 1. Menggunakan perisian computer dalam Alat dan media: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aras 2 1. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan 2. Menghasilkan karya 2D atau 3D dengan menggunakan alat, teknik dan bahan yang 7. komputer perisian komputer pensel cat poster berus pen manuskrip media campuran

pembelajaran grafik dan multimedia 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P sesuai.

Aras 3 1. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka

bentuk. 2. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

Penghasilan Seni Visual 10 1. 1. Reka Bentuk

Mengetahui dan memahami prinsip asas Hiasan Dalaman seperti berikut:


y y

Pelajar menghasilkan kerja berdasarkan: 1. 2. 3. 4. Masalah Kajian dan penyelidikan Proses membuat Penilaian semula KBKK Kritis dan Kreatif

Fungsi, Kedudukan, Ruang, Ukuran, Pencahayaan,

b. Reka Bentuk Persekitaran i. Hiasan Dalaman

y y y

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Pengenalan Hiasan Dalaman dan fungsinya Aras 1 1.

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P


y y

Warna, Ruang pergerakan, Pelajar membuat reka bentuk hiasan dalaman seperti: Memahami beberapa prinsip asas dalam Hiasan Dalaman 1. Lakaran, pelan, dan

lukisan perspektif 2. Model 3. 4. Memperagakan hasil Apresiasi seni

Teori Kecerdasan Pelbagai

Aras2 1. Mengetahui konsep ruang (lokasi) yang boleh dibangunkan dengan mengambil kira aspek Alat dan media seperti : 1. 2. 3. 4. 5. pensel pensel warna kertas lukisan kertas berpetak pembaris panjang

prinsip Hiasan Dalaman. 2. Mengaplikasikan pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah, dan menghias ruang dalaman dengan mengambil kira beberapa aspek seperti: o Keselamatan
o o

Ekonomi Cita rasa

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P


o

Budaya

6. 7. 8.

set square set geometri warna catan air Belajar Cara Belajar

Aras 3 1. Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian Seni Visual dalam kehidupan. Teknik : 1. 1. 2. lukisan kecatan berbantukan komputer Kontekstual Penghasilan Seni Visual 11 1. 1. Reka Bentuk 1. Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif. Aras 2 1. Aras 3 1. Membuat lakaran dan lukisan trend masa Melakarkan pelan lantai, lukisan perspektif. Konstruktivism e Aras 1

b. Reka Bentuk Persekitaran i. Hiasan Dalaman Lukisan pelan lantai dan lukisan perspektif

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P depan berkaitan reka bentuk hiasan dalaman seperti ruang, perabot, warna, kegemaran dan sebagainya. 2. Membuat kemasan

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Penghasilan Seni Visual 12 16 1.5 Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus )

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu: 1. Kajian Bahan Alat Teknik Proses Teori Kecerdasan Pelbagai KBKK Kritis dan Kreatif

Aras 1
y y y

tekat batik tenunan

1.

Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak

2. 3. 4. 5.

dalam membuat kraf 2. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf 3. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan

Aras 2 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 2. Mengenali beberapa tokoh kraf Belajar Cara Belajar

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Aras 3 1. 2. 3. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional 4. 5. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan Kemasan kerja

Kontekstual

Konstruktivism e

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses Kendiri

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

2. Sejarah dan Apresiasi Seni 17 18 a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.

1. 2.

Kajian maklumat Perbincangan 1. Dokumentasi KBKK Kritis maklumat ( portfolio dan kreatif pilihan berfokus )

Aras 1 i. Peralatan 1. Senjata domestik Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan seni visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

3. 4.

Apresiasi seni lawatan

Teori Kecerdasan Pelbagai

Kontekstual Aras 2 1. 2. Sejarah dan Apresiasi Seni 19 Membincang sumbangan individu, institusi dan organisasi terhadap Seni Visual

Kajian Masa Depan

a. Perkembangan Seni Visual di Aras 3 Malaysia 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai seni rakyat dalam konteks : 1. sejarah

Belajar Cara

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN ii.. Alat Permainan gasing wau alat muzik tradisional 2.

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P 2. 3. 4. 5. 6. bentuk pengaruh proses fungsi sumbangan Pembelajaran Masteri Belajar

Mendokumentasi maklumat

Pembelajaran Akses Kendiri

Penghasilan Seni Visual 20 1. 1. Asas Seni Reka

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: 1.

Catan dengan pelbagai media dan teknik. Media seperti: KBKK- Kritis dan Kreatif

(diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual) 1. 1. Seni Halus 1. 2.

1.

Idea dan proses

1. 2. 3. 4.

cat air cat minyak cat poster akrilik

mesej / kandungan pengwujudan idea

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P 3. olahan idea Terknik: b. Olahan karya 1. 2. 3. Asas Seni Reka Media Teknik penghasilan 1. 2. 3. 4. 5. 6. impasto basah atas basah glazing basah atas kering pointerlism kering atas basah Teori Kecerdasan Pelbagai

1.

Catan

i. Penerokaan Teknik catan bertindih titik lembut impasto Aras 1 1. Olahan ton warna 1. 2. 3. 1. 21 1. 1. Catan Seni Halus Aras 2 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus. Membuat karya seni secara iklas dan kreatif. Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja.

Belajar Cara Pelajar menghasilkan kerja seni Belajar berdasarkan idea dan proses melalui: 1. 2. 3. mesej/kandungan pengwujudan idea olahan idea Kontekstual

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P 2. Aras 3 1. Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya Membanding beza jenis komunikasi visual Konstruktivism e

melalui pernyatan karya yang dihasilkan 2. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Penghasilan Seni Visual 22 1. 1. d. Cetakan i. Jenis cetakan dan tekniknya ii. Alat dan bahan Seni Halus

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: 1. 1. 1. 2. 3. Idea dan proses

Cetakan dengan menggunakan Media seperti: 1. 2. 3. 4. 5. kayu media campuran plastic/perspek kepimgan zink foto elmusi

KBKK Kritis dan Kreatif

mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea

Teori Kecerdasan Pelbagai

Teknik: 1. b. Olahan karya 1. 2. 3. Asas Seni Reka Media Teknik penghasilan 2. 3. 4. 5. timbulan kolagrafi gurisan guris kering cetakan sutera saring (serigrafi) Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui: Belajar Cara Belajar

d. Cetakan 23 i. Cetakan Stensil Kaedah Skrin Foto

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN ilustrasi imej stensil Aras 1

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P Kontekstual 1. 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam 2. 3. aktiviti Seni Halus. 2. Mengintepretasi maklumat yang akan mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea

d. Cetakan 24 26 i. Cetakan Stensil Kaedah Skrin Foto Proses dan langkah

digunakan dalam penghasilan kerja.

Konstruktivism e

Aras 2 1. 2. Menjalankan aktiviti secara terancang. Menggunakan ICT / komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses rekaan Pembelajaran Masteri

Aras 3 1. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mecerminkan nilai masyarakat

Pemb. ICT

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P Kajian Masa Depan

Penghasilan Seni Visual 27 1. 1. Komunikasi Visual

Memahami proses mereka bentuk: 1. 2. 1. Mengenalpasti masalah (spesifikasi) Kajian dan penyelidikan

Murid menghasilkan reka bentuk Cetakan Iklan dan Komunikasi KBKK Kritis dan Kreatif

a. Reka Bentuk Grafik i. Reka Bentuk Penerbitan ( Iklan dan Komunikasi ) Poster , jenis dan fungsinya 1. 1.

1. 1.
 

Idea Cara penyelesaian

Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: 1. 2. 3. mengenalpasti masalah (spesifikasi) penyelidikan (idea) proses membuat penilaian semula Teori Kecerdasan Pelbagai Alat dan media: 1. pensel

Proses membuat

1. 1.
 

4. Proses Teknik

1.

Penilaian semula

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P 2. pen teknikal cat poster media campuran berus set geometri computer dan perisian komputer Belajar Cara Belajar Teknik: 1. 2. 3. lukisan kecatan (painterly) berbantukan komputer

Penghasilan Seni Visual 28 1. 1. Komunikasi Visual

Aras 1 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual Aras 2 1. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui

3. 4. 5. 6. 7.

a. Reka Bentuk Grafik i. Reka Bentuk Cetakan

Iklan dan Komunikasi poster

eksperimentasi gayaan. 2. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai. 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada: 1. 2. 3. 4. 5. Kadar banding Reka letak Muka taip Satah Imbangan

Kontekstual

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P Aras 3 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya. Konstruktivism e

Penghasilan Seni Visual 29 1. 1. Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik i. Tipografi

Aras 1 1. 2. Menggunakan pelbagai jenis muka taip Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan seni visual

Teknik : 1. 2. 3. lukisan kecatan berbantukan komputer

Aras 2 1. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan 2. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang

Pembelajaran Masteri

sesuai. 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P perhatian kepada : 1. 2. 3. kadar bandingan reka letak imbangan Pembelajaran ICT

Aras 3 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya.

Penghasilan Seni Visual 30 32 1.4 Reka Bentuk

Murid dapat mengetahui dan memahami elemen dalam lanskap dan persekitaran seperti tanah

a. Pelajar membuat kerja berdasarkan 1. masalah kajian dan penyelidikan proses membuat penilaian semula

KBKK Kritis dan kreatif

b. Reka Bentuk Persekitaran tumbuhan i. Lanskap lokasi

2. 3. 4.

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN aliran

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

perhubungan

Membuat reka bentuk lanskap

Teori

Kecerdasan 1. lakaran dan lukisan dalam Pelbagai 2D Aras 1 1. 1. Menggubah imej visual dalam bentuk 2D b. Penyediaan portfolio 2. dan 3D 1. Kontekstual 2. 3. model 3D memperagakan hasil

c. Apresiasi seni Aras 2 1. Mengetahui cara membuat lukisan perspektif, menyediakan pelan dan rangka model Konstruktivism e

Aras 3 1. Mengaplikasi pengetahuan Asas Seni Reka

Belajar Cara Belajar

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P dalam merancang, menyusun, menggubah dan menghias model lanskap dan persekitaran dengan mengambilkira aspek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. fungsi lokasi cuaca ukuran suasana jenis tumbuhan saliran perhubungan cita rasa dan budaya Pembelajaran Masteri Kajian Masa Depan

10. ekonomi 1. 2. 3. Mengetahui alat, bahan dan teknik untuk membuat model lanskap Proses penyimpanan maklumat dan proses kerja melalui portfolio Membuat kerja secara sistematik Pembelajaran Akses Kendiri

Pembelajaran

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P ICT

Penghasilan Seni Visual 33 37 1. 1. Kraf Tradisional

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat KBKK Kritis dan kreatif dan teknik tertentu.

dan Dimensi Baru ( Aras 1 Pilihan berfokus ) tembikar anyaman ukiran kayu 1. 2. 3. Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf a. Kajian b. Bahan Teori Kecerdasan Pelbagai

Mengetahui reka corak kraf dengan memberi c. Alat perhatian kepada fungsi, niali budaya dan d. Teknik kemasan e. Proses

Aras 2 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik

Kontekstual

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P khusus.Mengenali beberapa tokoh kraf Konstruktivitsm e Aras 3 1. 2. 3. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional 4. 5. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan Kemasan kerja Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar

Pembelajaran Akses Kendiri

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Pembelajaran ICT

Kajian Masa Depan

2. Sejarah dan Apresiasi Seni 38 Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.

a. Kajian maklumat b. Perbincangan c. Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan KBKK Kritis dan kreatif

Aras 1 iii. senibina 1. Mengumpul maklumat berkaitan

Teori

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN kediaman masjid makam taman

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P perkembangan seni visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme Aras 2 1. Membincang sumbagan individu, institusi dan organisasi terhadap Seni Visual Kajian Masa Depan Aras 3 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai seni rakyat dalam konteks : 1. sejarah 2. 3. 4. 5. 2. bentuk pengaruh proses fungsi berfokus ) d. Apresiasi seni e. lawatan Kontekstual Kecerdasan Pelbagai

39

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia iv. Pakaian

Belajar Cara Belajar

6. sumbagan Mendokumentasi maklumat Pembelajaran Masteri

MINGG TARIK U H

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

STRATEGI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P

Pembelajaran Akses Kendiri

PEPERIKSAAN AKHIR 40 42

5DQFDQJDQ3HQJDMDUDQ7DKXQDQ7LQJNDWDQ  5$1&$1*$13(/$-$5$17$+81$1 3(1',',.$16(1,9,68$/7,1*.$7$1 


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2007 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 5 Semester 1 Minggu Tarikh Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: Idea dan proses
Peperiksaan PSV SPM mesej / kandungan pengwujudan idea 3. Ulangkaji Asas Seni Reka

Aktiviti

Strategi P & P

1. Pengenalan PSV Ting. 5 2. Penerangan Format

1. Memperkenalkan Kertas 2611 2. Perbincangan tentang Teori seni

KBKK Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

3. Penghasilan Seni Visual Asas Seni Reka


(diaplikasikan secara

olahan idea Olahan karya

bersepadu dalam penghasilan Seni Visual)

Asas Seni Reka Media Teknik penghasilan

2 3

Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus

Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan :

Pelajar menghasilkan catan dengan pelbagai media dan teknik

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri

a. Idea dan proses


b. Catan Mesej / kandungan Pengwujudan idea Olahan idea

Media seperti :
cat air cat minyak oil pastel cat poster akrilik media campuran

b. Olahan Karya
Asas seni reka Media Teknik penghasilan

Teknik : Teknik untuk cat air


basah atas basah basah atas kering kering atas kering

Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

Aras 2
Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan

kering atas basah Teknik untuk cat minyak

Menjalankan aktiviti secara terancang Membanding beza jenis komunikasi visual

Impasto scumbling glazing hard-edge pointerlisme kolaj

Aras 3
Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

4 6

Penghasilan Seni Visual


Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik i. Kulit Buku ii. Risalah

Memahami dan menyatakan reka bentuk : a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) b. Kajian dan penyelidikan idea cara penyelesaian c. Proses membuat proses

Pelajar menghasilkan reka bentuk : b. Reka bentuk penerbitan c. Kaligrafi d. Tipografi

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Pembelajaran ICT Pembelajaran Akses

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui
Mengenlpasti masalah ( spesifikasi ) Penyelidikan ( idea )

teknik d. Penilaian semula

Proses membuat Penilaian semula

Aras 1
Menggunakan perisian komputer dalam pembelajaran grafik dan multimedia Menggunakan pelbagai jenis muka taip Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja seni visual

Alat dan media : pensel pensel warna pen pen teknikal pen ruling

Kendiri Kajian Masa Depan

Aras 2
pen manuskrip Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimen gayaan Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai cat poster dakwat arang krayon pastel tempera media campuran berus set geometri komputer perisian komputer

Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada


kadar bandingan reka letak muka taip warna satah imbangan

Aras 3
Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk

Teknik :
Lukisan

Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

Kecatan ( painterly ) Lipatan Berbantukan komputer

7 11

Cuti Pertengahan Tahun

Penghasilan Seni Visual


Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus ) Tenunan Ukiran kayu Batik

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu:
Kajian Bahan

KBKK Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

Aras 1
Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, niali budaya dan kemasan

Alat Teknik Proses Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri

Aras 2
Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. Mengenali beberapa tokoh kraf

Aras 3
Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta

menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan Kemasan kerja

12

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia a. Seni Visual dan pembentukan Negara dan bangsa i. Kraf Tradisional dan Pribumi Tokoh kraf tanahair

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan tokoh

Kajian maklumat Perbincangan

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

Aras 1
Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan berfokus ) Apresiasi seni

Aras 2
lawatan Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni Visual

Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri

Aras 3 Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks sejarah
bentuk 13 2. Sejarah dan Apresiasi Seni pengaruh proses fungsi sumbangan Mendokumentasi maklumat

Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia


Seni Visual dan

pembentukan Negara dan

bangsa
Kraf Tradisional dan Pribumi Seni Pribumi

14

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia a. Seni Visual dan pembentukan Negara dan bangsa i. Kraf Tradisional dan Dimensi baru Hiasan kepala Hiasan leher Hiasan tangan Hiasan kaki Hiasan pinggang

15 18

Penghasilan Seni Visual


Reka Bentuk a. Reka Bentuk Industri Perabot Produk Domestik Automobil

Memahami konsep dan proses reka bentuk industri berkaitan a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )

1. Menghasilkan reka bentuk produk 2D dan 3D berdasarkan

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

b. Kajian dan penyelidikan a. Masalah Idea b. Kajian dan penyelidikan Cara penyelesaian c. Proses membuat c. Proses membuat d. Penilaian semula Proses Teknik d. Penilaian semula dalam membuat reka bentuk ( model ) seperti Perabot Produk domestik Automobil 2. Apresiasi seni 3. Aktiviti pengayaan 4. Penyediaan portfolio

Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Pembelajaran ICT Pembelajaran Akses Kendiri Kajian Masa Depan

Aras 1
Mengaplikasi maklumat dan membuat interpretasi Menggunakan perisian komputer secara berkesan dalam kerjakerja mudah Memahami dan mengetahui keperluan konsumer

Aras 2
Memilih, mengumpul, menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam portfolio Membuat reka bentuk 2D berdasarkan trend semasa / masa depan Menyesuaikan reka bentuk mengikut citarasa dan kehendak

semasa / masa depan Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk membuat model

Aras 3
Membuat reka bentuk 3D berdasarkan trend semasa / masa depan Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja

Semester 2 Minggu 21 - 22 Bidang / Unit Pembelajaran


Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus b. Catan

Hasil Pembelajaran
Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan : a. Idea dan proses cat air i. Mesej / kandungan ii. Pengwujudan idea iii. Olahan idea b. Olahan Karya i. Asas seni reka ii. Media cat minyak oil pastel cat poster akrilik

Aktiviti
Pelajar menghasilkan catan dengan pelbagai media dan teknik

Strategi P & P
KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

Media seperti :
Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri

media campuran

Teknik :

iii Teknik penghasilan

Teknik untuk cat air


basah atas basah basah atas kering kering atas kering kering atas basah

Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka

dalam aktiviti Seni Halus


Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

ii. Teknik untuk cat minyak


impasto scumbling glazing hard-edge pointerlisme kolaj

Aras 2
Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3
Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

23 - 26

Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus

Memahami dan menyatakan porses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan :

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

d. Cetakan

a. Idea dan proses i. Mesej / kandungan ii. Pengwujudan idea iii. Olahan idea b. Olahan Karya i. Asas seni reka

mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea Cetakan dengan menggunakan

Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri

Media seperti:
kayu media campuran

ii. Media plastik /perspek iii Teknik penghasilan kepimgan zink foto elmusi

Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

Teknik:
timbulan kolagrafi gurisan

Aras 2
guris kering Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan cetakan sutera saring (serigrafi) Menjalankan aktiviti secara terancang Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3
Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat

Menggunakan perisian computer dalam aspek pembelajaran Seni Halus Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

27 - 30 Cuti Pertengahan Penggal 2

Penghasilan Seni Visual


Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik i. Pembungkusan

Memahami dan menyatakan reka bentuk : a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) b. Kajian dan penyelidikan idea cara penyelesaian c. Proses membuat proses teknik d. Penilaian semula Aras 1

Pelajar menghasilkan reka bentuk : b. Reka bentuk penerbitan c. Kaligrafi d. Tipografi

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Pembelajaran ICT Pembelajaran Akses Kendiri Kajian Masa Depan

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui
Mengenlpasti masalah ( spesifikasi ) Penyelidikan ( idea ) Proses membuat Penilaian semula Alat dan media :

i. Menggunakan perisian computer i. pensel dalam pembelajaran grafik dan ii. pensel warna multimedia

iii. pen

ii. Menggunakan pelbagai jenis


Muka taip Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan

pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat poster dakwat arang

kerja seni visual krayon Aras 2 i. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimen gayaan Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai pastel tempera media campuran berus set geometri komputer perisian komputer Teknik : i. Lukisan ii. Kecatan ( painterly ) muka taip iii. Lipatan warna satah iv. Berbantukan komputer

Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada


kadar bandingan reka letak

imbangan Aras 3 i. Berkomunikasi melalui aktiviti

dan hasil karya


Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

31

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan tokoh Aras 1

Kajian maklumat Perbincangan Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan berfokus ) Apresiasi seni

KBKK Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual Kajian Masa Depan

a. Perkembangan Seni Visual i. Mengumpul maklumat berkaitan di Malaysia perkembangan Seni Visual i. Seni Halus berhubung kebudayaan, ritual, Seni dan budaya lain sejarah dan semangat patriotisme

Belajar Cara Belajar Lawatan Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Aras 2 i. Membincang sumbangan artis tempatan , insitusi dan organisasi

Seni terhadap Seni Visual Aras 3 i. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identity tentang karya, seni rakyat dalam konteks

sejarah
bentuk pengaruh proses fungsi sumbangan ii. Mendokumentasi maklumat

32 - 33

Percubaan SPM

34 - 40

Latih tubi seoalan teori

41 - 42

Peperiksaan SPM