Anda di halaman 1dari 59

Perhatian: Bahan ini untuk latihan.

Terdapat beberapa perkara yang salah dan ianya disengajakan dikekalkan untuk tujuan latihan.

CONTOH PELAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEKOLAH CEMERLANG


OLEH: MUHAMAD BUSTAMAN BIN HAJI ABD MANAF KETUA JABATAN PENGURUSAN KUALITI INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
mbustaman.IAB.KPM

KERAJAAN MALAYSIA

PELAN STRATEGIK

SUMBER UTAMA PEMBINAAN MODEL


Asas bagi pembinaan Pelan Induk Pembangunan Secara Strategik adalah berdasarkan kepada Model Pengurusan Strategik untuk organisasi awam oleh Bryson,J.M.(2003) Strategic Planning For Public & Nonprofit Organization,San Francisco dan Kaplan & Norton, Balanced Scorecard For Public Sector, BSC Colloraborative Inc, University of Harvard (2005).
mbustaman.IAB.KPM 2

MODEL RINGKAS PENGURUSAN STRATEGIK


7 6
PENGAWALAN STRATEGI PENILAIAN PRESTASI

IMPLEMENTASI STRATEGI
STRATEGI,TAKTIK (PELAN BAJET & OPERASI)

Fasa

Pusingan Semula 4 ISU,MATLAMAT, OBJEKTIF,KPI& SASARAN


3
ANALISA PERSEKITARAN DALAMAN & LUARAN

2HALATUJU 1

ORGANISASI: MANDAT,MISI,VISI, NILAI

PROSES PRA PERANCANGAN


3

mbustaman.IAB.KPM

PR A-PERA NCAN GA N: Akt ivi ti pe ntin g sebaga i Per sedia an


Mengadakan latihan khas kepada semua staf tentang tujuan dan faedah pembinaan perancangan strategik (untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah) Menubuhkan jawatankuasa kerja dan senarai tugas. Mengumpul maklumat tentang profil organisasi dan prestasinya Menulis rangka kerja untuk proses
mbustaman.IAB.KPM 4

PRA-PERANCANGAN MAKLUMAT ORGANISASI


LOKASI SEJARAH SEBAGAI GURU BESAR ENROLMEN STAF ENROLMEN MURID PENCAPAIAN AKADEMIK PENCAPAIAN KOKURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN) PENCAPAIAN KOKURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN) PENCAPAIAN HAL EHWAL MURID MAKLUMAT PENCAPAIAN HEM MAKLUMAT HEM MAKLUMAT DISIPLIN MURID ANUGERAH CEMERLANG JADUAL KERJA

mbustaman.IAB.KPM

MAKLUMAT ORGANISASI
Nama Organisasi Sekolah Kebangsaan Dato Boestaman Guru Besar Datin Roslida bt Hassan Kod Sekolah WBR 9738 Alamat Organisasi Bandar Utama Batang Kali, Selangor Telefon dan Fax 03-6051582 03-61056299

mbustaman.IAB.KPM

SEJARAH
Sekolah ini telah dibuka pada 1 Julai 1995. Terletak kira-kira 1 km dari Bandar Batang Kali. Nama sekolah ini diambil sempena lokasi sekolah yang terletak dalam kawasan perumahan Fasa 9, Bandar Batang kali. Bilangan murid pada tahun pertama seramai 1020 orang. Pada tahun 1998, sekolah ini telah dinaik taraf sebagai Sekolah Gred A, kategori sekolah luar bandar

mbustaman.IAB.KPM

LATAR BELAKANG SEKOLAH


1 buah Pejabat Pentadbiran 1 buah Bilik Gerakan 2 buah Bilik Guru 4 buah Makmal Komputer 4 buah Bilik Sains 2 buah bengkel Kemahiran Hidup 1 buah Bilik SAL/PAK 1 buah Bilik BOSS (SPBT) 1 buah Bilik Pemulihan 1 buah Bilik Pend. Jasmani 1 buah Bilik Pemulihan 1 buah Bilik Sakit 1 buah Bilik Muzik 1 buah Kelas Prasekolah 40 Bilik Darjah 1 buah Kantin 1 buah Dewan Terbuka 2 buah Dewan Serbaguna Dataran Perhimpunan

Kemudahan Fizikal

mbustaman.IAB.KPM

LATAR BELAKANG SEKOLAH

Pelan Sekolah

mbustaman.IAB.KPM

ANALISA STAF
Gred

Melayu L P J L

Cina P J L

India P J

Lain-Lain L P J L

Jumlah P J

DG41 DC41 DGA34 DGA32 DGA29 DB27 N22 N11 N17 N1 R1 Jumlah
mbustaman.IAB.KPM

5 4

6 4 1 6

11 8 1 6 55 6 1 1 2 1 1 1 1

1 1

5 5

7 4 1 6 42 3 1 1 2

12 9 1 6 57 6 1 1 2 1 1

14 3

41 3 1 1 2

1 5 3

1 1 28 65

1 2 1 3 1 1 1 3 0 67

93

97
10

Sumber: Penyata EMIS Bulanan seperti pada 14 Februari 2006

ENROLMEN MURID
Jumlah kelas 1 7 8 8 8 8 8 48

Tahun Pra sekolah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam

Lelaki Perempuan 16 166 171 155 162 153 152 9 135 129 181 143 138 151

Jumlah 25 301 300 336 305 291 303 1862

Keseluruha 976 886 nSumber: Penyata EMIS Bulanan seperti pada 14 Februari
2006
mbustaman.IAB.KPM

11

PENCAPAIAN AKADEMIK
Keputusan UPSR Dari Tahun 1997 Hingga 2006
BM (P) BI MAT SN % 91.6 93.5 89.0 87.9 92.3 87.2 93.1 93.1 96.5 92.7 97.0 97.5 94.7 97.5 95.8 96.6 96.9 96.2 97.2 97.4 98.3 97.9 94.7 95.7 94.8 95.0 96.9 96.5 98.9 99.3 89.9 91.4 85.9 84.4 89.7 86.6 92.7 93.06 90.4 91.7 LULUS SEMUA BIL. 215 256 274 281 278 331 392 268 255 286 TAHUN BM (K) JLH. CALON BIL. 5A KED. DALAM PPD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 99.6 98.9 98.4 96.9 98.7 99.2 98.3 99.0 99.3 98.7 99.1 97.5 95.9 98.4 98.4 97.9 99.1 99.0 98.6 99.7 239 280 319 333 310 382 423 288 282 302 54 68 72 64 54 50 82 96 93 100 Kedua Pertama Ketiga Ketiga Keempat Kedua Kedua Ketiga Kedua Pertama

Sumber rujukan : Setiausaha Peperiksaan dan Majalah SEJATI


mbustaman.IAB.KPM 12

PENCAPAIAN KOKURIKULUM
Sukan dan Permainan
Jenis Olahraga Bola Sepak Hoki (L) Hoki (P) Bola Jaring Catur Badminton Tenis (P) Catur Bola Tampar (L) Bola Tampar (P) Golf (P) Bola Sepak Hoki (L) Hoki (P) Peringkat Bil. Tahun 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
mbustaman.IAB.KPM

(Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan)

Pencapaian Naib Johan Suku Akhir Johan Johan Suku Akhir Naib Johan Ketiga Naib Johan Johan Johan Tempat Ke 4 Johan Naib Johan Johan Naib Johan
13

Daerah Zon Daerah Daerah Daerah Kebangsaan Daerah Kebangsaan Kebangsaan Negeri Negeri Kebangsaan Negeri Kebangsaan Daerah

PENCAPAIAN KOKURIKULUM
Kel ab dan Pers atu an
Peringkat Bil. Tahun Jenis
(Zon / Daerah / Negeri / Kebangsa an)

Pencapaian

2004 2004 2004 2004 2005 2006 2006 2006


mbustaman.IAB.KPM

Perbahasan Bercerita Tahap 1 Bercerita Tahap 2 Public Speaking Tahap 2 Choral Speaking Hafazan (P) Kuiz Matematik Tahap 2 Kuiz Bahasa Arab

Daerah Negeri Zon Daerah Negeri Zon Daerah Daerah

Johan Johan Naib Johan Saguhati Naib Johan Ke 3 Ketiga Johan


14

PENCAPAIAN HAL EHWAL MURID


Peringkat Bil. Tahun Jenis
(Zon / Daerah / Negeri / Kebangsa an)

Pencapaian

2005 1 2 2005

Pengurusan cemerlang bilik bimbingan dan kaunseling Pengurusan cemerlang bilik SPBT

Negeri

Johan

Negeri

johan

mbustaman.IAB.KPM

15

ANUGERAH CEMERLANG
Kurikulum Bil. a). b) Tahun 2005 2005 Pencapaian Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Daerah Hulu Selangor (Anugerah Kualiti UPSR) Anugerah Sekolah Cemerlang Akademik UPSR Kategori Luar Bandar Peringkat Negeri Selangor

Hal Ehwal Murid Bil. a). Tahun 2005 Pencapaian Anugerah Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Terbaik Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Selangor. Tempat Pertama Kategori Sekolah Bandar.

Kokurikulum Bil. a). Tahun 2005 Pencapaian Pemaian bola sepak terbaik (MSSM) Pemaian hoki terbaik (MSSM

mbustaman.IAB.KPM

16

JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK


Bil 1 Fasa 1: Pra Perancangan Perkara Dis. 2006 Jan. 2007 Feb. 2007
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1 Penubuhan Jawatankuasa Induk 1.2 Taklimat pembinaan perancangan strategik Jawatankuasa Kerja 1.3 Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Kerja 1.4 Mengumpul maklumat: 1.4.1 Latar belakang sekolah 1.4.2 Sejarah Sekolah 1.4.3 Enrolmen Murid 1.4.5 Prestasi akademik dan kokurikulum 1.4.6 Disiplin Murid 1.4.7 Demografi Penduduk 1.4.8 Persekitaran Sekolah 1.4.9 Kemudahan Fizikal
mbustaman.IAB.KPM 17

Bil

Perkara

Dis. 2006 Jan. 2007 Feb. 2007


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Fasa 2: Halatuju Organisasi 2.1 Menyemak dan menganalisis mandat 2.1.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan 2.1.2 Akta Pendidikan 2.1.3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2.1.4. Pekeliling Perkhidmatan Awam 2.1.5 Pekeliling Perbendaharaan 2.1.6 Pekeliling Ikhtisas

Fasa 2:Halatuju Sekolah 3.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 3.1.1 Menyemak pernyataan misi 3.1.2 Menyemak pernyataan visi 3.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 3.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo dan warna organisasi 3.1.5 Mempromosi halatuju 3.1.5.1 Perhimpunan 3.1.5.3 Perjumpaan ibubapa 3.1.5.3 Mural

mbustaman.IAB.KPM

18

4 Fasa 3: Analisis Persekitaran 6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Sekolah 6.1.2 Analisis Persekitaran Bidang 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran 6.1.4 TOWS Matrik 5 Fasa 4: Isu, Matlamat,KPI Sasaran dan Objektif 5.1 Kenal pasti dan pilih isu-isu strategik 5.2 Membentuk matlamat strategik & KPI 5.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 6 Fasa 5: Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi 6.1 Pembinaan dan pemilihan strategik utama 6.2 Membina plan taktikal 6.3 Merangka dan membina pelan operasi 7 Fasa 6: Pelaksanaan Strategi 7.1 Pelaksanaan Pelan Taktikal dan Operasi 8 Fasa 7: Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan berterusan 8.1 Borang penilaian prestasi
mbustaman.IAB.KPM 19

Fasa 2
PENETAPAN HALA TUJU
MANDAT KERAJAAN MISI VISI NILAI MISI DAN VISI SECARA IMPLISIT
MOTTO LENCANA SEKOLAH PIAGAM PELANGGAN

mbustaman.IAB.KPM

20

DEFINISI MANDAT
Menurut Kamus 3000, erti mandat ialah ;

(Letter of authority). Mandat juga merupakan sesuatu arahan dari pihak yang berkuasa. Mandat mesti dipatuhi bagi tujuan memenuhi tanggungjawab dan menjadi asas kepada pembinaan perancangan strategik .
Dalam proses pembinaan perancangan strategik ini, Mandat diperoleh daripada sumber-sumber seperti ;
AKTA PENDIDIKAN 1996 (550) Misi Nasional & PIPP (2006-2010) PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DASAR WAWASAN NEGARA 2001-2010 SURAT PEKELILING IKHTISAS
21

mbustaman.IAB.KPM

CONTOH MANDAT MENGIKUT BIDANG


BIDANG KURIKULUM CONTOH Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550) Bah. V . Seksyen 67: Penilaian murid. SPI Bil 3 / 1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (free period) SPI Bil 3/ 1990 Penyediaan rekod P &P

KOKURIKULUM SPI Bil 3 / 1994 Garis panduan mengenai aktivitiaktiviti kebudayaan di sekolah-sekolah. SPI Bil 5 / 2002 Lawatan sekolah pada hari persekolahan. SP. Pendaftaran Bil 2/ 1997 Panduan penubuhan dan mbustaman.IAB.KPM pengurusan kelab/persatuan Taekwando/ Seni 22

SUMBER MANUSIA

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bah VIII Bab 3 Seksyen 95: Orang yang dikeluarkan daripada daftar hendaklah diberitahu. SPI Bil 7/2001 Garis panduan pakaian guru ketika bertugas di sekolah. SPI Bil 2/ 1981 Ketetapan masa di sekolahsekolah. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bah. VIII Bab 1 Seksyen 86 : Larangan tentang pengiklanan dsb. SPI Bil 12 /1988 Larangan menjalankan jualan terus di sekolah-sekolah.

PERHUBUNGAN LUAR

mbustaman.IAB.KPM

23

HEM

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bah VIII Bab 4 Seksyen 98 : Pendaftaran murid. SPI Bil 2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah. SPI Bil 11/2000 Membanteras jenayah di kalangan murid sekolah.

KEWANGAN

mbustaman.IAB.KPM

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bah XI Seksyen 124 : Sumbangan bantuan dan sumbangan modal hendaklah tertakluk kepada syarat, dsb. Yang ditetapkan. SP. Kewangan KPM Bil 17/1995- Elaun penginapan dan makan bagi guru-guru membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum. SPI Bil 3/1997 Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan pungutan wang. 24

PENGURUSAN PEJABAT

PENGURUSAN FIZIKAL

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bah. VIII Bab 3 Seksyen 89 : Pendaftaran Pengelola dan pekerja. PKPA Bil. 10/1991:Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter. PKPA Bil. 2/1991:Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan JawatankuasaJawatankuasa Kerajaan SPI Bil 4/ 1998 Garis panduan menguruskan pegawai berprestasi rendah dan pegawai yang bermasalah. SPI Bil 20/ 2000 Panduan penubuhan persatuan agama bukan Islam di sekolah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bah.XV sekolah. Seksyen 141 : Kehendak tentang premis. SPI Bil 14 / 1989 Kebersihan sekolah.

mbustaman.IAB.KPM

25

MANDAT TERKINI : MISI NASIONAL

mbustaman.IAB.KPM

26

mbustaman.IAB.KPM

27

MISI
UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN YANG BERKUALITI BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN TERBILANG MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DENGAN BERPAKSIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

VISI
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO BUSHSTARMAN AKAN MENJADI SEKOLAH TERBILANG BERTARAF DUNIA

mbustaman.IAB.KPM

28

VISI DAN MISI SECARA IMPLISIT MOTTO LENCANA SEKOLAH PIAGAM PELANGGAN

mbustaman.IAB.KPM

29

MOTTO
Ilmu, Iman dan Amal
Pengertian:

Ilmu - Pengetahuan atau Kepandaian Iman - Kepercayaan kepada Allah dan mematuhi segala hukumNya. Amal - Mengerjakan perkara-perkara yang wajib yang diperintahkan oleh

mbustaman.IAB.KPM

30

LENCANA SEKOLAH
PENGERTIAN LENCANA Roda (merah) Bintang 14(kuning) Malaysia Jangka (kuning) Buku dan Rehal yang berteraskan Islam. Lima bulatan Tulisan Jawi : Sukan : Mengangkat martabat tulisan jawi. Warna hijau dan bulan sabit: Warna dan Lambang keislaman.
mbustaman.IAB.KPM 31

: Sains dan Teknologi : 14 negeri dalam : Matematik (mengira) : Membaca dan menulis dalam pelajaran

PIAGAM PELANGGAN Kami warga pendidik Sekolah Kebangsaan Dato Boestaman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan memberi perkhidmatan kepada:
MURID GURU DAN KAKITANGAN IBU BAPA STAKEHOLDER

mbustaman.IAB.KPM

32

PIAGAM PELANGGAN
Kami warga pendidik Sekolah Kebangsaan Dato Boestaman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk: MURID

Memastikan setiap murid menerima pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan; Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai kegiatan kokurikulum satu persatuan, satu kelab beruniform dan satu aktiviti sukan permainan sekurang-kurangnya 180 minit sebulan; Memastikan setiap murid berasa selamat dan selesa sepanjang semasa berada dalam kawasan sekolah.
33

mbustaman.IAB.KPM

PIAGAM PELANGGAN
GURU DAN KAKITANGAN Guru baru akan mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan dan mendapat perkhidmatan layanan terbaik; Guru akan mendapat layanan yang mesra dan terbaik apabila berurusan dengan pentadbiran; Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat perubahan Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh setahun

mbustaman.IAB.KPM

34

PIAGAM PELANGGAN
IBUBAPA
Setiap ibu/bapa/penjaga mendapat perhatian terhadap aduan dan tindakan dalam tempoh 1,3 atau 7 hari; Setiap ibu/ bapa/ penjaga murid yang berurusan dengan sekolah akan mendapat layanan terbaik dalam tempoh 30 minit

STAKEHOLDER

Memastikan setiap arahan dan maklumat yang diperlukan oleh PPD / JPN / KPM mendapat tindakan sehari selepas surat/arahan diterima; Menjawab surat akan dijawab tidak lewat dari 3 hari waktu kerja; Melaporkan sebarang kejadian kepada pihak atasan mengikut peraturan yang ditetapkan. SEKIRANYA TIDAK BERPUAS HATI SILA TERUS HUBUNGI GURU BESAR: No. Tel : 0360571582. No.H/P : 0199060524. No.Fax: 03 61056299
mbustaman.IAB.KPM 35

Fasa 3 ANALISIS PERSEKITARAN


ANALISIS MAKLUMAT DALAMAN DAN LUARAN SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOC

mbustaman.IAB.KPM

36

ANALISIS SWOC
Kekuatan(S) S1(kur) Pencapaian akademik melebihi 90% sepanjang 3 tahun yang lalu. S2(koku) Pencapaian kokurikulum: 2 pelajar mencapai ke tahap antarabangsa (catur dan Sains). S3(hem) Pengurusan 2 bidang HEM telah mencapai tahap kebangsaan (buku teks dan Kaunseling) S4(kw) Tiada teguran audit dalam pengurusan kewangan sekolah sepanjang 6 tahun (anugerah cemerlang) S5(tabir) Pengurusan pejabat yang cekap. S6(fiz) Keseluruhan kemudahan lengkap dan berfungsi. S7(staf) Mempunyai 100% kakitangan yang cekap dan terlatih.

mbustaman.IAB.KPM

37

ANALISIS SWOC
Kelemahan(W) W1(kur) Terdapat arah aliran penurunan dari segi pencapian mata pelajaran. W2(koku) Kejayaan yang diperoleh tidak secara menyeluruh di bidang kokurikulum. W3(hem) Terdapat kelemahan pengurusan unit-unit lain di bawah HEM dalam membentuk kemenjadian murid. W4(kw) Pengurusan yang tidak mencapai tahap pengiktirafan. W5(tabir) Kecekapan sebahagian komponen dalam pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan. W6(fiz) Kemudahan fizikal tidak dapat menampung bilangan pelajar. W7(staf) Terdapat segelintir kakitangan yang kurang komited. W8(kom) Terdapat tekanan untuk mendapat timbal balas di atas
mbustaman.IAB.KPM 38

ANALISIS SWOC
Peluang(O) O1(P) Wakil rakyat memberi kerjasama yang erat kepada sekolah. O2(E) PIBG mempunyai dana simpanan RM50,000.00 O3(S) Komuniti mempunyai ahli akademik yang ramai di persekitaran sekolah. O4(T) Syarikat Swasta memberi kerjasama dan sumbangan.

mbustaman.IAB.KPM

39

ANALISIS SWOC
Cabaran(C) O1(P) Wakil rakyat campur tangan dalam pentadbiran sekolah. O2(E) PIBG mengawal dengan ketat dalam segi kewangan. O3(S) Segelintir ahli akademik tidak dapat bekerjasama dengan sekolah. O4(T) Syarikat swasta mempunyai agenda tersembunyi pada setiap sumbangan.

mbustaman.IAB.KPM

40

Fasa 4

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF ,KPI DAN SASARAN

mbustaman.IAB.KPM

41

ISU STRATEGIK Bidang Kurikulum

SASARAN PRESTASI MATLAMAT STRATEGIK


Meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar ke tahap terbilang

OBJEKTIF
Meningkatkan peratus pencapaian keseluruhan UPSR

KPI (LAG)

TOV
91.7 %

07
94%

08
97%

09
99%

2 010
1 00%

Pencapaian akademik murid masih lagi belum cemerlang.

% kelulusan Peperiksaan

33% 40% Meningkatkan peratus pelajar yang Objektif jangka panjang : -Mendapat 100% kelulusan5A memperolehi peperiksaan UPSR dengan 50% pelajar mendapat 5A pada tahun 2010 ISU Objektif jangka pendek : -Mendapat 94% kelulusan peperiksaan UPSR dengan 35% pelajar mendapat 5A pada MATLAMAT KPI SASARAN PRESTASI STRATEGIK OBJEKTIF tahun 2007 STRATEGIK (Kokurikulum TOV 07 08 09 2010 ) % pelajar aktif. Mengalakkan Meningkatkan 75% 78 81 84 87 pelajar aktif bilangan penyertaan Pencapaian Bilangan dan pelajar dalam aktiviti kokurikulum pelajar cemerlang kokurikulum masih lagi di mencapai dalam tahap rendah kejayaan 3 7 11 13 15 kokurikulum tidak selaras Meningkatkan 1. peringkat hingga ke dengan visi bilangan aktiviti Daerah tahap sekolah kokurikulum dan 2 5 8 11 15 2. Peringkat kebangsaan pelajar yang Negeri cemerlang hingga ke 3. Peringkat 0 1 2 4 6 kebangsaan peringkat kebangsaan Objektif jangka panjang : 15 orang pelajar mencapai kejayaan peringkat kebangsaan pada tahun 2010 Objektif jangka pendek : 1 orang pelajar mencapai kejayaan peringkat kebangsaan pada tahun 2007
mbustaman.IAB.KPM 42

% pelajar mendapat 5A

35%

37%

39%

ISU STRATEGI BIDANG HEM

MATLAMAT STRATEGI

SASARAN / OBJEKTIF OBJEKTIF KPI TOV 07 08 09 2010

Tahap sahsiah murid masih lagi belum memuaskan Tahap kebajikan murid masih lagi rendah

Membentuk modal insan yang bersahsiah cemerlang dan kebangaan masyarakat. Menyediakan perkhidmatan kebajikan untuk semua murid dan staf.

Memastikan semua pelajar mempunyai merit yang sentiasa cemerlang

% pelajar yang dapat mengekalkan80 mata merit. Bilangan aduan rasmi yang dilaporkan

70 %

75 %

85 %

90 %

95 %

Meningkatkan kebajikan setiap pelajar dan staf terjaga dan terbela.

15

Sifar aduan

Objektif jangka panjang : 95% pelajar yang dapat mengekalkan 80 mata merit. Objektif jangka pendek : 75% pelajar yang dapat mengekalkan 80 mata merit. SASARAN / OBJEKTIF ISU STRATEGI BIDANG KEWANGAN MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF KPI

TOV

07

08

09

2010

Pengurusan kewangan Kurang cekap

Memastikan pengurusan kewangan sentiasa cemerlang

Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan

Bil. Teguran audit % perbelanjaan bajet

Tanpa tegur an 95

Tanpa tegura n 96

Tanpa tegura n 97

Tanpa tegura n 99

Tanpa tegura n 100

mbustaman.IAB.KPM

43

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI
TOV 2 008

SASARAN
2 009 2 010 2 011 2 012

Kejayaan sesuatu sekolah bergantung kepada kekuatan modal insannya. Jika sekolah ingin berjaya, modal insan perlu diperkasakan.

Membangu nkan Modal Insan kelas pertama (Staf)

Mempertingkatka n Kemahiran guru dan staf

Peratus Staf melepasi tahap 80% SKPM

100

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

Peratus Staf Cemerlang berdasarkan LPNT (Markah 80% keatas) Peratus staf mengikuti kursus kursus

100

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

20

30

35

40

50

60

Bilangan Inovasi

10

12

14

16

20

Bilangan guru yang menghasilkan Inovasi

10

12

14

16

20

Mempertingkatka n tahap Integriti staf

Bilangan aduan

Bilangan Surat Tunjuk Sebab

mbustaman.IAB.KPM

44

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Kecemerlanga n Kokurikulum Diperingkat Kebangsaan Dan Antarabangsa

SASARAN OBJEKTIF KPI TOV


2007 2008 2009 2010

Bilangan Aktiviti Sukan Dan Permainan Mencapai Peringkat:

Bil murid 1 Pencapai an 2 3 (Bil. Murid) Negeri 300 1 Pencapai an 3 2 6 3 2 8 8 3

351

400 10 12 -

450 12 8 450 10 2 1

500 14 6 500 12 45

Meningkatkan Pencapaian dalam Sukan Dan Permainan

Daerah

351

400 8 3 1

mbustaman.IAB.KPM

Matlamat Strategik

Objektif

KPI

TOV

SASARAN

2008

2009

2010

2011

2012

Memantapkan kecekapan dan keberkesan an pengurusan kewangan.

Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan ke tahap optimum.

Bilangan Audit Berteguran

Bilangan hari pembayaran

mbustaman.IAB.KPM

46

STRA TEGI /I NISIA TIF

mbustaman.IAB.KPM

47

PENJANA STRATEGIK (SWOC MATRIKS)

DALAMAN

LUARAN

S-Kekuatan S1-Mempunyai pemimpin yang berkaliber S2-Mempunyai guru guru B.I yang terlatih S3-Mempunyai murid yang bermotivasi tinggi. S4-Mempunyai 2 orang JU B.I S5- Mempunyai bilik SAL

W-Kelemahan W1-Murid kurang berkomunikasi dalam BI W2-JU BI yang kerap keluar (mesyuarat/ceramah) W3-Penggunaan BI ditahap minima oleh warga sekolah

O-Peluang O1-Terdapat pusat tuition diluar O2-Sumbangan PIBG dan komuniti setempat dari segi kewangan dan tenaga. O3-Menerima BBM dari KPM dan JPN 04-Terletak berhampiran dengan perpustakaan awam daaerah T-Cabaran T1-Tahap penguasaan BI ibu bapa rendah T2- Tiada bahan bacaan tambahan dirumah T3-Kurang galakan daripada penjaga
mbustaman.IAB.KPM

Strategi 1 S1+S4+O2+O1+O4 1. Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid

Strategi 3 W!+W3+O3 1. Meningkatkan tahap berkomunikasi dalamm BI

Strategi 2 S2+S3+S5+T3 1. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang kepentingan penggunaan BI

Strategi 4 W2+W3+T1+T2 1. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah bacaan tambahan di rumah
48

Pembinaan Strategi Utama


Isu strategi Strategi yang dicadangkan Andaian/fakto r Yang menyokong strategi a. Penggunaan BI ditahap minima oleh guru dan murid b. Tahap kesedaran ibu bapa rendah c. Kurang penglibatan murid Halangan untuk melaksanak an strategi a. Kurang galakan daripada penjaga b. Kurang berminat mata Pelajaran BI Pendorong untuk memilih strategi ini

Meningkatkan kualiti pencapaian BI dari 60% ke 65% pada tahun 2006

1.Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid 2. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang kepentingan penggunaan BI 3. Meningkatkan tahap berkomunikasi dalam BI

a. Mempunyai murid yang bermotivasi tinggi. b. Mempunyai guru B.I yang terlatih

mbustaman.IAB.KPM

49

ANAL ISA
KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1

PEM ILIHAN STR ATE GI


STRATEGI 1 Guna Likart Scale (1-5) 5 2 1 5 5 5 STRATEGI 2 Guna Likart Scale (1-5) 1 3 5 1 3 3 STRATEGI 3 Guna Likart Scale (1-5) 1 5 3 1 3 4

a. tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab b. kompetensi staf yang bertanggungjawab c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T) JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih) mbustaman.IAB.KPM

3 4 Ya 30

3 3 Ya 22

3 3 Ya 23
50

PELA N TA KTI KAL

mbustaman.IAB.KPM

51

Pelan Tindakan untuk strategi 1


Bil Pelan Taktikal Kelas bimbingan Tanggung Tempo -jawab h Guru Besar GPK 1 Kos/ Sumber (RM) Output KPI Pelan Kontigens i Latih Tubi dalam kelas mengikut topik 1. Jan- Okt 500.00 Pencapai an dan minat murid bertamba h. % kelulusa n keseluru han % cemerlan gA % kehadira n murid % peningka tan prestasi murid

mbustaman.IAB.KPM

52

8
PELA N OPER ASI

mbustaman.IAB.KPM

53

PELAN O PERASI
LANGKAH 1

Nama P roj ek: K elas B imbin ga n & L at ihan B er fo kus


PROSES KERJA Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Pembentukan AJK 1.4 Agihan tugas 1.5 Merancang jadual 1.6 Penyediaan Bahan 1.7 Hal-hal lain Mengenal pasti pencapaian TOV dan Head Count Menyediakan jadual kelas bimbingan dan agihan tugas guru Surat mesyuarat Kebenaran ibu bapa Jadual waktu Kelas dan latihan bermula Penilaian & Penambahbaikan: Pemantauan penggal pertama -Penilaian prestasi- laporan TANGGUNGJAWAB GB GPK Kurikulum TEMPOH 1 hari STATUS

2 3

Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Kelas

3 hari 1 minggu

Jawatankuasa Logistik Guru-guru AJK Pemantauan AJK Pelaporan

1 hari

5 6

Februari September 1 minggu

mbustaman.IAB.KPM

54

CARTA ALI RAN

mbustaman.IAB.KPM

55

Carta Aliran
MULA Mesyuarat

Menyediakan TOV/HQ

Menyediakan Jadual

Surat Menyurat

Pelaksanaan
TIDAK

Penilaian
YA

mbustaman.IAB.KPM

TAMAT

56

MISI SEKOLAH BIDANG KURIKULUM PSM HEM

VISI SEKOLA H KOKURIKULUM FIZIKAL / P.LUAR

P.PEJABAT

OBJEKTIF

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD Pertandingan Keceriaa n peringk at sekolah 06 45%

SASARAN PRESTASI 07 60% 08 75% 09 90% 10 1

INISIATIF/TIN DAKAN

PRESTASI SEBENAR 06 07 08 09 10

Meningkatkan keceriaan kawasan sekolah

Johan 3K Negeri Selang or Johan 3K Negeri Selang or Johan 3K Negeri Selang or Johan 3K Negeri Selang or Johan 3K Negeri Selang or Johan 3K Negeri Selang or

Gotong-royong Perdana

Kawalan keselamatan pelajar

15%

30%

45%

75%

Bina tembok dan gerbang Tandas Kondusif

Meningkatkan kebersihan tandas Taman ilmu

70%

80%

90%

Pertandingan antara unit berunifo rm Pertandingan Keceriaa n Kelas Pertandingan antara Persatu an

10

Bina Taman Mini

Belajar dalam persekitaran selesa Berehat sambil membaca mbustaman.IAB.KPM

60%

70%

80%

90%

Keceriaan Kelas

40%

60%

80%

Keceriaan Wakaf Ilmu 57

PENGUKURAN DAN PENILAIAN


KAEDAH BALANCE SCORECARD
PERSPEKTIF: Matlamat Srategik Unit Pengukuran 20062007 Pencapaian Sebenar 20072008 20082009 20092010 Target 20062010

Objektif

KPI

mbustaman.IAB.KPM

58

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

mbustaman.IAB.KPM

59

Beri Nilai