Anda di halaman 1dari 3

n–

pernyataa
n
berikut !
1. daun
No lontar
Soal Opsi A Opsi B Opsi C Opsi D Opsi E
1 2. burung
Raden Maul Sunan DrajSunan BonSunan Kali Sunan Giri
garuda
2 Ayah
3. sulur dari Sunan GresSunan Kali Sunan AmpSunan Gunung Jati
3 bunga 1 dan 2 1 dan 3 2 dan 3 1, 2,dan 3
4 melati
Sunan Bonan Sunan Giri Sunan Giri Raden Pat Sunan Draj
Yang
5 Salah
termasuk Syeh SunanSyeh MaulaSyeh maulasyeh Samarkandi
satu
6 motif
Sunan Ampe berdakwahmenjadi damenjadi Adimenjadi Bupati
7 batik di
Imam pertaSunan Kali Sunan BonSunan Giri Sunan Ampel
musium
8 Salah satu Sunan Kali Sunan DrajSunan AmpSunan Gunung Jati
Sunan
9 Drajat
Mandat yang menjadi admenjadi pememimpinmemimpink para wali
ditunjukk
Kemampuan ahliy jiwa, aahli agama,ahli menyusahli bahasa, ahli meny
10 an oleh
11 Kakek Sunan
nomor …. Jamaludin A Syeh datukrabu SiliwaRaden walangsungsan
12 Yang menjad
Perhatika melawan pembemelawan omelawan pe melawan hawa nafsu
13 n nama-
Raden QasoSunan MuriSunan DrajSunan KalijSunan Kudus
14 nama
Selain kepaSunan Gunu Sunan MurSunan KalijSunan Kudus
organisasi
15 Berikut ....
berikut bebberpidato mengajak m mengayomimengajarkan cara be
16 1.
Bukti bahwmenjadi anmenjadi pemendirikanmendirikan media masa
Nahdhatu
Dalam bidaNU, FPI, L NU, MUHAMUHAMMADI NU,LDII, WAHABI
17 t tujjar
18 Berikut
2. be PP TawangsPP Langita PPLangitanPP Sepanjang Sidoarj
19 Nahdhatu
Kiprah yanlaskar muj membanmgu membangun membangun masjid 10
l wathan 1 dan 2 1 dan 3 2 dan 3 1,2,dan3
20 3. PPNU
21 K.H.Abdul
Nama- berpolitik berpikir d berorganisaberpolitik
22 nama
Suatu keti sosial mu’amalahakidah fikih
organisasi
23 K.H.
yangAbdul prajuirit komandan panglima jendral
24 Beberapa kK.H. Bisri K.H.HasyimK.H. SyansuK.H. Hasyim Asy’ari’ K
didirikan
Perhatika
K.H.Abdul
25 K.H. Abdul kordinatorinspirator supervisor mediator
n kalimat-
Wahab
26 K.H.
kalimat
HasbullahAbdul Syuriyah d syuriyah d tanfidhiya syuriah dan mustasya
27 berikut
Gerakan....
adalah ! ANO
gerakan melawpasukan mepasukan k penolong, pejuang dal
1. ‫الــاــلهـ‬
28 Mars
‫ اـالاــلهـ‬Yalal pusaka hatibangkitlah jangan kalijangan halangkan na
29 Dalam
2. ‫ىاــلهـ‬alqur
‫ صــل‬al- Ahzab at- Taubahat- Tahrim al- Ankabut
30 ‫ـسلم‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ه‬‫علي‬
Secara sya berangkat bepergian menyembilimakan minum
3.
31 Secara
‫ـستغفراــلهـ‬ sya
‫ ا‬berangkat bepergian menyembilimakan minum
32 ‫اــلعظيم‬ 1dan 2 1 dan 3 2 dan 3 1,2,dan 3
33 Kalimat 110
Banyaknya 111 112 113
diatas
34 Membaca
yang ba
al-Baqarahal-Fatihah ali imran an –Nisa’
35 termasuk
Diantara f mendapat m k enghindar
banyak temterkenal sebagai musl
36 kalimat
Suluk Sunan Bonang yang terkenal adalah….
tayyibah
37 Salah
dalamsatu murid Sunan Bonang yang terkenal dan sekaligus menjadi sahabatny
38 wirid
Sunan Gunungjati dinobatkan menjadi raja ke- 2 dikerajaan ....
adalah ....
Syarif Hidayatullah mempunyai 2 orang putra yaitu ratu winaon dan ....
39
40 Pada era syeh syarif Hidayatullah islam benar- benar berkembang dengan pesa
Diantara bukti kejayaan kepemimpinan syarif Hidayatullah dengan dibangunny
Karena keberhasilan dalam menyebarkan agama islam dan usahanya menangg
Pada tahun 7 november 2014 presiden Jokowidodo mengangkat K.H.Abdul Wa
Diantara guru K.H Abdul Wahab Hasbullah di Makkah yang berasal dari indones
Saat kita tasyahut awal dan akhir kita mengucapkan kalimat ‘Attayiyyatul muba
Jawaban
B
C
C
A
B
A
B
D
C
D
A
D
B
A
C
D
B
B
A
C
B
D
C
C
B
C
A
D
C
B
C
B
D
B
B
1. SulukSuluk
wijil wijil
kaligus menjadi sahabatnya adalah .... 2. Sunan Sunan Kali Jaga
3. Cirebo Cirebon
atu winaon dan .... 4. Pange Pangeran maulana Hasanudin
berkembang dengan pesat didaerah cirebon dan banten.era terseb5. Keema Keemasan
tullah dengan dibangunnya masjid.... 6. Merah Merah Panjunan, masjid agung Cipta rasa
m dan usahanya menanggulangi kemiskinan, maka sunan Drajat dibe 7. Sunan Sunan Mayang Madu
mengangkat K.H.Abdul Wahab Hasbullah sebagai .... 8. PahlawPahlawan Nasional
h yang berasal dari indonesia adalah .... 9. Syeh Syeh Mahfud Attarmasi
kalimat ‘Attayiyyatul mubarokatus ....”. Kata Attayiyyatul mempunyai
10.Segala Segala penghormatan
gung Cipta rasa

Anda mungkin juga menyukai