Anda di halaman 1dari 1

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 03.04.

03
RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI

KEPUTUSAN KEPALA RUMKIT TK III 03.06.01 CIREMAI


Nomor : Kep / 01.10.06.02.01 / I / 2014
tentang
KODE ETIK PEGAWAI RUMKIT TK III 03.06.01 CIREMAI

KEPALA RUMKIT TK III 03.06.01 CIREMAI

Menimbang : Bahwa perlu mengeluarkan Keputusan tentang Kode Etik Pegawai


Rumah Sakit Tk III 03.06.01.

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 008 tahun
2014 Tentang Kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Tk III 03.06.01 CIREMAI.
Kedua : Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Tk III 03.06.01 CIREMAI
dimaksudkan untuk dapat diketahui, dipahami, dihayati dan
dilaksanakan oleh seluruh personel di lingkungan Rumah Sakit Tk III
03.06.01 CIREMAI dengan penuh tanggungjawab.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Januari 2014

Kepala Rumah Sakit Ciremai

dr. Handy Hernandy.Y,Sp.M


Letnan Kolonel Ckm NRP 11930098810770

Anda mungkin juga menyukai