Anda di halaman 1dari 11

PUSAT LATIHAN GEMILANG BESERI, PERLIS.

PELAN MENGAJAR (TEORI) KOD NAMA DAN PROGRAM/PROGRAM CODE AND NAME TAHAP/LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE NO DAN PERNYATAAN TUGASAN/TASK(S) NO AND STATEMENT OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN/TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVES NO KOD RUJUKAN/REFERENCE CODE NO TEMPAT : BILIK KULIAH IT-020-2 PEMBANGUNAN APLIKASI - PENGATURCARA TAHAP 02 MODUL 04 : PERFORM SYSTEM COMPONENTS CODING 04.01 PRODUCE CODING LOGIC 04.02 CARRY OUT MODULE CODE HASIL KOD ATURCARA MENGGUNAKAN STRUKTUR KAWALAN PILIHAN, STRUKTUR KAWALAN GELUNGAN MENGIKUT SPESIFIKASI PERNYATAAN KES YANG DITETAPKAN IT-020-02/MO4/PP4

TEMPOH : 60 MINIT

MUKA: 1 11

DRP:

Page 1 of 11

KELENGKAPAN. Jelaskan definisi struktur kawalan dan fungsinya 2. LCD Projektor 5. Huraikan jenis-jenis struktur gelungan ALAT BANTUAN MENGAJAR BAHAN PENGAJARAN BERTULIS ALAT PANDANG DENGAR TAJUK Kertas Penerangan Kertas Tugasan White Board Power Point Slide PERALATAN. Screen NO. KOD IS1 AS1 WB PP KUANTITI 3 1 1 1 1 1 Page 2 of 11 .NO KOD IT-020-02/MO4/P(1/1) MUKA:2 DRP:11 TAJUK : PENGENALAN KEPADA STRUKTU KAWALAN TUJUAN PENGAJARAN :(Instructional Aims):1. Over Head Projektor 4. Marker Pen 2. BAHAN 1. Nyatakan jenis-jenis struktur kawalan 3. Komputer Riba 6. Duster 3. Huraikan jenis-jenis struktur pilihan 4.

Dapatkan perhatian pelatih dan timbulkan minat mereka i. Selesakan pelatih dengan ucapan alualuan/Tanya khabar/pastikan keselesaan dalam kelas. Semak senarai kehadiran pelatih. Kaitkan idea/kemahiran(provoke) dengan keadaan semasa atau pengalaman kerja atau pengalaman lepas untuk dapatkan tajuk/topic ini ii. 9. AIDS DRP:11 MASA 10 minit Page 3 of 11 . Nyatakan tajuk dan tuliskan di “White Board” (PENGENALAN KEPADA STRUKTUR KAWALAN) 7. Berikan aims/tujuan pembelajaran dan tuliskan di “White Board” Di akhir pembelajaran pelatih mestilah boleh :i. Jelaskan fungsi struktur kawalan dalam program ii. Tekan aspek disiplin/beri kejersama/pakaian/telefon bimbit/kebersihan.  Kepentingan pelajaran ini adalah supaya pelatih mendapat kefahaman dalam menggunakan struktur kawalan dalam pengaturcaraan serta dapat menghasilkan kod aturcara yang sistematik. 4. Mulakan perbincangan dengan motivasi/komunikasi dua hala/ceria/jaga kesihatan. Nyatakan jenis-jenis struktur kawalan iii. 3. 2. Huraikan jenis-jenis struktur kawalan 8.NO KOD IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN PERSEDIAAN: (Preparation) 1. Terangkan tujuan/faedah/kepentingan dari pelajaran ini. 5. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelajari melalui sesi soal jawab.  Tanya sama ada pelatih tahu atau tidak MUKA:3 INST. Gunakan whiteboard untuk tumpuan perhatian 6. Tanya sesuatu/masalah untuk diselesaikan iii.

1 Struktur pilihan a) Bersyarat dan perlaksanaan ditentukan berdasarkan hasil ujian kod b) Terbahagi kepada 3 (tiga): i. iii. Jelaskan fungsi struktur kawalan 1. Terangkan jenis-jenis struktur kawalan 2. iii.2 Rangkaian perintah 2. ii. FOR WHILE DO…WHILE Page 4 of 11 .2 Struktur gelungan (looping) a) Masalah yang berulang bagi proses yang sama b) Bilangan data yang banyak c) Menepati syarat d) Terbahagi kepada 3 (tiga): i.apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan dalam pengaturcaraan. NO KOD TOPIK PENGAJARAN PENYAMPAIAN: (Presentation) Langkah-langkah penyampaian pengajaran 1. AIDS DRP:11 MASA 2. IF IF…ELSE SWITCH 30 minit IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN MUKA:4 INST. ii.1 Penentu aliran operasi 1.

kod pernyataan ELSE akan dilaksanakan e) sintaks: if(keadaan/syarat) { Kod yang akan dilaksanakan jika keadaan adalah BENAR. } 3. AIDS DRP:11 MASA Page 5 of 11 . MUKA:5 INST. Huraikan pernyataan struktur pilihan IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 3.1 Pernyataan IF a) satu (1) pilihan sahaja b) uji BENAR atau SALAH c) jika BENAR. kod pernyataan IF akan dilaksanakan d) sintaks: if(keadaan/syarat) { kod yang akan dilaksanakan jika keadaan adalah BENAR. kod pernyataan IF akan dilaksanakan d) jika SALAH.2 Pernyataan IF…ELSE a) dua(2) atau banyak pilihan b) uji BENAR atau SALAH c) jika BENAR.NO KOD TOPIK PENGAJARAN 3.

3 Pernyataan SWITCH a) Pengganti struktut IF…ELSE b) Mudah difahami c) Mudah dilaksanakan d) Sintaks: swtich (keadaan) { case konstan1 : Pernyataan 1. default: Pernyataan default. case konstan2: Pernyataan 2. break. } MUKA:6 INST.}else{ kod yang dilaksanakan jika keadaan SALAH} NO KOD TOPIK PENGAJARAN IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 3. break. AIDS DRP:11 MASA Page 6 of 11 .

1 Pernyataan FOR a) Ulang perintah dengan jumlah yang diketahui b) Perlu nilai awal dan akhir pemboleh ubah penghitung c) Sintaks: for (nilai mula. } 4. nilai akhir. AIDS DRP:11 MASA Page 7 of 11 . Huraikan pernyataan struktur gelungan (looping) IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 4.2 Pernyataan WHILE a) Ulang perintah sampai nilai tertentu b) Guna keadaan/syarat tertentu untuk hentikan gelungan (loop) c) Gune penentu BENAR atau SALAH MUKA:7 INST.NO KOD TOPIK PENGAJARAN 4. penurunan/peningk atan) { Kod yang akan dilaksanakan.

3 Pernyataan DO… WHILE a) Mirip WHILE b) Beza pada cara diuji c) Bergantung kepada keadaan/syarat yang BENAR d) Sintaks: do { Kod yang akan dilaksanakan. } NO KOD TOPIK PENGAJARAN IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 4.d) Sintaks : while(keadaan) { Kod yang akan dilaksanakan. AIDS DRP:11 MASA Page 8 of 11 . }while (keadaan) MUKA:8 INST.

2) Terangkan jenis struktur kawalan? Jawapan : a) Struktur pilihan b) Strutur gelungan 3) Terangkan pernyataan yang terdapat dalam Page 9 of 11 . . Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang telah diajar. AS1 10 minit 1) Jelaskan fungsi struktur kawalan? Jawapan : Fungsi struktur kawalan adalah sebagai penentu aliran operasi dalam satu pengaturcaraan dengan menggunakan rangkaian perintah tertentu. AIDS IS1 DRP:11 MASA 10 minit 1. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan 3.sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan dan jika ada kemusykilan sila kemukakan 4. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami kertas penerangan yang diberikan. Edarkan kertas penerangan 2.KOD TOPIK PENGAJARAN PENGGUNAAN: IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN MUKA:9 INST.

Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang diberikan dan beri pujian/motivasi 6. AIDS DRP:11 MASA Page 10 of 11 .struktur pilihan? Jawapan : a) IF b) IF…ELSE c) SWITCH KOD IT-020-02/MO4/P(1/1) TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN 4) Terangkan pernyataan yang terdapat dalam struktur gelungan? Jawapan : a) FOR b) WHILE c) DO…WHILE 5. Ulang perkara-perkara penting yang telah dipelajari. MUKA:10 INST.

markah lulus – 75% 5. iii. Arah pelatih simpan kertas penerangan. 2. ii. Berikan peluang pelatih untuk mendapatkan penjelasan atau bertanya 6. 3. Beri ringkasan apa yang telah dipelajari dan faedahnya. nota dan sebagainya.KOD TOPIK PENGAJARAN PENGESAHAN: IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN MUKA:11 INST. 7. Pastikan pelatih dapat kertas soalan dan semak kertas soalan Nyatakan dengan jelas tugas pelatih Penilaian adalah berdasarkan kandungan pelajaran 4. Edarkan kertas tugasan/kertas penilaian pengetahuan kepada pelatih i. Nyatakan masa dan markah terampil : . Page 11 of 11 . Minta pelajar bersedia dengan topic yang akan datang “FUNGSI DALAM PHP” 8. Ucap salam perpisahan. Berikan masa kepada pelatih untuk buat persediaan.masa diberikan – 30 minit . AIDS DRP:11 MASA 1.