Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023

KELAB KRIKET
SK BANDAR PENAWAR

ANALISIS SWOT KELAB KRIKET


PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SK BANDAR PENAWAR

1.
1. Semua guru terlatih dan mempunyai pengalaman yang luas.
2. Guru berkomitmen tinggi
KEKUATAN 3. Guru menguasai kemahiran dan teknik asas dalam sukan
4. Ramai pelajar berpotensi
2.
1.
1. Pelajar tidak menguasai teknik asas dalam sukan
2. Motivasi pelajar yang renda
KELEMAHAN 3. Guru silih berganti
2.
3.
1.
1. Banyak komuniti-komuniti luar yang dapat berkerjasama dan memberi sumbangan.
PELUANG 2. Berhampiran dengan sekolah sukan
2.
1.
1. Ruang masa yang terhad
2. Murid kurang komitmen
ANCAMAN Keadaan padang kurang kondisif
Ada ibu bapa yang bersikap pasif
2.

JADUAL TOWS MATRIK


KELAB BOLA SEPAK SK BANDAR PENAWAR

DALAMAN KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)


5. Semua guru terlatih dan mempunyai 4. Pelajar tidak menguasai teknik asas
pengalaman yang luas. dalam sukan
LUARAN 6. Guru berkomitmen tinggi 5. Motivasi pelajar yang renda
7. Guru menguasai kemahiran dan teknik 6. Guru silih berganti
asas dalam sukan
8. Ramai pelajar berpotensi
9.

PELUANG (P) PROGRAM PROGRAM


3. Banyak komuniti-komuniti luar yang dapat Latihan berpusat Latihan Asas
berkerjasama dan memberi sumbangan. K1 + K2 + P1 + P5 L1 + L2 + L3 + P3 + P4
4. Berhampiran dengan sekolah sukan Latihan berkala
5. K1 + K2 + K5 + P3 + P4 K2 + L1 + L3 + P4 + A1 + A6

ANCAMAN (A) PROGRAM PROGRAM


3. Ruang masa yang terhad
4. Murid kurang komitmen K1 + K2 + L2 + A1 + A3 + A6 A4 + A5 + P4 + L2 + A1 + A6
Keadaan padang kurang kondisif
Ada ibu bapa yang bersikap pasif K1 + K2 + K5 + L1 + L2 + A1 + A6 A1 + A2 + A4 + A5 + P4 + L2

PERANCANGAN STRATEGIK 2021 – 2023


KELAB KRIKET

Anjakan Aspirasi Matlamat Sasaran


Strategik
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi Bidang / Pegawai
(Berdasarkan 4 Bertanggungjawab
TOV 2021 2022 2023
teras strategik)
3,5,9, 10
AM – 1. Pencapaian 1.1
Pengetahuan Prestasi Mencungkil bakat 100% murid memperolehi kemahiran 45 % 60% 75% 85% 1-Mengadakan perjumpaan dan latihan Guru KRIKET
Berfikir, Kokurikulum permainan KRIKET asas bermain KRIKET. intensif bermain KRIKET
kemahiran yang tinggi dikalangan murid.
memimpin oleh semua
murid 1.2Meningkatkan
AS- Kuantiti dan
Kualiti Kemahiran dalam
Perpaduan permainan KRIKET
Pelan Taktikal
Kelab Kriket
2022

PELAN TAKTIKAL -2022


Matlamat: Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi oleh semua murid
INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Kokurikulum kemahiran Asas KRIKET

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Latihan intensif bermain KRIKET Semua guru KRIKET 18 kali perjumpaan tiada Pertambahan bilangan Pertambahan Semua murid tahun Pertandingan dalaman
kelab mengikut pelajar menyertai bilangan pelajar tahun 1 hingga 6 atau luaran sekolah
takwim ko- pertandingan dan yang dapat mewakili
kurikulum menguasai kemahiran sekolah dalam
bermain KRIKET pertandingan
anjuran sekolah atau
PPD/ JPN

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi oleh semua murid
Strategi : Kelas /latihan intensif bermain KRIKET
Nama Program / Projek : Modul Latihan

Objektif Program / Projek : 100% murid memperolehi kemahiran asas bermain KRIKET

Tanggungjawab : Guru KRIKET

Tempoh / Hari : Januari hingga November

Tempat : Gelanggang KRIKET SKBP dan SAKTI

Sasaran : Murid tahun 4 hingga 6 yang terpilih

Kos / Anggaran Perbelanjaan : Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi latihan asas pengenalan dan peraturan serta teknik-teknik permainan Kriket yang
betul bagi memantapkan penguasaan kemahiran fizikal murid sepanjang tahun.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja


17 Mac 2022 Kertas cadangan Semua murid tahun 1
- Lantikan J/Kuasa Penyelaras
diluluskan hingga 6
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Penerangan
Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 20 Mac 2022 program Semua guru dan murid
disampaikan
3 Mempromosikan program
Surat makluman
- surat pemberitahuan Penyelaras Program 13 April 2022 Semua guru dan murid
diedarkan
- surat jemputan

4
Siap untuk
Penyediaan bahan AJK Sepanjang tahun Semua guru
digunakan

5
Penyediaan tempat dan peralatan Siap untuk
AJK Sepanjang tahun Semua guru
digunakan

6
Pelaksanaan Program Jawatankuasa dan
Penyelaras Program Sepanjang tahun Keakuran jadual
murid

7
Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Sepanjang tahun Murid

Anda mungkin juga menyukai