Anda di halaman 1dari 18

BAB 4

JAWATANKUASA
PENTADBIRAN PSS
ISI KANDUNGAN

BAB 4

4.1 Struktur Organisasi Badan


Pengawas PSS

4.2 Kriteria Pemilihan Pengawas


PSS

4.3 Peraturan Pengawas PSS

4.4 Waktu Bertugas Pengawas PSS

4.5 Senarai Tugas Jawatan Kuasa


Pengawas PSS

4.6 Senarai Tugas Pengawas PSS


Lampiran A

KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH


DIBENTANG DAN DIPERSETUJUI DALAM
MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA INDUK
KALI KE ______ YANG TELAH DIADAKAN
PADA _________________

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………. …………………..
Guru Perpustakaan dan Pengetua/
Media Sekolah Guru Besar

Tarikh: …………… Tarikh: …………….


BAB 4
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
SKBTR
4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Perpustakaan

Penasihat Guru Besar /


(GPMS) GPK 1

Pen. Penasihat 1
(Guru Perpustakaan)

Pen. Penasihat 2
(Semua Guru PSS)

Pengerusi
(Ketua Pustakawan)

Naib Pengerusi
(Pen. Ketua Pustakawan)

Setiausaha

Bendahari

Ahli Jawatan Kuasa

AJK Biro AJK Tingkatan

Keceriaan 1

Inventori 2

Promosi 3
Disiplin 4

Pengkatalogan 5

4.2 Kriteria Pemilihan Pengawas PSS

4.2.1 Kriteria Pemilihan

a. Pengawas PSS dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6


b. Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru.
c. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.
d. Pengawas dipilih daropada semua kelas dalam setiap tingkatan
e. Proses pemilihan akan dilaksanakan pada awal tahun iaitu dari bulan
Februari hingga Mac setiap bulan
f. Pengawas yang dipilh akan menjalani tempoh percubaan selama tiga
bulan
g. Pengawas yang menamatkan tempo percubaan akan dilantik secara
rasmi dalam Majlis Perlantikan

4.2.2 Ciri Kelayakan

a. Berketrampilan ( perwatakan dan peragaan)


b. Bertanggungjawab
c. Berkepimpinan dan toleransi
d. Pergaulan dengan rakan sebaya
e. Kesediaan untuk bertugas

4.3 Peraturan Pengawas PSS

4.3.1 Pakaian Seragam PSS

Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan
dipersetujui oleh pihak Pentadbir.

4.3.2 Majlis Perlantikan

Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS. Majlis
perlantikan boleh diadakan serentak dengan majlis perlantikan pengawas
sekolah.

4.3.3 Pemecatan Pengawas PSS


Seseorang pengawas PSS boleh dipecat sekiranya melanggar peraturan
sekolah dan negara.

Pemecatan ini hendaklah dilakukan dalam mesyuarat jawatan kuasa


perpustakaan.

Pemecatan ini juga digunapakai jika disabit kesalahan oleh Jawatan Kuasa
Disipli Sekolah.

4.4 Waktu Bertugas Pengawas PSS

WAKTU PAGI

HARI WAKTU REHAT


ISNIN - JUMAAT 10.10-10.40

4.5 Senarai Tugas Jawatan Kuasa Pengawas PSS

TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS

AJK / KETUA PSS AJK / NAIB KETUA PSS

 Mempengerusikan setiap  Mempengerusikan mesyuarat


mesyuarat J/K Pengawas jika tiada Ketua PSS
 Bertanggungjawab di atas  Menjalannkan tugas-tugas khas
perjalanan Lembaga PSS yang diarahkan oleh Guru
 Menjalankan tugas-tugas Penasihat PSS
yang diarahkan oleh Guru  Menanggung bersama
Penasihat perjalanan Lembaga PSS

AJK / SETIAUSAHA AJK / NAIB SETIAUSAHA

 Menyediakan agenda dan  Menjalan tugas S/U semasa


minit mesyuarat ketiadaannya
 Menyediakan surat menyurat  Menyediakan agenda dan minit
 Menyediakan Laporan aktiviti mesyuarat
untuk direkodkan  Menyediakan surat menyurat
 Meyediakan laopran aktiviti dan
AJK / BENDAHARI untukAJK / AJK HARIAN
direkodkan

 Menerima wang yang dikutip  Memastikan PSS yang


daripada hasil denda, bertugas dibawahnya
komputer dan aktiviti yang melaksanakan semua tugas
dijalankan yang diberi
 Menyerahkan wang kepada  Mencatat kedatangan
Guru Penasihat Pengawas
 Menyediakan Laporan  Menyediakan Laporan
Kewangan kehadiran Pengawas PSS
AJK / BIRO KECERIAAN AJK / BIRO DISPILIN

 Memastikan suasana PSS  Memastikan Pengawas PSS


sentiasa ceria berdisplin
 Menghias dan menyediakan  Menyediakan Fail Displin
Sudut Pameran  Mengedarkan surat amaran
 Memberi idea atau pertama, kedua dan ketiga
pandangan untuk  Menyediakan laporan displin
menceriakan PSS kepada Guru Penasihat

AJK / INVENTORI AJK / BIRO PENGKATALOGAN

 Merekod peralatan yang  Mengadakan latihan/kursus


terdapat di PSS dalaman yang diperlukan oleh
 Mengeluarkan peralatan yang Pengawas PSS
diperlukan kepada AJK  Membantu guru apabila ada
Harian kursus dalaman
 Menyemak atau perabot pada  Menyediakan laporan bagi
akhir tahun setiap kursus yang dijalankan

AJK / PROMOSI AJK / BIRO TAMAN ANGKAT


 Menyediakan saranan untuk
 Mempromosikan buku-buku meningkatkan keceriaan
baru Taman Angkat PSS
 Mempamerkan buku-buku  Menyediakan senarai ahli
baru di Perpustakaan serta Jadual Tugas
 Menyediakan bahan-bahan  Memastikan Taman Angkat
promosi untuk setiap aktiviti sentiasa terjaga, cantik dan
PSS bersih
 Mengambil gambar bagi
setiap aktiviti bagi tujuan
dokumentasi
4.6 Senarai Tugas Pengawas PSS

a. Membantu dalam pengedaran buku (pinjaman dan pemulangan )


b. Membantu dan menyusun bahan-bahan di rak dan lain-lain
c. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas
d. Membantu kerja-kerja pemprosesan bahan
e. Membaik pulih bahan
f. Menjalankan tugas-tugas perkeranian termasuk mencatat rekod penggunaan

4.6.1 Ketua Harian

a. Membuat laporan harian


b. Memastikan kehadiran pengawas PSS
c. Mengagih dan menetapkan tugas PSS
d. Membuat pengiraan jumlah pinjaman harian
e. Memastikan pengguna mematuhi peraturan perpustakaan

4.6.2 Pengawas Kaunter Pinjaman

Pinjaman Buku Rak Terbuka

1. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah


kepunyaan si peminjam.
2. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan
perpustakaan

Contoh :-

- Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar


(jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam
apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.

3. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop
Tarikh pemulangan buku.
4. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam.
5. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh
pulang).
6. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang'
(dibelakang buku).
7. Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning)
dan pulangkan kepada pelajar.
8. Serahkan buku kepada si peminjam.
9. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'.

PERINGATAN.

 Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu.


 Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu-
satu masa (kecuali PPSS)
 Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga
selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam
di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan)
 Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku
pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah
memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya.
 Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas
dengan tenang dan senyap
 Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman.
Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan

Pemulangan Buku Rak Terbuka

1. Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang'


yang sepatutnya
2. Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual
denda)
3. Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu
itu, beliau boleh membayar di lain hari
4. Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang
diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama
5. Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal
buku berkenaan
SKBTR

BORANG PERMOHONAN PENGAWAS PSS


TAHUN : ……………………………….

1. Nama : ………………………………………………
2. Tahun : ………………………………………………
3. No. Kad Peng : ………………………………………………
4. Jantina : ………………………………………………
5. Tarikh Lahir : ………………………………………………
6. Alamat Rumah : ………………………………………………
7. No Tel : ………………………………………………
8. Nama Ibu Bapa : ………………………………………………
9. Keputusan Peperiksaan :

UPSR PMR Keputusan Akhir


Tahun : …………………. Tahun : …………………. Tahun Lepas
10. Pernahkah anda dikenakan tindakan disiplin ?
Ya/Tidak
11. Pernahkah anda menjadi pengawas PSS di sekolah lama ?
Ya/Tidak

12. Sanggupkah anda melakukan tugas yang diarahkan guru PSS pada bila-bila Masa ?
Ya/Tidak

13. Sokongan/cadangan guru tingkatan

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Saya mengakui bahawa kenyataan yang saya berikan adalah benar.

………………………………………………
( )

Tarikh : ……………………………………………
CONTOH BORANG CADANGAN

Pengawas PSS Sesi : ……………………..

Nama Pelajar : …………………………………………………


Tingkatan : …………………………………………………

Ciri Penilaian Skor


Ketrampilan diri
Sifat bertanggungjawab
Sifat kepimpinan dan toleransi
Pergaulan dengan rakan sebaya
Kesediaan menjalankan tugas
Jumlah Skor

Disahkan Oleh :

……………………………………
( )
Guru PSS
SENARAI SUSUNAN PEMOHON PENGAWAS PSS MENGIKUT MERIT

Bil Nama Kelas Jantina Markah


PUSAT SUMBER SEKOLAH
SK BANDAR TUN RAZAK
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

Kod Sekolah : CBA8033 Tel : 094455875

Ruj Tuan : …………………


Ruj Kami :………………….
Tarikh :

Ibu bapa/Penjaga
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Tuan/Puan/Cik,

Kebenaran Perlantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah

Sukacita perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu, kami ingin memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/ puan/cik telah
memenuhi kriteria pemilihan Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Oleh itu kami memohon
jasa baik tuan/puan/cik untuk melengkapkan borang kebenaran yang dilampirkan
bersama dengan surat ini.

3. Kerjasama daripada pihak tuan/puan/cik diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


……………………………….
(ALAM ANA BINTI ILIAS)
Guru Besar
SK Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak
Pahang

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Guru Besar
SK Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak
Pahang Tarikh :

Tuan,

Kebenaran Lantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu, saya …………………………………bapa/ibu/penjaga kepada


…………………………………. dari tingkatan ………………………… *membenarkan/
tidak membenarkan anak/jagaan saya dilanti sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………….
( )
* Potong yang tidak berkenaan

SURAT TAWARAN PERLANTIKAN PENGAWAS PSS

Guru Besar
SK Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak
Pahang

Tarikh :

Kepada :

………………………………………….
Tingkatan : ……………………………..

Tuan,

Perlantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah

Dengan sukacitanya perkara di atas dimaklumkan.

2. Sehubungan itu, ……………………………………………. dari tingkatan …………


dilantik sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah mulai …………………

3. Diharapkan perlantikan ini dapat memberi ruang kepada anda untuk berkhidmat
kepada sekolah dengan baik dan cemerlang.

“SELAMAT BERKHIDMAT”

Yang Benar,
…………………………………….
(ALAM ANA BINTI ILIAS)
Guru Besar
SK Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak
Pahang

s.k : 1. Fail Timbul PSS

Lampiran B

BORANG PINDAAN DASAR FAIL KUASA PSS


Pindaan : Bil ___/____

Bil Perkara Tarikh Kuatkuasa Tarikh Mansuh

Keputusan tersebut di atas telah dicapai dalam


mesyuarat AJK Induk PSS Kali Ke-_____ /
______ yang telah diadakan pada ___________

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………. ………………….
Guru Perpustakaan & Pengetua/GB
Media Sekolah
* Borang Merah Jambu

Anda mungkin juga menyukai