Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 1) Kelas : 1 Dahlia 2) Masa: 8.30 pagi 9.

.30 pagi 3) Mata pelajaran: Bahasa Melayu Kemahiran 2. Bertutur 2.3 Mengajuk bunyi perkataan yang didengar 2.4 Bersoal jawab untuk mendapat maklumat 4. Membaca 4.1 Membina dan membaca suku kata 6. Tulisan 6.2 Menulis dan menyalin huruf, suku kata dan perkataan secara terkawal 7. Komunikasi 7.1 Bercerita tentang diri dan persekitaran Tajuk : Tubuh badan manusia Tujuan am : Pelajar dapat mengenali dan membina suku kata kv+kv berdasarkan tema tubuh badan manusia. Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membaca suku kata KV seperti da, de, di, do dan du Kaedah pengajaran: 1) Soal jawab 2) Penerangan 3) Latihtubi sebutan 4) Aktiviti kelas Objektif: Pada akhir pengajaran ini, pelajar diharap dapat : 1) Mengajuk semula bunyi perkataan mata, jari, kaki, gigi dan siku yang disebut oleh guru dengan betul. 2) Membina dan membaca suku kata KV+KV berdasarkan kepada beberapa jenis gambar anggota badan yang dipamerkan di papan putih. 3) Menulis perkataan mata, jari, kaki, gigi dan siku (suku kata KV+KV) pada lembaran kerja yang disediakan di papan putih. 4) Tarikh: 17 November 2009 5) Hari: Selasa 6) Jumlah murid: 26 Orang

Nilai Murni 1) Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh tuhan kepada kita 2) Sayangi tubuh badan dengan mengamalkan kesihatan dan mementingkan keselamatan diri. KBKK : Mengenal pasti, menyenaraikan, menerangkan, menjana idea. Bahan Bantu Mengajar: 1) Slide power point bergambar 2) Lembaran kerja (papan putih) 3) Kad bergambar (anggota badan) Alat Bantu Mengajar: 1) White board marker pen 2) Komputer 3) LCD Bahan Rujukan: 1) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur : JPK Isi pengajaran Pengenalan Suku kata KV+KV - Mengenali tubuh badan manusia. - Gabungan sukukata KV+KV y y y y y Aktiviti lembaran kerja Ma + ta = Mata Ja + ri = Jari Ka + ki = Kaki Gi + gi = Gigi Si + ku = Siku

- Isikan jawapan pada tempat kosong berdasarkan gambarajah yang diberi. 1) _____ + _____ = _______

2) _____ + _____ = _______

3) _____ + _____ = _______

4) _____ + _____ = _______

5) _____ + _____ = _______

Langkah-Langkah Pengajaran Aktiviti Langkah/ masa Isi pengajaran Pembelajaran Pelajar Catatan

Set induksi (3 minit)

1. Guru menayangkan 1. Pelajar melihat beberapa slide power slide yang point mengenai bergambar ditayangkan oleh Orang guru.

Kaedah -Soal jawab -Penerangan

Kurang Upaya (OKU).

ABM -White board marker pen

2. Guru bertanya kepada pelajar tentang gambar yang ditayangkan pada slide power point.

2. Pelajar menjawab soalan guru. BBM -Slide power point bergambar (OKU)

3. Guru menyenaraikan jawapan pelajar di papan putih.

3. Pelajar memberikan jawapan.

4. Guru mengulas jawapan pelajar dan

4. Pelajar mendengar penerangan guru.

mengaitkannya dengan tajuk yang akan diajar iaitu Tubuh badan manusia

KBKK -Menyenaraikan -Mengenalpasti -Menerangkan -Menjana idea Nilai murni -Mendengar arahan guru dengan baik. -Bekerjasama dalam memberikan jawapan yang diminta oleh guru.

Perkembangan (10 minit)

1.Guru menayangkan slide power point berkaitan anggota badan kepada pelajar

1. Pelajar melihat slide power point

Kaedah -Soaljawab

yang ditayangkan oleh -Latihtubi sebutan guru. -Aktiviti kelas

2. Guru bersoaljawab dengan pelajar tentang gambar anggota badan yang ditayangkan pada slide.

2. Pelajar menjawab soalan guru dengan betul secara lisan.

ABM -White board marker pen

BBM -Slide power point dan kad bergambar

3. Guru membuat latihan sebutan dengan pelajar. Guru mengeja dan menyebut semula jawapan berkaitan anggota badan, kemudian diiringi oleh pelajar.

3. Pelajar mengajuk semula bunyi yang diperdengarkan oleh guru kepada mereka.

*Ma + ta = Mata

Ja + ri = Jari

4. Guru meminta beberapa orang pelajar datang ke hadapan untuk membuat aktiviti pada lembaran kerja yang telah dilekatkan di papan putih.

4. Beberapa orang pelajar datang ke hadapan untuk membuat aktiviti yang disediakan oleh guru. Ka + ki = Kaki

Gi + gi = Gigi 5. Guru meminta pelajar tersebut mengeja dan menulis jawapan pada lembaran kerja di papan putih. Guru juga meminta rakan-rakan pelajar 5. Pelajar melengkapkan jawapan pada lembaran kerja di papan putih sehingga selesai. Rakan-rakan pelajar yang lain pula Si + ku = Siku

yang lain mengajuk semula bunyi yang diperdengarkan kepada mereka.

mengajuk bunyi yang diperdengarkan oleh mereka.

KBKK -Mengenalpasti -menjana idea

Nilai murni -Menanamkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. -Bersikap sabar dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas. -Semangat bekerjasama dalam melaksanakan arahan yang diberikan oleh guru. Penutup (2 minit) 1. Guru bersoaljawab dengan pelajar tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. KBKK -Menjana idea 2. Guru bertanya kepada pelajar tentang kebaikan menjaga dan menyayangi tubuh badan sebagai salah 2. Pelajar menjana idea tentang kebaikan menyayangi tubuh badan. Nilai murni -Menyayangi dan tahu menjaga kesihatan tubuh -Menerangkan 1. Pelajar menjawab pertanyaan guru. Kaedah -Soaljawab -Penerangan

satu nilai murni dalam pelajaran pada hari ini.

badan sendiri. -Menekankan aspek keselamatan dalam

3. Guru merumuskan jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan menerapkan beberapa nilai murni berkaitan tajuk yang telah dipelajari.

menjaga diri sendiri.

Refleksi : 1) Setiap pelajar memberikan respon yang sangat baik ketika sesi pengajaran sedang berlangsung. 2) Keadaan kelas kadangkala agak bising apabila terdapat segelintir pelajar yang bercakap dan tidak menumpukan perhatian ketika belajar. 3) Kerjasama antara pelajar dan guru sangat baik dan objektif pembelajaran tercapai. Catatan Penyelia : 1) Tujuan am- Tidak ditulis 2) Objektif P&P- Kurang/ tidak jelas 3) Pengetahuan sedia ada- Satu sahaja/ ditulis dalam satu ayat sahaja 4) Pergerakan- Statik di depan meja/ Bergerak bila ada aktiviti. 5) RPH- Perlu dibaiki lagi darisegi cara penulisan. 6) Keseluruhan: P&P menarik dan masih boleh diperbaiki Murid aktif Banyak nilai dan KBKK Ada peneguhan