Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TUN FATIMAH II

Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 1 Mac 2011 (Selasa) : 8.30 Pagi 9.30 Pagi (60 minit) : 5 Bestari : 30 Orang : Bahasa Melayu : Pertanian : Tanaman Organik

Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 1. Membentangkan hasil dapatan berdasarkan sesuatu maklumat dengan

menggunakan bahasa yang betul. 2. Membina ayat daripada kata bantu yang telah dipelajari. 3. Merumus dan membentangkan hasil daripada perbincangan dalam kumpulan.

Hasil Pembelajaran Fokus Utama: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 Memahami perkataan dan ayat.

Fokus Sampingan: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dialog. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Kemahiran Berbahasa: y Mendengar dan Bertutur 2.2 Aras 1 (i) mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. 2.2 Aras 2 (i) membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. y Membaca 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Menulis 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Sistem Bahasa: 1. Tatabahasa 2. Sebutan dan Intonasi 3. Kosa Kata : Kata Bantu : Dialog : rizom, tonik, batas, ulam, khasiat

Pengisian Kurikulum: 1. Ilmu 2. Nilai Murni 3. Kewarganegaraan : Sains Pertanian : Kerajinan, berani, kerjasama, rasional, kejujuran : Berusaha dan produktif menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara. 4. Peraturan sosiobudaya : Semangat bermuafakat 5. Kemahiran Bernilai Tambah y Kemahiran Berfikir: y y Menjana idea Merumus Menganalisis Menginterpretasi Membuat kaitan dan perhubungan Mengelaskan, mengumpulkan dan mengkategorikan Membanding dan membeza Menyelesaikan masalah

Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual

Media Pengajaran: y y y y y Komputer riba LCD Pembesar suara Contoh soalan Kad Perkataan

y y y

Buku Teks Lembaran kerja (Latihan Tatabahasa) Soalan Latihan Tatabahasa

Langkah/Masa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

1. Guru

memaparkan

video BBM: y Komputer riba LCD Pembesar suara

pertanian kepada murid-murid.

- Murid-murid menonton video y Guru memaparkan video pertanian. 2. Guru bersoal jawab dengan murid Contoh soalan: 1. Apakah pertanian contoh yang berkaitan ditunjukkan. video yang yang dipaparkan. y

telah KB: y Menganalisis Menginterpreta si Membuat kaitan dan

terdapat dalam video tadi? 2. Berikan contoh hasil pertanian? 3. Siapa bertani? 4. Apa yang ditanam yang

- Murid-murid memberi maklum y balas terhadap soalan yang diajukan dengan menjawab y

dengan betul.

perhubungan suka 3. Guru dengan mengaitkan tajuk set induksi yang Nilai Murni: y y Kerajinan Kerjasama pelajaran

hendak diajar. Murid dapat mengaitkan set induksi dengan pelajaran yang akan diajar seterusnya.

atau diternak? 5. Apakah bertani? faedah

KBT: y Pembelajaran kontekstual

Langkah 1 (20 minit)

1. Guru membaca dialog dan murid BBM: mendengar dengan teliti. (Rujuk y Lampiran 1) Buku Teks

Guru membaca petikan dan murid mengikut membaca

- Murid-murid membaca dialog KB: tersebut dengan bacaan kuat y dan memahami ayat yang y y dibaca. Menganalisis Mengaplikasi Merumuskan hasil

bersama petikan.

Kata bantu yang terdapat 2. Guru menyuruh murid meneliti dalam dialog: sedang, telah, dapat, mesti, hendak, belum, pernah, boleh dan mengenal pasti penggunaan

perbincangan

kata bantu yang terdapat dalam Kosa Kata: dialog dan tandakan. y rizom Murid meneliti dan mengenal pasti penggunaan kata bantu y y y y Guru menyuruh murid secara berkumpulan membina tiga ayat daripada petikan. - Murid secara berkumpulan kata bantu dalam y y y Nilai murni: Berani Kerjasama Kejujuran tonik batas ulam khasiat

Cadangan Jawapan: a. Afiq dan ayahnya

yang terdapat dalam dialog.

sedang menanam anak 3. benih. b. Ayah telah membeli seikat rambutan. c. Pak Cik Omar hendak menternak kambing.

membina tiga ayat daripada kata bantu.

KBT: y Kemahiran berfikir y Pembelajaran konstruktivism e

Murid tentang

membentangkan 4. Guru memilih kumpulan secara rumusan rawak membuat pembentangan tentang hasil rumusan. Beberapa kumpulan diminta membuat pembentangan hasil rumusan bersama.

daripada petikan dialog hasil perbincangan berkumpulan. daripada secara

Langkah 2 (20 minit)

1. Guru menyediakan soalan kata BBM: bantu kepada murid di dalam kotak. (Rujuk Lampiran 2) y y Kad soalan Kotak

Kad Soalan: 1. Sudah 2. Akan 3. Pernah 4. Belum 5. Sedang 6. Masih 7. Telah 8. Boleh 9. Hendak 10. Mesti 11. Dapat 12. Harus 13. Mahu

Murid mengambil soalan yang telah disediakan di dalam Nilai Murni: y y Kerjasama Bertolak-ansur

kotak dan membacanya.

2. Guru menyuruh murid membina ayat berdasarkan kata bantu di KB: dalam kertas soalan yang dicabut y Membina ayat tadi. dengan betul. Murid membina kata ayat bantu berdasarkan dengan betul.

3. Guru memeriksa jawapan yang diberikan dan bertepuk tangan apabila jawapan yang diberikan

Cadangan Jawapan: 1. Ayah sudah membayar bil elektrik dan air pagi tadi. 2. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya yang lalu. 3. Hassan belum pernah melihat bangunan Menara Kuala Lumpur lagi. -

betul. Murid bertepuk tangan dengan jawapan yang diberikan oleh rakan.

4. Aktiviti diteruskan dengan murid lain pula mencabut soalan. Murid mengulang soalan kembali seperti

menjawab

rakan sebelum ini

Langkah 3 (10 minit)

1. Guru mengedarkan soalan latihan BBM: tatabahasa kepada murid. (Rujuk Lampiran 3) y Soalan Latihan Tatabahasa menjawab tatabahasa soalan yang Nilai murni: y Kerjasama

Jawapan: LATIHAN 1 1. belum 2. akan 3. sedang 4. pernah 5. telah

Murid latihan

diberikan oleh guru.

2. Guru menyuruh murid bertukar KB: kertas soalan sesama rakan dan memeriksa bersama jawapan. Murid menukar soalan sesama rakan dan memeriksa jawapan yang betul bersama dengan guru. y Menyelesaikan masalah tatabahasa

LATIHAN 2 1. mesti 2. dapat 3. mahu 4. boleh 5. harus

LATIHAN 3 1. akan 2. harus 3. masih 4. belum 5. mesti

Penutup (5 minit)

1. Guru menayangkan semula video pertanian. Murid menyatakan pengajaran yang mereka dapat dari video tadi.

BBM: y Petikan Dialog (Rujuk Lampiran 1) y Lembaran kerja (Latihan

Guru menyoal apakah pengajaran yang muridmurid perolehi daripada pelajaran tadi?

2. Guru menyuruh murid menyenaraikan kata bantu yang

Tatabahasa) Nilai: y Kerajinan

Guru membuat rumusan dan kesimpulan pengajaran pada hari ini.

telah dipelajari. Murid menyenaraikan semula kata bantu yang telah dipelajari.

Kata Bantu: y sedang, telah, dapat, mesti, hendak, belum, pernah, boleh

Kerja Rumah: Guru memberikan kerja rumah mengenai tajuk ini sebagai pengukuhan. (Rujuk Lampiran 4) 3. Guru memberikan kerja rumah kepada murid. (Rujuk Lampiran 4) Murid melakukan di rumah sebagai latihan tambahan.

Lampiran 1

Lampiran 2

sudah hendak mesti dapat harus mahu boleh

akan pernah belum sedang masih telah

Lampiran 3 LATIHAN 1 Isi tempat kosong dengan kata bantu aspek yang sesuai. 1. Faiz _________ menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke luar negeri. 2. Mereka _________ bertolak ke Kedah pada hari Jumaat. 3. Murid-murid _________ membersihkan bilik darjah mereka. 4. Dia _________ bertugas di Jabatan Penerangan. 5. Siti _________ menyiram pokok bunga di taman bunga. LATIHAN 2 Isi tempat kosong dengan kata bantu ragam yang sesuai. 1. Para murid _________ mematuhi peraturan sekolah. 2. Ketekunan dan kerajinan _________ membantu seseorang itu mencapai kejayaan. 3. Walaupun dihalang oleh ibu bapanya, Anis tetap _________ menjadi seorang penyanyi. 4. Dia _________ mendapat keputusan yang lebih baik jika dia tekun berusaha. 5. Setiap murid _________ menjaga kebersihan kelas masing-masing. LATIHAN 3 Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. akan mesti harus belum masih

1. Adnan __________ melawat ke Zoo Negara pada minggu hadapan. 2. Kita ___________ hormat-menghormati antara satu sama lain. 3. Emak ___________ menjahit walupun hari sudah senja. 4. Amy ___________ mengulang kaji pelajaran walaupun peperiksaan hampir tiba. 5. Sebelum tidur kita ____________ mencuci kaki dan menggosok gigi.

Lampiran 4
LATIH TUBI TATABAHASA | KATA BANTU

Soalan 4 berdasarkan Gambar 1

Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Masa menjawab soalan itu Gambar 1 4. Ahmad _________ mengulang kaji pelajaran walaupun hari sudah lewat malam. A. masih B. telah C. boleh D. harus 5. Saya _________ melawat Bandaraya Kuala Lumpur bersama-sama keluarga pada masa cuti yang lalu. A. pernah B. belum C. akan D. sedang 6. Kereta yang terlibat dalam kemalangan petang tadi _________ ditunda ke bengkel. A. pernah B. boleh C. telah D. masih

_________ tamat. A. sudah B. lalu C. mesti D. sedang

2. Sarimah serumah

_________ dengan Lisa

tinggal suatu

ketika dahulu. A. sudah B. sedang C. pernah D. masih

3. Dalam pertandingan bola sepak itu, pasukan Zahid _________ kalah. A. sudah B. telah C. masih D. akan

7. Azwan _________ menyertai perkhemahan pengakap yang diadakan di Kem Kota, LayangLayang Kiri. A. sedang B. sudah C. belum D. boleh 8. Rainatul berasa bimbang kerana namanya _________ dipanggil dalam sesi temu duga itu walaupun hari sudah petang. A. sudah pernah B. belum pernah C. masih belum D. masih sedang

10. Setelah menghuni rumah tersebut selama sebulan kami _________ mengenali jiran tetangga. A. tidak akan B. masih belum C. sedang akan D. sudah pernah

Soalan 9 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2 9. Puan Salmah _________ melawat suaminya yang sedang sakit di hospital. A. akan dapat B. sudah boleh C. masih sedang D. sedang hendak

Anda mungkin juga menyukai