Anda di halaman 1dari 13

PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM KURIKULUM


PANITIA BAHASA MELAYU

1. Tajuk Program : CELIK MINDA (SIRI 1)

2. Tarikh Pelaksanaan : 9 MAC 2021 -15 MEI 2021 (SETIAP ISNIN)

3. Aktiviti yang dijalankan :

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :-

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

- Paparan slaid berbentuk peta minda atau gambar diberikan


sebagai panduan kepada murid-murid

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

......................................................... .........................................................
(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3
LAPORAN PROGRAM BIDANG KURIKULUM
UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU

1. Program : CELIK MINDA (SIRI 1)

2. Tarikh : 9 MAC 2021 -15 MEI 2021

3. Hari / Masa : 6.45 pagi (ISNIN)

4. Tempat : BILIK DARJAH TAHAP 2

5. Objektif : a. Memberi pendedahan terhadap teknik berbicara dalam


Bahasa Melayu.
b. Memupuk semangat dan keyakinan kepada murid
dalam kemahiran bertutur dalam Bahasa Melayu.

6. Sasaran : Semua murid tahap 2

7. Butiran aktiviti :
7.1 Guru bertanggungjawab telah memberi penerangan tentang tajuk yang
dikongsikan.
7.2 Murid-murid berbicara tentang tajuk yang dikongsikan di hadapan kelas.
7.3 Murid-murid lain mendengar bicara yang disampaikan serta memberikan
respons mereka

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua murid yang terlibat dapat


menguasai kemahiran mendengar dan
bertutur Mata pelajaran Bahasa Melayu
8.2 Kelemahan Program : Masih ada segelintir murid yang belum

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

berssedia untuk berbicara di hadapan


kelas.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Panitia Bahasa Melayu menyediakan


modul berkaitan bicara pagi .
9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. ………………….


(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM KURIKULUM


PANITIA BAHASA MELAYU

1. Tajuk Program : CELIK MINDA (SIRI 2)

2. Tarikh Pelaksanaan : 23 JANUARI 2022 -24 FEBRUARI 2022

3. Aktiviti yang dijalankan : Membina ayat berdasarkan modul (SKOP)

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :-

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

- Paparan slaid gambar dan jadual SKOP diberikan sebagai


panduan kepada murid-murid

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

......................................................... .........................................................
(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3
LAPORAN PROGRAM BIDANG KURIKULUM
UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU

1. Program : CELIK MINDA (SIRI 2)

2. Tarikh : 23 JANUARI 2022 – 24 FEBRUARI 2022

3. Hari / Masa : 6.45 – 7.15 PAGI (SETIAP AHAD)

4. Tempat : BILIK DARJAH TAHAP 2

5. Objektif : a. Memberi pendedahan terhadap teknik SKOP bina ayat


Bahasa Melayu.
b. Memupuk semangat dan keyakinan kepada murid
dalam kemahiran menulis dalam Bahasa Melayu.

6. Sasaran : Semua murid tahap 2

7. Butiran aktiviti :
7.1 Guru bertanggungjawab telah memberi penerangan tentang teknik SKOP
tentang modul yang dikongsikan.
7.2 Murid-murid membacakan ayat yang dibina tentang tajuk yang dikongsikan di
hadapan kelas.
7.3 Murid-murid TP 1 & TP 2 membina ayat berdasarkan Modul serta bimbingan
guru untuk memberikan respons mereka

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua murid yang terlibat dapat


menguasai kemahiran menulis mata
pelajaran Bahasa Melayu

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

8.2 Kelemahan Program : Kebanyakan murid datang lewat.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Panitia Bahasa Melayu menyediakan


Slaid berkaitan .
9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. ………………….


(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KP BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM KURIKULUM


PANITIA BAHASA MELAYU

1. Tajuk Program : BENGKEL PDPC BERTERASKAN


PEMBELAJARAN TERBEZA

2. Tarikh Pelaksanaan : 22 JANUARI 2022 (SABTU)

3. Aktiviti yang dijalankan : Pendedahan Teknik PdPc pembelajaran

Terbeza untuk guru oleh Pegawai SiSc+

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :-

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Semua guru diberikan pendedahan Teknik PdPc pembelajaran

Terbeza

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

......................................................... .........................................................
(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3
LAPORAN PROGRAM BIDANG KURIKULUM
UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU

1. Program : BENGKEL PDPC BERTERASKAN PEMBELAJARAN


TERBEZA

2. Tarikh : 22 JANUARI 2022

3. Hari / Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari / SABTU

4. Tempat : KEDIAMAN MASING-MASING ( GOOGLE MEET)


https://meet.google.com/crs-yqwm-vsx

5. Objektif : a. Memberi pendedahan Teknik PdPc pembelajaran dan


Pengajaran Terbeza untuk guru kepada guru-guru
Bahasa Melayu.
b. Memupuk semangat dan keyakinan kepada guru
untuk mengajar berdasarkan Teknik PdPc pembelajaran
dan Pengajaran Terbeza bagi mata peelajaran Bahasa
Melayu.

6. Sasaran : Semua guru Bahasa Melayu SJK(T) Masai

7. Butiran aktiviti :
7.1 Guru- guru menghadiri GoogleMeet melaui link https://meet.google.com/crs-
yqwm-vsx.
7.2 Cikgu Asma Binti Ngah (Pegawai SiSC+PPD Pasir Gudang) membentangkan
Teknik PdPc pembelajaran dan Pengajaran Terbeza bagi mata pelajaran
Bahasa Melayu.
7.3 Cikgu Asma Binti Ngah (Pegawai SiSC+PPD Pasir Gudang) membentangkan
Teknik PdPc pembelajaran dan Pengajaran Terbeza bagi mata pelajaran
Bahasa Melayu yang perlu diselitkan dalam CATCH UP PLAN 2022.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

7.4 Cikgu Asma Binti Ngah (Pegawai SiSC+PPD Pasir Gudang) membentangkan
RPH berkaitanTeknik PdPc pembelajaran dan Pengajaran Terbeza bagi
mata pelajaran Bahasa Melayu.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua guru yang terlibat dapat menguasai


berkaitanTeknik PdPc pembelajaran dan
Pengajaran Terbeza bagi mata pelajaran
Bahasa Melayu.

8.2 Kelemahan Program : Terpaksa diadakan secara maya kerana


kekangan masa.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Semua guru yang terlibat dalam program


yang dianjurakan mengadakan Pengajaran
makro bagi memantapkan pemahaman.
9. Dokumentasi Bergambar :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. ………………….


(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KP BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM KURIKULUM


PANITIA BAHASA MELAYU

5. Tajuk Program : CELIK BAHASA (INTERVENSI BACAAN)

6. Tarikh Pelaksanaan : 9 MAC 2021 -6 MEI 2021 (SETIAP ISNIN)

7. Aktiviti yang dijalankan :

8. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :-

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

- Lebih ramai guru dilibatkan bagi membimbiing murid yang lemah

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

......................................................... .........................................................
(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

PK01/3
LAPORAN PROGRAM BIDANG KURIKULUM
UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU

3. Program : CELIK BAHASA (INTERVENSI BACAAN)

4. Tarikh : 9 MAC 2021 -6 MEI 2021

3. Hari / Masa : 6.45 pagi – 7.15 pagi (setiap hari)

4. Tempat : DEWAN SJK(T) MASAI

5. Objektif : a. Memberi pendedahan terhadap teknik bacaan vokal


dalam Bahasa Melayu.
b. Memantapkan kemahiran membaca dalam Bahasa
Melayu.

6. Sasaran : 40 orang murid (TP 1 & TP2 ) rujuk senarai

7. Butiran aktiviti :
7.1 Menyediakan senarai nama murid dan guru muda ( murid tahun 6 Valluvar)
serta mengajar guru muda tentang teknik bacaan daripada Siri Bacalah
Anakku. (Siri 1 hingga 8)
7.2 Guru-guru muda membimbing murid-murid membaca dengan menggunakan
teknik bacaan daripada Siri Bacalah Anakku. (Siri 1 hingga 8) .
7.3 Pencapaian serta perkembangan murid dicatat dalam senarai semak yang
disediakan.
7.4 Murid diberikan ganjaran dan penghargaan apabila berjaya melepasi Siri
Bacalah Anakku. (Siri 1 hingga 8) dan boleh membaca buku teks.
8. Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program : Semua murid yang terlibat dapat
menguasai kemahiran asas membaca Siri

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK 07 PENGURUSAN KURIKULUM

Bacalah Anakku. (Siri 1 hingga 8)


8.2 Kelemahan Program : - tiada-

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Panitia Bahasa Melayu mengadakan


program khusus bacaan 5 minit dalam bilik
darjah.
9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. ………………….


(SITI AISHAH BINTI ABU BAKAR)
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai