Anda di halaman 1dari 4

Kesan perlaksanaan GST ke atas ekonomi negara Thailand, Indonesia dan Singapura.

PENGENALAN
Apa itu GST? VAT/GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Laur, untuk mengganti sistem yang sangat bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai pendapatan yang tidak begitu berkesan. Kini 138 negara melaksanakan Value Added Taxes (VAT) sementara beberapa negara terutama US , mengenakan cukai jualan , biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit. Dalam hamper semua negara cukai-cukai ini adalah semada penyumbang terbesar atau penyumabang kedua besar kepada peroleh negara. Cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumpsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hb Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, Bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara. GST akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada. Pada masa ini cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat perkilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional, hotel dan restoran. GST didakwa sebagai sistem cukai yang lebih komprehensif , efisyen , telus dan efektif. Ia juga diduga akan menambahkan pendapatan cukai tahunan untuk kerajaan. Dalam sebuah reaksi seorang pensyarah perakaunan dari UiTM berpendapat GST tidak membebankan dan akan menambahkan hasil negara.Pada 29 November 2009 Menteri Kewangan Kedua , Datuk Ahmad Husni Hanadzlah dalam kenyataannya telah mendakwa kerajaan akan memperoleh pendapatan cukai tahunan sebanyak RM 1 bilion dari GST. Beliau berkata sebanyak 143 buah negara telah melaksanakan GST. Dalam Asean hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkannya.Ditambah lagi , dikatakan GST akan dapat mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individual. Kini negara jiran yang melaksanakan GST adalah Singapore, Thailand, Indonesia dan Filipina . Kadar GST yang diguna oleh negara-negara ini waktu ini ialah Singapore 5%, Thailand 7%, Indonesia 10% (digelar sebagai cukai nilai tambah - VAT) dan Filipina 10%. GST dijangka dilaksanakan 18 bulan selepas bacaan kedua rang undang-undang pada Mac tahun depan (2010). Ini bermakna cukai itu akan berkuat kuasa sekitar Ogos atau September 2011.

DEFINISI GST atau dalam bahasa Inggeris Goods and Services Tax adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mengandungi elemen cukai. Sebab itulah ia juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan (consumption tax). Dalam erti kata yang lain, asasnya jauh lebih luas daripada Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan yang ada sekarang. GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai ditambah. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. Lazimnya, pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk mengutip GST jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan. GST diambil kira dalam setiap tahap urus niaga.Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan (dikenali juga sebagai bekalan) merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke atas semua aktiviti yang dicukai. Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan. Organisasi perniagaan yang berkenaan hendaklah membekal (atau bersetuju untuk membekal) barangan atau perkhidmatan kepada pengguna sama ada untuk tujuan mendapat untung atau tujuan lain seperti aktiviti perdagangan, pembuatan, kerjaya, persatuan atau kelab. Harga bekalan yang dijual ditetapkan selepas mengambil kira GST. Organisasi perniagaan juga boleh menuntut kredit cukai bagi setiap GST yang telah dimasuk kira dalam bekalan yang dibeli untuk tujuan mengendalikan perniagaan. Kredit cukai ini dikenali sebagai ``kredit cukai input''.Akhirnya pengguna akan menanggung kos GST tersebut. Bagaimanapun, penyerahkan GST kepada pihak berkuasa adalah tanggungjawab penjual bukannya pengguna terakhir.

KESAN GST DI SINGAPORE


GST dilaksanakan pada peringkat tunggal 3% pada 1 April 1994, dengan sebuah jaminan bahawa tidak akan dinaikkan sekurang-kurangnya selama lima tahun. Untuk mengurangkan kesan GST pada rumah tangga Singapura, sebuah pakej offset juga diperkenalkan. Bersamaan, kadar cukai pendapatan badan dipotong oleh 3% hingga 27%, dan pendapatan marjinal atas kadar cukai peribadi dipotong sebesar 3% hingga 30%. Pada tahun 2002, Jawatankuasa Economic Review menyemak cukai dasar Singapura, dan mengesyorkan bahawa pembaharuan cukai lebih lanjut diperlukan untuk membawa pelaburan baru. Jawatankuasa mencatatkan bahawa negara-negara lain yang agresif pemotongan cukai langsung kadar mereka dalam rangka untuk menarik antarabangsa modal telefon dan tenaga kerja, dan disarankan agar kerajaan lebih mengandalkan pendapatan cukai GST, sementara lagi bantalan kesan terhadap rumah tangga Singapura melalui pakej offset. Kerajaan menerima cadangan daripada jawatankuasa. Tingkat GST meningkat dari 3% hingga 4% pada tahun 2003, dan 5% pada tahun 2004. Setiap kenaikan didampingi oleh pakej offset yang direka untuk membuat rumah tangga Singapura rata-rata keseluruhan lebih baik, bahkan setelah perakaunan untuk bayaran tambahan yang dikenakan oleh kenaikan kadar GST. kadar cukai langsung juga boleh mengurangkan Sejalan.

Pada tarikh 15 Februari 2007, Menteri Kewangan Kedua Tharman Shanmugaratnam mengumumkan bahawa tahap GST akan meningkat menjadi 7% dengan kesan dari 1 Julai 2007. Kenaikan kadar itu disertai dengan pakej offset untuk membantu Singapura dengan kenaikan GST. Pakej offset terdiri daripada manfaat pemindahan langsung, dalam bentuk bayaran tunai (GST kredit, pertumbuhan dividen, bonus warga senior), CPF top-up (akaun pendidikan pasca-sekolah menengah atas-up untuk pelajar, Medisave top-up untuk yang lebih tua Singapura), rabat (pada utiliti dan perkhidmatan perumahan rakyat & penyelenggaraan beban). Mereka yang diterima kurang atau tinggal di rumah kecil menerima manfaat lebih. Kerajaan juga berpendapat bahawa Workfare Penghasilan Tambahan, subsidi upah, akan memberikan sokongan yang signifikan bagi pekerja berpendapatan rendah secara terus bahkan setelah GST offset telah diedarkan. Kerajaan juga memotong kadar cukai langsung, prakteknya terus menurunkan kadar cukai langsung sejak tahun 1986. Pada 2010, angka marjinal atas cukai pendapatan badan untuk berdiri pada 17% dan cukai pendapatan peribadi sebanyak 20%, dengan tingkat bunga efektif yang jauh lebih rendah.

GST DI THAILAND
Satu cukai tambah nilai di Thailand telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, usaha kerajaan menggantikan cukai perniagaan dengan satu 10 peratus kadar VAT mungkin akan bukan jadi pendapatan berkecuali; ia akan mengakibatkan satu peningkatan dalam pendapatan. Kedua, perolehan kecekapan VAT yang digunakan akan negatif melainkan cukai-cukai eksais adalah dikurangkan juga. Dalam manamana peristiwa, VAT tidak akan mengetuai untuk satu kadar cukai seragam merentasi ekonomi, memberi jumlah yang besar pengecualian dan sifar terkadar sektor. Ketiga, pemenang-pemenang dari VAT akan menjadikan sektor itu sama ada dikecualikan atau sifar terkadar, terutama sehingga ini tidak dikeluarkan dari cukai perniagaan. Khususnya, ini mencenderungkan kepada bersikap pertanian dan sektor pembuatan berorientasikan eksport. Keempat, VAT akan mempunyai kesan yang sedikit baik pada agihan pendapatan di Thailand kerana sektor berjaya mengambil satu bahagian kepunyaan yang lebih besar orang miskin daripada buat menghilangkan sektor. Ekonomi Thai juga mungkin akan terjejas oleh perubahan dalam persekitaran luaran itu. Melaksanakan satu kaedah kredit VAT memerlukan kaedah-kaedah pentadbiran baru, yang boleh bergilir-gilir mengubah liputan dan kecekapan cukai. Ia telah membiarkan dimensi pentadbiran sepenuhnya. Sebagai tambahan, penggunaan VAT di negara-negara lain telah membuktikan yang kerana kaedah kredit mengadakan satu insentif memaklumatkan suatu pendapatan secara jujur, pengelakan cukai pendapatan juga ditolak apabila VAT diperkenalkan.

KESAN GST DI INDONESIA

Kerana eksport secara umumnya sifar terkadar (dan VAT membayar balik atau diimbangi terhadap cukai lain), ini sering di mana penipuan VAT berlaku. Di

Indonesia, sumber utama masalah-masalah dipanggil penipuan dulang. Pelbagai barangan berharga (sering mikrocip atau telefon-telefon bimbit) adalah diangkut dari satu negara anggota kepada yang lain. Semasa transaksi-transaksi ini, sesetengah syarikat berhutang VAT, orang lain memperolehi sesuai kepada menebus guna VAT. Syarikat-syarikat pertama, dipanggil 'peniaga-peniaga hilang bankrap tanpa membayar. Kumpulan kedua syarikat-syarikat boleh 'pam' wang lurus daripada perbendaharaan-perbendaharaan negara. Penipuan begini bermula di 1970s dalam Benelux-countries. Ada juga kemungkinan penipuan serupa di dalam sebuah negara. Untuk dihindari ini, dalam sesetengah negara seperti Indonesia, pemilik utama satu syarikat berhad secara peribadi bertanggungjawab untuk cukai-cukai. Ini memintasi dengan mempunyai satu penganggur tanpa aset-aset sebagai pemilik rasmi.

PENUTUP
Untuk pembayar cukai, pengenalan VAT mempunyai akibat-akibat segera. Untuk disampaikan manfaat ini, pembayar cukai, dalam keupayaan-keupayaan mereka sebagai pengutip-pengutip cukai, perlu ada sistem-sistem perakaunan yang boleh menyediakan maklumat masa nyata tepat pada transaksi-transaksi dan tanggungan cukai bersekutu. Simpan sistem terkini dengan keperluan maklumat pihak berkuasa cukai ialah satu isu harga utama dan sumber untuk sektor perniagaan. Sebagai cukai tidak langsung menjadi lebih penting kepada kerajaan, jadi pengaturpengatur adalah terlalu hebat penelitian mereka sistem cukai perniagaan untuk mengenyangkan diri mereka yang pendapatan cukai ialah bukan dalam bahaya. Bertentangan dengan ini, FBR gagal dikeluarkan peraturan-peraturan perlu kemudian bagaimana boleh ia menjangka daripada perniagaan untuk melayan undang-undang baru dwimingguan. GST jika tidak diimbangi dengan kos yang akan lebih tinggi yang terpaksa ditanggung dalam menguruskannya akan menjadikan sistem cukai ini membebankan bukan sahaja kepada rakyat malah juga kepada kerajaan. Lebih penting lagi ialah apabila peningkatan perolehan yang didakwa akan didapati oleh kerajaan tidak pula diselaraskan dengan langkah-langkah membendung pembaziran dan penyelewangan , akan menjadikan GST bukan suatu sistem cukai yang bermanfaat malah mencetuskan musabah ekonomi yang lebih besar. Yang pasti memperkenalkan reformasi sistem cukai yang ada sekatang bukan mudah. Reformasi cukai tidak harus hanya dengan GST atau nama apapun. Hasil akhirnya memberi implikasi harga sosio-ekonomi dan politik yang tinggi untuk dibayar.

Anda mungkin juga menyukai