Anda di halaman 1dari 10

KELAS/ KANDUNGAN

Rabu 3 jan 2007 IMPAK/


MASA/
CATATAN
MATA PELAJARAN

1PINTAR TOPIC : LEARNING ABOUT LIVING THINGS P&P tidak


7. 15 L.A : 1.0- OUR SELVES dapat
8. 15 L.O : 1.1- THE NAMES OF DIFFERENT PARTS OF THE dijalankan
BODY kerana
1 BIJAK L.O/C : 1.1.1- IDENTIFY PARTS OF THE BODY. Program
11. 15 Transisi.
11. 45 STRATEGIES / ACTIVITIES:
1. Teacher calls volunteer to come in front.
2. All pupils look at their friend’s body in front.
3. Teacher asks pupils to identify the similarity between
their body and their friend’s body.
4. Pupils try to name a few parts of their body.
5. Pupils spell and write name parts of the body correctly.
6. Pupils labeling parts of the body in the worksheet
given.

SPS : Observing, Communicating


Vocabulary : Head, body, arms, legs, eyes, ears, nose, mouth,
hair, neck, hands, foot/feet, fingers, toes.

1
3 PINTAR TEMA : UNIT 1- SEKOLAHKU RUMAHKU
8. 45 TAJUK : SEKOLAHKU INDAH
9. 45 TOPIK : INDAH DAN CERIA
HPU : 2.1- Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat
serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

HPK : 2.1- ARAS 1 (i)


i. Menceritakan cerita yang didengar dengan
menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

STRATEGI / AKTIVITI :
1. Guru mengucapkan selamat datang dan kembali kesekolah
kepada semua murid setelah sekian lama bercuti.
2. Guru meminta murid menyatakan perasaan mereka kerana
dapat bertemu semula dengan rakan-rakan mereka
3. Murid memulakan pembelajaran dengan melihat halaman
2 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1.
4. Dua orang murid sukarela melakonkan watak dalam dialog
dengan sebutan dan gaya yang betul dengan bimbingan
guru.
5. Guru dan murid berbincang tentang keadaan persekitaran
sekolah.
6. Murid memberi pandangan dan bercerita tentang keadaan
persekitaran sekolah sebelum dan selepas cuti sekolah.
7. Guru meminta murid menyebutkan nama bilik-bilik khas
yang masih mereka ingat.
8. Guru menerangkan bahawa nama bilik-bilik khas tersebut
adalah gabungan dari dua perkataan yang dinamakan kata
majmuk beserta dengan contoh yang lain.
9. Murid membuat latihan dalam buku BLA.

SISTEM BAHASA :
1. Tatabahasa :
i. Morfologi : Kata Adjektif
ii. Sintaksis : Ayat Majmuk
2. Sistem Ejaan : Ejaan kata dasar

2
selasa
KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/
MASA/ CATATAN
MATA PELAJARAN

2B TOPIC: LEARNING ABOUT THE WORLD AROUND US


10.15 LA: 3.0. MIXING THINGS
11.15 LO :3.1.1. SOME MATERIALS CAN DISSOLVE IN THE
SN WATER AND SOME CANNOT
LO/C: 3.1.1. ABLE TO RECOGNIZE THAT SOME

3
MATERIALS CAN DISSOLVE CAN IN
WATER

STATEGIES\ACTIVITIES
1.Teacher gives worksheet to pupils
2.Teacher ask pupils to answer the question
a) The materials can or cannot touch
b) About the taste of the materials
c) Dissolve or cannot dissolve in water
d) Recognize the materials can dissolve or cannot
dissolve
3.Pupils continue their exercises
.

2P TAJUK: KEPENTINGAN FLOURA DAN FAUNA


11.45 HPU: 8.1
1.15 HPK: 8.1 ARAS 1( i )

STRATEGI\AKTIVITI
1. Murid melihat gambar dan berbincang dalam kumpulan
tentang aktiviti yang ditunjukkan .
2. Murid membina ayat yang mudah berdasarkan aktiviti
dalam gambar.
3. Murid membaca ayat yang telah mereka bina
4. Murid menulis ayat tersebut ke dalam buku tulis

4
rabu

KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/


MASA/ CATATAN
MATA PELAJARAN

2P TOPIC : LEARNING ABOUT THE WORLD AROUNG


7.45 US
8.45 L.A : 3.0- MIXING THINGS.
2B L.O : 3.1- Some Materials Can Dissolve In The Water and
10.15 Some Cannot.
10.45 L.O/C : 3.1.1- Able to recognize that some materials can
SN dissolve in water.

STRATEGIES/ACTIVITIES:

5
1. Teacher guiding pupils to answer the questions in the
worksheet given.
a. Material can touch or cannot touch.
b. About the taste of the materials.
c. That materials can dissolve or cannot dissolve in
water.
d. Recognize that some materials can dissolve in
water.

6P P&P modul pembelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris.


10.15
11.15
SN

2P TAJUK: KEPENTINGAN FLOURA DAN FAUNA


12.15 HPU: 1.2,8.1,8.2
1.15 HPK: 1.2-ARAS 2 ( ii )
BM 8.1 ARAS 2 ( i )
8.2 ARAS 2 ( ii )

STRATEGI\AKTIVITI:
1. Murid melihat gambar dan membina soalan dengan
bimbingan guru.
2. Murid menjawab soalan yang telah dibina dengan cara
yang betul dan bertatasusila dengan bimbingan guru.
3. Murid menulis semula aktiviti di atas dengan bimbingan
guru.
4. Murid melihat gambar aktiviti yang dilakukan oleh
haiwan.
5. Murid membina ayat mudah.
6. Murid membina ayat yang dibina dalam buku latihan.

6
Khamis

KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/


MASA/ CATATAN
MATA PELAJARAN

2B TOPIC : LEARNING ABOUT THE WORLD AROUNG


8.45 US
9.45 L.A : 3.0- MIXING THINGS.
2P L.O : 3.1- Some Materials Can Dissolve In The Water and
12.15 Some Cannot.
1.15 L.O/C : 3.1.1- Able to recognize that some materials can
SN dissolve in water.

STRATEGIES/ACTIVITIES:
1. Pupils completing table with name of materials which can
dissolve in the water and cannot dissolve in the water.
2. Pupils describe why that material can or cannot dissolve in
the water.
3. Pupils continue their activity.

7
2P TAJUK: KEPENTINGAN FLOURA DAN FAUNA
10.15 HPU:3.1,1.1
11.15 HPK: 3.1 ARAS 2 ( i )
BM 1.1 ARAS 1 ( ii )
STRATEGI\AKTIVITI:
1. Murid meneliti gambar sambil membaca ayat yang berada
di bawah gambar dengan senyap.
2. Guru dan murid berbincang tentang maksud beberapa
perkataan yang berwarna merah.
3. Guru menunjukkan satu contoh ayat lengkap tentang janji
sebagai rakyat Malaysia.
5. Murid menulis semula ayat tersebut dengan
menggantikan perkataan berwarna biru dengan berwarna
merah.

8
Jumaat

KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/


MASA/ CATATAN
MATA PELAJARAN

6P P&P berpandukan modul.


8.45 Latihan Sains dalam Bahasa Inggeris.
9.45
SN

2P TAJUK: JANJI KAMI


10.15 HPU: 4.2, 2.2
11.45 HPK: 4.2 ARAS 1 ( i )
BM 2.2 ARAS 2 ( ii )
STRATEGI\AKTIVITI:
1. Murid meneliti gambar yang dilakukan oleh murid.
2. Murid memberi pendapat dan sebab tentang gambar
tersebut;
- perbuatan baik
- perbuatan tidak baik
3. Murid memberi beberapa contoh lain.
- perbuatan baik
- perbuatan tidak baik

9
4. Murid menyatakan sebab mengapa memberi contoh
tersebut.
5. Murid membuat latihan dalam buku BLA.

10