Anda di halaman 1dari 9

1.

Tajuk:

HALA TUJU DAN PERANAN GURU TINGKATAN ENAM

2. Objektif: Di akhir sesi ini, peserta dapat: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Memahami kepentingan Tingkatan Enam sebagai satu daripada saluran untuk murid meneruskan pengajian selepas SPM. Memahami pengurusan baru Tingkatan Enam dalam menyediakan murid yang berdikari untuk persediaan ke universiti. Melaksanakan perubahan-perubahan ke arah memartabatkan Tingkatan Enam. Melaksanakan peranan sebagai fasilitator secara berkesan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid. Meningkatkan tahap profesionalisme diri sebagai guru Tingkatan Enam.

3. Halatuju Tingkatan Enam: 3.1 Rasional Pembaharuan dalam Pengurusan Tingkatan Enam
Tingkatan Enam perlu dibezakan dengan menengah biasa kerana ia adalah peringkat yang lebih tinggi dalam sistem persekolahan . Pendidikan Pra-U di Tingkatan Enam seharusnya sama dengan persekitaran di Kolej Matrikulasi, IPG dan IAB yang sistem pembelajarannya sama seperti Universiti Tan Sri Dato Hj Alimuddin bin Hj Mohd Dom, KPPM (Utusan Malaysia, 14 Jun 2008).

3.1.2

Mencapai Teras dalam PIPP 2006 2010 Teras ke-2: Membangunkan Modal Insan Teras ke-6: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi

Pendidikan. 3.1.3 Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan,


1

kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

3.2

Perubahan Perjawatan Tingkatan Enam 3.2.1 Lantikan rasmi PK Tingkatan Enam (DG 48/DG 44) 3.2.2 Perjawatan-perjawatan Khas Tingkatan Enam Guru Kokurikulum(DG44), Guru Akademik (DG52, DG8, DG44).

3.3

CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN KURIKULUM

PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN TINGKATAN

KETUA UNIT 2 KURIKULUM

KETUA UNIT PENYELIDIKAN

KETUA UNIT PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

KETUA UNIT SAINS

KETUA UNIT KEMANUSIAAN

GURU AKADEMIK TINGKATAN ENAM

3.4

Pengurusan Baru Tingkatan Enam.

A. PENGURUSAN PENTADBIRAN TINGKATAN ENAM SEDIA ADA 1. Pengurusan pentadbiran guru, murid diuruskan oleh PK 1 2. Pengurusan kebajikan murid diuruskan oleh PK HEM 3. Pengurusan kurikulum diuruskan oleh PK Kurikulum 4. Pengurusan Kokurikulum diuruskan oleh PK Kokurikulum PENGURUSAN BARU 1. Penolong Kanan Tingkatan Enam bertanggungjawab terhadap: Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum Penyelidikan

B. GURU AKADEMIK TINGKATAN ENAM SEDIA ADA PENGURUSAN BARU

1. Boleh mengajar dari tingkatan 1 hingga 6. 2. Bilangan waktu mengajar maksimum 32 waktu. 3. Jumlah waktu mengajar mata muridan tingkatan enam tidak dikawal boleh seminimum 2 waktu dan semaksimum 28 waktu.

1. Bilangan waktu mengajar guru tingkatan enam - minimum 16 waktu dan maksimum 24 waktu. 2. Guru tingkatan enam dikehendaki mengendalikan kokurikulum. 3. Guru tingkatan enam dikehendaki mengendalikan penyelidikan murid dan pembentangan kolokium. - Proses melaksanakan kajian: - JunDis(Enam Rendah) proposal kajian - Jan- Mei (enam atas) kutip data - Jun-Oktober (enam atas) penulisan dan pembentangan/kolokium 4. Guru dikehendaki menghasilkan sekurang-kurangnya satu kajian setahun. (individu/kumpulan) - Proses melaksanakan kajian: - Jan Mei melaksanakan kajian - Jun - Ogos proses penulisan kajian - Oktober pembentangan/kolokium

C. GURU KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM SEDIA ADA TIADA PENGURUSAN BARU 1. Jika terdapat hanya seorang guru kokurikulum, guru tersebut adalah penyelaras kokurikulum bagi murid tingkatan enam. 2. Jika terdapat lebih daripada seorang guru kokurikulum, seorang guru perlu dipilih sebagai penyelaras kokurikulum bagi murid tingkatan enam. 3. Senarai tugas dan tanggungjawab sama seperti guru akademik tingkatan enam. 4. Senarai tugas penyelaras kokurikulum adalah: Bilangan waktu mengajar maksimum 16 waktu. 4

Merancang dan menyelaras jadual tugas kokurikulum bagi guru tingkatan enam Merancang dan menyelaras aktiviti kokurikulum murid tingkatan enam. Menyelaras markah 10% kokurikulum dan menyimpan rekod.

D. GURU AMALI TINGKATAN ENAM SEDIA ADA PENGURUSAN BARU 1. Senarai tugas dan tanggungjawab guru amali tingkatan enam adalah sama seperti guru akademik tingkatan enam. 2. Jika terdapat hanya seorang guru amali sains tingkatan enam, guru tersebut dilantik menjadi penyelaras dan bertanggungjawab terhadap makmal-makmal sains tingkatan enam. Beliau menjalankan tugas untuk memastikan pengurusan makmal sains adalah seperti yang sepatutnya. 3. Jika terdapat lebih daripada seorang guru amali sains tingkatan enam, seorang guru perlu dipilih sebagai penyelaras bagi makmalmakmal sains tingkatan enam. 4. Jika terdapat guru amali pendidikan seni visual atau komputer, guru tersebut menjadi penyelaras dan bertanggungjawab terhadap makmal atau bilik mata muridan berkenaan.

TIADA

E. SISTEM PENYAMPAIAN SEDIA ADA Kaedah Bilik Darjah. Lebih kepada pedagogi Menggunakan Buku Persediaan Mengajar 5 PENGURUSAN BARU Kuliah Tutorial Amali Kajian dan Kolokium Lebih kepada andragogi Menggunakan folio bagi merekod P&P.

F. AKTIVITI KOKURIKULUM SEDIA ADA Aktiviti-aktiviti berbentuk pembangunan diri sendiri, berkumpulan di sekolah. Guru memainkan peranan sepenuhnya dalam menjalankan aktiviti. PENGURUSAN BARU Aktiviti-aktiviti lebih bebas dan terbuka Khidmat masyarakat. Dikendalikan oleh murid dengan bimbingan minima daripada guru.

4. Jangkaan dan Harapan. Guru-guru Tingkatan Enam mestilah;

4.1 Sedia untuk berubah.

4.2 Melihat murid Tingkatan Enam daripada perspektif yang baru; 4.2.1 Murid yang lebih matang dan berdikari 4.2.2 Menjalani pembelajaran secara luwes (fleksible) 4.2.3 Menyediakan diri untuk pembelajaran di universiti

melalui sistem penyampaian ala universiti (kuliah, tutorial, amali dan kajian)
4.2.4 Mempelbagaikan kaedah P&P berdasarkan keupayaan

dan keperluan murid.

4.3

Bekerja secara lebih berkualiti dan sistematik.

4.3.1 Bekerja secara sepasukan


4.3.2 Melaksanakan perancangan strategik. 4.3.3 Pendokumentasian yang konsisten

4.3.4 Membuat penilaian kendiri/refleksi


4.3.5 Meningkatkan tahap profesionalisme diri melalui kajian,

kolokium dan pembelajaran sepanjang hayat.

5. Senarai Tugas Guru-guru Tingkatan Enam 5.1Bilangan waktu mengajar bagi guru akademik tingkatan enam ialah sekurang-kurangnya 16 waktu hingga maksimum 24 waktu.

5.2Guru akademik yang menjawat gred jawatan yang tertinggi sama ada Gred DG 52 atau DG 48 di sesebuah sekolah, perlu memegang jawatan khas di sekolah seperti; Setiausaha Peperiksaan Sekolah Ketua Penyelidikan, Ketua Unit Mata Murid dan Tingkatan enam JK Kurikulum Sekolah

5.3Pecahan Tugas Guru; TUGASAN PERKARA JUMLAH MINIT INTERAKSI Akademik (Kuliah/Tutorial) 640 960 Penyelidikan/Konsultasi/Kolokium 80 DALAM BILIK JUMLAH 720 - 1040 DARJAH Persediaan 160 Penyelidikan Guru 120 TUGAS LUAR Penilaian dan Pentaksiran 200 BILIK DARJAH Penggubalan Item 80 Kokurikulum 180 JUMLAH 740 JUMLAH BESAR 1460 1780

6. Senarai semak tahap kesediaan guru Tingkatan enam.

(Lampiran A) Lampiran A SENARAI SEMAK TAHAP KESEDIAAN SEBAGAI GURU TINGKATAN ENAM DI SEKOLAH Sila tandakan () dalam petak yang berkaitan dengan jujur:
Kenyataan 1 2 3 4 7 Saya faham dengan jelas struktur organisasi pengurusan Tingkatan Enam Saya telah memahami peranan sebenar sebagai guru Tingkatan Enam Saya mampu melaksanakan tugas sebagai Guru Tingkatan Enam dengan berkesan Setelah menerima perjawatan ini, saya bersedia membuat perubahan dalam menjayakan sistem

Ya/Sud ah Buat

Tidak/ Akan Buat

pengurusan Tingkatan Enam yang baru. 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Jumlah waktu interaksi saya bersama murid mencukupi (antara 16 24 masa seminggu) Saya melaksanakan komponen Kuliah, Tutorial / Amali dalam sistem penyampaian P&P. Saya membimbing murid membuat rujukan. Saya memainkan peranan membimbing dan menyelia murid melaksanakan aktiviti-aktiviti kokurikulum berunsur kemasyarakatan Saya bersedia membuat kajian dan penyelidikan yang boleh meningkatkan profesionalisme saya Saya membimbing dan menyelia murid melaksanakan kajian Saya bersedia membentangkan hasil kajian dalam kolokium Saya memastikan kajian murid dibentang dalam kolokium dan menggunakannya sebagai bahan sokongan P&P murid. Saya menggalakkan penggunaan hasil kajian murid sebagai bahan sokongan P&P. Saya menyediakan folio dan dokumentasi dengan konsisten Saya melaksanakan proses penilaian dan pentaksiran mengikut prosedur yang betul. JUMLAH

Analisis: Jumlah Ya/Sudah Buat = ....................... 10 15: 01 09: Sudah Bersedia Belum Bersedia

HALA TUJU DAN PERANAN GURU TINGKATAN ENAM


Perkara/Taj uk Objektif Pendahulua n Masa (minit) 5 10

Kandungan/Aktiviti 5 objektif sesi Petikan Quotation KPPM Hubungan dengan PIPP Overview Blue Ocean Strategy, kaitan dengan pembaharuan dalam sistem pengurusan Tingkatan Enam Lantikan rasmi PK dan lain-lain Perjawatan Khas Tingkatan Enam

Hala Tuju Perkara 8

30 20 Pengurusan Am

Baru dalam P&P Tingkatan enam Jangkaan dan Harapan Senarai Tugas Penutup 30 25 10

Guru Akademik Kokurikulum Guru Amali Sistem Penyampaian Aktiviti Kokurikulum Bersedia untuk berubah Melihat murid daripada perspektif baru Bekerja dengan sistematik dan konsisten Tugas pengajaran dan pembelajaran. Interaksi di dalam bilik darjah Interaksi di luar bilik darjah Arahan jawab senarai semak Jadual Rating Tahap Kesediaan

Anda mungkin juga menyukai