Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK SK TAHUN 5
TARIKH 14/6/2022 MASA 7.50-8.20
MINGGU 12
HARI Selasa KELAS 5 PINTAR
TEMA Busak Pakui
TAJUK Permainan Nama Berirama
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Pengkaryaan Muzik
STANDARD 3.1.1(i-ii) Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Mencipta melodi mudah menggunakan not
1. Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G
B, A dan G
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu
1. Murid mendengar penerangan guru tentang permainan nama berirama
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk
1. Murid melakukan sesi pemanasan badan 4. Murid menjalankan aktiviti dengan
dengan menjalankan aktiviti pergerakan bimbingan guru.
badan. 5. Murid berlatih ciptaan melodinya dengan
2. Murid melihat dan mendengar contoh aktiviti bimbingan guru.
yang akan dijalankan nanti 6. Murid mempersembahkan ciptaan
3. Murid diberikan masa untuk mencipta dan melodinya di hadapan kelas.
mengkaji keseuaian not dalam mecipta 7. Sesi perbincangan dijalankan antara guru
melodi dengan menggunakan not B,A dan dan murid untuk mengukuhkan pemahaman.
G.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang permainan nama berirama dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 024-025 Buku Aktiviti hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstektual
PAK-21 Kerja Berkumpulan PAK-21 -
KBAT Mengapplikasi KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Keusahawanan
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PENILAIAN
REFLEKSI ☐25/ 34 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
☐25/ 34 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK SK TAHUN 5


TARIKH 14/6/2022 MASA 8.20-8.50
MINGGU 12
HARI Khamis KELAS 5 CERDIK
TEMA Busak Pakui
TAJUK Permainan Nama Berirama
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Pengkaryaan Muzik
STANDARD 3.1.1(i-ii) Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 2. Mencipta melodi mudah menggunakan not
2. Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G
B, A dan G
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu
1. Murid mendengar penerangan guru tentang permainan nama berirama
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk
8. Murid melakukan sesi pemanasan badan 11. Murid menjalankan aktiviti dengan
dengan menjalankan aktiviti pergerakan bimbingan guru.
badan. 12. Murid berlatih ciptaan melodinya dengan
9. Murid melihat dan mendengar contoh aktiviti bimbingan guru.
yang akan dijalankan nanti 13. Murid mempersembahkan ciptaan
10. Murid diberikan masa untuk mencipta dan melodinya di hadapan kelas.
mengkaji keseuaian not dalam mecipta 14. Sesi perbincangan dijalankan antara guru
melodi dengan menggunakan not B,A dan dan murid untuk mengukuhkan pemahaman.
G.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
2. Murid merumuskan isi pelajaran tentang permainan nama berirama dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 024-025 Buku Aktiviti hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstektual
PAK-21 Kerja Berkumpulan PAK-21 -
KBAT Mengapplikasi KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Keusahawanan
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PENILAIAN
REFLEKSI ☐25/ 35 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
☐25/ 35 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

Anda mungkin juga menyukai