Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK SK TAHUN 5

TARIKH 1/1/2022 MASA


MINGGU 29
HARI Ahad KELAS

TEMA Tip Tap Tip Tap


TAJUK Tip Tap Tip Tap

Permainan Cipta Melodi Indah


STANDARD KANDUNGAN 3.1 Pengkaryaan Muzik
STANDARD 3.1.1(i-ii) Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :


dapat :
1. Mencipta melodi mudah menggunakan not
1. Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G
B, A dan G

AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )

Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu
1. Murid mendengar penerangan guru tentang tip tap tip tap dan permainan cipta melodi indah.

AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )

Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk
1. Murid menganalisis skor yang ada pada teks 5. Murid memainkan permainan cipta melodi
halaman 66. indah.

2. Murid menjalankan aktiviti dengan 6. Murid mempersembahkan melodinya di


bimbingan guru. hadapan kelas.

3. Murid mendengar dan mengajuk bar demi 7. Murid lain menilai dengan memberikan
bar di dalam latihan 1 dan 2. isyarat ibu jari.
8. Sesi perbincangan dijalankan antara guru
4. Murid mencipta soalan dan jawapan melodi. dan murid untuk mengukuhkan pemahaman.

AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )

1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang tip tap tip tap dan permainan cipta melodi indah dengan
bimbingan guru.

KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka


BUKU Buku Teks hlmn 066-067 Buku Aktiviti hlmn 000

ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran


Konstektual
PAK-21 Kerja Berkumpulan PAK-21 -

WWW.CIKGUGORGEOUS.COM
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KBAT Mengapplikasi KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Keusahawanan
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN

TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


PENILAIAN

REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan

☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan

☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

WWW.CIKGUGORGEOUS.COM

Anda mungkin juga menyukai