Anda di halaman 1dari 2

KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI , JOHOR

______________________________________________________

UJIAN LISAN
BAHASA MELAYU (A01101)
SEMESTER 1/2021 SVM

NAMA PELAJAR : ___________________________________________

PROGRAM : 1 SVM _____ KOHORT 2021

NAMA PENSYARAH :

Arahan kepada calon :


Anda dikehendaki membentangkan hasil tugasan kedua (folio: keratan akhbar/
majalah/ulasan) secara individu.

Markah sebenar Markah diperoleh Peratus diperoleh

20

PENTAKSIR: TARIKH:
Lisan
................................................ ........................
( )
ARAHAN: Pelajar akan
PENSYARAH BAHASA MELAYU.
diberikan tema. Pelajar perlu bersedia dengan bahan eviden untuk
membuat pembentangan secara individu.
KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI.
KOTA TINGGI JOHOR,
1. Setiap individu perlu menyediakan bahan sebagai eviden pelajar
2. Eviden yang dihasilkan perlu mempunyai muka hadapan dan mengikut kreativiti
pelajar.
3. Bahan pembentangan dipilih berdasarkan PB Folio yang telah dibuat oleh pelajar. Sila
pilih salah satu tajuk
4. Markah dinilai secara individu

Tema KSKV Semester 1/2021 :

1) Kesihatan dan Kebersihan


2) Keselamatan
3) Perpaduan
4) Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
5) Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan
6) Sains, Teknologi dan Inovasi
7) Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
8) Pertanian, Penternakan dan Perikanan
9) Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan

Anda mungkin juga menyukai