Anda di halaman 1dari 3
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR DAFTAR NILAI U3IAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 20202 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 2, SutanAlaudein No.259 Kota Makassar -Stlawes Selatan 90221. Tip.+62411 866972, Fax.+62611 965508 BERITA ACARA UJIAN Pada Nath re CONGQAL BULAN on WAMU 1, DeFteMpat dl 3I.Sultan Alauddin No.259 Makassar telah diaksanakan Ujjan Semester GENAP Tahun Akademik 2020 / 202% dengan jumlah peserta..... Mahasiswa KODE / MATAKULIAH : MKBK442407 / Struktur Perkembangan Tumbuhan SEMESTER: 20202 KELAS 200 RUANGAN : RSNW B.4 DOSEN 1. NURUL MAGFIRAH, S.Pd, M.Pd. HARI / JAM : SENIN / 08:30-11:00 No Nim Nama Mahasiswa f 1) rosaairo1116 |inora apcoerT |t 2] 105441106416. |NIZPU FAUZI ABCDET i 105441111416 |ARTATT ANGGITA PUTRI apcoer [> 4.| 105441112816 |RATI MANDASART ABCDET 4 5. 105441112916. |FITRIANT apcoerT [> 2 6 aosteti0s017 furuexrunaran muname | A B.C DET Foe 7,| 105441103217 | NUR RESKT apcoer |” 8,| 105441103517. |FagRr JUNTANTT BASRA ABCDET a 105441103617. | ASTI AMALIA RAMLI aApcoeT |* 11,] 105441104017. |SUHASRIANT ABCDET ia) ameter |amarsnee pee DET ar al 13,] 105441104617 AYU RAFIKA apcoer |® 15.] 105441104917 |SRI WAHYUNT apcoer |S 1 17. 10se41105117 |LanTINA ascoer | 18,| 105441106017 Jerrat ANTI ABCDET 8 19,| 105441106517 |NURHIKMAH JAMAL ascoer | 20.) 105441107117 PUTRI AYUNANIM. ABCDET 20 2.) 105441107717. |UMMUL KHAERI apcoer | 22.) 105441107817. | NUR AZZAHRAH PUTRI S ABCDET 22. 23.) 105441100120 | RIDHA ULFTTRAH HAMZAH apcoeT [* NO. Nim Nama Mahasiswa 24] 105441100220. |Rini Nurbayti ABCDET 25.| 105441100320. |FHENY FRISCASADIN ILYAS apcoer |* 26.| 105441100420 |SAHRIANT HAERUL ABCDET 2s 27.| 105441100520 |NURAFIQAH. M apcoer |* 28.) 105441100620 | Qhulbi Rhamadani ABCDET ae 29.| 105441100720 |aSy SYIFAH apcoerT |* 30,, 105441100920 |DIAH SAFITRI ABCDET ia 31.] 105441101020. SRI NOVITAYANTI apcoer | 32] 105441101120. Jaftidha Bachtiar ABCDET Be 33,, 105441101220. |pasha Diza Putri apcoer |* 34,] 105441101320. |Fajrul Uum ABCDET St 35. 105441101420 |Nur Aula apcoer |* 36., 105441101520 JANDI GUNAWAN AziS ABCDET Be 37. 105441101620 |Nuraeni apcoer | 38, 105441101720 | mina Sari ABCDET ial 39,, 105441101820 |Juwita apcoer |* 40., 105441101920 AISYAH RAMADAN ABCDET 41.] 105441102020 | WAHIDATUL MUNANDAR apcoer | 42. 105441102120 |Uswatung Hasana ABCDET 2. 43.| 105441102220 |FARID ABDURRAHMAN AHMAD apcpeT |* 44.| 105441102320 |FARADILLAH SYAM ABCDET 45.| 105441102420 |NURHIDAYA apcoer |® 46.| 105441102520 |ADABI DARBAN ABCDET Makassar, Dosen Yos, NURUL MAGFIRAH, S.Pd, MP. Pengamat Ujian NAMA 1 ea " -_ = Lembar Putin: Simak ~Lembar Biru :Jurusan = Lembar Merah : Dosen = Lembar Hijau + Arsip