Anda di halaman 1dari 9

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN SET INDUKSI: Ada KOMPONEN KEMAHIRAN Menarik perhatian - Dengan menggunakan suara,

gerak geri dan kontak mata - Dengan menggunakan media pandang dengar - Dengan mengbah corak interaksi guru dan murid Mewujudkan motivasi - Dengan menunjukkkan kemesraan dan penuh semangat - Melalui rangsangan naluri ignin tahu - Degan menggunakan unsur-unsur yang menghairankan - Melalui cerita - Dengan mengadakan aktiviti Menstruktur - Dengan menghadkan tugasan - Dengan menyatakan tujuan tugas - Mencadangkan cara-cara menjalankan tugas - Menggunakan soalan-soala yang berkaitan Membuat perkaitan - membanding atau membezakan dengan perkra-perkara biasa - Pengetahan sedia ada - Peristiwa semasa yang diminati murid Tiada Tdak kelihatan

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN MENERANG: Ada KOMPONEN KEMAHIRAN Arah Permulaan - Menarik danmengekalkan perhatian murid - Kesesuaian tajuk dengan konteks - Kesediaan murid - Pernyataa prinsip asas generalisasi yang ringkas dan tepat Kemahiran lustrasi - Contoh-contoh yang mencukupi - Contoh-contoh yang berkaitan/ sesuai - Contoh-contohjelasdan menarik - Media pandang dengar yang merangsangkanpeljaran Penyususnan pemikiran / idea - Perkembangan idea yang teratur - Pelbagai rangsangan untuk mengekalkan motivasi belajar - Penerangan lisan yang jelas dan tepat Penutup - Susunan / penyatuan idea - Mengujudkan ciri-ciri penting / prinsip - Pernyataan penutup yang jelas Tiada Tdak kelihatan

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN PELBAGAI RANGSANGAN : 1 KOMPONEN KEMAHIRAN Pergerakan guru Gerak geri semula jadi guru Perunahan corak pertuturan Perubahan fokus pancaindera Bentuk penglibatan llisan murid Bentuk penglibatan fizikal murid 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN PENYOALAN:

KOMPONEN KEMAHIRAN Jelas , tepat dan ringkas Fokus kepada satu idea Fokus lebih dari satu idea Hentian Alih hala soalan Melayani jawapan murid dengan baik Membantu dengan memebri petunjuk Mencungkil

10

1 1

1 2

1 3

1 4

15

Yang dinilai : Penilai :

KEMAHIRAN ARAS SOALAN YANG DIGUNAKAN ARAS SOALAN Pengetahuan /ingat kembali Kefahaman Aplikas Analisis Sintesis Penilaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 15

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN PENGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR: Ada KOMPONEN KEMAHIRAN BBM sesuai dari segi: - saiz - minat - kebolehan murid BBM digunakan dengan berkean , memudahkan pemahaman pelajar Gambar menarik minat pelajar Tulisan cukup besar Berbagai bentuk alat mengajar digunakan Alat mengajar melibatkan penggunaan deria: - penglihatan - pendengaran - sentuhan - rasa - ciuman ( bau ) Alat diletakkan ditempat yang mudah dilhat oleh semua pelajar Tiada Tdak kelihatan

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN HITAM/ PUTIH: Ya KOMPONEN KEMAHIRAN Kejelasan: - Saiz tulisan yang sesuai - Tulisan kemas dan lurus dengan jarak yang sesuai - Kerja-kerja grafik yang jelas Susunan / layout - Penggunaan yang sesuai untuk not, rajah dan ilustrasi - Kerja-kerja papan hitam/ putih jelas kelihatan kepada seluruh darjah spanjang masa - Bahan-bahan pengajaran ( nota dan rajah) diatur sekitar tajuk / idea penting yang berkaitan Penonjolan /penekanan - Penggunaan warna yang bermakna dan sesuai - Peggunaan perbandingan yang merangsangkan Teknik persembahan - Pembentukan konsep melalui pembinaan carta / gambarajah - Dapat memudahkan idea-idea / konsep yang susah - Melibatkan murid secara lisan an fizikal Tidak sesuai Tdak kelihatan

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN PENGUKUHAN:

KOMPONEN KEMAHIRAN 1. Lisan positif 2.. Gerak isyarat positif 3 Dampingan 4. Sentuhan 5. Penggunaan jawapan murid 6. Lisan negatif 7. Gerak isyarat negatif 8. Tiada pengukuhan

AKURAN

Yang dinilai : Penilai :

BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO KEMAHIRAN PENUTUP: YA KOMPONEN KEMAHIRAN A. Perkaitan kognitif - Guru membuat rumusan dan perkaitan berhubung dngan pengalaman murid - G uru menggunakan pelbagai aktiviti semasa mengulangkaji pelajaran - Guru menggunakan prosedur dan aktiviti yang sesuai untuk menilai HP murid - Perhubungan antara penutup dan bahagian penting pelajaran adalah jelas kepada murid. Murid digalakkan mengemukakan soalan tambahan yang berkaitan - Guru mencadangkan aktiviti susulan B. Kaitan sosial - Guru mengujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan misalnya melalui pujian dan galakan Tidak sesuai Tdak kelihatan

C. Mewujudkan motivasi - Melalui kemesraan dan penuh semangat - Melalui rasa ingin tahu - Melalui unsur-unsur yang menghairankan - Melalui aktiviti susulan

Yang dinilai : Penilai :