Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 11-1

NOTA MINTA
Rujukan:NM/…………/………./2021
Tarikh:
Kepada : Guru Besar

Daripada:
Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2021

Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan
bekalan seperti berikut:-

Catatan oleh
Harga/ Anggaran Tarikh
Bil Perihal Barang Kuantiti Pengetua/Guru
Unit Harga Diperlukan
Besar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

JUMLAH

Peruntukan dikenakan :

Baki Peruntukan Semasa:

Sekian, Terima Kasih.


Permohonan di atas
Yang benar Diluluskan/tidakdiluluskan

……………………………………………..……………. …………………………………………………………..
Nama:
Tarikh:…………………………………………. Tarikh:………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai