Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25 (PdPC)

MATA PELAJARAN : SEJARAH TAHUN 6 TEMA: KEMAKMURAN NEGARA KITA


TAJUK: 10: NEGARA MALAYSIA
UNIT: 1. PEMBENTUKAN KELAS: MINGGU: 3
MALAYSIA MASA: TARIKH: 4/4/2022
TOPIK: LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
MALAYSIA, TOKOH DAN NEGERI YANG TERLIBAT
DALAM PEMBENTUKKAN MALAYSIA
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
10.1 10.1.2. 10.1.3, K10.1.15 Hormat menghormati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir PdPC murid dapat :
Murid berjaya menerangkan Pembentukan Malaysia dan
Menerangkan langkah-langkah ke arah Pembentukan
menyatakan kepentingan permuafakatan dalam
Malaysia dan menjelaskan tokoh-tokoh dan negeri-negeri
Pembentukan Malaysia.
yang terlibat dalam Pembentukan Malaysia.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 8-13, Pautan pameran maya (http://www.arkib.gov.my/web/guest/pameran-hari-malaysia-1963 )
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid bercerita tentang pelajaran sebelum ini. ___ / ___ murid dapat mencapai
Aktiviti:- objektif pembelajaran dengan baik dan
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya diberi latihan pengayaan.
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami kronologi pembentukan Malaysia yang ___ / ___ murid dapat mencapai
diberikan dalam buku teks. objektif pembelajaran dengan
3. Murid ditunjukkan Pameran maya pembentukan Malaysia yang bertajuk bimbingan dan diberi latihan
Pameran Hari Malaysia 1963. (KBAT) pengukuhan.
4. Murid membaca dan memahami teks tentang tokoh dalam pembentukkan
Malaysia yang diberikan dalam buku teks. (KBAT) ___ / ___ murid tidak dapat mencapai
5. Seorang murid dipilih untuk duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi objektif pembelajaran dan diberi
msna-mana tokoh yang terlibat dalam pembentukkan Malaysia. (PAK-21) latihan pemulihan.
6. Tokoh tersebut akan menjawab semua soalan daripada murid lain.
7. Murid juga diminta untuk menyatakan kepentingan kemuafakatan dalam PdPC pada hari ini:
Pembentukan Malaysia. (PBD) Memuaskan
Penutup:- Tidak memuaskan
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.
KBAT Menganalisis PAK-21 Hot Seat (Kerusi Panas)
TAHAP PENGUASAAN 4 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Pembentangan
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan pengayaan.
REFLEKSI
Tindakan:
PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan ditambahbaik dari sudut ___________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai