Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25 (PdPC)

MATA PELAJARAN : SEJARAH TAHUN 6 TEMA: KEMAKMURAN NEGARA KITA

TAJUK: 10:NEGARA MALAYSIA KELAS: MINGGU: 12


MASA: TARIKH: 13/6/2022
UNIT: 3. RUKUN NEGARA
TOPIK: MATLAMAT DAN PRINSIP RUKUN NEGARA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
10.3 10.3.2, K10.3.5 Bertanggungjawab Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir PdPC murid dapat: Murid berjaya menyatakan kepentingan mengamalkan
Menerangkan matlamat dan prinsip Rukun Negara. matlamat dan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan..
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 38-43
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang Ahli Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ___ / ___ murid dapat mencapai
Aktiviti:- objektif pembelajaran dengan baik dan
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya diberi latihan pengayaan.
dengan tajuk pelajaran.
___ / ___ murid dapat mencapai
2. Murid dibimbing memahami matlamat dan prinsip Rukun Negara. objektif pembelajaran dengan
3. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Bincangkan. (PAK-21) (KBAT) bimbingan dan diberi latihan
 Kumpulan 1: Prinsip Pertama pengukuhan.

 Kumpulan 2: Prinsip Kedua


___ / ___ murid tidak dapat mencapai
 Kumpulan 3: Prinsip Ketiga objektif pembelajaran dan diberi
 Kumpulan 4: Prinsip Keempat latihan pemulihan.

 Kumpulan 5: Prinsip Kelima


PdPC pada hari ini:
4. Murid membentangkan hasil perbincangan kump;ulan masing-masing. (PBD) Memuaskan
Penutup:- Tidak memuaskan
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.
KBAT Menganalis PAK-21 Mind Map (Peta Minda)
TAHAP PENGUASAAN 4 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Pembentangan
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan pengayaan.
REFLEKSI
Tindakan:
PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan ditambahbaik dari sudut ___________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai