Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1


TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: PEGANGAN HIDUP SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
1.0 1.1, 1.2, 1.5 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyatakan agama atau kepercayaan diri.
2. Menghuraikan kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan.
3. Melaksanakan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Menghasilkan peta bulatan tentang agama atau kepercayaan diri.
2. Bercerita tentang kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan serta nilai yang diamalkan.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 1, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid melihat gambar dalam buku teks ms 1. objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid secara berpasangan bercerita tentang gambar yang dilihat. (KBAT) _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. bimbingan dan diberi latihan
3. Murid menghasilkan peta bulatan tentang agama dan tempat ibadat agama pengukuhan.
tersebut. (PBD) _____ / _____ murid tidak dapat
4. Murid menampal peta bulatan yang dihasilkan dalam kelas. (PAK21) mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan

KBAT Menganalis PAK-21


Galery Walk (Lawatan ke
galeri)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: PEGANGAN HIDUP SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
1.0 1.1, 1.2, 1.5 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyatakan agama atau kepercayaan diri.
2. Menghuraikan kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan.
3. Melaksanakan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Bercerita berpandukan gambar tentang amalan keagamaan atau kepercayaan diri.
2. Bercerita tentang kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan serta nilai yang diamalkan.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 1, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- _____ /_____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan baik dan
Murid melihat video/gambar yang diberi oleh guru..
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
_____ / _____ murid dapat mencapai
1. Murid secara berpasangan bercerita tentang gambar yang dilihat. (KBAT) objektif pembelajaran dengan
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. (PAK21) bimbingan dan diberi latihan
pengukuhan.
3. Murid secara dalam kumpulan bercerita berpandukan video/gambar tentang
amalan keagamaan atau kepercayaan diri. (PBD) _____ / _____ murid tidak dapat
mencapai objektif pembelajaran dan
4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti. diberi latihan pemulihan.

Penutup:- PdPC pada hari ini:


Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan
I See, I Think, I Wonder
KBAT Menganalis PAK-21 (Saya lihat, Saya fikir dan
saya bertanya)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Bercerita
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: PEGANGAN HIDUP SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
1.0 1.1, 1.2, 1.5 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyatakan agama atau kepercayaan diri.
2. Menghuraikan kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan.
3. Melaksanakan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Menghuraikan kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan..
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 1, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid melihat video/gambar yang diberi oleh guru. objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid secara berpasangan bercerita tentang gambar yang dilihat. (KBAT) _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. bimbingan dan diberi latihan
3. Murid secara dalam kumpulan berbincang dan menyatakan kepentingan pengukuhan.
mempunyai agama dan kepercayaan. (PBD) _____ / _____ murid tidak dapat
4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti. mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

Penutup:- PdPC pada hari ini:


Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan

KBAT Menganalis PAK-21


Table Talkers (Perbincangan
di meja)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: PEGANGAN HIDUP SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
1.0 1.3, 1.4 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Mengenal pasti ciptaan Tuhan.
2. Melahirkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Menyenaraikan lima ciptaan Tuhan
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 2, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid melihat gambar dalam buku teks halaman 2. objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid secara berpasangan bercerita tentang gambar yang dilihat. (KBAT) _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan
2. Murid menyatakan ciptaan Tuhan yang lain dan melahirkan rasa syukur bimbingan dan diberi latihan
terhadap ciptaan Tuhan. (PAK21) pengukuhan.
3. Murid secara dalam kumpulan berbincang dan menyenaraikan ciptaan- _____ / _____ murid tidak dapat
ciptaan Tuhan dalam peta buih. (PBD) mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan
KBAT Menganalis PAK-21
Brainstorming
(Sumbangsaran)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: PEGANGAN HIDUP SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
1.0 1.1, 1.3 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyatakan agama atau kepercayaan diri.
2. Mengenal pasti ciptaan Tuhan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Menyenaraikan lima ciptaan Tuhan

BBB / SUMBER:
Buku Teks: 3, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- _____ /_____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan baik dan
Murid bercerita semula pelajaran lalu. (PAK21)
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
_____ / _____ murid dapat mencapai
1. Murid diberi salinan dari buku teks halaman 3.
objektif pembelajaran dengan
2. Murid mewarnakan gambar ciptaan Tuhan. (KBAT) bimbingan dan diberi latihan
pengukuhan.
3. Murid dibimbing supaya menjaga keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
(PBD) _____ / _____ murid tidak dapat
mencapai objektif pembelajaran dan
4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
diberi latihan pemulihan.
Penutup:-
Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. PdPC pada hari ini:
Memuaskan
KBAT Menganalis PAK-21
Recap Group (Mengulangi /
mengingat semula)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: PEGANGAN HIDUP SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
1.0 1.3, 1.4 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Mengenal pasti ciptaan Tuhan.
2. Melahirkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Mencatat dan melukis gambar ciptaan Tuhan

BBB / SUMBER:
Buku Teks: 5, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid bercerita semula pelajaran lalu objektif pembelajaran dengan baik dan
Aktiviti:- diberi latihan pengayaan.

1. 2. Murid diberi salinan dari buku teks halaman 4. _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan
3. Murid dibawa keluar bilik darjah. (KBAT) bimbingan dan diberi latihan
4. Murid melihat di sekeliling mereka. Kemudian murid mencatat nama ciptaan pengukuhan.
Tuhan dan melukisnya. (PAK21)
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
6. Murid diberi salinan halaman 5 sebagai quiz. (PBD)
Penutup:-
_____ / _____ murid tidak dapat
Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. mencapai objektif pembelajaran dan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. diberi latihan pemulihan.

KBAT Menganalis PAK-21


Stretch to Sketch (Lukis
mengikut kreativiti)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai