Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1


TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: BAIK HATI AMALAN SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
2.0 2.1,2.2 Baik hati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri.
2. Memberi cadangan cara membantu orang lain.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Bercerita mengikut gambar situasi yang berkaitan dengan pemberian bantuan
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 6, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid melihat gambar dalam buku teks halaman 6. objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid secara berpasangan bercerita tentang gambar yang dilihat. (KBAT) _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan
2. Murid menyenaraikan sikap baik hati Ranjit Singh dalam peta buih. (PAK21) bimbingan dan diberi latihan
3. Murid secara dalam kumpulan bercerita dan berbincang cara mereka pengukuhan.
membantu orang lain. _____ / _____ murid tidak dapat
4. Murid menyenaraikan hasil perbincangan dalam buku tulis. (PBD) mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan

KBAT Menganalis PAK-21 i-Think Map - Peta Buih


TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Bercerita
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: BAIK HATI AMALAN SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
2.0 2.1,2.2 Baik hati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri.
2. Memberi cadangan cara membantu orang lain.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Melakonkan mengikut gambar situasi yang berkaitan dengan pemberian bantuan.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 6, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid melihat buku teks halaman 6. _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. bimbingan dan diberi latihan
3. Murid melakonkan situasi di dalam buku teks secara dalam kumpulan. pengukuhan.
(PAK21) _____ / _____ murid tidak dapat
4. Murid mempersembahkan hasil lakonan di hadapan kelas. (PBD) mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid dan guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan

KBAT Menganalis PAK-21 i-Think Map - Peta Buih


TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: BAIK HATI AMALAN SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
2.0 2.1,2.3,2.4 Baik hati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri.
2. Memberi alasan pentingnya menghulurkan bantuan.
3. Menunjukkan perasaan apabila dapat memberi bantuan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Berjaya mengumpul keratan surat khabar yang menggambarkan perlakuan baik hati.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 7,Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- _____ /_____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan baik dan
Murid melihat gambar dalam buku teks ms 7.
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
_____ / _____ murid dapat mencapai
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
objektif pembelajaran dengan
2. Murid membaca dan memahami lirik lagu Tanya Sama Kakak. bimbingan dan diberi latihan
3. Murid menyatakan sikap baik hati kakak kepada adik. (PAK21) pengukuhan.
4. Murid menyatakan sebab perlunya membantu orang lain. (KBAT)
5. Murid mengumpul keratan surat khabar yang menggambarkan perlakuan baik _____ / _____ murid tidak dapat
hati dan membina buku skrap. (PBD) mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
Tidak memuaskan

KBAT Menganalis PAK-21


Qudrat Activity (Aktiviti
Berempat)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: BAIK HATI AMALAN SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
2.0 2.1,2.3,2.4 Baik hati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri.
2. Memberi alasan pentingnya menghulurkan bantuan.
3. Menunjukkan perasaan apabila dapat memberi bantuan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Menyanyikan lagu bertemakan nilai baik hati.

BBB / SUMBER:
Buku Teks: 7, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- _____ /_____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan baik dan
Murid melihat gambar dalam buku teks ms 7.
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
_____ / _____ murid dapat mencapai
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
objektif pembelajaran dengan
2. Murid membaca dan memahami lirik lagu Tanya Sama Kakak. bimbingan dan diberi latihan
3. Murid dibimbing menyanyikan lagu Tanya Sama Pokok. (PAK21) pengukuhan.
4. Murid bersoal jawab dengan guru tentang cara dan kepentingan membantu
orang lain. (KBAT) _____ / _____ murid tidak dapat
5. Murid mempersembahkan nyanyian secara dalam kumpulan. (PBD) mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Tidak memuaskan

KBAT Menganalis PAK-21


Presentations (Persembahan)-
berkumpulan.
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja murid
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: BAIK HATI AMALAN SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
Kepercayaan Kepada
2..0 2.2,2.4 Nilai Murni
Tuhan
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Memberi cadangan cara membantu orang lain.
2. Menunjukkan perasaan apabila dapat memberi bantuan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Menyenaraikan 4 cara membantu orang lain.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 1, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid melihat gambar dalam buku teks ms 8 objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid memerhati dan memahami gambar. _____ / _____ murid dapat mencapai
2. Murid secara berpasangan berbincang cara membantu orang lain dalam objektif pembelajaran dengan
situasi 1 dan 2. (PAK21) bimbingan dan diberi latihan
pengukuhan.
3. Murid menulis cara untuk membantu orang lain dalam jadual di dalam buku
tulis masing-masing. _____ / _____ murid tidak dapat
4. Murid memberikan pendapat tentang sifat baik-hati pada diri mereka. (KBAT) mencapai objektif pembelajaran dan
5. Murid menghantar buku tulis masing-masing. (PBD) diberi latihan pemulihan.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
Tidak memuaskan
mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

KBAT Menganalis PAK-21


Think– Pair– Share (Fikir-
Pasang– Kongsi)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Buku Latihan
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
TEMA: DIRI SAYA KELAS: MINGGU: 1
UNIT: 1 MASA: TARIKH:
TOPIK: BAIK HATI AMALAN SAYA TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
2.0 2.2,2.3,2.5 Baik hati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Memberi cadangan cara membantu orang lain.
2. Memberi alasan pentingnya menghulurkan bantuan.
3. Memberikan sokongan moral dan kebendaan kepada yang memerlukan.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya:
1. Melakonkan cara membantu orang lain berdasarkan watak dalam buku teks
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 9, Lembaran kerja.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
_____ /_____ murid dapat mencapai
Murid melihat gambar dalam buku teks ms 9. objektif pembelajaran dengan baik dan
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid memerhati dan memahami situasi dalam gambar. _____ / _____ murid dapat mencapai
2. Murid secara berpasangan berbincang apakah sikap baik gajah. (PAK21) objektif pembelajaran dengan
3. Murid memberikan pendapat tentang keperluan membantu orang lain. bimbingan dan diberi latihan
pengukuhan.
(KBAT)
4. Murid menyediakan topeng muka yang mudah bagi setiap watak.
_____ / _____ murid tidak dapat
5. Murid melakonkan cara membantu orang lain berdasarkan watak dalam mencapai objektif pembelajaran dan
buku teks. (PBD) diberi latihan pemulihan.
6. Murid diberi salinan halaman 10 sebagai penilaian kendiri.
Penutup:- PdPC pada hari ini:
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Memuaskan
Tidak memuaskan
mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
KBAT Menganalis PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir-
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Persembahan
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan. pengayaan.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai