Anda di halaman 1dari 12

DMA 1132

WORKSHOP SAFETY AND MANAGEMENT

DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

NAMA: MUHAMMAD IZZAL BIN ABDUL RAZAK

NO. K/P: 040119-07-0169

TAJUK: SAFETY DURING MACHINE USE AND DESIGN AND MANAGEMENT OF


WORKSHOP

NAMA PENSYARAH: PN. NURFARIZAN BINTI AYOOB

SEMESTER: 1

TARIKH HANTAR:
PERALATAN DAN MESIN YANG DIGUNAKAN

BIL. KOMPENAN KUANTITI

1. Pen mata bulat ( Hitam / Biru ) 1

2. Pensil 2B 1
3. Perisian Microsoft Word 1:1
4. Komputer / Laptop 1:1
5. Pencetak Secukupnya
6. Kertas A4 Secukupnya
PROSEDUR / LANGKAH KERJA DAN HASIL KERJA

SOALAN 1
a) Berikan tiga (3) aspek yang perlu diambil kira dalam perancangan rekabentuk dan
susun atur bengkel dan huraikan ciri-ciri tersebut?

 ruang tempat duduk di kelas teori sebaiknya berasingan dengan tempat kerja
 stor untuk menyimpan projek pelajar berdekatan dengan tempat kerja.
 tempat simpanan barang pelajar disediakan diluar bengkel.
 ruang antara mesin dan tempat kerja yang mencukupi

b) Berikan empat (4) prinsip pengendalian dan pengurusan bengkel?

 Menghasilkan sebuah bengkel yang efision


 Mewujudkan persekitaran yang selamat dan sihat untuk bekerja
 Memenuhi keperluan psikologi pelajar
 Memudahkan kawalan guru di sepanjang masa
 Mewujudkan keadaan yang selamat kepada semua alatan, mesin dan bahan yang
penting di dalam bengkel.

c) Terdapat dua fasa, proses dan aktiviti yang perlu dilakukan bagi melahirkan sebuah
bengkel yang berkualiti dan pengajaran yang berkesan. Huraikan kedua-dua fasa
tersebut?

 FASA PERTAMA
 Menyediakan kemudahan asas seprti pendawaian, pengudran dan perpaian.
 Penyusunan ruang untuk peralatan utama.
 Penyusunan perabut di dalam ruang kerja.
 Kedudukan stor dan laluan kecemasan.
 Penggunaan warna di dalam bengkel.
 FASA KEDUA
 Merangkumi proses merancang dan melaksanakan proses pembangunan di bengkel.
 Penting di ambil kira dalam merancang pembangunan ruang bengkel ialah merancang
untuk jangka masa panjang.
 Pada masa akan dating mesin yang dikendalikan secara manual akan digantikan
dengan mesin berkomputer atau robotik.
 Di dalam proses perancangan bengkel, di antara aktivit yang perlu dirancang ialah
membina rak, merancang panel penyimpanan alatan, mewarna kawasan mesin,
menanda tanda amaran pada mesin.
 Mnakala teknik yang perlu digunkan bagi membantu proses merancang pambangunan
ialah lakaran pelan, lukisan berskala menggunakan kertas graf dan membina model.

d) Buat lakaran bengkel mengikut kefahaman melibatkan keperluan mesin CNC dan ciri-
ciri keselamatan yang perlu diterapkan dalam lakaran tersebut?
PINTU MASUK
STOR BARANG

MESIN LARIK KONVENSIONAL

BILIK CIKGU DIN DAN


AZAIM

PINTU MASUK
PINTU MASUK

KECEMASAN
UTAMA

PINTU
LALUAN MASUK
LALUAN MASUK

BILIK GEGAS
KELUAR
PINTU

BAHAN MENTAH MESIN MILLING KONVENSIONAL

PINTU MASUK

BILIK CIKGU SYAFIQ BILIK CIKGU FARIZAN, CIKGU


DAN CIKGU ZUL AISYAH, CIKGU ZU, CIKGU LIZA DAN
BILIK CNC PELBAGAI
CIKGU AIDA

SOALAN 2
PENGENALAN

a) Menghuraikan kepentingan keselamatan di bengkel dan keselamatan penggunaan


mesin larik?

Keselamatan boleh
ditakrifkan sebagai satu
keaadaan
selamat ataupun
terhindardaipada
bahaya serta bencana.
Peraturan keselamatan
perlulah di maklumkan
kepadapengguna bagi
menegelakkan
berlakunya
kemalangan.
Sebagaimana yang
dinyatakandalam Akta
Keselamatan dan
Kesihatan Pekerja 1994
(OSHA-
Occupational Safety
andHealth Act 1994)
iaitu pihak
majikan
bertanggungjawabmeny
ediakan
maklumat,arahan,
latihan dan penyeliaan
serta
kemudahan bagi
menjamin keselamatan
dan kesihatan
Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keaadaan selamat ataupun terhindar daripada
bahaya serta bencana. Peraturan keselamatan perlulah di maklumkan kepada pengguna bagi
menegelakkan berlakunya kemalangan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 (OSHA-Occupational Safety and Health Act 1994)
iaitu pihak majikan bertanggungjawab menyediakan maklumat,arahan, latihan dan penyeliaan
serta kemudahan bagi menjamin keselamatan dan kesihatan.

Keselamatan penggunaan mesin larik

 Pelindung mata hendaklah sentiasa digunakan


 Pastikan penghadang tali sawat atau gear telah dipasang dengan kemas
 Mesin pelarik hendaklah dimatikan semasa kerja penyelenggaraan
 Pastikan cuk, benda kerja, mata alat dan plat permukaan telah dipasang dengan kemas
semasa memulakan kerja melarik
 Pengunci bindu hendaklah ditanggalkan dari cuk
 Gunakan berus untuk menanggalkan tatal dan serpihan logam terlarik

ISI KANDUNGAN

a) Menerangkan langkah keselamatan sebelum menggunakan mesin larik?

 Elakkan memakai pakaian yang longgar dan aksesori yang labuh kerana ia mudah
tersangkut dan boleh menyebabkan kemalangan
 Memakai kasut yang sesuai untuk mengelakkan kemalangan
 Mematuhi peraturan pemakaian yang telah ditetapkan bagi menjamin keselamatan
 Ikat rambut dengan kemas dan pakai skaf supaya rambut tidak mengganggu
penglihatan semasa melakukan kerja
 Pastikan tangan kering apabila memetik suis elektrikKawasan bengkel tidak berminyak
 Prihatin terhadap tanda amaran dan kawasan laranganTidak membawa makanan dan
minuman ke dalam bengkel
 Membaca manual mesin dengan teliti Tempat kerja mestilah mempunyai susun atur
yang baik bagi membolehkan kerja dijalankan dengan baik dan lancar.
 Tempat kerja mestilah mendapat cahaya yang mencukupi dan sistem pengudaraan
yang baik bagi memastikan kerja yang dilakukan tidak menghadapi sebarang masalah
 Tempat kerja hendaklah sentiasa bersih daripada sebarang sisa kerja seperti serpihan
besi dan minyak bagi mengelakkan kemalangan yang disebabkan oleh bahan tersebut.

b) Menerangkan langkah keselamatan semasa menggunakan mesin larik?

 Tidak bergurau atau bermain ketika mengendalikan mesin.


 Berhati-hati semasa mengendalikan alatan dan mesin.
 Matikan suis kecemasan sekiranya berlaku kemalangan.
 Mendengar setiap arahan yang diberikan oleh pensyarah.
 Maklumkan kepada pensyarah sekiranya berlaku kerosakan.

c) Menerangkan langkah keselamatan selepas menggunakan mesin larik?

 Bahan yang mudah terbakar , bahan yang berat dan panjang, serta bahan toksik
hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah disenggara.
 Simpan semua peralatan di tempat yang betul.Tutup semua peralatan yang
menggunakan kuasa elektrik.
 Bengkel dibersihkan daripada sebarang sisa-sisa buangan samada sisa pepejal atau
cecair.
 Tutup Semua pintu dan tingkap sebelum keluar dari bengkel.

PENUTUP

 Ketidak nyamanan dan keraguan untuk bekerja


 Resiko yang berbahaya jadi tanggungannya
 Hasil kerja yang dilakukan tidak optimal karena menyangkut K3 yang tidak di
terapkan
 mempunyai resiko terkena strum dalam dunia IT
 resiko kehilangan nyawa
 tidak adanya jaminan keselamatan operator dan orang lain
 tidak adanya jaminan penggunaan peralatan aman dioperasikan
 tidak adanya jaminan proses produksi aman dan lancar
 Adanya faktor penyebab bahaya
 Banyaknya jenis-jenis bahaya yang ada di tepat kerja
 Sumber tingkat bahaya di tempat kerja
 terkena aliran listrik yang berbahaya
 Bekerja menjadi tidak aman
 Timbulnya bahaya ledakan
  Tidak dapat menyelamatkan diri pada waktu kejadian yang berbahaya;
 Tidak tersedia alat-alat pelindungan diri untuk para pekerja;
 Timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas,
hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
  Timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan,
infeksi dan penularan;
  Tidak memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
  Tidak adanya penyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
  Tidak adanya pemelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
  Tidak memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara
dan proses kerjanya;
  Tidak adanya pengamanan dan perlancaran pekerjaan bongkar-muat, perlakuan
dan penyimpanan barang;
  Terkena aliran listrik yang berbahaya
  Tidak mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat
perlindungan diri yang diwajibkan.