Anda di halaman 1dari 95

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 1


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV 1. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

kayu beca siku topi pasu

buku laci kota peti logo

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV+KV 2. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

cahaya tomato menara pelita perahu telaga

kebaya wanita petola kamera muruku lelaki

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA VKV 3. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru

ada apa aki aku eja era itu isi uji ulu

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERTUTUP DAN TERBUKA KVK+KV 4. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

baldi cikgu kunci harta renda kurma bomba lembu sumbu bonda

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERTUTUP DAN TERBUKA KVKK+KV 5. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

tungku nangka bingka rangka bangsa

rongga tinggi jingga pangku denggi

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV

1.1 Arahan: Bina perkataan berdasarkan suku kata yang diberi. Contoh :

ra

ga

raga

i.

pa

ku

ii.

gu

li

iii .

sa

wi

iv .

la

bu

V .

ro

da

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV

1.2 Arahan: Cerakinkan perkataan di bawah. Contoh :

baju =

i.

labu =

ii.

kuda =

iii .

lori =

iv . v.

kera =

duri=

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV+KV 2.1 Arahan: Padankan perkataan dengan gambar. Contoh :

petola

i.

kereta

ii.

kelapa

iii .

kamera

iv .

pelita

v.

berudu

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA KV+KV+KV

2.2 Arahan: Tulis perkataan berdasarkan gambar.

kelapa tomato
Contoh :

perahu kereta

kerusi

i.

keladi

ii.

iii .

iv .

v.

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA VKV

3.1 Arahan: Baca dan warnakan perkataan yang sama. contoh.

apa
i.

api esa li ini ini uji

apa ela

ela itu

ii.

itu isi uri

iii . iv . v

ini uji

uli

uli

uji

10

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA VKV 3.2 Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Contoh:

+ +

lu bu

= =

alu

i.

ii.

iii .

si

iv .

v.

11

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERTUTUP DAN TERBUKA KVK+KV 4.1 Arahan: Tandakan gambar. Contoh.

perkataan yang sesuai dengan

kendi Teksi garpu camca lampu lembu baldi kunci bendi


iv .

i.

ii.

iii .

kendi garpu

v.

parpu
12

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERTUTUP DAN TERBUKA KVK+KV

4.2 Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah . Contoh:

iii .

cam

ca

di

i.

iv .

tu

bu

ii.

v.

gu

ci

13

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERTUTUP DAN TERBUKA KVK+KV

5.1 Arahan: Tuliskan jawapan yang betul.

mangga tangga
Contoh :

rangka tangki

bangku nangka

i.

ii.

tangki

iii .

iv .

v.

14

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERTUTUP DAN TERBUKA KVKK+KV

5.2 Arahan: Lengkapkan ejaan perkataan di bawah. Contoh:

i.

jangka

_ _ _ _ ku

ii.

iii .

____ga

____ga

iv .

v.

____ka

____ka

15

Diagnostik Literasi Tahun 2

Tandakan Tandakan Bil 1

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA bagi jawapan yang betul

X bagi jawapan yang salah


Kemahiran Analisis Guru

Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. kayu beca sikuu topi pasu bulku laci kota peti logo

Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru tomato menara pelita perahu telaga wanita petola kamera muruku lelaki

Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. ada apa aki aku eja era itu isi uji ulu 16

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil 4

Kemahiran Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. baldi cikgu kunci harta renda kurma bomba lembu sumbu bonda

Analisis Guru

Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru. tungku nangka bingka rangka bangsa rongga tinggi jingga pangku denggi

17

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS Tandakan bagi jawapan yang betul Tandakan Bil

X bagi jawapan yang salah


Kemahiran Analisis Guru

1.1 Bina dan tulis perkataan berdasarkan suku kata. paku labu guli roda sawi

Cerakin perkataan berdasarkan gambar. labu kera kuda duri lori

2.1 Padankan perkataan dengan gambar. kamera petola kereta pelita berudu

18

Diagnostik Literasi Tahun 2 Bil Kemahiran Analisis Guru

2.2 Tulis perkataan berdasarkan gambar. perahu kerusi kelapa tomato kereta

3.1 Warnakan perkataan yang sama. ela uji itu uli ini

3.2 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. ibu ubi api uli isi

4.1 Tandakan perkataan yang sesuai dengan gambar. camca bendi 4.2 lembu garpu kunci

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. baldi cikgu pintu kunci lembu

19

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil

Kemahiran

Analisis Guru tangga rangka nangka

5.1 Tuliskan jawapan yang betul berdasarkan gambar. bangku mangga

5.2 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. bangku nangka tangga rangka mangga

20

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 2


KEMAHIRAN MEMBACA SUKU KATA TERTUTUP KVK 1. Arahan: Baca suku kata yang ditunjukkan oleh guru

dak mel

tul gil

put

ris

lum

tol

san
21

wan

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVK 2. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru

bas

sen

beg

gam

jus

kek

pen

jam

cat

zip

22

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN GABUNGAN SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP KV+KVK 3. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

kasut papan gelas bakul murid

kapur kamus kelas pagar surat

23

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVK+KVK 4. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

cahaya pensel
dakwat

kebaya kertas
kantin

pondok

tandas

nombor

sampul

rumput

gambar

24

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA SUKU KATA TERTUTUP KVKK 5. Arahan: Baca suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

cahaya bang
sing

kebaya ding
pang

long song tung

rung cang teng

25

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP VK+KVK 6. Arahan: Baca pekataan yang ditunjukkan oleh guru.

cahaya album
arnab

kebaya ambil
empat

ustaz Isnin abjad

Islam orkid objek

26

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVKK+KVK 7. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

bengkok

kebaya congkak
pongkes

pinggan

langsir

pangkat tingkap

songkok cangkul

mangkuk

27

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVK+KVKK 8. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

gantung gunting bintang dinding sandang

kompang ranting conteng bumbung bentang

28

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA KV+KVK


1.1 Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

rus rid
Contoh: i.

sut pan

kul

ii.

kapur

mu______

ka ________

iii.

iv.

v.

ba ________

pa________

be_______

29

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA KV+KVK 1.2 Arahan: Tuliskan perkataan berpandukan gambar. Contoh:

papan
i.
________________

ii.

_______________

iii.

______________

iv.

______________

v.
______________

30

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVK+KVK 2.1 Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. Contoh:

i.

ii.

sampul

sam_______ ___________
iv. V.

dak_________ _

iii.

pen_______

nom_______
31

gam_______

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVK+KVK 2.2 Arahan: Tuliskan perkataan berpandukan gambar. Contoh:

cermin
i.

ii.

iii.

iv.

v.

32

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVKK 3.1 Arahan: Suaikan gambar dengan perkataan. i.

wang
ii.

tong
iii.

bank
iv.

gong zink

v.

33

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN KVKK

3.2 Arahan: Tulis perkataan berdasarkan gambar. i.

ii.

iii.

iv.

v.

34

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP VK+KVK 4.1 Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah. Contoh :

ar

us

al
i.

em

or

ombak
ii. iii.

____kid

____nab
iv. v.

____pat

____bum

____taz

35

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA KV+KVK 4.2 Arahan: Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar.

album ustaz
Contoh:

orkid

empat arnab

i.

ii.

ombak
iiii. iv. V.

36

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP KVK+KVKK 5.1 Arahan : Pilih dan lengkapkan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar.

ting
Contoh: i.

bin

tang

pang

ding

i.

ii.

iii.

iv.

v.

m
37

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA KVK+KVKK Arahan: Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh:

kompang
i.
_____________

ii.

_____________

iii.

_____________

iv.
_____________

v.
_____________

38

Diagnostik Literasi Tahun 2 BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA Tandakan Tandakan X Bil 1. bagi jawapan yang betul bagi jawapan yang salah Analisis Guru

Kemahiran Baca suku kata yang ditunjukkan oleh guru. dak mel put lum san tul gil ris tol wan

3.1

Baca perkataan yang ditunjuk oleh guru. bas beg jus pen cat sen gam kek jam zip

3.2

Baca perkataan yang ditunjuk oleh guru. kasut papan gelas bakul murid kapur kamus kelas pagar surat

39

Diagnostik Literasi Tahun 2 Bil 3.3 Kemahiran Baca perkataan yang ditunjuk oleh guru. pensel dakwat pondok nombor rumput kertas kantin tandas sampul gambar Analisis Guru

3.4

Baca suku kata yang ditunjuk oleh guru. bang sing long song tung ding pang rung cang teng

3.5

Baca perkataan yang ditunjuk oleh guru. album arnab ustaz Isnin abjad ambil empat Islam orkid objek

40

Diagnostik Literasi Tahun 2 Bil 3.6 Kemahiran Baca perkataan yang ditunjuk oleh guru. bengkok pinggan langsir k cangkul 3.6 congkak pongkes pangkat tingkap mangkuk Analisis Guru

Sebut perkataan yang ditunjuk oleh guru. gantung gunting bintang dinding sandang kompang ranting conteng bumbung p bentang

41

Diagnostik Literasi Tahun 2 BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS Tandakan Tandakan X Bil 1.1 bagi jawapan yang betul bagi jawapan yang salah Analisis Guru

Kemahiran Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. murid papan kasut berus bakul

1.2

Tulis perkataan berdasarkan gambar berus kapur murid kasut bakul

2.1

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. sampah nombor dakwat gambar pensel

2.2

Tuliskan perkataan berpandukan gambar. pensel sampul dakwat sampah nombor

42

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil 3.1

Kemahiran Suaikan gambar dengan perkataan. wang gong tong zink bank

Analisis Guru

3.2

Tulis perkataan berdasarkn gambar. wang zink gong bank tong

4.1

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. orkid album arnab ustaz empat

4.2

Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar. arnab empat album orkid ustaz

43

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil 5.1

Kemahiran Pilih dan lengkapkan suku kata menjadi perkataan berpandukan gambar. kentang kompang bintang gunting dinding

Analisis Guru

5.2

Tulis perkataan berdasarkan gambar. gendang kentang gunting bintang dinding

44

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 3


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN MENGANDUNGI e PEPET, e TALING DAN o 1. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

helang

kerang semut ekor sotong oksigen

ketam kera dedak semak

45

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI e PEPET, e TALING DAN o 1. Arahan: Cantumkan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berpandukan gambar. Contoh :

pe

nyu

penyu

i.

se

mut

ii.

ke

tam

iii

ke

rang ra

iv

ke

v.

so

tong

46

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI e PEPET, e TALING DAN o 2. Arahan: Lengkapkan perkataan dan tulis semula. Contoh :

ketam
i

ketam

pe__ __ __

ii

se __ __ __

iii

mo __ __ __ __

iv

ke__ __ __ __

so __ __ __ __
47

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI e PEPET, e TALING DAN o 3. Arahan: Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar.

penyu

semut

kera tenuk

sotong
Contoh. i

ketam

ii

tenuk

iii

iv

48

Diagnostik Literasi Tahun 2 BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: _______________________________________ _______________ Tandakan Tandakan X
Bil 1

TAHUN2 :

bagi jawapan yang betul bagi jawapan yang salah


Kemahiran Analisis Guru

Perkataan mengandungi e pepet, e taling dan o

helang ketam kera dedak semak

kerang semut ekor sotong oksigen

49

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: _______________________________________ _______________ Tandakan Tandakan X bagi jawapan yang betul bagi jawapan yang salah
Analisis Guru

TAHUN2 :

Bil 1

Kemahiran Cantum suku kata menjadi perkataan yang bermakna.

semut kerang sotong

ketam kera

Lengkapkan perkataan dan tulis semula.

penyu monyet sotong

semut kerang

3.

Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar.

ketam penyu semut

kera sotong

50

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 4


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KV+KVKK 1. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

jering cahaya daging kacang bawang tulang

terung kebaya sotong jagung rebung pisang

51

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KVK+KVKK dan KVKK+KVKK 2. Arahan: Bcca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

jantung kundang kambing lompang bengkang

kentang dendeng lempeng rendang kangkung

52

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng VK+KVKK DAN V+KVKK

3. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

ambang insang udang

uncang emping

53

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KV+KVKK 1. Arahan: Padankan suku kata menjadi perkatan. Tulis perkataan tersebut. Contoh :

ba

gung

i.

ja

sang

= bawang

ii

pi

wang

iii

ke

rung

iv

te

rang

54

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KVK+KVKK 2 Arahan: Pilih dan lengkapkan suku kata menjadi perkataan bermakna berpandukan gambar.

tung
Contoh :

bing

tang

dang

pang

peng

e e

ii.

iii

iv

v.

55

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KVK+KVKK 3. Arahan: Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh :

rendang
i.

ii.

iii.

iv.

V,

56

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KV+KVKK dan V+KVKK 4. Arahan: Suaikan perkataan dengan gambar Contoh :

sotong

i.

udang

ii.

pisang

iii.

bawang

iv.

jagung

v.

terung

57

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP ng KV+KVKK

5. Arahan: Warnakan suku kata yang betul. i.

rang

ja

ling gung

ii.

rung te rang nang

iii .

ring pi sang nang

iv .

yang ba lang wang


58

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: _______________________________________ _______________ Tandakan Tandakan
Bil 1

TAHUN2 :

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Perkataan suku kata tertutup ng KV+KVKK

jering daging kacang bawang tulang

terung sotong jagung rebung pisang

Perkataan suku kata tertutup ng KVK + KVKK dan KVKK+KVKK

jantung kundang kambing lompang bengkang

kentang dendeng lempeng rendang kangkung

59

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil 3

Kemahiran Perkataan suku kata tertutup ng VK + KVKK dan V+KVKK

Analisis Guru

ambang insang udang

uncang emping

60

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: _______________________________________ _______________ Tandakan Tandakan
Bil 1

TAHUN2 :

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Perkataan suku kata tertutup ng KV+KVKK

jagung kerang

pisang terung

Perkataan suku kata tertutup ng KVK + KVKK

kambing jantung lompang

kentang lempeng

Perkataan suku kata tertutup ng KVK + KVKK

kambing lempeng jantung

kentang lompang

61

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil 4

Kemahiran Perkataan suku kata tertutup ng KV+KVKK

Analisis Guru

terung sotong bawang

jagung udang

Perkataan suku kata tertutup ng KVK + KVKK

jagung pisang

terung bawang

62

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 5


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN MENGANDUNGI DIFTONG 1. Arahan: Baca perkataan di bawah.

balai tupai kaloi surau serai

limau gerai pulau sekoi tapai

63

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN MENGANDUNGI VOKAL BERGANDING 2. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

daun duit fius liar peria

kuih suis buih halia buah

64

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI Diftong

1. Tulis perkataan berdasarkan gambar dan perkataan. Contoh:

surau

pulau pisau

limau serai

tupai
i.

ii.

iii.

iv.

v.

65

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI VOKAL BERGANDING 2. Arahan: Suaikan suku kata untuk membina perkataan berdasarkan gambar.

i.

du

ah

ii.

bu

it

iii .

su

ih

iv .

da

is

v.

ku

un

66

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI VOKAL BERGANDING 3. Arahan: Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh. i.

rumbia
iii .

b __ __ h

ii.

hal __ __
iv
.

k __ __ h
v.

per __ __

s __ __ s

67

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: Tandakan Tandakan


Bil 1

_____________________________

TAHUN2 : ___________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Perkataan mengandungi diftong

balai tupai kaloi surau serai

limau gerai pulau sekoi tapai

Perkataan mengandungi vokal berganding

daun duit fius liar peria

kuih suis buih halia buah

68

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: Tandakan Tandakan


Bil 1

_____________________________

TAHUN2 : ___________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Perkataan mengandungi diftong

pulau pisau limau

surau serai

Perkataan mengandungi vokal berganding

duit suis kuih

buah daun

Perkataan mengandungi vokal berganding

buah kuih suis

halia peria

69

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 6


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN MENGANDUNGI DIAGRAF 1. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

bunga ngeri wangi kenanga monyet khemah bunyi


70

nyamuk syampu nganga senyap penyu singa Khamis

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN MENGANDUNGI KONSONAN BERGABUNG. 2. Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

trompet klip krayon stesen

grafik troli traktor aiskrim

71

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI DIAGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG. 1. Arahan: Tulis perkataan yang sesuai dengan gambar diberi.

aiskrim nyamuk
Contoh : i.

akhbar stadium

khemah syampu

ii.

aiskrim
iii. iv.

V.

72

Diagnostik Literasi Tahun 2 BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: Tandakan Tandakan
Bil 1

_______________________________________TAHUN2 : ____________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Perkataan mengandungi digraf

bunga ngeri wangi kenanga monyet khemah bunyi

nyamuk syampu nganga senyap penyu singa Khamis

2.

Perkataan konsonen bergabung

trompet klip krayon stesen

grafik troli traktor aiskrim

73

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: Tandakan Tandakan


Bil 4.1

_______________________________________TAHUN2 : ____________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung

akhbar khemah stadium

syampu nyamuk

74

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 7


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN. 1. Arahan: Baca perkataan di bawah.

berkasut berbaris merebus menjalin bercerita

bercakap memasak mendapat membasmi ternampak

75

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN. 2. Arahan : Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

kajian larian kawalan lakonan makanan

lawatan buatan serahan bantuan sajian

76

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN. 1. Arahan: Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

menjual berkawan i.

mencuci

bermain minuman

Ali _______________________ kuih.

ii. Zainab ______________________ baik dengan Leela. iii. Emak _____________________ pinggan di dapur. iv. v. Chong __________________ bola di padang. Air kelapa ________________________ kesukaan Zainuriah.

77

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS PERKATAAN BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN. 2. Arahan: Padankan imbuhan dengan kata dasar yang sesuai.

lukis bantu kawan


i. ii. iii.

ber men an

jumpa sukan cari

____________________ iv. ____________________ ____________________ v. ____________________ ____________________ vi. ____________________

78

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: _______________________________________ _______________ Tandakan Tandakan
Bil 1.

TAHUN2 :

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Baca perkataan mengandungi imbuhan awalan

berkasut berbaris merebus menjalin bercerita

bercakap memasak mendapat membasmi ternampak

Baca perkataan mengandungi imbuhan akhiran

kajian larian kawalan lakonan makanan

lawatan buatan serahan bantuan sajian

79

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: Tandakan Tandakan


Bil 1

____________________________________TAHUN 2:

____________

bagi jawapan yang betul X bagi jawapan yang salah


Kemahiran Analisis Guru

Menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran

menjual mencuci minuman

berkawan bermain

Padankan imbuhan dengan kata dasar.

lukisan bantuan berkawan

berjumpa bersukan mencari

80

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 8


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN 1. Arahan: Baca perkataan berpandukan gambar.

gasing

guli

congkak

wau

81

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA FRASA

2. Arahan: Baca frasa di bawah dengan sebutan yang betul.

wau bulan guli kaca jala itik lembar getah konda kondi

tuju tin sepak raga gasing kayu

congkak
batu seremban

congkak
lompat getah

82

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA AYAT MUDAH DAN AYAT MAJMUK.


3. Arahan: Baca ayat di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Ini guli. Guli inI bulat. Saya main guli sambil menyanyi.

Ini wau. Wau ini besar. Wau ini besar dan cantik.

Ini papan congkak . Papan congkak ada lubang. Papan congkak ada lubang untuk masuk buah.

83

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS AYAT MUDAH DAN AYAT MAJMUK. 1. Arahan: Lengkapkan ayat berdasarkan gambar.

berwarna

wau

cantik

besar

i.

Ini __________.

ii. Wau ini ______________ merah. iii. Wau ini ______________ dan ___________.

84

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS AYAT MUDAH DAN AYAT MAJMUK. 2. Arahan: Lengkapkan ayat berdasarkan gambar

Ini papan _________________. Papan congkak ada dua baris ____________. Saya dan emak suka bermain ___________.

85

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: _______________________________________ _______________ Tandakan Tandakan
Bil 1 Membaca perkataan

TAHUN2 :

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

gasing congkak

guli

waung

Membaca fraasa

wau bulan guli kaca jala itik Lembar getah

tuju tin sepak raga gasing kayu

batu seremban

Konda kondi

Lompat getah

86

Diagnostik Literasi Tahun 2

Bil 3

Kemahiran Membaca ayat

Analisis Guru

guli

wau

Papan congkak

87

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: Tandakan Tandakan


Bil 1

_______________________________________TAHUN2 : _______________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Lengkapkan ayat berdasarkan gambar

wau berwarna cantik besar

lengkapkan ayat

congkak lubang congkak

88

Diagnostik Literasi Tahun 2

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 9


KEMAHIRAN MEMBACA FRASA BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN. 1. Arahan: Baca frasa di bawah. i. baju dhoti

ii.

baju kurung

iii.

kain sari

iv.

baju samfu

v.

baju kebaya

89

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN. 2. Arahan: Baca petikan dan jawab soalan di bawah secara lisan.

Ramu pakai baju dhoti. Ramu pakai seluar panjang. Baju dhoti dipakai dengan seluar panjang. i. Ramu pakai baju apa? ii. Ramupakai seluar apa? iii. Baju dhoti dipakai dengan apa?

90

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MEMBACA AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN. Arahan: Baca petikan dan jawab soalan secara lisan.

Ini nasi lemak. Nasi lemak ada sambal. Nasi lemak ada telor. Nasi lemak ada kacang dan ikan bilis . i. Ini apa? ii. Dalam nasi lemak ada apa?

91

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS AYAT 1. Arahan: Isi tempat kosong dengan frasa yang diberikan. nasi lemak songkok hitam baju melayu kain sari rebana ubi

i. ii. iii. iv. v.

Makanan kegemaran orang Melayu ialah_______________. Pak Kasim memalu __________________ di majlis perasmian sekolah. Abang memakai _____________________ ke masjid. Ayah segak apabila memakai __________________ dan samping. Kumari suka memakai ____________________.

92

Diagnostik Literasi Tahun 2

KEMAHIRAN MENULIS AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN. 2. Arahan: Tulis 3 ayat berdasarkan gambar Pakaian Sari

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

93

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MEMBACA NAMA: Tandakan Tandakan


Bil 1

_______________________________________

TAHUN2 :______________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah
Kemahiran Analisis Guru

Baca frasa berdasarkan gambar

baju dhoti bajusari baju kebaya

baju kurung baju samfu

Baca petikan berdasarkan gambar

Baju dhoti

3.

Baca petikan berdasarkan gambar

nasi lemak

94

Diagnostik Literasi Tahun 2

BORANG REKOD DIAGNOSTIK LITERASI MENULIS NAMA: Tandakan Tandakan _______________________________________ TAHUN2 :______________

bagi jawapan yang betul X


bagi jawapan yang salah

Bil 1.

Kemahiran Lengkapkan ayat.dengan frasa

Analisis Guru

nasi lemak rebana ubi songkok hitam baju melayu kain sari
4.4 Tulis 3 ayat berdasrkan gambar

roti canai

95