Anda di halaman 1dari 5

cadangan

Kertas

PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN


KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH
Nama pengkaji : MOHD FAUZI BIN AHAMAD
Nama sekolah : SK PEKAN AIR PANAS
Tajuk Kajian
: DADU BERBALUK

MEREFLEK

Saya mengajar di kelas Tahun 5 bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik.

Masalah utama bagi murid saya ialah tidak dapat mengenalpasti nama not pada garis baluk.

Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid, semakan latihan murid dan temubual di
dalam kelas semasa saya mengajar.

Analisis yang didapati daripada seperti berikut :


1. Murid gagal menamakan not pada garis baluk.
2. Murid tidak pasti kedudukan not pada garis baluk.
3. Murid tidak faham susunan menaik dan menurun not pada garis baluk.

Berikut contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan latihan :
1. Tidak menjawab soalan menamakan not pada garis baluk.
2. Salah menamakan not.

Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak menghafal kedudukan not-not pada
garis baluk.

Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya kerana terlalu berharap agar murid dapat mengingat
nama-nama not pada garis baluk.
FOKUS KAJIAN

Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menguasai kemahiran :


(a) Mengenalpasti susunan not pada garis baluk.
(b) Menamakan not-not pada garis baluk.

Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus gagal dalam membaca skor
muzik.

Murid juga akan terlepas peluang untuk meningkatkan kemahiran muzik yang lain kerana kemahiran ini
adalah kemahiran asas dalam Pendidikan Muzik.

Bagi mengatasi masalah ini, saya akan mencuba menggunakan teknik Dadu Baluk dimana saya akan
mencipta sebuah dadu dengan 6 permukaan. Setiap permukaan ini dilukis dengan baluk yang mempunyai
satu not padanya.
Panel Kajian Tindakan Daerah
Segamat....

Tujuan kajian :Secara amnya akan dapat memudahkan murid menghafaz nama-nama not pada garis baluk.
Secara khususnya :-

1. Murid akan memahami konsep asas susunan not pada garis baluk..
2. Murid dapat menyedari betapa mudah untuk menamakan not pada garis baluk.

3. Guru tidak perlu mengambil masa yang lama bagi memastikan murid-murid dapat mengingat namanama not pada garis baluk.

Kajian ini melibatkan 10 orang pelajar daripada 23 orang pelajar.

Kertas cadangan

MERANCANG
Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah :
i. Latihan kerja murid.
ii. Soalan lisan semasa di dalam kelas.
Pelaksanaan tindakan yang akan saya dijalankan ialah :Aktiviti 1 : Pengenalan Emak Gosok Baju Dengan Fatimah

( Tarikh : 5 Mei 2011 )

Langkah 1

: Guru meminta murid melukiskan garis baluk.

Langkah 2

: Guru meminta murid menulis perkataan Emak pada garis pertama


dari bawah dan menulis perkataan Gosok, Baju, Dengan, Fatimah
pada garis yang seterusnya.

Langkah 3.

: Guru meminta murid menyebut Emak Gosok Baju Dengan Fatimah


berulang kali sambil jari menunjuk garis baluk yang disebut.

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini dapat membantu

murid-murid menghafaz

seterunya mengenalpasti not-not pada garis baluk.


Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa kaedah pengenalan Emak
Gosok Baju Dengan Fatimah mampu member kemahiran mengecam not-not pada garis baluk.
Panel Kajian Tindakan Daerah
Segamat....

Aktiviti 2 : Permainan Dadu Baluk

( Tarikh : 12 Mei 2011 )

Langkah 1

: Guru mengagihkan Dadu Baluk kepada beberapa kumpulan murid

Langkah 2

: Guru meminta murid menamakan gambar pada permukaan dadu apabila dadu tersebut di
mainkan.

Langkah 3

: Murid yang sentiasa dapat menjawab / menamakan not pada dadu tersebut dengan betul
akan dikira sebagai pemenang.

Langkah 4

: Guru memastikan murid dapat menamakan not pada permukaan dadu dengan betul dan
tepat.

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini dapat memantapkan kemahiran murid-murid
dalam membaca notasi.
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan ialah murid-murid dapat menamakan bagi notasi
lagu yang diberi dengan lancar serta teratur.
Aktiviti 3 : Penilaian Hasil Kerja
Langkah 1

( Tarikh : 19 Mei 2011 )

: Guru memberi lembaran kerja berbentuk soalan menamakan not


pada garis baluk.

Langkah 2

: Guru meminta murid menggunakan kaedah Emak Gosok Baju


Dengan Fatimah dan Dadu Baluk.

Langkah 3

: Guru berbincang dengan murid mengenai jawapan bagi latihan


tersebut.

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini memberi keyakinan kepada murid-murid saya
terhadap pengetahuan mereka menamakan not pada garis baluk.
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan ialah pengetahuan serta daya ingatan mereka
terhadap nama-nama not pada garis baluk meningkat dan ini memudahkan mereka untuk membaca notasi bagi
permainan rekorder.

Laporan
Panel Kajian Tindakan Daerah
Segamat....

BERTINDAK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini
Melaksanakan
perubahan.
(tindakan/rawatan)

Catat segala tindakan


dan buat refleksi
bagi setiap aktiviti
semasa pelasanaan.

Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin


melibatkan beberapa masa p&p biasa.
Dalam waktu pembelajaran atau di luar
waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh
guru sendiri, yang penting dalam kawalan
guru sebagai pengkaji)

(Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari)

Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut ..


Aktiviti 1 : ..

( Tarikh .)

Langkah 1 : ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Langkah 2 : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini..
...
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa

Aktiviti 2 : .

( Tarikh )

Langkah 1 : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Langkah 2 : ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini..
...
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa

Aktiviti 3 : .....

( Tarikh :................................ )

Langkah 1 : ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Langkah 2 : ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Langkah 3 : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini..
...
Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa

Panel Kajian Tindakan Daerah


Segamat....

Laporan

MEMERHATI
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Membuat penilaian
keberkesanan proses
tindakan dan mengukur
pencapaian objektif kajian.

Pemerhatian boleh
dilakukan oleh guru sendiri
sebagai penyelidik atau
guru juga boleh meminta
bantuan daripada guru lain
untuk membuat
pemerhatian semasa sesi
pengajaran guru .
Penilaian mesti dilakukan
untuk menilai
keberkesanan TINDAKAN.

Guru membuat renungan atau


refleksi terhadap kajian yang
telah dilakukan sama ada berjaya
atau tidak .Dapatkan data sekali
lagi Gunakan cara mengutip
data yang sama semasa
peringkat awal(pemerhatian
tingkah laku murid / semakan
latihan murid/ keputusan ujian/
temubual/analisis head count/)
analisis item

Laporan juga ditulis di


peringkat ini. Dokumentasi
penting. Sekiranya program
tindakan tersebut berjaya,
maka bolehlah disebarkan
kepada guru-guru lain. Jika
tidak berjaya, perlu dirancang
semula.

(Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari)

Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan, saya mendapati, teknik
.......................................... yang diperkenalkan kepada murid ...........................merupakan kaedah yang
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang .................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu
melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami
oleh murid. Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya
berkaitan ..........................................................................................................................................................................
.........
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Panel Kajian Tindakan Daerah
Segamat....

Anda mungkin juga menyukai