Anda di halaman 1dari 1

Isikan huruf digraf dan konsonan bergabung dengan

betul.
1. _____ _____ ak
ng
2. Surat ___ ____ abar
ng

str

3. Payu ___ ___

tr

4. _____ _____ _____ aw

kh

5. Ba____ ____ku

Melengkapkan ayat yang berikut.


1. Bapa membaca surat _________________.
2. __________________ itu di tepi pantai.
3. Adik minum dengan _______________.
4. _____________ askar berhenti di tepi jalan.
5. Kakak membeli _______________ di kedai.

straw

payung

Trak

khabar

Bangku

Anda mungkin juga menyukai