Anda di halaman 1dari 10

Kertas Pemahaman Bahagian B

B. Isi tempat kosong dalam petikan.( 5.1.3)

koto licin cerm liar


r at
busu teku basah sopa
k n n

1. Ibu Alisa mencuci pinggan yang ________ dengan ceceair pencuci.

2. Kita perlu berhati-hati semasa berjalan di bilik air kerana lantainya

_________.

3. Kita perlu mencuci mangkuk tandas agar tidak berbau _________.

4. Lily menegur sikap Ali secara ______.

5. Banyak binatang ______ dalam hutan itu.

6. Ali ____ mengulang kaji pelajaran.

7. Ali menggunakan escalator dengan _______.

B. Isi tempat kosong dalam petikan.( 5.1.4)


kepa daripa pa tenta
da da da ng
dala adala de dari
m h mi
1. Meja ini diperbuat _________ kayu.

2. Buku ini dibeli _____ negara Taiwan.

3. Ali akan menyertai pertandingan ______ tempoh dua minggu.

4. Kita perlu berjimat cermat ________ masa depan.

5.Duit saku saya ada ______adik.

6. Saya menampalkan poster ________ dinding.

1
7. Lucas berasal ________ Melaka.

8. Saya masuk bola itu ke ______kotak.

Kata Nafi

bukan 不是 digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi.


用来否定名词短语和介词短语。
tidak 不、没有 digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.
用来否定动词短语和形容词短语。
Tulis bukan atau tidak.

1. Buku ini _____ sesuai untuk kanak.

2. Ali __________ aktifi dalam sukan.

3. Ming Ming ________ berlari di kelas.

4. Ming Ming ________ berputus asa walaupun gagal.

5. Ali _______ bapa Hayley.

Garisi kata penguat yang betul.

Hadapan – PAT -_____________

Belakang – NSBB 你是爸爸-_____________________

Bebas- SSA 是谁啊-_______________________

1. Pemandangan di tepi pantai indah ( nian / paling ).


2. Ketua kelas ialah murid yang tinggi ( sekali / agak ) dalam kelas.
3. Bapa berasa ( amat / betul ) penat kerana bekerja dari pagi hingga
malam.
4. Chee How didenda oleh Cikgu Tan kerana dia ( terlalu / benar )
nakal.
5. Qiu Ling berasa ( sungguh / benar ) gembira apabila dapat
melanjutkan pelajaran di universiti.
6. Soalan yang susah ( agak / betul ) ini tidak dapat dijawab oleh

2
semua orang.
7. Ali murid yang (benar/ paling) aktif dalam kelas.

Kata Hubung 连词
1. __________ berhujan, Ali ingin bermain bola hujan.

(walaupun/ malahan )

2. Cikgu Te menasihati murid______ ( kecuali/ supaya) belajar dengan


bersungguh-sungguh.

3. Ming Ming pergi ke tempat kerja setiap hari _______ (kecuali/


malahan) rehat.

4. Kita perlu menutup makanan pada setiap masa ______ (dan/ supaya/
bukan) tidak dihinggapi lalat.

5. Ali bukan sahaja pandai _______ (malahan/kecuali) rajin.

6. Saya suka akan pergi ke padang______ ( sekiranya / kecuali) tidak


berhujan.

Kata Kerja Transitif

1. Negara Melaysia __________ daripada pelbagai kaum.


A menguji B melawan C mengumpulkan D terdiri
2. Ali __________ sisa makanan.
A membuang B mencuci C mengelap D mengecat
3. Ali __________ bekas makanan.
A membuang B mencuci C mengelap D mengecat
4. Ali __________ dinding dengan warna putih.
A membuang B mencuci C mengelap D mengecat
5. Ali __________ meja dengan bersungguh-sungguh.
A membuang B mencuci C mengelap D mengecat
6. Anak ayam lari ________ apabila seekor helang cuba merampas
ia.
A terperanjat B bersembunyi C bertempiaran D menyertai

Kata adjektif masa

3
1. Saya ___________( telah , boleh ) melawat ke Zoo Negara pada minggu
lepas.

2. Bapa ___________( akan , masih ) membaiki kereta nanti.

3. Kita ___________ ( belum , perlu ) meletakkan segi tiga kecemasan di


belakang kereta jika kereta rosak di jalan raya.

4. Shi Wei tidak __________ ( pernah , masih ) pergi ke Sabah pada dua
tahun yang lalu.
5.
Langkah Keselamatan Jalan Raya

1. Nyatakan dua tips langkah keselamatan di jalan raya.

i————————————————————————————

ii__________________________________________

2. Adakah kamu akan mematuhi lampu isyarat? Mengapa?

4
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
———————————————————————————

3. Pada pendapat kamu, bagaimanakah cara pejalan kaki melintas jalan?

——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
———————————————————————————

Unit 6: Kata Pemeri 判断词


ialah 是 digunakan di hadapan frasa nama
用在名词的前面
adalah 是 digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi
nama 用在形容短语和介词的前面
* adalah 后面经常出现 untuk
Contoh : Hadiah ini adalah untuk adik saya.
A. Sila isikan jawapan yang betul (adalah/ ialah)

1. Lily ketua murid sekolah ini.

2. Lee Chong Wei wira negara kita dalam bidang sukan.

3. Gambar ini antara wira dan wirawati yang

terkenal di Malaysia.

4. Usaha memupuk perpaduan perkara yang sangat

penting dalam masyarakat.

5. Wen Hao tinggi sekali dalam kelas kita.

BTandakan betul atau salah.


1. Kata Lily ialah benar. ( )
2. Ini adalah untuk Ali. ( )

5
3. Ali ialah anak sulung. ( )
4. KLIA ialah bangunann yang tertinggi. ( )
5. Membaca ialah penting untuk kita . ( )

6
1. Pilih jawapan yang betul berdasarkan ayat tanya yang diberi.
Siapakah yang sedang menulis kaligrafi itu?
A Ayah Alex yang sedang menulis kaligrafi.
B Lily menulis kaligrafi dengan bersungguh-sungguh.
C Ayah menulis kaligrafi di bilik.
D Tulisan yang cantik ini ditulis oleh adik.

2 Pilih jawapan yang betul berdasarkan ayat tanya yang diberi.


Mengapakah penulis menggunakan kertas berwarna putih semasa
melukis?
A Penulis tinggal di tepi masjid.
B Penulis itu bernama Aaron Harith bin Mohammad.
C Penulis itu seorang yang prihatin dan ceria.
D Penulis menggunakan kertas berwarna putih semasa melukis kerana
ia melambangkan suci.

3. Pilih soalan yang betul berdasarkan ayat yang diberi.


Pertandingan kaligrafi Cina akan diadakan pada minggu depan.
A Pertandingan kaligrafi diadakan di mana?
B Pertandingan kaligrafi dianjurkan oleh siapa?
C Bilakan pertandingan kaligrafi akan diadakan?
D Bagaimanakah pertandingan kaligrafi diadakan?

4. Pilih soalan yang betul berdasarkan ayat yang diberi.


Peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan kaligrafi Cina ialah
pen khas, dakwat cair dan kertas merah.
A Apakah peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan kaligrafi
Cina?
B Pertandingan kaligrafi dianjurkan oleh siapa?
C Bilakah peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan kaligrafi Cina
akan sampai?

7
D Bagaimanakah pertandingan bola sepak diadakan?

1. Pilih ayat yang betul.


A Alat muzik tradisional perlu dijaga dengan kemas.
B Para peserta perlu berpakaian kemas semasa menghadiri majlis.
C Sareh memberus kasut sekolahnya sehingga kotor.
D Nenek membeli setongkol baju.

2. Pilih ayat yang betul.


A Selepas itu, Ali rumah ke pulang.
B Para peserta-peserta menghadiri majlis pada waktu pagi.
C Murid-murid terpegun melihat penciptaan keris yang unik.
D Semua murid-murid berkumpul di dewan.

3. Pilih soalan yang betul berdasarkan ayat yang diberi.


Warisan seni muzik dapat diwariskan pada masa depan.
A Mengapakah alat muzik tradisional perlu dipertahankan?
B Pertandingan kaligrafi dianjurkan oleh siapa?
C Bilakan pertandingan kaligrafi akan diadakan?
D Bagaimanakah pertandingan kaligrafi diadakan?

C. Padankan kata adjektif perasaan yang betul.( 5.1.3)

1. Cikgu Te sangat ______


marah
terhadap kecuaian muridnya.

2. Amin sangat ______ akan


neneknya yang sudah lama tidak suka
berjumpa.
3. Encik Tan tidak _____ akan
rindu
sikap anaknya yang malas.
4. Dia ______ akan orang yang
benci
terburu-buru dan tidak cermat.

8
9
7 Rumah Ali tidak jauh _______ 8 Ali mengucapkan terima kasih
sekolah. _____ ibunya.
A ke A di
B akan B pada
C daripada C kepada
D dari D daripada

9 Kakak Alex sangat sayang 10 Kakak pergi ____ sekolah


_____ adiknya. dengan menaiki bas.
A ke A ke
B akan B akan
C daripada C daripada
D dari D dari

11 Majlis itu diadakan _____ 12 Dia memakai ceongsam _____


Taman Damai. hari tersebut.
A di A di
B pada B pada
C kepada C kepada
D daripada D daripada

13 Persembahan itu 14 Ibu Chu Han menyaksikan


dipersembahkan _____ kumpulan persembahan _____ awal hingga
sekolah rendah. akhir.
A di A di
B oleh B oleh
C daripada C daripada
D dari D dari

10

Anda mungkin juga menyukai