Anda di halaman 1dari 5

Set 1

2 Bahagian A ( 20 markah )
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

45/1

(a)

:
(i) (ii) (iii)

(markah 2) Terangkan dua cara untuk memperolehi Hidayah. (markah 4) Jelaskan dua akibat orang yang tidak mendapat hidayah (markah 4)

(b)

)) : .
(i)
Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud Dan demikian itu adalah selemah lemah iman

(2 (2

markah) (ii) (iii )


Apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran

markah)
Apakah yang anda faham mengenai mencegah mungkar dengan hati

(2

markah)

45/1

[Lihat sebelah

Set 1 (c)

45/1

Tuliskan perkataan bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (i) Semua umat Islam bertanggungjawab untuk berdakwah demi (ii) (iii) kesejahteraan hidup. Contohnya, pemimpin yang berusaha membangunkan negara juga berdakwah, polis dan tentera menjaga keamanan juga berdakwah dan murid yang belajar bersungguh(iv) sungguh untuk membina masa depan yang cemerlang juga berdakwah markah) (4

(a)

...

:
(i)


(2 markah) Terangkan dua kelebihan orang yang berilmu (4 markah) Cadangkan dua langkah langkah yang boleh meningkatkan ilmu (4 markah)

(ii) (iii)

(b) Sabda Rasulullah S.A.W:

)) : .
(i)
Mencegah kemungkaran mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Jelaskan dua hikmah mencegah kemungkaran.

45/1

[Lihat sebelah

Set 1

45/1 (4 markah)

(ii)

Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda mencegah kemungkaran yang berlaku di sekolah.

(2 markah)

(c)

Tuliskan perkataan bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (i) (ii) Berdosa sekiranya kita memberi gelaran yang buruk kepada (iii) seseorang atau tuduhan yang tidak berasas seperti taghut, Firaun, (iv) tidak Islamiah dan Jahiliah. (4 markah) Bahagian B ( 80 markah ) Jawab semua soalan

(a)

(i) (ii) (iii )

Nyatakan dua bukti Allah swt. bersifat dengan sifat al-Rahman. Jelaskan dua tanda-tanda Allah SWT. bersifat al-Rahim.

(4 markah) (4 markah) (4 markah)

Terangkan dua amalan yang menunjukkan seseorang pelajar itu bersifat dengan sifat yang berlawanan denga sifat al-Alim.

(b) (i) (ii)

Jelaskan dua tanda yang menunjukkkan Allah bersifat dengan al-Adli. Jelaskan hikmah Allah mencipta perkara yang berikut:-kejadian binatang -kejadian sungai dan laut

(4 markah)

(4 markah)

(a) (2 markah) (ii) Jelaskan maksud solat jamak,solat qasar dan solat jamak qasar. (6 markah) (b) (i) Berikan maksud puasa. (2 markah) Senaraikan rukun puasa. (ii) (2 markah) (iii Terangkan salah satu cara menentukan puasa ramadhan. (2 markah) ) (c) (i)
Bagaimanakah ibadah puasa dapat memberi faedah terhadap kesihatan seeorang.

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah solat.

45/1

[Lihat sebelah

Set 1

45/1 (4 markah)

(ii)

Nyatakan Hukum bagi masalah di bawah


a) Ketika dalam perjalanan dari pulau Pinang ke Kuala Lumpur, Akmal telah mengqasarkan solat Maghrib. Aminah berniat puasa ramadhan selepas terbit fajar.

(2 markah)

5 (a) Dilahirkan di dalam kaabah, mendapat gelaran Abu Al-Hassan, wafat


dibunuh ketika dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat Subuh. Mempunyai pedang bernama Zulfaqar. (i) Siapakah beliau?

(2 markah) (2 markah) (4 markah)

(ii) (iii ) (i)

Mengapakah beliau terkenal dengan panggilan Karamallahu wajhah Berikan dua contoh sifat beliau yang patut kita contohi.

(b )

Apakah gelaran yang diterima oleh Saidina Umar al-Khattab setelah memeluk Islam dan mengapakah beliau digelar sedemikian.

(4 markah) (4 markah)

(ii) (c)

Jelaskan dua contoh keberanian Saidina Umar al-Khattab setelah memeluk Islam. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang diberikan dalam jadual di bawah. Anda dikehendaki menulis huruf dan jawapan sahaja.

(i)

___(1)_ ___(2)___ ___(4)___ _____(3)____


(markah 4)

6.

(a)

(i) (ii)

Apakah yang dikatakan nikmat?

(2 markah)
Berikan empat contoh yang dikatakan musibah.

(4 markah) [Lihat sebelah

45/1

Set 1 (b) (i) (ii) (c) (i) (ii) (iii )

45/1

Nyatakan dua cara anda beradab untuk masuk ke masjid atau surau. Apakah sebab umat Islam dituntut beradab kepada bukan Islam. Apakah maksud maruah diri. Nyatakan dua hikmah menjaga maruah diri.

(2 markah) (2 markah) (2 markah) (4 markah)

Jelaskan dua sikap orang yang tidak menjaga maruah diri dalam pergaulan.

(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

45/1

[Lihat sebelah