Anda di halaman 1dari 26

LAPORAN MINGGUAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH

BULAN: JUN TARIKH: TAHUN : 2022


1. NAMA SEKOLAH : SK NIK DAUD, JAKAR
2.NAMA PEMAJAK :
3. BIL PEKERJA :
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur
2. Lantai Ruang Luar
3. Tempat menghidang
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh
5. Meja Makan Murid
6. Meja Makan Guru
7. Longkang
8. Pelupusan Sampah
9. Kebersihan Alat Perkakas
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong
12. Susunan Alat Perkakas
13. Simpanan Alat Perkakas
14. Pengendalian Makanan Mentah
15. Pengendalian Makanan Masak
16. Simpanan Makanan Mentah
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan
20. Kawalan Serangga/Habuk
21. Susunan / Kebersihan Makanan
22. Cara Sedia Minuman
23. Mutu Minuman
24.Harga Makanan / Minuman
25. Susunatur Kerusi Meja
26. Alas/Hiasan Meja
27. Hiasan Am
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria
29. Poster Pendidikan
30. Kebersihan Diri
31. Pakian / Apron
32. Perwatakan
33. Layanan
34. Berbaris
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan
37. Makan Tanpa Tumpah
SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian


6.6

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN GURU BERTUGAS :


Tandatangan Pengetua / Guru Besar
Dan Cop :

Tarikh:

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :FEBRUARI TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang  /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh  /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah  /
9. Kebersihan Alat Perkakas  /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk  /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong
12. Susunan Alat Perkakas  /
13. Simpanan Alat Perkakas  /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah  /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /

SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian 6.


6
3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik

Sederhana  /

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Tingkatkan mutu dan kualiti kantin.

_____________________________________________________

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 28.02.2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :MAC TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5
2. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah /
9. Kebersihan Alat Perkakas /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong /
12. Susunan Alat Perkakas /
13. Simpanan Alat Perkakas /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /

SKALA
PENILAIAN
2 :
Nyatakan Purata Skala Penilaian 7.
4

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Masih ada kelemahan yang dapat diperbaiki.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 21.03.2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :APRIL TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

2. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah /
9. Kebersihan Alat Perkakas /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong /
12. Susunan Alat Perkakas /
13. Simpanan Alat Perkakas /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /

2 SKALA
PENILAIAN
:

Nyatakan Purata Skala Penilaian 7.


9

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Pertingkatkan kualiti dan keceriaan kantin.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 30.04.2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :MEI TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah /
9. Kebersihan Alat Perkakas /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong /
12. Susunan Alat Perkakas /
13. Simpanan Alat Perkakas /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /
SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian


7.6

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Pihak sekolah berharap kantin dapat penyelengera kantin dengan

baik.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 22.05.2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :JUN TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah /
9. Kebersihan Alat Perkakas /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong /
12. Susunan Alat Perkakas /
13. Simpanan Alat Perkakas /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /
SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian


7.6

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Kebersihan dan keceriaan perlu dipertingkatkan lagi.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 30.6.2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN : JULAI TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang  /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh  /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah  /
9. Kebersihan Alat Perkakas  /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk  /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong
12. Susunan Alat Perkakas  /
13. Simpanan Alat Perkakas  /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah  /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan / /
37. Makan Tanpa Tumpah /
SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian 6.


6

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik

Sederhana  /

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Banyak ruang yang perlu dipertingkatkan lagi

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 25.07.2014
LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH
PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :OGOS TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah /
9. Kebersihan Alat Perkakas /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong /
12. Susunan Alat Perkakas /
13. Simpanan Alat Perkakas /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /
SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian


7.6
3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Pihak sekolah berharap kantin dapat mempertingkatkan

kantin sekolah.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 25.08.2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 4 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 4

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang  /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh  /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah  /
9. Kebersihan Alat Perkakas  /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk  /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong
12. Susunan Alat Perkakas  /
13. Simpanan Alat Perkakas  /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah  /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /

SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian 6.


6
3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik

Sederhana  /

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Pihak sekolah berharap kantin dapat mempertingkatkan keceriaan

Kantin sekolah.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 28.09.2013

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN : OKTOBER TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TZE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5

1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang  /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh  /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah  /
9. Kebersihan Alat Perkakas  /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk  /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong
12. Susunan Alat Perkakas  /
13. Simpanan Alat Perkakas  /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah  /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /

SKALA
2 PENILAIAN :

Nyatakan Purata Skala Penilaian 6.


6
3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik

Sederhana  /

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

PERTINGKAT MUTU MAKANAN KANTIN SEKOLAH.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 28.10 .2014

LAPORAN BULANAN PRESTASI KANTIN SEKOLAH


PEJEBAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
BULAN :NOVEMBER TAHUN : 2014
1. NAMA SEKOLAH : SJK( C ) YUK TSE, 16200, TUMPAT,KELANTAN.
2.NAMA PEMAJAK : PN. HANI AZHANA BT WAHAB
3. BIL PEKERJA : 5 ORANG
4. PEMERIKSAAN KESIHATAN ADA / TIADA
5. BILANGAN 5
1. PRESTASI KANTIN :
(Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )
Skala
Penilaian
BI S.Bai
L ASPEK PERKARA YANG DINILAI Baik k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lantai Dapur /
2. Lantai Ruang Luar /
3. Tempat menghidang /
1 KEBERSIHAN 4. Tampat membasuh /
5. Meja Makan Murid /
6. Meja Makan Guru /
7. Longkang /
8. Pelupusan Sampah /
9. Kebersihan Alat Perkakas /
2 ALAT 10. Kebersihan Pinggan Mangkuk /
PERKAKAS 11.Kebersihan Alat Penabong /
12. Susunan Alat Perkakas /
13. Simpanan Alat Perkakas /
14. Pengendalian Makanan Mentah /
15. Pengendalian Makanan Masak /
16. Simpanan Makanan Mentah /
3 PENGENDALIAN 17. Simpanan Makanan Masak /
MAKANAN DAN 18. Mutu Makanan/Masakan /
MINUMAN 19. Kepelbagaian Makanan /
20. Kawalan Serangga/Habuk /
21. Susunan / Kebersihan Makanan /
22. Cara Sedia Minuman /
23. Mutu Minuman /
24.Harga Makanan / Minuman /
25. Susunatur Kerusi Meja /
26. Alas/Hiasan Meja /
27. Hiasan Am /
4 KECERIAAN 28. Suasana Kafeteria /
29. Poster Pendidikan /
30. Kebersihan Diri /
31. Pakian / Apron /
32. Perwatakan /
33. Layanan /
34. Berbaris /
5 SUASANA DAN 35. Displin Semasa Membeli /
DISPLIN MURID 36. Displin Semasa Makan /
37. Makan Tanpa Tumpah /

SKALA
PENILAIAN
2 :
Nyatakan Purata Skala Penilaian 7.
4

3 RUMUSAN SEKOLAH
( Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan )

Sangat Baik
Baik /

Sederhana

Lemah

4 ULASAN PENGETUA / GURU BESAR :

Masih ada kelemahan yang dapat diperbaiki.

Tandatangan Pengetua / Guru Besar


Dan Cop :

Tarikh : 25.10.2014

S.J.K.( C ) YUK TZE,16200,TUMPAT,KELANTAN.


LAPORAN KANTIN
TAHUN
2014

STRUKTUR ORGANISASI JAWATANKUASAKANTIN SEKOLAH /RMTS

S.J.K. ( C ) YUK TSE ,TUMPAT, KELANTAN.


PENASIHAT

Pn. Chang Hwei Ping

PENGERUSI

Pn. Foo Soo Nee

SETIAUSAHA

Pn. Ong Guat Lin ( kantin )

Pn. Ong Swee Yiong ( RMTS )

AHLI JAWATANKUASA KANTIN / RMT

Uatazah Ruwaidah (Wakil guru )

En Wee Cheng Chin ( Wakil PIBG )

Pn. Hani Azhana Bt. Wahab ( Pengusaha Kantin )

Anusha ( Wakil Murid )

Anda mungkin juga menyukai