Contoh Carta Gantt

Bil. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Strategi Pemilihan Bakat Penjelasan Target Kelengkapan Dan Perlatan Sesi Motivasi Program Latihan Latihan Terancang Ujian dan Pertandingan Pembinaan Semangat Sepasukan Pertandingan dan Perlawanan Penilaian Skim Insentif Masa/Tempoh J F M A

M J

J

O

S

O

N

D

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful