Anda di halaman 1dari 7

Analiz asupra angajamentului organiza ional la nivelul asisten ilor medicali

Coordonator tiin ific Conf. univ. dr. Ionescu Mihaela Alexandra

Masterand Marin Alina

Sesiunea iulie 2009 Bucure ti

CUPRINS

Argument...................................................................................................................................4 PARTEA TEORETIC I. Angajamentul organiza ional cadru teoretic I.1. Definirea conceptului de angajament organiza ional......................................................5 I.2. Dimensiuniale angajamentului organiza ional...................................................................9 I.2.1 Angajament afectiv..............................................................................................9 I.2.2 Angajament de continuitate...................................................................................11 I.2.3 Angajamentul normativ.........................................................................................12 I.3. Alte tipuri de angajament....................................................................................................13 I.4. Importan a angajamentului organiza ional.........................................................................15 II. Teorii care stau la baza angajamentului organiza ional II.1. Teoria schimbului social....................................................................................................17 II.2. Teoria suportului organiza ional perceput.........................................................................18 II.3. Teoria contractului psihologic...........................................................................................20 III. Ambiguitate de rol i conflict de rol III. 1 Rol i statut organiza ie....................................................................................................23 III.3 Ambiguitate de rol ........................................................................................................... 24 III.4 Conflict de rol...................................................................................................................25 PARTEA PRACTIC IV. Demers investigativ IV.1. Obiectivele cercet rii........................................................................................................28 IV.2. Ipotezele cercet rii...........................................................................................................28 IV.3. Variabilele cercet rii........................................................................................................29 IV.4. Design-ul cercet rii..........................................................................................................30

IV.4.1. Lotul investigat..................................................................................................30 IV.4.2. Instrumente folosite...........................................................................................33 IV.5. Desf urare.....................................................................................................................35 IV.5. Analiza i interpretarea datelor........................................................................................36 IV.6. Alte rezultate ale cercet rii..............................................................................................42 V. Concluzii Principale rezultate ale cercet rii i recomand ri....................................................................48 Bibliografie Anexe Fragment IV.4. 2 Instrumente folosite 1. Scala angajament organiza ional (Anexa 1) Sursa: Bamberg, R., Akroyd, D., Moore, T. M. (2008) Factors That Impact Clinical Laboratory ScientistsCommitment to Their Work Organizations, Clinical laboratory Science, Bethesda, Vol. 21, Iss. 3, p. 167-177. Chestionarului Angajament afectiv, normativ i de continuitate al lui Allen i Meyer (1997) m soar 3 dimensiuni ale angajamentului organiza ional: angajament afectiv; angajament notmativ i angajamentul de continuitate. Chestionarul cuprinde 30 de itemi ace tia fiind organiza i pe 3 subscale fiecare m surnd cte o dimensiune a angajamentului organiza ional: - angajamentul afectiv cuprinde primii 8 itemi [1, 2, 3, 4( R ), 5 ( R ), 6( R ), 7, 8( R )] - angajamentul normativ cuprinde 14 itemi [9, 10(R), 11(R), 12, 13, 14, 15, 16(R), 17(R), 18, 19, 20, 21, 22] - angajamentul de continuitate este m sutat de 8 itemi [23(R), 24, 25, 26(R), 27, 28, 29, 30] Chestionarul tradus a fost aplicat la un num r de 100 de participan i din mai multe organiza ii, cu diverse domenii de activitate. Coeficien ilor de fidelitate Alfa Cronbach ai scalelor au urm toarele valori: (Anexa 2)

scala angajament afectiv coeficientul de fidelitate Alfa Cronbach este de 0,82> 0,70 valoare semnificnd c aceast scal este consistent ori este reluat m surarea. i stabil i va oferi acelea i indica ii ori de cte

scala angajament normativ coeficientul de corele iei Alfa Cronbach este de 0,84> 0,70 valoare fiind semnificativ , deci putem spune c scala are consisten intern . scala angajament de continuitate coeficientul de corele iei Alfa Cronbach este de 0,76> 0,70 valoare fiind deasemenea ridicat . Ne-am dorit deasemenea, s vedem care este media teoretic a fiec rei scale. Astfel, pentru fiecare item exist 7 variante de r spuns i fiec rei trepte i corespunde un punctaj: total de acord- 7p, de acord - 6p, par ial de acord - 5p, nici mpotriv , nici de acord - 4p, par ial mpotriv - 3p, mpotriv - 2p i total mpotriv - 1p. Pentru angajamentul afectiv vom calcula, astfel: plecnd de la num rul de itemi i scala de m sur asociat , se poate stabili c , din punct de vedere teoretic, orice subiect care r spunde la acest instrument va ob ine scoruri ntre minimum 8 i maximum 56 de puncte. Media teoretic a scalei va fi dat de formula [(56-8)/ 2+8]=32. Deci, valoarea mediei teoretice este 32. Pentru angajamentul normativ, dat fiind ca avem 14 itemi scora i pe o scal n 7 trepte, media teoretic a scalei va fi: [(91-14)/ 2+14]=56. Pentru angajamentul de continuitate, dat fiind ca avem 8 itemi scora i pe o scal n 7 trepte, media teoretic a scalei va fi: [(56-8)/ 2+8]=32.

ANEXE

Anexa 1
Instrumente folosite Pentru toate instrumentele am folosit acela i consemn. Consemnul este redat n continuare. Chestionarele pe care urmeaz s le completa i au scop academic, fiind parte a unui studiu pentru o mai bun n elegere a angajamentului organiza ional.

R spunsurile Dumneavoastr i toate datele personale r mn strict confiden iale, iar completarea raspunsurilor la ntreb ri nu ar trebui s dureze mai mult de 20 minute. V rog s citi i cu aten ie fiecare afirma ie. Exprima i-v punctul de vedere fa de fiecare dintre acestea, gndindu-v la organiza ia n cadrul c reia v desf ura i activitatea. Pentru a r spunde folosi i urm toarea scal (cu 7 trepte): M - total mpotriv N - mpotriv O - par ial mpotriv P - nici mpotriv , nici de acord Q - par ial de acord R - de acord S - total de acord

Alege i din treptele acestei scale r spunsul care vi se potrive te i pentru a-l bifa nota i cu X n dreptul cifrei corespunzatoare r spunsului Dumneavoastr . Exemplu: Chestionar ANCC Afirma ie A fi foarte ncntat s-mi petrec restul carierei mele n aceast 1 organiza ie. Scal ( 1-7) 1 2 3 4 5 6 7 x

Acesta nu e un test. Nu exist r spunsuri corecte i gre ite. Singurul r spuns corect este cel oferit de Dumneavoastr . Chestionar ANCC
Chestionar ANCC Afirma ie 1 2 3 4 5 6 7 8 A fi foarte ncntat s-mi petrec restul carierei mele n aceast organiza ie. mi face pl cere s discut despre organiza ie cu oamenii din afara ei. Simt cu adevarat c problemele organiza iei sunt problemele mele. Consider c a putea cu u urin s devin la fel de ata at de o alt organizare cum sunt de aceasta. Nu m simt ca parte din familie n organiza ia mea. Nu m simt ata at emo ional fa a de aceast organiza ie Pentru mine aceast organiza ie conteaz foarte mult n plan personal. Nu am un puternic sentiment de apartenen fa de organiza ia mea. 1 2 Scal ( 1-7) 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Consider c n zilele noastre oamenii i schimb prea des compania la care lucreaz . Nu consider c o persoan trebuie s fie ntotdeauna loial organiza iei sale. Din punctul meu de vedere trecerea frecvent de la o organiza ie la alta nu este o ac iune imoral Unul dintre motivele principale pentru care continui s lucrez n aceast organiza ie este credin a mea c loialitatea este important i de aceea m simt obligat moral s r mn. Dac a primi o ofert mai bun din alt parte, nu a sim i c ar fi corect s -mi p r sesc organiza ia. Am fost nv at s cred n valoarea loialit ii fa de o singur organiza ie Lucrurile erau mai bune n zilele n care oamenii i petreceau cea mai mare parte din cariera lor n aceia i organiza ie Nu cred c faptul de a fi declarat omul companiei mai prezint interes. Nu simt nici un fel de obliga ie de a r mne cu actualul meu angajator. Chiar dac ar fi fost n avantajul meu, nu cred ca ar fi corect s p r sesc organiza ia acum. M-a sim i vinovat dac a p r si organiza ia acum. Aceast organiza ie este demn de loialitatea mea. Nu voi p r si organiza ia acum deoarece m simt responsabil fa de oamenii din interiorul acesteia. Datorez foarte mult acestei organiza ii. Nu-mi este team de ce s-ar putea ntmpla, dac renun la slujba mea, f ra a avea alta n a teptare. Mi-ar fi foarte greu s p r sesc aceast organiza ie acum, chiar dac a vrea. Prea multe lucruri s-ar schimba n via a mea, dac m-a decide sa prasesc organiza ia acum. Nu ar fi o pierdere prea mare pentru mine s p r sesc organiza ia chiar acum. n momentul de fa a r mne n organiza ia mea e o chestiune att de necesitate ct si de dorin . Consider c am prea pu ine anse s -mi g sesc un alt loc de munc , pentru a putea lua n considerare p r sirea acestei organiza ii. Una dintre pu inele consecin e serioase ale p r sirii acestei organiza ii ar fi lipsa unor alternative reale. Unul dintre motivele majore pentru care continui s lucrez n aceast organiza ie, este acela c p r sirea acesteia ar presupune importante sacrificii personale- o alt organiza ie s-ar putea sa nu-mi ofere beneficiile pe care le am aici

30

Scal de m surare: 1= total mpotriv ; 2= -mpotriv ; 3= par ial mpotriv ; 4=nici mpotriv , nici de acord; 5= par ial de acord; 6= de acord; 7= total de acord