Anda di halaman 1dari 14

Diploma Kej.

Zawam

C4008/12/1

UNIT 12

PENGENALAN KEPADA KESTABILAN CERUN


OBJEKTIF
Objektif Am :
Memahami tentang keselamatan cerun

Objektif Khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :1. menyatakan secara am bagaimana sesuatu cerun stabil atau gagal. 2. mentakrifkan cerun. 3. menerangkan jenis-jenis kegagalan cerun - Gelincir Putaran Gelincir Bulat - Gelincir Tak Bulat - Gelincir Translasi - Gelincir Majmuk - Aliran - Jatuh atau Runtuh 4. Mentakrifkan kestabilan cerun dan faktor keselamatan.

Bagaimana pula dengan cerun? Adakah anda pasti cerun yang anda temui itu stabil atau tidak? Jika ia telah gagal apakah jenis kegagalannya?

INPUT
NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/2

12.0 PENGENALAN Lihat cerun-cerun yang ada di kawasan anda. Cuba hampiri cerun tersebut. Lakukan ujian berikut :Tekan jari telunjuk anda ke dalam tanah di cerun tersebut. Lihat kesannya terhadap tanah . Apakah yang anda dapat simpulkan ? Jika tiada kesan, gunakan pula kuku pada ibu jari tangan dan cuba tekan ke dalam tanah di cerun tersebut. Lihat kesannya ke atas tanah di cerun tersebut. Apakah yang anda dapat simpulkan daripada aktiviti tadi? Baca input berikut untuk menemui jawapannya. 12.1 TAKRIFAN KESTABILAN CERUN DAN FAKTOR KESELAMATAN Kajian mengenai kestabilan cerun amat perlu terutama bagi cerun-cerun berikut :a. b. c. cerun asli cerun yang dikorek empangan tanah dan benteng resipan boleh

Tindakan oleh daya-daya graviti dan menyebabkan ketidakstabilan cerun.

Ketidakstabilan cerun mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antaranya :a. Adanya pertambahan tegasan atau daya-daya graviti yang disebabkan oleh pertambahan beban atau kenaikan berat unit atau ketumpatan tanah oleh air dan lain-lain lagi Kemerosotan kekuatan disebabkan oleh kenaikan tekanan air liang, resapan atau kehilangan kejelekitan dan lain-lain lagi.
NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

b.

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/3

Kestabilan cerun ditakrifkan sebagai pengukuran faktor keselamatan terhadap kegagalan cerun Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih tanah yang ada terhadap kekuatan yang digerakkan untuk mempertahankan keadaan keseimbangan. 12.1.1 Takrifan Cerun Cerun ditakrifkan sebagai tanah yang permukaannya membuat satu sudut dengan satah ufuk. Cerun-cerun ini sama ada buatan manusia ataupun semula jadi. 12.1.2 Jenis-jenis Kegagalan Cerun Untuk cerun tanah liat yang homogen, bentuk kegagalan yang berlaku didapati berbentuk seperti bulatan arka, manakala bagi tanah yang tak homogen, permukaan gelangsarnya mungkin tidak berbentuk bulat. Jenis-jenis kegagalan cerun boleh dibahagikan kepada :i. ii. iii. iv. v. Gelincir Putaran Gelincir Translasi Gelincir Majmuk Aliran Jatuh atau Runtuh

Kegagalan putaran Berikut adalah jenis-jenis kegagalan cerun jenis putaran

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/4

Rajah 12.1.2(i) : Gelangsar bulat tangen kepada lapisan kukuh bawah

Rajah 12.1.2(ii) : Gelangsar bulat menerusi kaki cerun

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/5

Rajah 12.1.2(iii) : Gelangsar bulat yang dalam

Rajah 12.1.2(iv) : Gelangsar bulat tangen kepada dasar

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/6

Rajah 12.1.2(v) : Gelangsar tak bulat

Kegagalan Gelincir Translasi

Rajah 12.1.2(vi) : Gelincir Translasi

Kegagalan Gelincir Majmuk

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/7

Rajah 12.1.2(vii) : Gelangsar Majmuk Kegagalan Aliran

Rajah 12.1.2(viii) : Gelangsar berbentuk aliran

Kegagalan Jatuh atau Runtuh

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/8

Rajah 12.1.2(ix) :Gelangsar berbentuk jatuh atau runtuh

Bagaimana ? Dapatkah anda membuat kesimpulan hasil daripada aktiviti di awal unit tadi. Bandingkan kesimpulan anda dengan kenyataan yang di berikan di bawah. Jika tanah di cerun dapat dicucuk dengan jari dan terdapat kesan , ini menunjukkan bahawa tanah tersebut mungkin terdiri daripada pasir atau campuran pasir dan tanah liat. Jika tanah di cerun tersebut hanya boleh ditekan dengan jari sahaja ini menunjukkan tanah di cerun tersebut terdiri daripada tanah yang cukup keras atau batuan yang menunjukkan ia sangat stabil

AKTIVITI 12
Uji kefahaman selanjutnya ... anda sebelum meneruskan ke unit

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/9

Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. SELAMAT MENCUBA ! ! Aktiviti 12-1 Sila namakan bentuk-bentuk kegagalan cerun di bawah

i.

ii.

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/10

iii. Aktiviti 12-2 Penuhkan jawapan pada ruangan kosong yang disediakan. a. Cerun ditakrifkan sebagai tanah yang permukaanya membuat satu sudut dengan b.Kestabilan cerun .. ditakrifkan sebagai pengukuran

..terhadap kegagalan cerun. c. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai

. terhadap kekuatan yang digerakkan untuk mempertahankan keadaan keseimbangan.

MAKLUM BALAS
Maklum balas aktiviti 12-1 i. ii. Gelincir Translasi Gelincir tak bulat
NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/11

iii.

Gelincir bulat yang dalam

Maklum balas aktivti 12-2 i. Cerun ditakrifkan sebagai tanah yang permukaannya membuat ii. satu sudut dengan satah ufuk. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan

riceh tanah yang ada terhadap kekuatan yang digerakkan untuk mempertahankan keadaan keseimbangan.

PENILAIAN KENDIRI
ANDA TELAH MENGHAMPIRI KEJAYAAN. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini bagi mengetahui objektif unit ini telah tercapai. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. SELAMAT MENCUBA ! ! SEMOGA BERJAYA ! !
NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/12

SOALAN 1 Lakarkan bentuk-bentuk kegagalan cerun berikut: i. i. ii. Gelangsar majmuk Aliran Gelangsar bulat tangen kepada dasar

SOALAN 2 Takrifkan yang berikut :i. Kestabilan cerun . . ii. Cerun . . . iii. Faktor keselamatan

MAKLUM BALAS KENDIRI


Adakah anda telah mencuba dahulu ? Jika YA, Sila semak jawapan anda.
JAWAPAN SOALAN 1 i. Gelangsar majmuk

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/13

ii.

Aliran

iii. Gelangsar bulat tangen kepada dasar

JAWAPAN SOALAN 2

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD

Diploma Kej. Zawam

C4008/12/14

i. Kestabilan cerun ditakrifkan

sebagai pengukuran faktor

keselamatan terhadap kegagalan cerun ii. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih tanah yang ada terhadap kekuatan yang digerakkan untuk mempertahankan keadaan keseimbangan. iii.Cerun ditakrifkan sebagai tanah yang permukaannya

membuat

satu sudut dengan satah ufuk. Cerun-cerun ini

samada buatan manusia ataupun semulajadi.

NORAINAZAIDIMEGAT-PPD