Anda di halaman 1dari 26

“(Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka

menjadi tenang dengan mengingati Allah(zikir). Ingatlah,


dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang)”

Surah Ar-Rad Ayat 28

Di antara zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca dan


diamalkan adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi
dilakukan di antara setelah solat subuh sehingga terbit
matahari atau sampai matahari telah tinggi di saat waktu
dhuha, kira-kira pada pukul tujuh atau lapan pagi.
Manakala zikir pada waktu petang boleh dilakukan di
antara setelah solat asar sehingga terbenam matahari
atau menjelangnya waktu 'isya. Terdapat banyak
keutamaan zikir pagi dan petang sebagaimana yang
dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulallah saw.
Assalamualaikum wrt, salam Bahagia!

Mulianya dan tingginya darjat seseorang kerana ilmu. Menuntut ilmu akan
berterusan menjadi ibadah selagi mana ia berada di atas garis panduan yang
diajar oleh Baginda Rasul s.a.w. Oleh kerana itu "Naskah Rohani DrRoket"
(NRDR) ini kami susun khusus sebagai satu cenderahati bermanfaat untuk
para peserta yang hadir ke Seminar GEMPUR (Geng Master Ph.D United
Roket) anjuran 2M World. Kami mengharapkan himpunan doa - Zikir Pagi
dan Petang berdasarkan hadith-hadith yang terdapat di dalam Naskah
Rohani DrRoket ini menjadi amalan tuan-tuan dan puan-puan.

Dr Roket mewakili seluruh tenaga kerja yang menyumbang secara lansung


dan tidak langsung mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran tuan-
tuan dan puan-puan semua dalam Seminar GEMPUR. Ini merupakan salah
satu usaha Dr Roket untuk menyeru kepada semua untuk:

1) Bersama-sama meningkatkan kebergantungan kita kepada Allah dalam


setiap urusan.
2) Ini adalah perisai terbaik melalui zikir dan bacaan doa yang diajarkan di
dalam hadith-hadith Nabi s.aw. yang telah dinilai oleh para ulama hadith.
3) Ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dana bagi tujuan
membantu para pelajar postgraduate yang tidak berkemampuan diluar sana
melalui saluran dana “Yayasan Yeo Siew Pey” (YYSP).

Naskah Rohani DrRoket ini adalah satu pelancaran Tabung Amanah “Yayasan
Yeo Siew Pey” (YYSP). Ini adalah salah satu inisiatif dan didedikasikan khas
kepada Puan Yeo Siew Pey, yang lebih dikenali sebagai Teacher Yeo. Beliau
merupakan salah seorang geng Platinum Dr Roket batch ke-2 yang telah
memberi impak luarbiasa kepada geng platinum yang lain untuk terus kuat
berjuang selesaikan Master Ph.D masing-masing. Sokongan padu sahabat
Platinum batch ke-2 pada 25-28 Julai 2019 bertempat di KIP Hotel telah
mencetuskan Tabung Amanah Yeo Siew Pey.
Beliau diuji dengan ujian luarbiasa iaitu ibu dan beliau sendiri mengidap
kanser. Kekuatan dan semangat beliau begitu mengispirasikan. Diharapkan
dengan Naskah Rohani DrRoket ini membuatkan setiap pembaca akan
bermunajat dan berdoa secara khusus untuk kesejahteraan Teacher Yeo dan
keluarga, umumnya untuk semua pelajar Master PhD yang sedang berjuang
dimedan Akademik.

Diharapkan doa tuan-tuan dan puan-puan mengiringi Misi 2M World untuk


membantu seramai mungkin bangsa postgraduate diluar sana. Semoga
cenderahati yang kami namakan sebagai "Naskah Rohani DrRoket" menjadi
amalan harian tuan-tuan dan puan-puan. Semoga seminar GEMPUR ini akan
menjadi titik permulaan untuk kita kembali kepada "Naskah Rohani” yang
sebenar iaitu al-Quran dan as-Sunnah dari junjungan mulia Nabi Muhammad
s.a.w.

Salam Hormat dari kami,

Selamat Beramal dari Penyusun Naskah Rohani DrRoket:


Dr. Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri & Dr. Mardiana Mat Ishak
Disemak oleh: Ust Mohd Roesfan Sazzerin Mohd Sofi
‫‪:‬‬
‫س ََل ُم َعلَى َم حن ََل‬
‫ص ََلةُ َوال ه‬ ‫اَ حْلم ُد َهَ‬
‫ّلِل َو حح َدهُ ‪َ ،‬وال ه‬ ‫َح‬
‫نََ ه‬
‫ِب بَ حع َدهُ‬
‫( ‪)1‬‬

‫ان ال هرَج حي َم ه‬
‫{اّلِلُ َلَ إَلَهَ إََله‬ ‫ش حيطَ َ‬‫هلل َم َن ال ه‬ ‫َعوذُ َِب َ‬
‫أ ُح‬
‫وم َلَ ََتح ُخ ُذهُ َسنَةٌ َوَلَ نَ حوٌم لههُ َما َِف‬ ‫ُه َو ا حْلَ ُّي الح َقيُّ ُ‬
‫ض َمن ذَا اله َذي يَ حش َف ُع‬ ‫ات َوَما َِف األ حَر َ‬ ‫سماو َ‬
‫ال ه َ َ‬
‫ْي أَيح َدي َه حم َوَما َخ حل َف ُه حم‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫عحن َدهُ إََله ِبََ حذنَه يَ حعلَ ُم َما بَحَ‬
‫ش حي ٍء َهم حن َعل َحم َه إََله َِبَا َشاء َو َس َع‬ ‫َوَلَ َُُييطُو َن بَ َ‬
‫ودهُ َح حفظُ ُه َما‬
‫‪1‬‬
‫ض َوَلَ يَ ُؤ ُ‬ ‫ات َواأل حَر َ‬ ‫سماو َ‬
‫ُك حرسيُّهُ ال ه َ َ‬
‫َ‬
‫يم}‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫َو ُه َو ال َحعل ُّي ال َحعظ ُ‬
‫‪1‬‬
Maksud: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah)
melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-
Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi
langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(Al-Baqarah: 255).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membaca


kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin
hingga petang hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika
petang hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga pagi
hari.” HR. Al-Hakim, 1/562.)

2
:
‫) ه‬1(‫َح ٌد‬
ُ‫اّلِل‬ ‫بسم هللا الرمحن الرحيم {قُ حل ُه َو ه‬
َ ‫اّلِلُ أ‬
ً‫) َوََلح يَ ُكن لههُ ُك ُفوا‬3( ‫) ََلح يَلَ حد َوََلح يُولَ حد‬2(‫ص َم ُد‬
‫ال ه‬
}‫َح ٌد‬
َ‫أ‬
Maksud: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah
adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia
tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada
seorang pun yang setara dengan Dia.- (Surah al-Ikhlas)

3
‫بسم هللا الرمحن الرحيم {قُ حل أَعُوذُ بََر َه‬
‫ب الح َفلَ َق‬
‫اس ٍق إَذَا‬َ َ‫)وَمن َش َر غ‬2( ‫) َمن َش َر ما َخلَ َق‬1(
‫ه‬ َ َ ‫ه‬
‫) َوَمن‬4( ‫ت َِف الحعُ َق َد‬ َ ‫) وَمن َش َر النه هف َاَث‬3( ‫وقَب‬
‫ه‬ َ َ َ
ٍََ
}‫س َد‬َ ‫َش هَر َحاسد إذَا َح‬
Maksud: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang
menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari
kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus
pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki
apabila ia dengki. (Surah al-Falaq)

4
َ ‫ب الن‬
‫هاس‬ ‫بسم هللا الرمحن الرحيم {قُ حل أَعُوذُ بََر َه‬
‫) َمن َش هَر‬3( ‫هاس‬ َ ‫) إَل ََه الن‬2( ‫هاس‬ َ ‫ك الن‬ َ َ‫) مل‬1(
َ
َ‫ه‬
‫ص ُدوَر‬ُ ‫س َِف‬ ُ ‫) الذي يُ َو حس َو‬4( ‫هاس‬ َ ‫اْلَن‬ َ ‫ال َحو حس َو‬
‫اس ح‬
) ‫هاس} (ثَلث مرات‬ َ ‫) َم َن ا حْلَن َهة َوالن‬5( ‫هاس‬َ ‫الن‬
Maksud: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb
manusia. Raja manusia. Sem-bahan manusia, dari kejahatan
(bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan
(kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.
(Surah an-Nas)

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membaca tiga


surah tersebut tiga kali setiap pagi dan petang hari, maka itu
(tiga surah tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu.” HR.
Abu Dawud 4/322, At-Tirmidzi 5/567 dan lihat Shahih At-
Tirmidzi 3/182.

5
‫حك‬
‫سى)* ال ُحمل ُ‬ ‫س حي نَا َوأ حَم َ‬
‫َصبَ َح) (أ حَم َ‬ ‫َصبَ ححنَا َوأ ح‬‫(أ ح‬
‫ّلِل‪َ ،‬لَ إَلَهَ إََله هللاُ َو حح َدهُ َلَ َش َريح َ‬ ‫ّلِل‪ ،‬وا حْلم ُد َهَ‬‫ََ‬
‫ك‬ ‫ه َ َح‬
‫حك َولَهُ ا حْلَ حم ُد َو ُه َو َعلَى ُك َهل َش حي ٍء‬ ‫لَهُ‪ ،‬لَهُ ال ُحمل ُ‬
‫ُك َخ حي ما َِف ه َذا الحي وَم (ه َذهَ‬ ‫َ‬
‫َسأَل َ َ َ ح َ َ ح َ‬ ‫بأح‬ ‫قَديح ُر ‪َ .‬ر َه‬
‫ه َ *‬
‫ك‬‫َع حوذُ بَ َ‬
‫ي َما بَ حع َدهُ (بَ حع َد َها) ‪َ ،‬وأ ُ‬ ‫اللحي لَة ) َو َخ ح َ‬
‫*‬

‫(ه َذ َه اللهحي لَ َة) * َو َش هَر َما‬ ‫َ‬ ‫َ‬


‫م حن َش هَر َما َ حِف َه َذا الحيَ حوم َ‬
‫ب أَعوذُ بَ َ َ‬
‫س َل‬‫ك م َن الح َك َ‬ ‫بَ حع َدهُ (بَ حع َد َها) ‪َ ،‬ر َه ُ ح‬
‫*‬

‫ك َم حن َع َذ ٍ‬ ‫َع حوذُ بَ‪َ 4‬‬ ‫َ َ‬


‫اب َِف‬ ‫ب أُ‬ ‫َو ُس حوء الحك َََب‪َ ،‬ر َه‬
‫َب‪.‬‬‫اب َِف الح َق حَ‬ ‫النها َر َو َع َذ ٍ‬
‫)‪Maksud: “Kami telah memasuki waktu pagi (waktu petang‬‬
‫‪dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak‬‬
‫‪ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha‬‬
‫‪Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan bagiNya‬‬
‫‪pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala se-suatu. Hai‬‬
‫)‪Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini (malam ini‬‬

‫‪6‬‬
dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari
kejahatan hari ini (malam ini) dan kejahatan sesudahnya.
Wahai Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan
kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepadaMu
dari siksaan di Neraka dan kubur.”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Muslim 4/2088.)

Dibaca pada waktu pagi *Dibaca pada waktu petang

‫س حي نَا‬
َ ‫ك أ حَم‬ َ َ‫ َوب‬،*)‫س حي نَا‬
َ ‫َصبَ ححنَا (أ حَم‬
‫كأ ح‬ َ َ‫اَلله ُه هم ب‬
‫ك‬ َ ‫ت َوإَل حَي‬ َ َ‫ َوب‬،‫ك َحَنيَا‬
ُ ‫ك ََنُحو‬ َ َ‫ َوب‬، )‫َصبَ ححنَا‬
‫(أ ح‬
*

* ) ‫صي‬ َ
ُ ‫ش حوُر (ال َحم ح‬
ُ ُّ‫الن‬
Maksud: “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami
memasuki waktu pagi (petang), dan dengan rahmat dan
perto-longanMu kami memasuki waktu petang (pagi). Dengan
rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan
kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu kebangkitan (bagi
semua makhluk).”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat


Shahih At-Tirmidzi 3/142.)
Dibaca pada waktu pagi *Dibaca pada waktu petang

7
‫ َخلَ حقتَ َ ح‬،‫ت‬
‫ن َوأ ََن‬ َ ‫ت َرَهحب َلَ إَلَهَ إََله أَنح‬ َ ‫اَلله ُه هم أَنح‬
،‫ت‬
ُ ‫استَطَ حع‬ َ َ
‫ َوأ ََن َعلَى َع حهد َك َوَو حعد َك َما ح‬،‫َعحب ُد َك‬
َ َ َ‫أَعوذُ ب‬
‫َك‬
َ ‫ أَبُ حوءُ ل‬،‫ت‬ ُ ‫صنَ حع‬ َ ‫ك م حن َش هَر َما‬ ‫ُح‬
َ‫ِب فَا حغ َف حر َ حل فََإنههُ َل‬ َ
‫ َوأَبُ حوءُ ب َذنحَ ح‬،‫ك َعلَ هي‬ َ َ‫بَنَ حع َمت‬
.‫ت‬َ ‫ب إََله أَنح‬ ُّ ‫يَغح َف ُر‬
َ ‫الذنُ حو‬
Maksud: “Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan
yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau-lah yang
menciptakan aku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada
perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung
kepadaMu dari kejelekan yang aku lakukan. Aku mengakui
nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena
itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni
dosa kecuali Engkau.”
Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membacanya
dengan yakin ketika petang hari, lalu ia meninggal dunia pada
malam itu, maka ia masuk Syurga. Dan demikian juga ketika
pagi hari.” HR. Al-Bukhari 7/150.)

8
‫ت)* أُ حش َه ُد َوأُ حش َه ُد‬ ُ ‫س حي‬ َ ‫ت (أ حَم‬ُ ‫َصبَ حح‬‫اَلله ُه هم إََهنح أ ح‬
‫ك‬َ ‫ أَنه‬،‫ك‬ َ ‫َج حي َع َخل َحق‬
ََ ‫ك و‬ َ
َ َ َ‫ َوَمَلَئ َكت‬،‫ك‬ َ ‫َمحَلَةَ َع حر َش‬
،‫َك‬
َ ‫كل‬ َ ‫ت َو حح َد َك َلَ َش َريح‬َ ‫ت هللاُ َلَ إَلَهَ إََله أَنح‬ َ ‫أَنح‬
. )×4 ( َ‫َوأَ هن ُُمَ هم ًدا َعحب ُد َك َوَر ُس حولُك‬

Maksud: “Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi (petang)


ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arasyMu,
malaikat-malaikat dan seluruh makhlukMu, bahwa
sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak
disem-bah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu
bagiMu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan
utusan-Mu.” (Dibaca empat kali waktu pagi dan petang).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membaca doa ini


ketika pagi dan petang hari sebanyak empat kali, maka Allah
akan membebaskannya dari api Neraka.” HR. Abu Dawud
4/317.

Dibaca pada waktu pagi *Dibaca pada waktu petang

9
‫سى َ حب)* َم حن نَ حع َم ٍة أ حَو‬ ‫اَلله ُه هم َما أ ح‬
َ ‫َصبَ َح َ حب ( أ حَم‬
،‫َك‬
َ ‫كل‬ َ ‫ك َو حح َد َك َلَ َش َريح‬َ ‫ك فَ َمحن‬ َ ‫َح ٍد َم حن َخل َحق‬
َ ‫َِب‬
.‫حر‬
ُ ‫الشك‬ُّ ‫َك‬ َ ‫ك ا حْلَ حم ُد َول‬
َ َ‫فَ ل‬
Maksud: “Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh
seseorang di antara makhlukMu di pagi (petang) ini adalah
dariMu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. BagiMu
segala puji dan kepadaMu panjatan syukur (dari seluruh
makhluk-Mu).”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa yang


membacanya di pagi hari, maka sungguh telah bersyukur pada
hari itu. Barangsiapa yang membaca ini di petang hari, maka
sungguh telah bersyukur pada malam itu.” HR. Abu Dawud
4/318, An-Nasai dalam kitab ‘Amalul Yaumi wal Lailah no. 7,
halaman 137, Ibnu Sunni no. 41, halaman 23 Ibnu Hibban
(Mawaarid) no. 2361. Abdul Aziz bin Baz menyatakan, bahwa
sanad hadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul Akhyar, halaman
24.

Dibaca pada waktu pagi *Dibaca pada waktu petang

10
،‫ن َ حِف َسَحعَ حي‬ َ ‫ه‬ َ َ َ‫اَلله ُه هم َعاف‬
‫ اَلل ُه هم َعاف َ ح‬،‫ن حِف بَ َدَنح‬ ‫ح‬
َ ‫ َلَ إَلَهَ إََله أَنح‬،‫ص َر حي‬ َ ‫ه‬
.‫ت‬ َ َ‫ن َ حِف ب‬‫اَلل ُه هم َعاف َ ح‬
،‫ك َم َن الح ُك حف َر َوالح َف حق َر‬
َ َ‫َع حوذُ ب‬
ُ ‫اَلله ُه هم إََهن أ‬
. َ‫ َلَ إَلَهَ إََله أَنحت‬،‫اب الح َق حََب‬ َ ‫ك َم حن َع َذ‬ َ َ‫َع حوذُ ب‬
ُ ‫َوأ‬
)×3(
Maksud: “Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan
pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang
tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Eng-kau. Ya Allah!
Sesungguhnya aku berlin-dung kepadaMu dari kekufuran dan
kefakiran. Aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Di-baca tiga
kali di waktu pagi dan petang).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 9


5/42, An-Nasai dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 22, halaman
146, Ibnus Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad.

11
ُ ‫ِب هللاُ َلَ إَلَهَ إََله ُه َو َعلَحي َه تَ َوهكل‬
‫حت َو ُه َو‬ َ َ‫َح حس‬
.)×7( ‫ش ال َحع َظ حي َم‬ َ ‫ب ال َحع حر‬ ُّ ‫َر‬
Maksud: “Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku),
tiada Tuhan (yang ber-hak disembah) kecuali Dia, kepadaNya
aku bertawakal. Dia-lah Tuhan yang menguasai ‘Arsy yang
agung.” (Dibaca tujuh kali waktu pagi dan petang).
Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membacanya
ketika pagi dan petang hari sebanyak tujuh kali, maka Allah
akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat
yang menjadi perhatiannya.” H.R. Ibnus Sunni no. 71 secara
marfu’ dan Abu Dawud secara mauquf 4/321. Syu’aib dan
Abdul Qadir Al-Arnauth berpendapat, isnad hadits tersebut
shahih. Lihat Zaadul Ma’ad 2/376.)

‫ُك ال َحع حف َو َوال َحعافَيَةَ َِف الدُّنح يَا‬


َ ‫َسأَل‬‫اَلله ُه هم إََهنح أ ح‬
‫ُك ال َحع حف َو َوال َحعافَيَةَ َِف‬ َ َ
َ ‫َسأَل‬‫ اَلله ُه هم إََهنح أ ح‬،‫َواحآلخ َرة‬
َ َ
‫اس ُحُت َع حوَر َاِت‬ ‫ الله ُه هم ح‬.‫ال‬ ‫اي َوأ حَهل حي َوَم َ ح‬َ َ‫ن َو ُدنح ي‬ ‫ديحَ ح‬
،‫آم حن َرحو َع َاِت‬َ‫و‬
َ
12
Maksud: “Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan
dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya
aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama,
dunia, ke-luarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib
dan sesuatu yang tidak 10 layak dilihat orang) dan
tenteramkanlah aku dari rasa takut

‫ َو َع حن‬،‫ َوَم حن َخل َحف حي‬،‫ي‬ ‫ْي يَ َد ه‬َ ‫اح َفظ َحن َم حن بَح‬
‫اَلل ُه هم ح ح‬
‫ه‬
َ َ َ‫ََيَي َن وعن َِش‬
‫ك‬ ُ ‫ َوأ‬،‫ َوم حن فَ حوقَ حي‬،‫ال‬
َ َ‫َع حوذُ بَ َعظَ َمت‬ ‫ح ح ََح ح‬
َ َ ‫أَ حن أُ حغت‬
‫ال م حن ََتح َ ح‬
.‫ت‬ َ
Maksud: Ya Allah! Peliharalah aku dari muka, belakang,
ka-nan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu,
agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau bumi
pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Abu Dawud dan Ibnu


Majah, lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.)

13
َ ‫سماو‬
‫ات‬ َ َ َ ‫شه‬
َ َ ‫ادة فَاط َر ال ه‬ َ ‫ب َوال ه‬ َ ‫اَلله ُه هم َع َاَلَ الحغَحي‬
َ‫ أَ حش َه ُد أَ حن َل‬،ُ‫ب ك َهل َش حي ٍء َوَملَحي َكه‬ ‫ َر ه‬،‫ض‬ َ ‫َواحأل حَر‬
‫ َوَم حن‬،‫ك َم حن َش هَر نَ حف َس حي‬ َ َ‫َع حوذُ ب‬
ُ ‫ أ‬،‫ت‬ َ ‫إَلَهَ إََله أَنح‬
‫ف َعلَى‬ ََ ‫ َوأَ حن أَق‬، ‫ان َو َش حركَ َه‬
َ ‫حُت‬ َ َ‫ش حيط‬ ‫َش هَر ال ه‬
.‫ل مسلَ ٍم‬ َ
‫َج ُّرهُ إَ َ ُ ح‬
ُ ‫نَ حفس حي ُس حوءًا أ حَو أ‬
Maksud: “Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan
yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan
segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Aku berlin-dung
kepadaMu dari kejahatan diriku, syaitan dan balatentaranya,
dan aku (berlindung kepadaMu) dari berbuat ke-jelekan
terhadap diriku atau menyeret-nya kepada seorang muslim.”
Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. At-Tirmidzi dan Abu
Dawud. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 3/142.)

14
َ ‫اَس َه َش حيءٌ َِف احأل حَر‬
َ‫ض ُّر مع ح‬ َ
‫ض َوَلَ َِف‬ َ َ ُ َ‫بَ حس َم هللا َلَ ي‬
‫س َم َاء َو ُه َو ال ه‬
. )×3( ‫س َمحي ُع ال َحعلَحي ُم‬ ‫ال ه‬
Maksud: “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala
sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang
Ma-ha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dibaca tiga kali).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membacanya


sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari, maka tidak ada
sesuatu pun yang membahayakan dirinya.”

HR. Abu Dawud 4/323, At-Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah dan


Ahmad. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.

ٍ َ َ ُ ‫ضي‬
َ ‫ َوَِبُ َح همد‬،‫ َوَِبح َإل حسَلََم ديح نًا‬،‫ت َِبهلل َرِب‬
‫صلهى‬ ‫َر َ ح‬
. )×3( ‫هللاُ َعلَحي َه َو َسله َم نَبَيا‬
Maksud: “Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama
dan Muhammad sebagai nabi (yang diutus oleh Allah).”
(Dibaca tiga kali).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membacanya


sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari, maka hak Allah

15
memberikan keredhaanNya kepadanya pada hari Kiamat.” HR.
Ahmad 4/337, An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 4
dan Ibnus Sunni no. 68. Abu Daud 4/418, At-Tirmidzi 5/465 dan
Ibnu Baaz berpendapat, hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul
Akhyar, hal. 39.)

‫َصلَ حح َ حل‬
‫ أ ح‬،‫ث‬ ُ ‫َستَغَ حي‬
‫كأح‬ َ َ‫َي َح ُّي َي قَيُّ حو ُم بََر حمحَت‬
‫حن إَ َل نَ حف َس حي طَحرفَةَ َع حْي‬ َ ‫ه‬
‫َشأَحنح ُكلهُ َوَلَ تَكل َ ح‬
Maksud: “Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang
Berdiri Sendiri (tidak perlu segala sesuatu), dengan rahmat-Mu
aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan
jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa
mendapat pertolongan dariMu).”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: HR. Al-Hakim, menurut


pendapatnya, hadits tersebut adalah shahih, dan Imam Adz-
Dzahabi menyetujuinya, lihat kitabnya 1/545, dan Shahih At-
Targhib wat Tarhib 1/273.)

16
َ‫حك َه‬
‫ّلِل‬ ُ ‫سى)* ال ُحمل‬ َ ‫س حي نَا َوأ حَم‬
َ ‫َصبَ َح (أ حَم‬
‫َصبَ ححنَا َوأ ح‬ ‫أح‬
‫ي َه َذا الحيَ حوَم‬ َ ‫ُك َخ ح‬َ ‫َسأَل‬ َ‫ب ال َحعال ََم ح‬
‫ اَلله ُه هم إََهنح أ ح‬،‫ْي‬ ‫َر َه‬
َ
‫ َونَ ح‬، )‫َ فَ حت َحهُ (فَ حت َح َها‬: )‫(ه َذه اللهحي لَة‬
ُ‫ص َره‬ َ
* *

*
)‫(وبَ َرَكتَ َها‬َ ُ‫ َوبَ َرَكتَه‬، )‫(ونُ حوَرَها‬
*
َ ُ‫ص َرَها) َونُ حوَره‬
*
‫(ونَ ح‬
َ
‫ك َم حن َش هَر َما‬ َ َ‫َع حوذُ ب‬
ُ ‫ َوأ‬، )‫اها‬
*
َ ‫(و ُه َد‬
َ ُ‫ َو ُه َداه‬،
َ َ ‫فَحي َه َو َش هَر َما بَ حع َدهُ (فَ حي َها َو َش هَ َ َ ح‬
*.)‫ر ما ب عدها‬

Maksud:” Kami masuk pagi (petang), sedang kerajaan hanya


milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya
aku me-mohon kepadaMu agar memperoleh kebaikan,
pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk
di hari ini (malam ini). Aku berlindung kepadaMu dari
kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan
sesudahnya.”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: HR. Abu Dawud 4/322 serta


Syu’ab dan Abdul Qadir Al-Arnauth dalam Tahqiq Zadul Ma’ad,
2/273.)
Dibaca pada waktu pagi *Dibaca pada waktu petang

17
‫س حي نَا)* َعلَى فَط َحرَة اح َإل حسَلََم َو َعلَى‬ َ ‫َصبَ ححنَا (أ حَم‬
‫أح‬
‫صلهى‬ ٍ َ
َ ‫ َو َعلَى ديح َن نَبَيَهنَا ُُمَ همد‬،‫ص‬ َ َ‫اإل حخَل‬َ‫َكلَ َم َة ح‬
َ ‫ و َعلَى َمله َة أَبَي نَا إَب ر‬،‫هللا َعلَي َه وسلهم‬
‫ َحنَحي ًفا‬،‫اه حي َم‬َ‫ح ح‬ َ َ ََ ‫ُ ح‬
َ َ َ
.‫ْي‬َ‫ُم حسل ًما َوَما َكا َن م َن ال ُحم حش َرك ح‬
Maksud: “Di waktu pagi kami memegang agama Islam,
kalimah ikhlas, agama Nabi kita Muhammad n, dan agama
ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus,
muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Ahmad 3/406-407, 5/123.


Lihat juga Shahihul Jami’ 4/290. Ibnus Sunni juga
meriwayatkannya di ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 34.)

Dibaca pada waktu pagi *Dibaca pada waktu petang

. )×100( َ‫هللا َوَِبَ حم َده‬


َ ‫سبحا َن‬
َ ‫ُح‬
Maksud: “Maha Suci Allah, aku memujiNya.” (Dibaca seratus
kali).
Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Muslim 4/2071.)

18
‫حك‬ َ ‫َلَ إَلَهَ إََله هللاُ َو حح َدهُ َلَ َش َريح‬
ُ ‫ لَهُ ال ُحمل‬،ُ‫ك لَه‬
َ ٍ
ُ ‫َولَهُ ا حْلَ حم ُد َو ُه َو َعلَى ُك َهل َ ح ح‬
1x atau 10x ( ‫شيء قَدي ر‬

)ketika malas

Maksud: “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah


Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan
dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.”
(Dibaca sepuluh kali, atau cukup sekali dalam keadaan malas).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Abu Dawud 4/319, Ibnu


Majah dan Ahmad 4/60. Lihat Shahih At-Targhib wat Tarhib
1/270, Shahih Abu Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331,
dan Zadul Ma’ad 2/377.)

‫حك‬ َ ‫َلَ إَلَهَ إََله هللاُ َو حح َدهُ َلَ َش َريح‬


ُ ‫ لَهُ ال ُحمل‬،ُ‫ك لَه‬
‫ل َش حي ٍء قَ َديح ُر (أصبح‬ ‫َولَهُ ا حْلَ حم ُد َو ُه َو َعلَى ُك َه‬
) x100
Maksud: “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan

19
dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.”
(Dibaca seratus kali setiap pagi hari).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membacanya


sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya (pahala)
seperti memerdekakan sepuluh budak, ditulis seratus
kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan, baginya
perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga petang hari.
Tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan yang lebih baik
dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan lebih banyak
lagi dari itu.” HR. Al-Bukhari 4/95; Muslim 4/2071.)

َ ‫ َوَر‬،‫ َع َد َد َخل َحق َه‬: َ‫هللا َوَِبَ حم َده‬


،‫ضا نَ حف َس َه‬ َ ‫سبحا َن‬
َ ‫ُح‬
)x3 ‫اد َكلَ َماتََه ( إذا أصبح‬ َ ‫َوَزنَةَ َع حر َش َه َوَم َد‬
Maksud: “Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak
makhlukNya, sejauh kerelaanNya, seberat timbangan
arasyNya dan sebanyak tinta tulisan kalimatNya.” (Dibaca tiga
kali setiap pagi hari).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Muslim 4/2090.)

20
،‫ َوَر حزقًا طَيَهبًا‬،‫ُك َعل ًحما َنفَ ًعا‬ ‫اَلله ُه هم إََهنح أ ح‬
َ ‫َسأَل‬
)‫( إذا أصبح‬.ً‫ع َمَلً ُمتَ َقبهَل‬
َ ‫َو‬
Maksud: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu ilmu
yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. (Dibaca
pagi hari).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Ibnu As-Sunni dalam


‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 54, dan Ibnu Majah no. 925.
Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Syu’aib Al-Arna’uth
dalam tahqiq Zad Al-Ma’ad 2/375.)

( ×100 ‫ب إَل حَيهَ )ِف اليوم‬ َ ‫أ‬


ُ ‫َستَ حغف ُر هللاَ َوأَتُ حو‬
‫ح‬
Maksud: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat
kepadaNya. (Dibaca 100 kali dalam sehari).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (HR. Al-Bukhari dengan Fathul


Bari 11/101, dan Muslim 4/2075)

21
). ‫ات َم حن َش هَر َما َخلَ َق‬ َ ‫ات‬
َ ‫هللا التها هم‬ َ ‫أَعُوذُ بَ َكلَم‬
َ ‫ح‬
)×3 ‫إذا أمسى‬

Maksud: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang


sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya.
(Dibaca 3 kali pada petang hari).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa membaca doa ini


pada petang hari sebanyak tiga kali, tidak berbahaya baginya
sengatan (binatang berbisa) pada malam itu”. HR. Ahmad
2/290, An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 590 dan
Ibnu Sunni no. 68. Lihat Shahih At-Tirmidzi 3/187, Shahih Ibnu
Majah 2/266 dan Tuhfatul Akhyar, hal. 45.)

22
. )×10( ‫ل َو َسلَه حم َعلَى نَبَيَهنَا ُُمَ هم ٍد‬ َ ‫اَلله ُه هم‬
‫ص َه‬
Maksud: Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada
Nabi kami Muhammad. (Dibaca 10 kali).

Sumber & Rahsia/ Kelebihan: (“Barangsiapa berselawat


untukku sepuluh kali pada pagi hari, dan sepuluh kali pada
petang hari, mendapat syafaatku pada hari Kiamat.” HR. At-
Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Lihat Majma’ Az-
Zawaid 10/120 dan Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273)

23

Anda mungkin juga menyukai