Anda di halaman 1dari 7

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN EMPAT


TAKWIM PENGGAL KE-3 - CATCH-UP PLAN 2

TAHUN 2021/2022

DISEDIAKAN OLEH: Pn.S.Vishtnu Kala

1
CATCH -UP PLAN FASA 2
10/1/2022 – 25/2/2022

PROGRAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN PROGRAM PENGUKUHAN PROGRAM PENGGAYAAN
KUKUH I KUKUH II KUKUH III

SASARAN

TARIKH 10/1/2022 – 25/2/2022 10/1/2022 – 25/2/2022 10/1/2022 – 25/2/2022

 Memastikan murid boleh meningkatkan  Memastikan murid boleh meningkatkan  Memastikan murid boleh meningkatkan
Tahap Penguasaan TP ( 1-6) serta Tahap Penguasaan TP ( 1-6) serta Tahap Penguasaan TP ( 1-6) serta
MATLAMAT meningkatkan peratus penguasaan KAK bagi meningkatkan peratus penguasaan KAK bagi meningkatkan peratus penguasaan KAK bagi
murid yang tidak dapat menguasai KAK. murid yang tidak dapat menguasai KAK. murid yang tidak dapat menguasai KAK.

STRATEGI  Pendekatan Terbeza  Pendekatan Terbeza  Pendekatan Terbeza


PENDEKATAN  Pendekatan Modular  Pendekatan Modular  Pendekatan Modular

 Menggalakkan murid meneroka perkara-


AKTIVITI  Membuat latihan tambahan
 Membuat ‘drilling’ menggunakan latihan. perkara baharu dalam tema pembelajaran
DIRANCANG  Ulangkaji topik lampau
yang telah ditetapkan.

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN EMPAT
Minggu 43 Modul / Unit Reka bentuk pembungkusan
Tarikh 10-01-2022 - 14-01-2022
Bahan/Sumber Modul Kaedah Pendekatan Pembelajaran Modular
Standard Kandungan 4.1 Standard Pembelajaran 4.1.1 – 4.1.10
Cadangan PdPC Tahap Strategi yang Aktiviti PdPC Catatan
Penguasaan dilaksanakan

Tajuk Modul : TP1 Intervensi 1. Murid mendengar penerangan dan


berbincang tentang topik.
Reka bentuk pembungkusan
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP2 Intervensi

Perancangan Modul :

Murid mendengar penerangan dan TP3 Strategi M2P 1. Murid mendengar penerangan dan
berbincang tentang topik.
menjawab soalan yang diberikan.
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP4 Strategi M2P

TP5 Strategi M2P

TP6 SELF 1. Murid membantu rakan menjawab


soalan modul yang diberikan sebagai
fasilator.

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN EMPAT
Minggu 44 Modul / Unit Reka bentuk makanan
Tarikh 17-01-2022 - 21-01-2022
Bahan/Sumber Modul Kaedah Pendekatan Pembelajaran Modular
Standard Kandungan 5.1 Standard Pembelajaran 5.1.1 – 5.1.9
Cadangan PdPC Tahap Strategi yang Aktiviti PdPC Catatan
Penguasaan dilaksanakan

Tajuk Modul : TP1 Intervensi 1. Murid mendengar penerangan dan


berbincang tentang topik.
Reka bentuk makanan
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP2 Intervensi

Perancangan Modul :

Murid mendengar penerangan dan TP3 Strategi M2P 1. Murid mendengar penerangan dan
berbincang tentang topik.
menjawab soalan yang diberikan.
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP4 Strategi M2P

TP5 Strategi M2P

TP6 SELF 1. Murid membantu rakan menjawab


soalan modul yang diberikan sebagai
fasilator.

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN EMPAT
Minggu 45 Modul / Unit Reka bentuk pengaturcaraan
Tarikh 24-01-2022 - 28-01-2022
Bahan/Sumber Modul Kaedah Pendekatan Pembelajaran Modular
Standard Kandungan 6.1 Standard Pembelajaran 6.1.1 - 6.1.4
Cadangan PdPC Tahap Strategi yang Aktiviti PdPC CATATAN
Penguasaan dilaksanakan

Tajuk Modul : TP1 Intervensi 1. Murid mendengar penerangan dan


berbincang tentang topik.
Reka bentuk pengaturcaraan
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP2 Intervensi

Perancangan Modul :

Murid mendengar penerangan dan TP3 Strategi M2P 1. Murid mendengar penerangan dan
berbincang tentang topik.
menjawab soalan yang diberikan.
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP4 Strategi M2P

TP5 Strategi M2P

TP6 SELF 1. Murid membantu rakan menjawab


soalan modul yang diberikan sebagai
fasilator.

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN EMPAT
Minggu 46 Modul / Unit Reka bentuk pengaturcaraan
Tarikh 31-01-2022 - 18-02-2022
Bahan/Sumber Modul Kaedah Pendekatan Pembelajaran Modular
Standard Kandungan 6.2 Standard Pembelajaran 6.2.1 - 6.2.6
Cadangan PdPC Tahap Strategi yang Aktiviti PdPC CATATAN
Penguasaan dilaksanakan

Tajuk Modul : TP1 Intervensi 1. Murid mendengar penerangan dan


berbincang tentang topik.
Reka bentuk pengaturcaraan
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP2 Intervensi

Perancangan Modul :

Murid mendengar penerangan dan TP3 Strategi M2P 1. Murid mendengar penerangan dan
berbincang tentang topik.
menjawab soalan yang diberikan.
2. Murid menjawab soalan modul yang
diberikan.
TP4 Strategi M2P

TP5 Strategi M2P

TP6 SELF 1. Murid membantu rakan menjawab


soalan modul yang diberikan sebagai
fasilator.

21/2/2022 – 25/2/2022 Penilaian Semua topic.

CUTI AKHIR TAHUN PENGGAL 3

6
26 Februari – 20 Mac 2022

Anda mungkin juga menyukai