Anda di halaman 1dari 2

Rujukan kami : UPSI/PLMI/LM/981

Tarikh : 29 Julai 2022


3 Muharam 1444
Raani Cabrini Robert
D20182085252
(960411126328)
Kampung Sinarut Baru,
89307 Ranau Sabah

Saudara/i,

TAWARAN MENGIKUTI PROGRAM LATIHAN MENGAJAR DI LUAR NEGARA

Sukacitanya pihak Universiti ingin menawarkan kepada Saudara/i untuk menyertai latihan mengajar di bawah
program kerjasama Universiti Pendidikan Sultan Idris dan universiti luar negara. Program ini diadakan bagi
memberi manfaat kepada pembangunan akademik dan sahsiah diri Saudara/i secara lebih holistik merentas
sempadan dan budaya.

2. Maklumat terperinci berkenaan program latihan mengajar luar negara ini adalah seperti berikut;
Sesi Pengajian : Semester 1 Sesi 2022/2023
Jenis Program : Latihan Mengajar
Tempoh Program : (10 Oktober 2022-2 Disember 2022)
Pengkhususan/ bidang : : Pendidikan Jasmani
Lokasi Penempatan : Sekolah/ institusi terpilih di sekitar Universitas Negeri Yogyakarta
Penginapan : Diuruskan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta

3. Bagi memastikan kelancaran urusan penempatan, disertakan bersama ini (i) Surat Penerimaan
Tawaran, (ii) Perincian Kewangan, dan (iii) Senarai semak dokumen yang perlu disediakan oleh Saudara/i.
Sekiranya Saudara/i menerima tawaran ini, sila lengkapkan dokumen- dokumen berkenaan dan perlu dihantar
semula ke pejabat PuLaMI selewat – lewatnya pada 5 Ogos, Jumaat.

Sekiranya Saudara/i ada sebarang pertanyaan lanjut bolehlah berhubung dengan Pn. Nur Ashikin di talian 015-
4879 7215 atau Prof. Madya Dr. Nurul Bahiyah di talian +60154879 7218 atau e-mel plmi@upsi.edu.my.

Sekian, terima kasih.

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"UPSI NO.1 PENDIDIKAN"

Saya yang menurut perintah,

(PROF. MADYA DR. ASHARDI ABAS)


Pengarah Pusat Latihan Mengajar dan Industri

s.k : (i) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), UPSI


(ii) Dekan Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan
(iii) Pengarah Pusat Antarabangsa dan Mobiliti, UPSI
(iv) Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Hal Ehwal Akademik, UPSI
SENARAI SEMAK DOKUMEN UNTUK PROGRAM LATIHAN MENGAJAR DI
LUAR NEGARA

Tandakan (√) Untuk Dokumen


Bil Dokumen
Yang Telah Disertakan
4 keping gambar berukuran pasport
1.
- berlatar belakang biru langit

2. Salinan Surat Setuju Terima Tawaran

3. Salinan Kad Pelajar

4. Salinan Softcopy Pasport (setiap muka surat)

5. Salinan Slip Keputusan Peperiksaan Terakhir

6. Surat Keizinan Ibu Bapa

Laporan Perubatan (bagi yang menghidapi sebarang


7.
penyakit atau mengalami kecederaan lampau)

Nota:

Untuk memastikan kelancaran sepanjang program berlangsung, sila buat perisytiharan tahap kesihatan anda.

Anda mungkin juga menyukai