Anda di halaman 1dari 20

4.

1 Reaksi masyarakat tempatan


4.1    Reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat (China & India)

4.1.1  Reaksi Masyarakat Tempatan China

Soalan 86: Bincangkan isu-isu atau Faktor-faktor yang merenggangkan hubungan China dan Barat.

Pendahuluan
§  Pertengahan abad ke 19, imperialis Barat mula mengasak China yg membuatkan era baharu dalam
sejarah  China kerana kedaulatannya diceroboh  oleh kuasa Barat. Hal demikian membawa kepada
kerenggangan hubungan pihak Barat dan China. Namun Kerajaan China masih berbangga dengan
menganggap negara mereka ‘Middle Kingdom’.  iaitu mempunyai tamadun yang tinggi.  Mereka
keberatan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Barat kerana menggangap orang
Barat  sebagai Fan Len (orang gasar) dan Fan Kwae (hantu Asing)
§  Sistem pemerintahan China juga tidak mempunyai pejabat hal ehwal luar. Maharaja institusi tertinggi
diikuti majlis tinggi dan sekretariat tertinggi. Timbul ketegangan hubungan antara kuasa Barat dengan
China hingga membawa peperangan kedua belah   pihak dan memberi impak besar  kepada sejarah
perjalanan China. 
Isi-isi penting:
    Isu perdagangan
§  Pedagang barat terutamanya British mengharapkan keuntungan perdagangan yang berlipat ganda jika
mereka menjalankan perdagangan dengan Negara China  tetapi impian mereka tidak kesampaian
disebabkan kerajaan Manchu mengamalkan dasar tutup pintu atau disebut dasar pemencilan .
Masyarakat China mempunyai pandangan yang negatif terhadap perdagangan dan menganggap
perdagangan sebagai pekerjaan yang hina. Justeru, perdagangan tidak digalakan terutama dengan
kuasa-kuasa barat. Sebaliknya perhatian diberikan kepada pertanian sara diri.
§  Pemerintaha China mengenakan pelbagai sekatan keatas pedagang asing. Pedagang asing dibenarkan
sebagai Co-hong .Barang yang diniagakan juga ditentukan oleh Co-hong .
     Isu candu
§  Perdagan barat dengan China lebih menyebelahi pihak China. Pihak British cuba membawa barang
mereka dari India dengan memperkenalkan barangan tekstil di China tetapi gagalmenembusipasaran
China. Mereka amat memerlukan eh dan sutera dari China yang mendapat permintaan tinggi di Eropah.
Keengganan China membeli barang dari britian menyebabkan wujudnya perdagangan satu hala yang
merugikan kerajaan British. Oleh yang demikian bagi mengimbangi perdagangan yang berat sebelah
itu ,pedagang Barat mencari alternatif dengan membawa masuk candu dari IIndia.
§  Candu kemudiannya menjadi barang paling digemari oleh masyarakat China tidak kira golongan
bangsawan atau atasan.
§  Kemasukan Candu mengakibatkan pengaliranwang keluar yang banyak .Keadaan ini telah menjejaskan
ekonomi China.Pada tahun 1838,Maharaja Tao Kuang telah mengeluarkan perintah yang
mengharamkan penggunaan dan perdagangan candu.
Isu perundangan
§  Isu perundangan turut menjadi isu yang merenggangkan hubungan China dengan kuasa-kuasa Barat .
Mengikut prinsip keadilan China  “ seseorang yang dituduh melakukan jenayah dianggap bersalah
sehinggalah kebenaran dapat dibuktikan “.
§  Falsafah undang-undang di China berbeza dengan falsafah undang-undang barat .Undang-undang
barat berdasarkan konsep “ tanggungjawab individu “ manakal China pula “doktrin tanggungjawab
berkumpulan “ diamalkan.
Isu agama Kristian
§  Perasaan anti asing bertambah kerana kegiatan mubaligh Kristian di kawasan pendalaman dan luar
dari Canton. Ramai rakyat China Berjaya  dikristiankan .
§  Perkembangan ini mengancam kebudayaan dan tradisi orang China yang berpegang kepada
kepecayaan nnek moyang,Confucius,dan Taoisme.
Isu kawasan petempatan orang asing
§  Mempunyai sistem pentadbiran tersendiri dan tidak dikawal oleh pemerintahan China. Penduduk
hanya perlu membayar pajakan kepada China. Di wilayah pajakan ini, orang asing membentuk majlis
perbandaran mereka sendiri, undang-undang, mahkamah, polis dan pasukan pertahanan awam.
§  Pihak British dan Amerika Syarikat bersetuju menggabungkab wilayah konsensi mereka kepada satu
pentadbiran. Kuasa Barat juga menceroboh secara langsung wilayah China . Pengambilan Hong kong
oleh British, Macau oleh Portugis, China juga menghadapi masalah pencerobohan Rusia di lli, singkiang.
Isu Pengenalan teknologi Barat.
§  Pengenalan teknologi barat di China telah menyebabkan pengganguran berlaku dalam masyarakat
China dalam jumlah yang ramai.Pengenalan teknik baharu dalam bidang perlombongan
mempercepatkan penggunaan sumber alam yang jumlahnya terhad.
§  Sarjana China percaya bahawa barat tidak ikhlas mengajar. Mereka juga percaya bahawa pengenalan
teknologi Barat hanya membawa keuntungan jangka masa pendek sahaja.

Penutup

§  Akibat tindakan-tindakan tersebut, akhirnya kuasa-kuasa Barat berjaya menguasai China. China
terpaksa diperintah oleh kuasa Barat.

Soalan 87: Huraikan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap campur tangan pihak   
asing.
Pendahuluan
§  Pada pertengahan abad ke-19, China mula diasak oleh imperialis Barat. Keadaan ini memulakan era
baharu dalam searah China kerana kedaulatannya diceroboh oleh kuasa barat. Ketidakpuasan hati para
pedagang dan pegawai Barat mula memuncak dengan pelbagai insiden yang mereggangkan hubungan
antara pihak Barat dan kerajaan China.
§  Kerenggangan hubungan China terhadap kuasa Barat berpunca kepada beberapa isu iaitu isu
perdagangan, candu, perundangan, agama Kristian, kawasan petempatan orang asing, dan teknologi
Barat. Atas masalah ini, China telah melakukan beberapa tindakan.
Isi-isi penting:
1.       Tindakan anti terhadap kuasa asing. Terdapat dua kumpulan anti asing di China. Kumpulan
pertama ialah golongan yang membenci orang asing tetapi tidak bertindak. Kumpulan kedua ialah
golongan yang menolak semua kehadiran asing seperti agama Kristian dan teknologi Barat. Agama
Kristian yang dibawa oleh orang Barat megancam kedudukan agama dan kepercayaan tradisi China
seperti Confucius, Taoisme dan Buddha. Pada tahun 1870, berlaku gerakan menentang mubaligh
Kristian di Tientsin. Orang China berprasangka buruk terhadap aktiviti membaptis yang dijalankan oleh
rahib wanita terhadap kanak-kanak China yang sakit.Golongan mubaligh dituduh mencungkil mata
kanak-kanak untuk tujuan membuat logam yang berharga. Ada juga tuduhan menyatakan bahawa
kanak-kanak China disihir, dipotong badan, diambil hati, dan mata mereka untuk dijadikan ubat.

2.       Pemberontakan boxer Pada tahun 1899, orang China marah dengan tindak-tanduk kuasa asing
yag menceroboh wilayah China. Peristiwa ini dikenali sebagai pemberontakan boxer. Pengikut Boxer
mendakwa aktiviti orang asing telah membawa kemarahan Tuhan yang menurunkan bencana kepada
penduduk China. Oleh itu, orang China bertanggungjawab untuk menghapuskan oraang asing yang ada
dibumi China. Kumpulan Boxer (peninju) medapat restu daripada maharani dan gabenor-gabenor
wilayah. Mereka menggalakkan perkembangan kongsi gelap bertujuan memperkuatkan China supaya
tidak terjejas oleh kemaraan kuasa-kuasa barat yang semakin berleluasa ketika itu.

3.       Maharani Dowager juga telah mengisytiharkan perang terhadap kuasa Barat. Tindakan tersebut
merupakan akibat rasa terkilan kerana campur tangan Barat dalam urusan Negara China. Keputusan
mengisytiharka perang tidak medapat sokongan daripada pegawai-pegawainya di beberapa wilayah
China. Pegawai seperti Chang Chih-tung dan Li Hung-chang telah mengabaikan arahan Maharani
Dowager berperang dengan Barat. Ada juga pegawai di wilayah tertentu yang memberi jaminan utuk
melindungi warga asing. Oleh itu, kebangkitan Gerakan Boxer hanya meletus di beberapa kawasan
sahaja seperti Peking, Shansi, Tientsin, Manchuria, dan Mongolia.

4.       Pemberontakan Boxer telah menyatukan kuasa-kuasa Barat untuk menghantar tentera ke


China. Pada tahun 1900, terdapat lebih 45000 tentera bersekutu di utara China. Satu pasukan tentera
yang terdiri daripada pelbagai Negara telah dibentuk oleh Setiausaha Amerika Syarikat, iaitu John Hays.
Pasukan ini telah berjaya mengalahkan pasukan Boxer dan kerajaan China di Peking pada Ogos 1900.
Maharani Dowager, maharaja dan pengikutnya telah melarikan diri ke Sian. Pada tahun 1901, satu
perjanjian telah ditandatangani untuk menamatkan Pemberontakan Boxer yang dikenali sebagai
Protokol Boxer.     

5.       Protokol Boxer 1901, kandungannya ialah yang pertama Kerajaan China perlu menghadap
Maharaja Jerman untuk menyampaikan rasa kesal atas pembunuhan Baron Von Ketteler. Kerajaan China
juga diminta membina tugu peringatan kematian von Kettler di tempat beliau dibunuh. Tugu itu ditulis
dengan kata-kata kekesalan pihak Maharaja China atas kematian von kettler dalam tiga bahasa, iaitu
Latin, Jerman, dan China. Tentera asing dibenarkan bertempat di 12 kawasan strategik sepanjang jalan
kereta api dari Peking hingga ke Shanhaikuan. Kuasa Barat mendapat hak untuk mengekalkan tentera di
Peking yang bertujuan untuk menjaga kedutaan asing. Kerajaan China akan membayar kerugian
sebanyak 67.5 juta paun secara insuran selama 39 tahun. Menyekat pengimportan senjata api dan
peluru ke China selama lima tahun. Menghukum pemimpin-pemimpin yang menyokong Pemberontakan
Boxer.
Penutup   
§  Akibat tindakan-tindakan tersebut, akhirnya kuasa-kuasa Barat berjaya menguasai China. China
terpaksa diperintah oleh kuasa Barat.
Soalan 88: Huraikan faktor-faktor Perang Candu Pertama (1839-1842).

Pendahuluan :
§  Perang Candu Pertama (1839-1842) juga dikenali sebagai Peperangan Inggeris-China Pertama kerana
ekoran tercetusnya pertembungan antara dua kebudayaan yang bertentangan. Dalam pada itu,
peperangan ini telah menyebabkan kuasa-kuasa Barat mula bertapak di China dan ia menandakan
dinasti Machu telah mengalami kemerosotan.
§  Peperangan ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan kesan.
Isi-isi penting :
Faktor-faktor:

(a) Konsep perdagangan yang bertentangan.


§  Kerajaan China dan negara-negara Barat mengamalkan konsep perdagangan yang bertentangan. 
Kerajaan China tidak berminat untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat
kerana negara China mampu memenuhi keperluannya dan sumber ekonomi utamanya berasaskan
pertanian.  Masyarakat Cina menganggap aktiviti perdagangan sebagai kegiatan yang hina.
§  Masyarakat Barat berpegang kepada dasar perdagangan bebas.  Negara-negara Barat berlumba-
lumba untuk mendapatkan pasaran dan bahan mentah untuk kilang-kilang yang muncul ekoran Revolusi
Perindustrian. Terdapat permintaan yang tinggi bagi barangan China seperti the dan sutera di Britain.
(b) Sekatan terhadap perdagangan asing.
§  Pada tahun 1757, Maharaja Chien Lung mengeluarkan perintah bahawa pedagang-pedagang asing
hanya dibenarkan berdagang di pelabuhan Canton.  Pedagang-pedagang asing tidak dibenarkan
membawa anggota keluarga mereka ke pelabuhan Canton. Setelah selesai menjalankan urusan
perniagaan di Canton, mereka dikehendaki kembali ke Macau.
§  Pedagang-pedagang asing dibenarkan untuk menjalankan urusan perdagangan melalui kesatuan
saudagar China yang di kenali sebagai Co-hong. Tindakan kerajaan China mengenakan cukai-cukai yang
tinggi menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pedagang-pedagang asing.
(c) Sistem hubungan antarabangsa yang bertentangan.
§  China menganggap dirinya sebagai ‘Chung Kao’ atau pusat dunia yang bertamadun. Maharaja China
menganggap dirinya sebagai anak syurga dan pemerintah sejagat. Orang Cina menganggap orang Barat
sebagai orang gasar yang tidak bertamadun.  Negara China menganggap negara-negara Barat bertaraf 
rendah dan tidak mahu menjalinkan hubungan diplomatik atas dasar persamaan taraf.
§  China menganggap semua duta Barat sebagai pembawa ufti yang harus kowtow,  iaitu melutut tanda
hormat di hadapan Maharaja. Percubaan British menghantar utusan yang diketuai oleh George
Macartney (1793) dan Lord Amherst (1816) ke Peking untuk menuntut perwakilan dan syarat-syarat
perdagangan yang liberal menemui kegagalan.
(d) Pertentangan konsep undang-undang.
§  Mengikut konsep undang-undang China, seseorang itu dianggap bersalah sehingga ia membuktikan
bahawa ia tidak bersalah. Konsep undang-undang Barat pula menekankan bahawa seseorang itu tidak
bersalah sehingga kesalahannya dapat dibuktikan.
§  Pertentangan konsep undang-undang China dan Barat menyebabkan hubungan China dan British
menjadi bertambah buruk.
(e) Kekejaman undang-undang China.
§  Pada tahun 1784, seorang kelasi kapal Lady Hugnes telah melepaskan tembakan hormat apabila
sampai di Whampoa yang menyebabkan seorang Cina terbunuh. Kelasi berkenaan telah dicekik sehingga
mati tanpa sebarang perbicaraan apabila diserahkan kepada kerajaan China.
§  Pada bulan Julai 1839, kelasi-kelasi Inggeris yang mabuk tekah membunuh seorang Cina yang
bernama Lin Wei-hsi. Kerajaan China menuntut agar pesalah tersebut diserahkan kepalanya manakala
pihak British enggan berbuat demikian.
(f) Kemasukan Candu.
§  Faktor serta-merta yang menyebabkan tercetus Perang Candu Pertama ialah tindakan orang Inggeris
membawa masuk bekalan candu ke China. Orang Inggeris menjual candu bagi mengimbangkan
perdagangan teh dengan China.
§  Antara tahun 1821 hingga 1839, jumlah candu yang diimport telah meningkat kepada 4244 buah peti
kepada 40 200 buah peti.  Perkembangan ini telah mengakibatkan imbangan perdagangan yang tidak
menguntungkan China. Pengimportan candu menyebabkan pengaliran keluar wang perak yang telah
menjejaskan kesihatan dan menimbulkan masalah sosial dalam kalangan penduduk China.
(g) Tindakan Lin Tsu-hse.
§  Tindakan drastik yang diambil oleh Lin Tsu-hse bagi menghapuskan perdagangan candu telah
menyebabkan tercetus perang antara kerajaan China dengan British. Pada tahun 1839, Maharaja China
telah melantik Lin Tsu-hse sebagai pesuruhjaya imperial untuk menghapuskan perdagangan candu. Pada
18 Mac 1839,  Lin Tsu-hse telah mengeluarkan titah perintah meminta orang asing supaya menyerahkan
semua candu kepada kerajaan China dan memberi akuan untuk tidak membawa masuk candu ke China.
§  Kapten Charles Elliot menyerahkan 20 283 buah peti candu kepada kerajaan China untuk
dimusnahkan namun British enggan memberi surat akuan untuk tidak membawa masuk candu ke China.
Kapten Elliot bertindak menyerang Chuenpi pada bulan November 1839. British menjadikan peristiwa
candu sebagai alasan

Penutup :
§  Sikap angkuh kerajaan China menyebabkan British terpaksa menggunakan kekerasan bagi memaksa
kerajaan China membuka pintu kepada kuasa Barat. Perkembangan ini menyebabkan British
mengisytiharkan peperangan terhadap kerajaan China pada tahun 1839 yang dikenali sebagai perang
Candu Pertama.
§  Perang Candu Pertama meninggalkan kesan yang amat mendalam di dalam bidang politik, ekonomi
dan sosial. Perang ini juga meletakkan asa tercetusnya Perang Candu Kedua.
Soalan 89: Huraikan kesan-kesan Perang Candu Pertama (1839-1842).
Pendahuluan :
§  Perang Candu Pertama (1839-1842) juga dikenali sebagai Peperangan Inggeris-China Pertama kerana
ekoran tercetusnya pertembungan antara dua kebudayaan yang bertentangan. Dalam pada itu,
peperangan ini telah menyebabkan kuasa-kuasa Barat mula bertapak di China dan ia menandakan
dinasti Machu telah mengalami kemerosotan.
§  Peperangan ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan kesan.
Isi-isi penting :
Kesan-kesan Perang Candu Pertama

Kesan Politik
§  Kemerosotan dinasti Manchu.

                                 i.            Perang Candu jelas sekali menunjukkan bahawa dinasti Manchu mengalami


kemerosotan yang amat ketara.  Kekalahan kerajaan China dalam peperangan tersebut menunjukkan
bahawa dinasti Manchu tidak mempunyai keupayaan untuk menghadapi penentangan kuasa-kuasa
Barat.
                                ii.            Kelemahan dinasti Manchu menyebabkan rakyat mula menentang kerajaan
hingga tercetus Pemberontakan Taiping.

§  Muncul gerakan menguatkankan diri.

                              i.               Perjanjian Nanking menunjukkan kelebihan kuasa-kuasa Barat dalam bidang


sains dan teknologi. Perjanjian ini telah menyedarkan masyarakat China tentang kepentingan menguasai
ilmu pengetahuan dari Barat.
                               ii.            Kesedaran ini telah membangkitkan minat masyarakat China untuk
memulakan gerakan menguatkan diri.
Kesan Ekonomi
§  Muncul golongan pedagang baru.

                                 i.            Penghapusan Co-hong menyebabkan muncul golongan pedagang baharu di


China. Golongan ini terlibat dalam penubuhan pelbagai jenis industri dan perusahaan.
                                ii.            Perkembangan ini menyebabkan muncul sistem ekonomi moden
menggantikan sistem ekonomi tradisional.
§  Perniagaan candu meningkat.

                              i.               Perniagaan candu telah meningkat secara mendadak selepas Perang Candu.


Perjanjian Nanking yang menamatkan Perang Candu tidak menyentuh tentang sekatan terhadap
perdagangan candu.
                             ii.               Perkembangan ini menyebabkan jumlah candu yang dibawa masuk oleh
saudagar-saudagar Barat meningkat. Umpamanya import candu meningkat sebanyak 300 peratus pada
tahun 1858.
Kesan Sosial
§  Penyebaran agama Kristian.

                                 i.            Masyarakat China terdedah kepada penyebaran agama Kristian. Mubaligh-


mubaligh Kristian bebas menyebarkan agama Kristian di pelabuhan-pelabuhan.
                                ii.            Perkembangan agama Kristian menyebabkan kebudayaan dan adat resam
masyarakat Cina terjejas. Masyarakat Cina juga terdedah kepada pemikiran dan pengaruh kebudayaan
Barat.

§  Penghapusan amalan kowtow.

                                 i.            Selepas perjanjian Nanking ditandatangani, amalan kowtow ditamatkan.


                                ii.            Orang Barat tidak perlu menyembah Maharaja China dengan cara kowtow.
Penutup :

§  Sikap angkuh kerajaan China menyebabkan British terpaksa menggunakan kekerasan bagi memaksa
kerajaan China membuka pintu kepada kuasa Barat. Perkembangan ini menyebabkan British
mengisytiharkan peperangan terhadap kerajaan China pada tahun 1839 yang dikenali sebagai perang
Candu Pertama.
§  Perang Candu Pertama meninggalkan kesan yang amat mendalam di dalam bidang politik, ekonomi
dan sosial. Perang ini juga meletakkan asa tercetusnya Perang Candu Kedua.
Soalan 90.Huraikan faktor faktor dan kesan kesan perang candu kedua (1856-1860)

Pendahuluan

§  Pada tahun 1839-1842 berlaku peperangan antara British dengan China yang dikenali sebagai Perang
Candu Pertama. Peperangan ini ditamatkan dengan termeterainya Perjanjian Nanking pada 29 Ogos
1842.
§  Perjanjian Nanking hanya menamatkan peperangan tetapi tidak menyelesaikan masalah dalam
hubungan antara China dan British. Hubungan antara mereka tetap runcing sehingga mengekibatkan
peperangan yang kedua pada 1856-1860 yang dikenali sebagai Perang Candu Kedua atau Perang Arrow.
Isi-isi Penting:

Faktor-faktor Perang Candu Kedua


1.       Kelemahan Perjanjian Nanking. Ahli-ahli sejarah seperti Fairbank, Paul H. Clyde dan Burton F.
Beers mendakwa kelemahan Perjanjian Nanking merupakan faktor utama meletuskan peperangan yang
kedua antara China dengan British pada 1856-1860. Keengganan China untuk mematuhi syarat-syarat
Perjanjian Nanking dan tindakan British untuk memaksa China mematuhinya serta menuntut
keistimewaan-keistimewaan tambahan telah meruncingkan hubungan antara China dan British.
2.       Masalah Amoy dan Ningpo. Mengikut Perjanjian Nanking 1842, China membuka 5 pelabuhannya
kepada pedagang asing iaitu Canton, Amoy, Foochow, Ningpo dan Shanghai. Walau bagaimanapun,
selepas perjanjian tersebut ditandatangani, British mendapati Amoy dan Ningpo tidak sesuai dari segi
perdagangan. Oleh itu, mereka telah mendesak China menukar pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan
pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih sesuai. Selain itu, British berhasrat untuk mengembangkan
kegiatan perdagangan ke seluruh China. Mereka tidak mahu kegiatan perdagangan hanya tertumpu di 5
pelabuhan perjanjian. Oleh itu, mereka telah mendesak China membuka lebih banyak pelabuhan kepada
pedagang asing. Kehendak British tidak dipersetujui oleh China kerana mereka menganggap negeri
China telah memberi terlalu banyak keistimewaan kepada kuasa-kuasa barat. Keengganan China untuk
memenuhi kehendak British dan tindakan British untuk memaksa China memenuhi tuntutan mereka
sudah tentu meruncingkan hubungan antara China dan British.
3.       Masalah Canton dan Foochow. Mengikut Perjanjian Nanking, pedagang-pedagang asing diberi
kebebasan berdagang di kesemua 5 pelabuhan perjanjian. Walau bagaimanapun, pedagang-pedagang
asing masih lagi dikenakan sekatan-sekatan dan tekanan-tekanan terutamanya di Canton dan Foochow.
Keadaan ini berlaku kerana sikap anti asing penduduk tempatan lebih-lebih lagi kerana mereka
dipengaruhi oleh pegawai-pegawai sarjana yang merasai kepentingan mereka terjejas akibat kehadiran
barat. Selain itu, Maharaja China yang baru menaiki takhta pada 1850 iaitu Hsien Feng dan Pesuruhjaya
Tinggi China yang baru dilantik pada 1852 iaitu Yeh Ming Chen juga bersikap anti asing. Penduduk-
penduduk tempatan telah memulaukan barang-barang barat. Selain itu, berlaku di Canton pada 1843
dan 1846 iaitu John Davies telah mengarahkan kapal perang British membedil Canton. Sebagai tindak
balas, pihak China telah membunuh 6 orang rakyat British. Peristiwa ini sudah tentu meruncingkan
hubungan antara China dengan British.

4.       Krisis ekonomi. Perang Candu pertama telah menyebabkan negeri China mengalami krisis
ekonomi. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta
bayaran ganti rugi. Kemasukan barang-barang barat telah menjejaskan pasaran barang-barang
tempatan. Akibatnya banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu meruncingkan lagi
masalah ekonomi negeri China. Bagi mengatasi masalah ekonomi, China telah merayu supaya British
mengurangkan ganti rugi. Keengganan British telah menjejaskan hubungan antara mereka

5.       Mambaharui perjanjian. Bila Brtitish menyedari China tidak mematuhi sepenuhnya syarat-syarat
Perjanjian Nanking, mereka telah mendesak China supaya diadakan rundingan bagi mengkaji semua
syarat-syarat Perjanjian Nanking. Tindakan ini diambil kerana British dipengaruhi oleh syarat Perjanjian
Wanghsia 3 Julai 1844 antara China dengan Amerika dan Perjanjian Whampoa 24 Oktober 1844 antara
China dengan Perancis yang menegaskan perjanjian-perjanjian tersebut akan dikaji semula dalam
tempoh 12 tahun. British menuntut keistimewaan ini berdasarkan prinsip “layanan negara yang
diutamakan”. Sekiranya keistimewaan ini dinikmati oleh British, bermakna Perjanjian Nanking perlu
dikaji semula pada 1854. British mahu mengkaji semula syarat-syarat Perjanjian Nanking dengan tujuan
untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tambahan seperti kebebasan berdagang di kawasan
pedalaman, Bandar-bandar serta pelabuhan-pelabuhan di pinggir pantai dan juga untuk menempatkan
perwakilan diplomatik di Peking. Desakan British supaya China mengkaji semula syarat Perjanjian
Nanking dan keengganan China untuk memenuhi kehendak tersebut telah meruncingkan hubungan
antara mereka. Pihak China telah mendakwa negeri China telah memberi terlalu banyak keistimewaan
kepada kuasa-kuasa barat.
Kesan-kesan Perang Candu Kedua
1.       Menyedarkan China barat lebih superior.Kekalahan China dalam Perang Candu kedua merupakan
kekalahan kedua mereka kepada kuasa-kuasa barat dalam tempoh 2 dekad. Kekalahan inimenyedarkan
mereka bahawa barat lebih superior daripada China. Buktinya mereka mula meniru teknik-teknik barat
untuk dilaksanakan di negeri China. Pemimpin-pemimpin China seperti Tseng Kao Fan, Tso Tsung Tang
dan Li Hung Chang telah meniru idea-idea barat dalam politik, ekonomi dan sosial untuk dilaksanakan
dalam Rancangan Pembaharuan “Gerakan Memperkuatkan Diri 1864-1894”.

2.       Lahir dua golongan .Peperangan Arrow telah mengakibatkan lahirnya 2 golongan dalam


masyarakat China iaitu golongan pro barat dan golongan anti barat. Golongan pro barat meniru idea-
idea barat untuk dilaksanakan di negeri China manakala golongan anti barat menjalankan kegiatan
menentang kegiatan orang barat serta pengaruh mereka di China. Contohnya pada 21 Jun 1870, mereka
telah menyerang rumah kanak-kanak yatim Kristian di Tientsin menyebabkan 20 orang terbunuh
termasuk 10 rahib wanita. Pada tahun 1875, Raymond Margary serta 5 orang Cina yang menjadi
pengikutnya telah dibunuh semasa menjalankan penyelidikan untuk mencari jalan darat dari Myanmar
ke China.

3.       Hubungan diplomatik. Selepas Perang Arrow, China mula mewujudkan hubungan diplomatik atas
dasar sama taraf dengan kuasa-kuasa barat. Bagi menguruskan hubungan dengan kuasa-kuasa barat,
Pejabat Hal Ehwal Luar yang dikenali sebagai Tsungli Yamen telah diwujudkan pada 11 Mac 1861. Sejak
tahun 1861, duta-duta asing mula ditempatkan di Peking. Antara mereka ialah Anson Burlingame (duta
Amerika), Frederick Bruce (British), M. Buthemy (Perancis) dan De Balluseck (Rusia). Pada tahun 1866,
dengan bantuan Robert Hart, satu perwakilan China yang diketuai oleh Pin Chun telah dihantar ke
Eropah. Pada tahun 1868 dengan bantuan Anson Burlingame, satu perwakilan China yang diketuai oleh
Chih Kong dan Sun Chia Ku telah dihantar ke Amerika. Perwakilan ini kemudiannya melawat negara-
negara Eropah. Sejak tahun 1877, duta-duta China mula ditempatkan di negara-negara asing seperti di
Amerika, British, Perancis, Jerman, Rusia, Sweden, Sepanyol dan lain-lain lagi.

4.       Krisis ekonomi. Perang Arrow telah menyebabkan negeri China mengalami krisis ekonomi. China
terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti
rugi. Kemasukan barang-barang barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan. Akibatnya
banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu meruncingkan lagi masalah ekonomi di
China.

5.       Penghijrahan.  Perang Arrow, ramai rakyat China mula berhijrah ke seberang laut, terutamanya ke
Asia Tenggara. Penghijrahan rakyat China semakin hebat bila British menjalankan perdagangan kuli bagi
memenuhi keperluan tenaga buruh di Asia Tenggara. Tambahan pula, Kerajaan China juga tidak
menyekat penghijrahan rakyatnya ke seberang laut selepas termeterainya Perjanjian Tientsin dan
Perjanjian Peking. Orang-orang China sanggup berhijrah kerana mereka telah hilang keyakinan terhadap
Kerajaan Manchu serta untuk melarikan diri daripada penderitaan di China.
Soalan 91: Reaksi Masyarakat Tempatan Terhadap Peluang Kuasa Barat di China

Pendahuluan:

§  Pertengahan abad ke 19, imperialis Barat mula mengasak China yg membuatkan era baharu dalam
sejarah  China kerana kedaulatannya diceroboh  oleh kuasa Barat. Hal demikian membawa kepada
kerenggangan hubungan pihak Barat dan China. Namun Kerajaan China masih berbangga dengan
menganggap negara mereka ‘Middle Kingdom’.  iaitu mempunyai tamadun yang tinggi. Mereka
keberatan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Barat kerana menggangap orang
Barat  sebagai Fan Len (orang gasar) dan Fan Kwae (hantu Asing)
§  Sistem pemerintahan China juga tidak mempunyai pejabat hal ehwal luar. Maharaja institusi tertinggi
diikuti majlis tinggi dan sekretariat tertinggi. Timbul ketegangan hubungan antara kuasa Barat dengan
China hingga membawa peperangan kedua belah   pihak dan memberi impak besar  kepada sejarah
perjalanan China. 

Isi-isi Penting:

Gerakan Menguatkan Diri (1861-1895)


§  Menjelang pertengahan abad ke-19,kuasa-kuasa Barat mengukuhkan kedudukan dan pengaruh di
China. Kerajaan juga menghadapi beberapa pemberontakan dalam negeri seperti Pemberontakan
Taiping (1851-1864) dan Pemberontakan Nien (1853-1868). Perkembangan ini telah memberi kesedaran
kepada pegawai-pegawai istana dan pemimpin-pemimpin wilayah seperti Putera Kung (1833-1898),
Tseng Kuo-fan (1811-1872), Li Hung-chang (1823-1901) dan Tso Tsung-tang (1812-1885) mengenai
keperluan untuk memodenkan China.
§  Kesedaran untuk memodenkan China telah melahirkan rancangan pemodenan yang dikenali sebagai
Gerakan Menguatkan Diri. Tokoh yang mengasaskan idea Gerakan Menguatkan Diri adalah Feng Kuei-
fen. Feng Kuei-fen berpendapat China harus memperoleh ilmu daripada Negara-negara Barat untuk
memodenkan China. Gerakan ini telah dilaksanakan mulai tahun 1861 dan berlanjutan hingga tahun
1895. Langkah-langkah yang diambil untuk menguatkan diri mencakupi bidang diplomatik, pendidikan,
ketenteraan,ekonomi, pentadbiran serta sistem perhubungan dan pengangkutan.
Pemberontakan Boxer
§  Menjelang tahun 1899, tercetus pemberontakan yang di kenali sebagai Pemberontakan Boxer di
China. Pemberontakan ini bertujuan menghalau orang asing dari China dan membunuh orang China
yang beragama Kristian . Pemberontakan Boxer merupakan reaksi orang Cina terhadap tekanan yang
diberikan oleh kuasa-kuasa asing terhadap kerajaan China. Malah anggota gerakan Boxer menganggap
orang asing bertanggungjawab terhadap keruntuhan kerajaan Manchu.
§  Mereka menganggap orang asing sebagai punca kepada segala kepincangan yang berlaku dalam
bidang politik, ekonomi, dan sosial di China. Gerakan Boxer berasal daripada sebuah kongsi gelap Cina
yang di kenali sebagai I Ho Chuan (Persatuan Tinju Keadilan dan Keharmonian). Menjelang tahun 1813,
kerajaan mengeluarkan perintah mengharamkan I Ho Chuan kerana pertubuhan ini bersifat antiManchu.
Namun anggota persatuan ini bergiat secara sulit di wilayah-wilayah Shantung,Hunan, dan Kiangsu.
§  Menjelang tahun 1818,pengaruh Persatuan I Ho Chuan merebak ke wilayah Chihli. Orang Barat
menamakan ahli-ahli kongsi gelap ini sebagai ‘Boxer’ kerana mereka mengamalkan sejenis tinju Cina
yang di sertai dengan ilmu sihir. Pemberontakan Boxer meletakkan asas bagi kejatuhan kerjaan Manchu
dan kemunculan kerjaan republic di China.
         Gerakan Pembaharuan Ching (1901-1911)
§ Kegagalan Pemberontakan Boxer telah menyebabkan kerajaan Manchu melancarkan Gerakan
Pembaharuan bagi memodenkan China. Pada 29 Januari 1901,Maharani Dowger Tzu His mengumumkan
Gerakan Pembaharuan berteraskan ciri-ciri baik peradaban Barat. Kerjaan Manchu mengarahkan
pegawai-pegawai kanan kerajaan untuk mengemukakan cadangan-cadangan pembaharuan.
§   Gabenor Jeneral Liu Kun-I dan Chang Chih-tung telah mengemukakan tiga pucuk surat peringatan
kepada pihak istana pada bulan Julai 1901. Antara cadangan-cadangan yang di kemukakan oleh Liu Kun-I
dan Chang Chih-tung adalah seperti berikut; Penubuhan sekolah-sekolah awam yang moden; Pembinaan
sekolah-sekolah tentera berdasarkan model sekolah tentera Barat; Merombak semula Peperiksaan
perkhidmatan Awam; Menghantar pelajar-pelajar ke luar negara untuk mempelajari ilmu Barat dan
Menggalakkan pertumbuhan idustri dengan penubuhan sekolah-sekolah teknologi.
§   Pembaharuan yang dilaksanakan oleh gerakan ini meliputi aspek pendidikan, ketenteraan,
perlembagaan, ekonomi, sosial dan pentadbiran.
 Penutup
§  Akibat tindakan-tindakan tersebut, akhirnya kuasa-kuasa Barat berjaya menguasai China. China
terpaksa diperintah oleh kuasa Barat.
Soalan 92: Huraikan gerakan menguatkan diri (1861-1895) dan pelaksanaannya terhadap peluasan
kuasa barat di China.

Pendahuluan
§  Menjelang pertengahan abad ke-19, kuasa-kuasa barat ingin mengukuhkan kedudukan dan pengaruh
di China. Kesedaran untuk memodenkan China telah melahirkan rancangan pemodenan yang dikenali
sebagai Gerakan menguatkan diri.
§  Sebenarnya, tokoh yang mengasaskan idea gerakan menguatkan diri adalah feng kuei-fen, beliau
berpendapat China harus memperoleh ilmu daripada negara-negara barat. Gerakan ini telah
dilaksanakan mulai tahun 1861 sehingga 1895. Antara langkah yang diambil mencakupi bidang
diplomati, pendidikan, ketenteraan, ekonami, pentadbiran serta sistem perhubungan dan
pengangkutan.
Isi-isi penting     
Proses Gerakan Menguatkan Diri
§  Menjelang pertengahan abad ke-19,kuasa-kuasa Barat mengukuhkan kedudukan dan pengaruh di
China. Kerajaan juga menghadapi beberapa pemberontakan dalam negeri seperti Pemberontakan
Taiping (1851-1864) dan Pemberontakan Nien (1853-1868). Perkembangan ini telah memberi
kesedaran kepada pegawai-pegawai istana dan pemimpin-pemimpin wilayah seperti Putera Kung (1833-
1898), Tseng Kuo-fan (1811-1872), Li Hung-chang (1823-1901) dan Tso Tsung-tang (1812-
1885) mengenai keperluan untuk memodenkan China.
§  Kesedaran untuk memodenkan China telah melahirkan rancangan pemodenan yang dikenali
sebagai Gerakan Menguatkan Diri. Tokoh yang mengasaskan idea Gerakan Menguatkan Diri
adalah Feng Kuei-fen. Feng Kuei-fen berpendapat China harus memperoleh ilmu daripada Negara-
negara Barat untuk memodenkan China. Gerakan ini telah dilaksanakan mulai tahun 1861 dan
berlanjutan hingga tahun 1895. Langkah-langkah yang diambil untuk menguatkan diri mencakupi
bidang diplomatik, pendidikan, ketenteraan, ekonomi, pentadbiran serta sistem perhubungan dan
pengangkutan.
Kejayaan Gerakan Menguatkan Diri
1.            Ketenteran
§  kerajaan China mengambil langkah memodenkan tentera mengikut sistem ketenteraan barat.
Pegawai yang terlibat termasuklah Tseng Kuo-fan, Li Huang-chang, dan Tso Tsung-tang.  Antara langkah
yang diambil adalah pembinaan kilang senjata iaitu pada 1865 Kilang senjata di kiangnan, shanghai
yang membuat senapang, meriam dan peluru dan terlibat dalam pembinaan kapal perang dengan
jumlah pekerja seramai 2000 orang.                
§  Tahun 1865 Perbadanan kejuruteraan kim lin di tubuhkan oleh li hung-chang yang terlibat dalam
penghasilan meriam dan senapang. 1866 Kilang senjata api di foochow, ditubuhkan oleh li hung-
chang. 1868 Ditubuhkan di kiangnam shangai yang melatih pekerja membuat senjata dan
kapal berperanan menterjemah buku dalam bidang kejuruteraan ke dalam bahasa China. 1880 Maktab
tentera laut telah didirikan
§  Pembinaan limbungan kapal pada tahun 1866 limbungan kapal didirikan di foochow,  didirikan atas
bantuan dua orang jurutera berbangsa perancis hanya menghasilkan 10 buah kapal dan 5 buah bot
peronda. Penubuhan angkatan tentera laut, Angkatan tentera laut nanyang sebanyak 17 buah kapal,
Angkatan tentera laut peiyang 15 buah kapal, Angkatan tentera laut hokkien 11 buah kapal.
§  Penghantaran pegawai ke luar negara pada 1872,  Pegawai tentera China di hantar ke Jerman untuk
mempelajari sains ketenteraan, tahun 1875 Pelajar limbungan kapal foochow dihantar ke britain dan
perancis untuk menjalani ujian dan tahun 1884 Pelajar akademi laut dihantar ke perancis, britain, dan
Jerman untuk mempelajari pembinaan kapal
2.            Pelaksanaan projek ekonomi
§  kerajaan China mengalami masalh eknomi justeru itu kerajaan menanggung hutang ini kerana sistem
sara diri merosot. memajukan sektor pertanian, meluaskan kawasan pertanian dan meningkatan hasil
pengeluaran dengan tindakan membina sistem sliran dan pengairan dan mengurangkan cukai pertanian.
kerajaan menubuhkan pelbagai jenis industri kecil-kecilan untuk menambah pendapatan. Projek
ekonomi berasaskan prinsip (penyeliaan kerajaan dan pengellaan saudagar-saudagar). Pada tahun 1872
melaksanakan projek merchants steam navigation company oleh li hung-chang yang merancang
membina kapal laut. Pada 1878, syt perlombongan arang batu di tubuhkan di kaiping oleh li hung-chan
§  membuat mesin, gerabak kereta api, kapal penunda, pembinaan landasan kereta api, dan
pemasangan kabel telefon. Tahun 1878   penubuhan kilang tekstil pertama dan pada tahun 1894 sebuah
kilang besi di dirikan di kweichow dan syt tekstil didirikan di hupeh
3.   Membangunkan sistem perhubungan dan pengangkutan
§  Langkah yang diambil ialah penbinaan landasan kereta api, talian telegraf dan perkhidmatan pos.
Pembinaan landasan kereta api dibina pada tahun 1876 yang menghubungkan shanghai dan tientsin
dibina oleh kerajaan dengan kerjasama syt jardine dan matheson. Tahun 1888 landasan kereta api
menghubungkan kaiping dan tientsin dibina dan 1896 landasan kereta api di panjangkn di pinggir bandar
peking  
§  Pembangunan sistem telegraf 1881 Kerajaan China menubuhkan jabatan pentadbiran telegraf diraja.
1881 Talian telegraf menghubungkan tiensin dan shanghai didirikandan. Tahun 1900 Perkhidmatan yang
meliputi 14 000 batu menghubungakan bandar-bandar utama disediakan.
4.            Hubungan diplomatik
§  Penubuhan Tsungli Yamen sebagai badan yang bertanggungjawab menjalinkan hubungan diplomatik
dengan negara barat. Ia adalah bertujuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah
jabatan ditubuhkan sebagai Tsungli Yamen ditubuhkan bagi mengurus Hubungan China dengan negara
barat. Jabatan ini diketuai oleh putera kung dibantu oleh Horantio Nelson
§  Penubuhan pejabat perwakilan asing. pada tahun 1866, kerajaan telah menghantar wakil ke negara
barat sekaligus kerajaan China telah menubuhkan kedutaan di negara barat separti Landon (1877) Berlin
(1977) Paris (1878) Washington (187) dan St.petersburg (1879). pelantikan pesuruhjaya perdagangan.
kerajaan melantik pesuruhjaya untuk mengendalikan hal ehwal perdagangan dengan orang barat.
Pegawai ini ditempatkan di pelabuhan Nanking dan Tientsin
5.            Pendidikan
§  Penubuhan maktab bahasa, dikenali sebagai Tung-wen Kuan di peking. Di tubuhkan untuk mengajar
bahasa eropah dan ilmu barat. Juga mengajar bahasa Inggeris, rusia, perancis, Jerman, dan Jepun,
maktab ini memainkan peranan sebagai pusat penterjemahan. Sebuah sekolah ditubuhkan di wuchang
oleh chang chin-tung pada 1893
§  Program menghantar pelajar ke luar negara tahun 1877 seramai 30 orang pelajar yang dihantar ke
britain dan perancis. Di antara tahun 1872-1881 seramai 120 orang pelajar yang dihantar ke Amerika
syarikat
Penutup:
§  negara China berusaha keras dalam menguatkan diri bagi membangunkan dan mempertahan kan
negara mereka. Pelbagai langkah yang diambil termasuklah dari aspek ketenteraan, pelaksanaan projek
ekonomi, diplomatik, pendidikan serta membangunkan sistem perhubungan dan pengangkutan. 
§  Namun ianya telah membawa kepada kejayaan serta kegagalan atas sebab dan alasan tersendiri.

Soalan 93: Huraikan Gerakan Menguatkan Diri pada tahun 1861-1895 dan faktor kegagalannya
terhadap perluasan kuasa Barat di China.
Pengenalan :
§   Kekalahan kepada kuasa Barat m’beri kesan besar kpd China iaitu menimbulkan kesedaran dlm
kalangan pemimpin China untk melindungi kedaulatan Negara. Oleh itu, kerajaan China tlh
melaksanakan rancangan yg dikenali sebagai “Gerakan Menguatkan Diri”. Gerakan ini merupakan salah
satu usaha pembaharuan ataupun pemodenan China.
Isi-isi Penting:

Gerakan Menguatkan Diri


§  Menjelang pertengahan abad ke-19,kuasa-kuasa Barat mengukuhkan kedudukan dan pengaruh di
China. Kerajaan juga menghadapi beberapa pemberontakan dalam negeri seperti Pemberontakan
Taiping (1851-1864) dan Pemberontakan Nien (1853-1868). Perkembangan ini telah memberi kesedaran
kepada pegawai-pegawai istana dan pemimpin-pemimpin wilayah seperti Putera Kung (1833-1898),
Tseng Kuo-fan (1811-1872), Li Hung-chang (1823-1901) dan Tso Tsung-tang (1812-1885) mengenai
keperluan untuk memodenkan China.
§  Kesedaran untuk memodenkan China telah melahirkan rancangan pemodenan yang dikenali sebagai
Gerakan Menguatkan Diri. Tokoh yang mengasaskan idea Gerakan Menguatkan Diri adalah Feng Kuei-
fen. Feng Kuei-fen berpendapat China harus memperoleh ilmu daripada Negara-negara Barat untuk
memodenkan China. Gerakan ini telah dilaksanakan mulai tahun 1861 dan berlanjutan hingga tahun
1895. Langkah-langkah yang diambil untuk menguatkan diri mencakupi bidang diplomatik, pendidikan,
ketenteraan, ekonomi, pentadbiran serta sistem perhubungan dan pengangkutan.
Faktor-fakor kegagalan Gerakan Menguatkan Diri
1.       Ketiadaan Pemimpin Nasional Yg Cekap.

§  Mencapai kejayaan yg terhad kerana tiada pemimpin yg cekap & dinamik bg menerajui gerakan ini.
Malah kerajaan Manchu jg gagal melahirkan pemimpin-pemimpin yg berkaliber bg memimpin gerakan
tersebut.
§  Tlh disingkirkan drpd istana pd thn 1875 (pemimpin berkaliber – Putera Kung). Maharani Dowager yg
memegang tumpuk pemerintahan slpas itu b’sifat antipemodenan.

2.       Tentangan Daripada Golongan Konservatif.

§  Mendapat tentangan drpd golongan konservatif di istana Ching.  Golongan konservatif menentang


usaha memodenkan China selepas Putera Kung disingkirkan drpd istana.
§  Pd thn 1875, Maharani Dowager  yg mempunyai sifat  antipemodenan menerajui pemerintahan
China. Baginda membelanjakan wang yg dikutip utk memodenkan Negara bg mengindahkan istananya
Golongan sarjana & pegawai-pegawai kerajaan China tdk menyokong program pemodenan krn
mereka dikongkong olh adat resam tradisional & ajaran Confucius.

3.       Masalah Kewangan.

§  Ekoran masalah kewangan yg dihadapi olh China. Berlaku kerana ekoran bencana alam seperti banjir
& kemarau (thn 1840-an).  Perbelanjaan utk menghadapi peperangan & pemberontak menambahkan
beban kwangan kerajaan China.
§  Kerajaan China  membayar ganti rugi  kpd kuasa-kuasa Barat selepas Perang Candu Pertama &
Perang Candu Kedua.  Menyebabkan program pemodenan tdk dpt dijalankan.

4.       Ketiadaan Penyelarasan.
§  Gerekan ini mencapai kejayaan yg terhad krn tiada kerjasama antra kerajaan pusat dgn kerajaan di
peringkat wilayah. Tidak mendapat kerjasama & sokongan drpda kerajaan pusat
§  Li Hung-chang, Tseng Kuo-fan & Tso Tsung-tang  tdk memberikan kerjasama kpd kerajaan pusat.

5.       Kesan Imperialisme Barat & Jepun.

§  Menyebabkan Gerakan Menguatkan Diri tdk m’capai kejayaan. Keadaan politik di China tdk stabil
kerana peperangan yg dilancarkan olh kuasa-kuasa Barat.
§  Malah menyebabkan kerajaan China t’paksa menanggung kos perbelanjaan perang yg tinggi. Kerajaan
China t’paksa membayar ganti rugi yg tinggi kpd uasa-kuasa Barat.

6.       Pemodenan Terhad.

§  Kerajaan China tdk bersedia utk melakukan pembaharuan-pembaharuan radikal bg memodenkan


Negara. Tdk bersedia utk melakukan rombakan serta menyusun semula institusi-insitusi  tradisional bg
memodenkn Negara.
§  Hanya meminjam teknologi Barat utk memodenkan Negara berasaskan institusi-institusi tradisional yg
sedia ada. Sikap kerajaan China tdk sanggup mengorbankan nilai-nilai serta institusi tradisional
m’jejaskan pencapaian ini.

7.       Kelemahan Kerajaan Manchu.

§  Kelemahan kerajaan Manchu. Tdak mempunyai sistem pentadbiran yg teratur & sistematik. Tdk dpt
mengawal amalan rasuah & penyelewengan yg berleluasan dlm kalangan pegawai-pegawai kerajaan.
§  Menyalahgunakan dana yg diperuntukkan olh kerajaan pusat bg melaksanakan program-program ini.
Menyebabkan Gerakan Menguatkan Diri tdk berjaya.

Kesimpulan

§  Walaupun berusaha memajukan Negara bg menjamin kedaulatan wilayah, langkah memajukan China
kurang Berjaya. Kegagalan China dlm usaha pemodenan ini t’bukti apabila mereka b’jaya dikalahkan olh
kecil seperti Jepun dlm Perang China-Jepun.
§  Kekalahan kpd kuasa Barat m’beri kesan besar kpd China iaitu menimbulkan kesedaran dlm kalangan
pemimpin China utk melindungi kedaulatan Negara. Oleh itu, kerajaan China tlh melaksanakan
rancangan yg dikenali sebagai “Gerakan Menguatkan Diri”. Gerakan ini merupakan salah satu usaha
pembaharuan / pemodenan China.
Soalan 94: Huraikan Faktor-faktor Pemberontakan Boxer Terhadap Perluasan Kuasa Barat di China

Pendahuluan

§  Menjelang tahun 1899, tercetus pemberontakan yang dikenali sebagai Pemberontakan  Boxer di
China. Pemberontakan ini bertujuan menghalau orang asing dari China dan membunuh orang Cina yang
beragama Kristian. Pemberontakan Boxer Merupakan reaksi orang Cina terhadap tekanan yang
diberikan oleh kuasa-kuasa asing Terhadap kerajaan China, malah anggota Gerakan Boxer menganggap
orang asing bertanggungjawab terhadap keruntuhan kerajaan Manchu.
§  Di samping itu, mereka menganggap orang asing sebagai punca kepada segala Kepincangan yang
berlaku dalam bidang politik,ekonomi dan sosial di China. Gerakan Boxer berasal daripada sebuah kongsi
gelap Cina yang dikenali sebagai I HO CHUAN (Persatuan Tinju Keadilan dan Keharmonian). Menjelang
tahun 1813, kerajaan mengeluarkan perintah mengharamkan I Ho Chuan  Kerana persatuan ini bersifat
antiManchu.Namun anggota persatuan ini bergiat secara  Sulit di wilayah-wilayah  Shantung,Hunan dan
Kiangsu.

Isi-isi Penting:

Sentimen Anti orang Asing

§  Sentimen antiorang asing dalam kalangan rakyat dan pihak istana merupakan faktor yang enyebabkan
tercetusnya Pemberontakan Boxer.Pencerobohan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa Barat sejak Perang
Candu pertama (1839-1842) menimbulkan semangat antiorang asing  dalam kalangan rakyat Cina.
Sentimen antiorang asing meningkat ekoran tindakan kuasa-kuasa Barat yang berlumba-lumba untuk
mendapatkan konsesi di China
§  malah tindakan kuasa-kuasa Barat merebut konsesi telah menjatuhkan maruah orang Cina dan
mencemar kedaulatan China.Semangat antiorang asing juga menebal dalam kalangan sarjan dan
pembesar istana. Tokoh-tokoh istana seperti Maharani Dowager, Putera Chuang dan Kang-I
mengamalkan sikap antiorang asing terhadap kuasa-kuasa Barat dan Jepun di China.  Maharani Dowager
Tzu His bertindak menamatkan Hak Wilayah Asingan yang diberikan Kepada kuasa-kuasa asing di
China.Semangat antiorang asing telah menyebabkan rakyat  China dan pihak istana berganding tenaga
untuk mengusir orang asing dari China.

Sentimen Anti kristian


 
§  Sikap dan tindakan golongan Mubaligh Kristian menyebarkan agama Kristian dalam kalangan 
Perjanjian Whampoa dan Konvensyen Peking membenarkan golongan Mubaligh Kristian menjalankan
aktiviti keagamaan di pelabuhan-pelabuhan dan kawasan pedalaman.Penyebaran agama Kristian
mencemaskan golongan konservatif  yang menganggap ajaran Kristian amat bertentangan dengan
ajaran Confucianisme, buddhisme dan Taoisme yang diamalkan sejak turun-temurun. 
§  Di samping itu, mubaligh-mubaligh Kristian juga campur tangan dalam kes-kes mahkamah yang
melibatkan orang Cina yang bukan beragama Kristian, tindakan mubaligh-mubaligh Kristian campur
tangan dalam hal ehwal tempatan telah menimbulkan kemarahan orang Cina.Selain itu, sikap dan
kelakuan orang Cina yang memeluk agama Kristian telah permusuhan dengan orang Cina yang bukan
Kristian.TambahanPula, hubungan antara orang Cina yang bukan Kristian dengan orang Cina yang
memeluk agama Kristian menjadi renggang,antara punca hubungan renggang  adalah kerana sikap
orang Cina beragama Kristian yang tidak menghormati adat resam yang diwarisi sejak turun-
temurun,meninggalkan agama dan kepercayaan asal mereka, enggan menyertai upacara keagamaan
dan enggan membiayai perayaan keagamaan  
§  Orang Cina yang beragama kristian dibenci kerana bersikap sombong dan menganggap diri mereka
lebih tinggi daripada masyarakat Cina yang lain dan orang Cina yang   beragama Kristian dianggap
sebagai pengkhianat bangsa kerana mereka diperalatkan oleh orang asing.

Penguasaan Ekonomi Oleh Kuasa Asing

§  Penguasaan ekonomi China oleh kuasa-kuasa asing juga merupakan faktor Tercetusnya
Pemberontakan Boxer. Kemasukan barang-barang asing telah menyebabkan perusahaan tempatan
seperti perusahaan tekstil dan pertukangan tangan mula merosot dan pasaran tempatan mula dikuasai
oleh  orang asing kerana  barang-barang buatan Barat lebih murah serta bermutu tinggi berbanding
barang tempatan.
§  Tambahan pula, kemasukan pelabur-pelabur asing telah menyebabkan  pengusaha-pengusaha
tempatan hilang sumber pendapatan,akibatnya bilangan penduduk tempatan yang menganggur turut
meningkat. Penguasaan ekonomi negara oleh kuasa-kuasa asing telah menimbulkan perasaan benci
rakyat tempatan terhadap orang-orang asing.

Masalah Kewangan

§  Kerajaan China juga menghadapi masalah kewangan dan ekonomi yang serius, masalah ini timbul
kerana kerajaan China terpaksa membelanjakan wang yang banyak bagi membayar ganti rugi perang
kepada kuasa-kuasa Barat.
§  Bagi mengatasi masalah ini,kerajaan China terpaksa memperkenalkan cukai-cukai baharu dan
kerajaan juga bertindak menambah cukai yang telah membebankan rakyat pada masa itu. Oleh
itu,masyarakat Cina pada masa itu yang terdiri daripada golongan petani dan penganggur menyertai
pemberontakan bagi menghalau orang asing dari Negara China.

Bencana Alam

§  Kejadian bencana alam seperti banjir dan kemarau yang melanda China menyebabkan Rakyat China
terpaksa menanggung pelbagai jenis penderitaan,antara bencana alam yang yang dihadapi masyarakat
Cina pada masa itu ialah banjir yang berlaku pada tahun 1898 di wilayah-wilayah sekitar Sungai Yangtze
dan Sungai Hwang Ho dan pada tahun 1900 berlaku kemarau dibahagian utara Negara China termasuk
Peking. Bencana alam ini telah menyebabkan kebuluran dan kemusnahan harta benda.
§  Oleh itu, masyarakat Cina menyalahkan orang asing sebagai punca kepada bencana alam yang
melanda negara mereka dan mereka berpendapat projek-projek pembangunan seperti pembinaan
landasan kereta api,pemasangan kabel telegraf dan pembinaan kilang telah menganggu keharmonian
alam serta menyinggung perasaan dewa-dewi mereka.
§  Selain itu, penyebaran agama Kristian yang telah dilakukan oleh mubaligh-mubaligh Kristian telah
menganggu roh nenek moyang dan golongan pendeta.Justeru masyarakat China berpendapat bencana
alam yang melanda negara mereka merupakan balasan daripada dewa-dewi mereka dan berpendapat
orang asing yang menjadi punca kepadasegala penderitaan harus diusir keluar dari China.

Penutup

§  Pemberontakan Boxer berlaku disebabkan oleh penguasaan orang Barat terhadap ekonomi dan
mempengaruhi masyarakat Cina untuk memeluk agama Kristian. Tindakan orang Barat ini menyebabkan
masyarakat biasa dan golongan istana bangkit untuk mempertahankan hak mereka dan menyelamatkan
negara mereka daripada terus dikuasai oleh pengaruh orang asing.
§  Pemberontakan Boxer merupakan asas kepada kejatuhan kerajaan Manchu  dan kemunculan
kerajaan republic di China

Soalan 95: Huraikan kesan-kesan pemberontakan Boxer terhadap perluasan kuasa barat di China.

Pendahuluan
§  Menjelang tahun 1899,tercetus pemberontakan yang dikenali sebagai Pemberontakan Boxer di
China.Pemberontakan ini bertujuan untuk menghalau orang asing dari China dan membunuh orang Cina
yang beragama Kristian. Pemberontakan Boxer merupakan reaksi orang Cina terhadap tekanan yang
diberikan oleh kuasa-kuasa asing terhadap kerajaan China.Malah anggota Gerakan Boxer menganggap
orang asing bertanggungjawab terhadap keruntuhan kerajaan Manchu.
§  Mereka menganggap orang asing sebagai punca kepada kepincangan yang berlaku dalam bidang
politik,ekonomi, dan sosial di China.
Isi-isi penting

Kemerosotan Kerajaan Manchu


§  Kebangkitan Boxer mendedahkan kelemahan dan kepincangan yang berlaku dalam kerajaan Manchu.
Kebangkitan Boxer telah meletakkan asas bagi perubahan yang berlaku dalam politik serta masa depan
megara China.
§  Gerakan ini telah memberi peluang kepada Dr. Sun Yat Sen untuk melancarkan revolusi bagi
menunbangkan kerajaan Manchu dan menunbuhkan kerajaan republik di China.

Kemerosotan maruah Kerajaan Manchu


§  Protokol Boxer yang ditandatangani oleh kerajaan China dengan kuasa-kuasa Barat menjejaskan
maruah dan kedaulatan China. Kerajaan Manchu terpaksa tunduk dengan pelbagai tekanan dan desakan
yang diberikan oleh kuasa-kuasa Barat.
§  Antara syarat protocol Boxer yang menjejaskan maruah kerajaan China adalah: Kerajaan China
terpaksa membenarkan kuasa-kuasa asing menempatkan tentera di tempat-tempat yang stategik,
Kerajaan China diharamkan mengimport senjata dari luar selama dua tahun dan Kerajaan China
menaikkan taraf hubungan dengan kuasa-kuasa Barat ke taraf kedaulatan. Protokal Boxer yang
ditandatangani antara kerajaan China dengan kuasa-kuasa Barat mengukuhkan kedudukan kuasa-kuasa
Barat.
Masalah kewangan Kerajaan Manchu
§  Kerajaan China menghadapi masalah kewangan kerana terpaksa membayar ganti rugi kepada kuasa-
kuasa Barat. Tindakan kuasa-kuasa Barat yang mengenkan ganti rugi sebanyak 450 juta tael
menambahkan beban kerajaan China. Tambahan pula kerajaan China dipaksa membayar ganti rugi
tersebut dalam tempoh 40 tahun dengan kadar faedah sebanyak 4 peratus.
§  Kesulitan yang dihadapi oleh China untuk membayar ganti rugi menyebabkan Rusia menduduki
Manchuria sehingga bayaran ganti rugi diselesaikan.
Perang Rusia-Jepun meletus
§  Pemberontakan Boxer telah meletakkan asas bagi perang antara Rusia dengan Jepun yang tercetus
pada tahun 1904. Semasa Pemberontakan Boxer, Rusia mengambil kesempatan untuk meluaskan kuasa
dan pengaruh di Manchuria.
§  Perkembangan ini membimbangkan Jepun kerana tindakan Rusia bertentangan dengan kepentingan
mereka. Hubungan antara Rusia dengan Jepun menjadi semakin tegang apabila Rusia cuba meluaskan
pengaruh di semenanjung Korea.
Muncul gerakan pembaharuan
§  Pemberontakan Boxer telah memberikan kesedaran kepada kerajaan Manchu tentang kepentingan
memperkenalkan Gerakan Pembaharuan. Golongan cerdik pandai mendesak kerajaan Manchu
melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh seperti yang dianjurkan oleh Kang Yu-Wei
§  Perkembangan ini menyebabkan kerajaan Manchu memulakan Gerakan Pembaharuan sebagai
langkah untuk menguatkan diri bagi menghadapi ancaman kuasa-kuasa Barat.
Penutup
§  Pemberontakan Boxer meletakkan asas bagi kejatuhan kerajaan Manchu dan kemunculan kerajaan
republik di China.
§  Pemberontakan Boxer telah menyebabkan kemunculan Gerakan Pembaharuan.
Soalan 96: Huraikan Gerakan Pembaharuan Ching 1901-1911 dan langkah-langkah pembaharuan yang
telah dilaksanakan

Pendahuluan
§  Gerakan Pembaharuan Ching (1901-1911). Kegagalan Pemberontakan Boxer telah menyebabkan
kerajaan Manchu melancarkan Gerakan Pembaharuan bagi memodenkan China. Pada 29 Januari 1901,
Maharani Dowager Tzu His mengumumkan Gerakan Pembaharuan berteraskan ciri-ciri baik peradaban 
Barat.
§  Kerajaan Manchu mengarahkan pegawai-pegawai kerajaan untuk mengemukan cadangan-cadangan
pembaharuan. Gabenor Jeneral Liu Kun-I dan Chang Chih-tung telah mengemukakan tiga pucuk surat
peringatan kepada pihak istana pada bulan Julai 1901. Pembaharuan dilaksanakan oleh gerakan meliputi
aspek pendidikan, ketenteraan,perlembagaan, ekonomi, sosial dan pentadbiran.

Isi-isi Penting:

Gerakan Pembaharuan
§  Kerajaan Manchu mengarahkan pegawai-pegawai kerajaan untuk mengemukan cadangan-cadangan
pembaharuan. Gabenor Jeneral Liu Kun-I dan Chang Chih-tung telah mengemukakan tiga pucuk surat
peringatan kepada pihak istana pada bulan Julai 1901. Pembaharuan dilaksanakan oleh gerakan meliputi
aspek pendidikan, ketenteraan,perlembagaan, ekonomi, sosial dan pentadbiran.

Langkah-langkah Pembaharuan
1.       Pendidikan

§  Matlamat utama pembaharuan dalam bidang pendidikan adalah untuk melatih pegawai-pegawai
kerajaan yang lebih cekap. Pada tahun 1904, sistem pendidikan moden diperkenalkan oleh kerajaan
Manchu berdasarkan model pendidikan Jepun. Sistem pendidikan merangkumi empat tahap iaitu
sekolah rendah (4 tahun), sekolah menengah (5 tahun), sekolah tinggi/maktab (3 tahun), universiti
peking (3 tahun).
§  Tahun 1905, Peperiksaan Perkhidmatan Awam Kerajaan yang berdasarkan kitab-kitab klasik Cina
dimansuhkan  Tahun 1906, Kementerian Pendidikan ditubuhkan untuk menguruskan pelaksanaan
sistem pendidikan dan menyelia sekolah-sekolah.

2.       Ketenteraan

§  Kerajaan Manchu menjalankan pembaharuan dalam bidang ketenteraan bagi mengukuhkan sistem
pertahanan negara. Kerajaan melantik Yuan Shih-kai untuk merancang dan melaksanakan program-
program ketenteraan. Antara langkah-langkah pembaharuan yang dilaksanakan oleh Yuan Shih-kai
dalam bidang ketenteraan adalah seperti berikut : Membesarkan dan memodenkan angkatan tentera
darat, Memperkenalkan senjata moden dari negara Barat dan Memperkenalkan pasukan tentera
kerahan berdasarkan sistem ketenteraan Jerman.
§  Tahun 1909, seramai 700 pegawai tentera China dihantar ke Jepun untuk menjalani latihan
ketenteraan. Tahun 1906, Kementerian Pertahanan telah ditubuhkan untuk menguruskan hal ehwal
ketenteraan.

3.       Perlembagaan
§  Tahun 1908, kerajaan Manchu meluluskan undang-undang bagi penubuhan Majlis Perhimpunan
Wilayah. Tahun 1909 telah mengemukakan tuntutan untuk menubuhkan sebuah parlimen.
§  Ekoran daripada tuntutan tersebut, Perhimpunan Nasional yang terdiri daripada 200 orang ahli telah
ditubuhkan. Separuh daripada Perhimpunan Nasional dilantik oleh Majlis Perhimpunan Wilayah. Tahun
1913, kerajaan Manchu menubuhkan sebuah Perlimen ekoran desakan daripada Perhimpunan Nasional.

4.       Ekonomi

§  Kerajaan menubuhkan Kementerian Perdagangan di Peking pada tahun 1903. Antara tahun 1903
hingga 1908, 130 buah kilang didirikan oleh pengusaha tempatan di China. Pada tahun 1905, Yuan Shih-
kai mengadakan satu pameran perindustrian di Tientsin.
§  Sebuah dewan untuk mempromosikan barangan keluaran tempatan telah didirikan di Peking.
Menjelang tahun 1911, kerajaan membina landasan kereta api sepanjang 9600 kilometer.

5.       Sosial

§  Kerajaan Manchu telah melaksanakan beberapa pembaharuan dalam bidang sosial. Antara
pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Manchu ialah larangan ke atas perkahwinan antara orang
Manchu dengan orang Cina ditarik balik (1902) dan larangan terhadap amalan menghisap candu dalam
kalangan kakitangan kerajaan dan orang awam yang berumur di bawah 60 tahun.
§  Juga menghapuskan amalan mengikat kaki dalam kalangan wanita Cina.

6.       Pentadbiran

§  Melaksanakan beberapa pembaharuan dalam bidang pentadbiran. Kementerian-kementerian baharu


telah ditubuhkan untuk menjalankan pemerintahan secara birokratik dan teratur.
§  Di antaranya ialah pada tahun 1901 Kementerian Luar Negeri, 1905 Kementerian Polis, 1906
Kementerian Angkatan Tentera Darat dan 1906 Kementerian Kewangan
Penutup
§  Kerajaan Manchu melancarkan Gerakan Pembaharuan untuk memodenkan China pada 29 Januari
1901. Pembaharuan yang dilaksanakan meliputi aspek pendidikan, ketemteraan, perlembagaan,
ekonomi, sosial, dan pentadbiran.
Soalan 97: Terangkan transformasi sosial, ekonomi dan kemunculan intelektual tempatan di negara
China.
Pendahuluan
§  Dalam kekalahan China terhadap kuasa barat dalam perang candu dan perang arrow telah
mendorong kerajaan mengkaji semula kekuatan negara China dan melindungi kedaulatan China.
Sebilangan pemimpin China yang sedar bahawa China perlu mengambil teknologi barat sebagai asas
negara.bertujuan sebagai idea pemulihan China melalui proses pemodenan bagi sektor-sektor industri
perkapalan,hubungan luar, perdagangan antarabangsa, penterjemahan, kilang makanan dan kilang kain.
§  Melalui idea tersebut telah mewujudkan rancangan dikenali sebagai gerakan menguatkan diri pada
tahun 1861 hingga tahun 1895.
Isi-isi penting
Transformasi Sosial tempatan di China
§  Melalui konsep,kerajaan berperanan menyelia atau menyelaraskan projek-projek tersebut manakala
pelaksanaanya diserahkan kepada pihak swasta atau para saudagar.
§  Jabatan pentadbiran telegraf diraja bertanggungjawab dalam pemasangan talian antara tientsin dan
shanghai dihubungkan pada tahun 1881. pada tahun 1901,14000 batu wayar telegraf dipasang seluruh
bandar utama di China.
Transformasi Ekonomi tempatan di China
§  Salah seorang pemimpin China yang sedar akan pentingnya perubahan di China iaitu putera kung,
anak maharaja tung shih (1862-1874). putera kung berpendapat China perlu mengubah dasar lebih
terbuka dan bertoak ansur dengan barat.
§  Jawatan sebagai pengawas perdagangan ditambah bagi mengurus soal perdagangan dan menjadi
pegawai diplomat.antara tokoh pembaharuan China ialah kang yu-wei,li hung-chang dan liang chi-chao
yang berpendapat untuk memajukan ekonomi China ialah menubuhkan pelbagai industri.
§  Penawaran terhadap tenaga buruh adalah ramai kerana penduduk China kehilangan pekerjaan
disebabkan kemasukan barang dari barat dan China berpegang kepada konsep persyarikatan.
§  Pada tahun 1872, li-hung-chang turut menubuhkan syarikat perkapalan wap saudagar China dan
seterusnya pada tahun 1878,telah menubuhkan kilang tekstil iaitu kilang kain kapas China.
§  Pada tahun 1878, syarikat perlombongan moden ditubuhkan untuk mengusahakan perlombongan
arang batu di kaiping. beberapa tahun kemudian, syarikat tersebut telah menubuhkan syarikat yang
menjual mesin, membuat gerabak kereta api, membuat tongkang dan pemasangan dawai telefon serta
landasan kereta api pertama di bina menghubungkan shanghai dan wusung.

Transformasi Intelektual tempatan di China


§  Rundingannya dengan kuasa barat memberikan ilham bahawa kuasa barat boleh mengadakan
hubungan baik dengan China melalui mempelajari kelas terjemahan dan sebuah pejabat hal-ehwal luar
yang dilakukan oleh putera kung. Institusi ini ditubuhkan pada tahun 1861 dikenali sebagai tsung li
yamen yang mengendalikan hubungan China dengan negara luar. institusi diketuai oleh putera kung dan
pada tahun 1880,usaha penterjemahan karya-karya barat dilakukan serta kira-kira 98 karya diterbitkan.
Usaha penterjemahan turut dilakukan oleh badan sendirian dan sepanjang tahun 1850-1899, lebih
kurang 567 kerja terjemahan dalam bahasa China dilakukan. merupakan bidang sains gunaan serta
meliputi sains semulajadi.
§  Kerajaan China menggalakan para pegawai mempelajari tamadun barat telah membuka institusi
maktab bagi mempelajari bahasa asing seperti tungwen kuanpada  tahun 1862 di beijing.  Daripada
perjanjian tientsin yang mahukan bahasa Inggeris digunakan dalam rundingan dan China memerlukan
pakar dalam penterjemahan agar tidak bergantung kepada penterjemahan asing. kurikulum institusi di
mantapkan dengan memasukkan pengajaran sains dan teknologi.pada tahun 1879, terdapat pelbagai
bidang yang diajar antaranya bahasa Inggeris, perancis, Russia, Jerman, matematik dan psikologi.
§  Maktab turut dibina di shanghai, canton dan foochow. kerajaan juga menghantar beberapa pegawai
ke luar negara untuk mempelajari teknologi barat dan pencetakan   kecil ditubuhkan bagi menerbitkan
buku-buku dalam bidang alam  sekitar, ekonomi, fizik, kimia dan undang-undang pada tahun 1873.
Sekolah pelayaran dan membina kapal turut ditubuhkan dalam pembaharuan melalui sistem pendidikan
dan ajaran Confucius tidak diabaikan.
§  kerajaan China turut menghantar pelajar ke luar negara bagi mempelajari teknologi barat.
Penutup
§  Tokoh intelektual seperti kang yu-wei dan liang chi-chao telah menyusun semula  institusi sosial dan
politik agar mendapat kekuatan untuk menentang pencerobohan  asing. China tidak menjadi kuat
walaupun berusaha kira-kira 35 tahun untuk  menguatkan diri.pada tahun1895 China kalah di tangan
negara yang lebih kecil iaitu Jepun. Dalam transformasi di China telah mendapat halangan dari
rancangan pemodenan tidak dilaksanakan.kebanyakkan tokoh pembaharuan yang terlibat berketurunan
China telah mencemburui oleh pemimpin daripada keturunan Manchu dan pihak maharani serta
pengikutnya berasa bimbang akan pengaruh golongan pembaharuan ini.
§  Program industri dibawah konsep persyarikatan tidak berjalan dengan baik disebabkan masalah
nepotisme dalam menguasai pentadbiran,kecenderungan untuk mengagihkan keuntungan daripada
dikumpul untuk perkembangan modal dan monopoli kerajaan yang mengurangkan insiatif pihak swasta
kerana keuntungan mereka di seka

Anda mungkin juga menyukai