Anda di halaman 1dari 13

PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA TAMIL 2011-2015

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam (SPM & PMR)

Prestasi

akademik matapelajaran Bahasa mencapai tahap yang

Tamil dari segi kuantiti dan kualiti dalam peperiksaan dalaman serta awam belum membanggakan.

OBJEKTIF
Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 20% dari segi kualiti dan kuantiti bagi setiap kali dalam peperiksaan dalaman. Jumlah pelajar yang mendapat A dalam peperiksaan PMR seramai 3 orang manakala pelajar yang mendapat A dalam peperiksaan SPM seramai 2 orang.(memandangkan pelajar yang mendaftar untuk kertas Bahasa Tamil adalah dalam kuantiti yang kurang daripada 4) Memperolehi Gred purata mata pelajaran 4.8 bagi peperiksaan PMR dan 5.7 bagi peperiksaan SPM.

PERINGKAT BIDANG PANITIA BAHASA TAMIL KPI


Tov Thn

Sasaran (2011-2015)
Thn Thn Thn Thn

Strategi (C/TOWS matriks) 2014


40% 100% 40%

Pelan Taktikal

2011 %A (PMR) %Lulus PMR % A1 & A2 SPM %Lulus SPM


75% 60.6% 100% 50% 100% 100%

2012
50% 100% 25%

2013
40% 100% 50%

2015
50% 100% 50%

Strategi A Strategi B Strategi C

PT 1,PT2,PT3,PT4,PT5 PT6 PT 7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Strategi A : B C : :

Meningkatkan kualiti pencapaian Bahasa Tamil dalam peperiksaan PMR dan SPM Meningkatkan minat dan kesedaran betapa pentingnya mempelajari Bahasa Tamil. Meningkatkan tahap profesionalisme guru mengendalikan pelajar dari tingkatan yang berlainan.

PELAN TAKTIKAL 2011


BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi A

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan / Status

Program Membaca dan Merumus (Kumpulan Cemerlang)

Ketua Panitia Bahasa Tamil Guru matapelajaran Bahasa Tamil

Februari September 2011

Buku/Artikel

1. Bilangan kali pelaksanaan program 2. Peratus cemerlang meningkat melalui ujian 1. Bilangan kali pelaksanaan program 2. Peratus lulus meningkat melalui ujian

Dua kali sebulan 50% Murid mencapai sekurangkurang Gred A Dua kali sebulan

Pelajar mencari bahan.

Program Melihat dan Menulis (Kumpulan Lulus)

Ketua Panitia Bahasa Tamil Guru matapelajaran Bahasa Tamil

Februari September 2011

RM50/ Bahan phostat

Guru akan memberi bahan.

90% Pelajar lulus

Bil

Pelan Taktikal (PT)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil Dua kali sebulan 50% Murid mencapai sekurangkurang Gred A

Pelan Catata Kontigens n/ i Status

Program Skor A PMR/SPM

Ketua Panitia Bahasa Tamil Guru matapelajaran Bahasa Tamil

Mei September 2011

PIBG/kertas soalan tahun lepas

1. Bilangan kali pelaksanaan program 2. Peratus cemerlang meningkat melalui ujian

4.

Program Intensif SPM

Ketua Panitia Bahasa Inggeris (Men.Atas) SemuaGuru matapelajaran Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa Inggeris SemuaGuru matapelajaran Bahasa Inggeris Menengah Rendah

Jun Okt.2011

PIBG/Buku Latihan

1. Bilangan pelaksanaan program 2. Peratus lulus

Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan serta jawapannya 50% A 100% lulus Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan serta jawapannya 50% A 100% lulus

Teknik Menjawab Soalan SPM Bahasa Tamil

Latih tubi

5.

Program Intensif PMR

Jun September 2011

PIBG/Buku Latihan

1. Bilangan pelaksanaan program 2. Peratus lulus meningkat dalam Peperiksaan PMR

Teknik Menjawab Soalan PMR Bahasa Tamil

Latih tubi

Pelan Taktikal (PT) Strategi B 6 Minggu Bahasa Tamil


a. Pertandingan menulis - esei - pantun - sajak b. Persembahan - pidato - syair - sajak - perbahasan

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigens i

Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Bahasa Tamil

Jun 2011

RM50

1. Bilangan pelaksanaan program. 2. Bilangan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti. 3. Peningkatan kemahiran bertutur dalam Bahasa Tamil 4.Nilai murni bekerjasama

Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan Nilai-nilai murni seperti kejujuran, bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan

Program ini gabung jalin dalam program pelbagai panitia berkaitan

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategik C

Tanggungjaw ab

Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/ Hasil 1.Setiap kali guru menghadiri kursus/ taklimat dalam tempoh sebulan 100% tenaga pengajar dapat maklumat dan meningkata n kemahiran dalam proses P & P

Pelan Kontigensi Sesi bercabang minda secara tidak rasmi

Catatan/ Status

7.

Perkembangan Staf

Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia Bahasa Tamil (Men.Atas, Men.Rendah) Guru matapelajaran Bahasa Tamil

Feb. Okt, 2011

Tiada sumber

1. . Bilangan pelaksanaan program

2. Peningkatan dalam profesionalisme

PELAN OPERASI 2011


BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Program Membaca Dan Merumus (Kumpulan Cemerlang) Februari September 2011 12.30 t/h 2.30 petang 1. Baca buku cerita/bahan-bahan ilmiah dan memahaminya. 2. Merumuskan apa yang dibacanya. 3. Beritahu di hadapan kelas Semua murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil Menambahkan pemahaman dan pengetahuan pelajar. PCG Bahasa RM100 Meningkatkan penguasaan Bahasa Tamil di kalangan pelajar Buku cerita/bahan-bahan ilmiah

PELAN OPERASI 2011


BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Program Melihat dan Menulis (Kumpulan Lulus) Februari September 2011 12.30 t/h 2.30 petang 1. Karangan/artikel berbentuk ilmiah diphotostat. 2. Pelajar melihat dan menulis balik. Semua murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil Mengurangkan kesalahan ejaan dalam penulisan. PCG Bahasa RM100 Meningkatkan penguasaan Bahasa Tamil di kalangan pelajar. Artikel dari internet dan buku contoh karangan

PELAN OPERASI 2011


BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Minggu Bahasa Tamil April 2011 12.30 t/h 2.30 petang 1. Pertandingan menulis karangan. 2. Pertandingan mengesan tokoh Bahasa Tamil 3. Pertandingan mendeklamasi sajak 4. Pertandingan Kuiz Semua murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil Mencungkilkan bakat murid-murid RM 100 (PCG Bahasa) dan kutipan dari pelajar Meningkatkan minat dalam Bahasa Tamil dalam keadaan yang kondusif. Gambar tokoh

Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

PELAN OPERASI 2011


BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Program Skor A PMR/SPM April September 2011 Masa yang sesuai (sebelah petang) 1. Pelajar mengguna buku kerja dan modul. 2. Membuat set soalan mengikut masa yang ditetapkan. 3. Bincang jawapan di dalam kelas. Pelajar PMR dan SPM yang mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil. Membuat set soalan dalam masa yang ditetapkan. PCG Bahasa dan PIBG RM200 Meningkatkan pencapaian Bahasa Tamil dalam peperiksaan PMR dan SPM Buku kerja dan modul Bahasa Tamil serta soalan-soalan tahun lepas.

PELAN OPERASI 2011


10

BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Program Intensif PMR Julai Sep 2011 Masa yang sesuai (sebelah petang-sekali seminggu)dan cuti sekolah 1. Kelas diadakan sekali dalam seminggu. 2. Dalam setiap kelas dibincang satu topik atau bahagian. Contohnya tatabahasa, komsas, ringkasan/rumusan, pemahaman dan karangan. Pelajar PMR yang mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil sebagai salah satu subjek peperiksaan awam PMR. Mempelajari Teknik Menjawab Soalan PMR Bahasa Tamil RM 100 (PCG Bahasa) Meningkatkan pencapaian Bahasa Tamil dalam peperiksaan PMR Latihan-latihan yang telah diphotostat.

Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

PELAN OPERASI 2011


11

BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Program Intensif SPM Julai Okt.2011 Masa yang sesuai (sebelah petang-sekali seminggu) dan cuti sekolah 1. Kelas diadakan sekali dalam seminggu. 2. Dalam setiap kelas dibincang satu topik atau bahagian. Contohnya tatabahasa, komsas, ringkasan/rumusan, pemahaman dan karangan. Pelajar SPM yang mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil sebagai salah satu subjek peperiksaan awam SPM. Mempelajari Teknik Menjawab Soalan SPM Bahasa Tamil RM 100 (PCG Bahasa) Meningkatkan pencapaian Bahasa Tamil dalam peperiksaan SPM Latihan-latihan yang telah diphotostat.

Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

12

PELAN OPERASI 2011


BIDANG KURIKULUM : PANITIA BAHASA TAMIL

Pelaksana Program Tarikh Masa Aktiviti Kumpulan Sasaran Objektif Kewangan Strategi Pelaksanaan Alat Membantu Penilai Program (Sejauhmana program dapat dijalankan) Penilai Impak (sejauhmana objektif tercapai)

Panitia Bahasa Tamil SMK Tun Mutahir Perkembangan Staf Feb. Okt 2011 Sepanjang sesi persekolahan 1.Guru bahasa Tamil menghadiri kursus/ taklimat dalam tempoh 3 bulan sekali. 2. Biasanya dianjurkan oleh jabatan. Guru Bahasa Tamil Tenaga pengajar dapat maklumat dan meningkatan kemahiran dalam proses P & P RM 200 (PCG Bahasa & PIBG) Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman di kalangan guru.

13