Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 1 CEMERLANG


TARIKH/HARI: SELASA (27/9/2022) MASA: 9.45-10.15
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 2.0 OPERASI ASAS

STANDARD KANDUNGAN: 2.1 Konsep tambah dan tolak


STANDARD 2.1.1 Mengguna perbendaharaan kata yang releven dalam konteks tambah dan tolak
PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Mengguna perbendaharaan kata yang releven dalam konteks tolak (Kenali Tolak BT M/S 74)

KRITERIA KEJAYAAN: 1) Murid dapat menyatakan 3 perbendaharaan kata yang releven dalam koteks tolak.
AKTIVITI PENGAJARAN Aktiviti 1 1) Murid ditunjukan dengan 6 biji oren yang berada di dalam bekas. Satu murid diminta untuk
&PEMBELAJARAN (PDP): mengeluarkan 4 biji oren. Contoh “ Keluarkan 4 biji oren dalam bekas itu” “ Berapa Oren yang
tinggal?” (Simulasi)
2) Murid diberi 5 gelung rotan bewarna merah dan 3 gelung rotan bewarna biru. Murid ditanya dengan
soalan “ Cari beza bilangan gelung merah dengan gelung biru”
3) Murid dibimbing menggunakan istilah beza, baki , kurang, dan tinggal. (Konsep Asas)
1) Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli. (Puzzle It Out)
2) Setiap kumpulan diberi soalan yang tidak tersusun beserta denngan kad gambar.
A
3) Murid dikehendaki berbincang dan menyusun maklumat tersebut menjadi satu soalan yang betul
Aktiviti 2
berdasarkan kad gambar. Contoh “kereta, berapakah, jumlah, tinggal, yang?” disusun menjadi
“Berapakah jumlah kereta yang tinggal?”
4) Murid menunjukkan perkataan yang mengambarkan tolak seperti baki, tinggal dan beza di dalam kad
ayat yang telah di susun.
Aktiviti 3 1) Murid membuat latihan di dalam buku aktiviti yang disediakan.

ABM/ BBM: Video / Kad soalan, kad gambar / Lain-lain= kertas, pensil, , oren,
gelung rotan

Interaktif game Modul


ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi


TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
/ Mengingat Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Inside-Outside Circle Puzzle It Out. Jigsaw problem
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Gallery Walk
Match mine Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 1 CEMERLANG
TARIKH/HARI: KHAMIS (29/9/2022) MASA: 10.45-11.45
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 2.0 OPERASI ASAS

STANDARD KANDUNGAN: 2.1 Konsep tambah dan tolak


STANDARD 1.1.2 Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
PEMBELAJARAN: 1.1.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN: 1. Memperkenalkan simbol bagi tolak dan sama dengan.
2. Menggunakan simbol tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. (Kenali Tolak
BT M/S 75)
KRITERIA KEJAYAAN: 1) Murid dapat mengenalpasti simbol bagi tolak dan sama dengan.
2) Murid dapat menggunakan simbol tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
AKTIVITI PENGAJARAN Aktiviti 1 1) Murid ditunjukan kad perkataan “12 kurang 3 baki 9’ . Kemudian murid diminta untuk menukar
&PEMBELAJARAN (PDP): perkataan kurang kepada perkataan ‘Tolak’ dan baki kepada “sama dengan” menjadi “12 tolak 3
sama dengan 9” (Konsep Asas)
2) Murid di soal untuk meneka simbol tolak dan sama dengan.
3) Seorang murid akan ke hadapan untuk menulis ayat matematik berdasarkan pernyataan yang diberi.
Contoh “ 12 – 3 = 9
1) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diberi 10 botol untuk dibuat sebagai
permainan boling. Satu Murid dilantik sebagai pencatat Soalan.
A
2) Murid akan berbaris mengikut kumpulan. Murid yang berada di hadapan akan baling bola ke arah 10
Aktiviti 2
botol.
3) Apabila terdapat botol yang jatuh, seorang pencatat akan menulis ayat matematik mengikut bilangan
botol yang jatuh.Murid yang membuat balingan akan menyebut ayat matematik dan pencatat menulis.
Contoh, 6 botol yang jatuh. Maka pencatat hendaklah menulis ayat matematik 10 – 6 = 4.
4) Murid yang kedua seterusnya akan meneruskan balingan secara bergilir di dalam kumpulan.
5) Pencatat kemudiannya ditukar dengan murid lain secara bergilir.
ABM/ BBM: Video / Kad perkataan/Kad nombor / Lain-lain= kertas, pensil, botol,
bola
Interaktif game Modul
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK / Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP): / Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Inside-Outside Circle Permainan / Jigsaw problem
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Gallery Walk
Match mine Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:


Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 1 CEMERLANG


TARIKH/HARI: JUMAAT (30/9/2022) MASA: 7.45-8.45
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 2.0 OPERASI ASAS
STANDARD KANDUNGAN: 2.3 Tolak dalam lingkungan 100
STANDARD 2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.
PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menolak dalam lingkungan fakta asas. (Kenali Tolak BT M/S 76-81)

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menolak dalam lingkungan fakta asas.


AKTIVITI PENGAJARAN Aktiviti 1 1) Murid melakukan simulasi dengan menggunakan perwakilan untuk menguasai kemahiran tolak. Contoh,
&PEMBELAJARAN (PDP): murid diberi 8 cawan kertas. Seorang murid dikehendaki menuang air ke dalam 3 cawan air. (Konsep Asas)
2) Murid menulis ayat matematik tolak untuk mendapatkan jawapan. “8 – 3 = 5”
3) Murid dibimbing menggunakan kombinasi nombor untuk menyelesaikan operasi tolak dengan bimbingan
guru.
1) Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan dikhendaki menuilis nombor 1 hingga 23 kedalam
petak 5x5 secara rawak (Aktiviti Jawab dan Bingo) https://youtu.be/cLZm-q96OXo
A
2) Murid diberikan soalan operasi tolak. Murid yang dapat menjawab soalan operasi tolak dengan tepat
Aktiviti 2
diberikan peluang untuk memilih nombor di dalam petak.
3) Soalan terus diberikan sehingga ada murid yang mendapat 1 garisan atau BINGO.
4) Murid yang menang boleh ditentukan melalui berapa kali pelajar itu BINGO.
Aktiviti 3 1) Setiap murid diberi peta buih dan dikehendaki menulis fakta asas tolak untuk mendapatkan jawapan yang
sama di bulatan tengah.
ABM/ BBM: Video / Kad soalan. / Lain-lain= cawan kertas, Air
minuman, kertas pensel
Interaktif game Modul
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan / Kreativiti dan Inovasi


TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat / Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok / Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Inside-Outside Circle Permainan / Jigsaw problem
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Gallery Walk
Match mine Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

Anda mungkin juga menyukai