Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A - Jawab semua soalan (10 markah)

1. Dalam penghasilan produk, apakah tujuan inovasi?

A. Untuk mengoptimum pasaran


B. Untuk menghadkan persaingan
C. Untuk meminimakan kos pengeluaran
D. Menghasilkan idea yang lebih kreatif

2. Antara berikut yang manakah definisi teknologi pembuatan?


A Kaedah menghasilkan produk
B Kaedah menghasilkan produk menggunakan mesin
C Kaedah menghasilkan produk menggunakan alatan tangan
D Kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau
mesin

3. Langkah terakhir dalam proses kerja penyelesaian masalah bukan inventif ialah…

A. Menilai penyelesaian masalah


B. Menyenaraikan pilihan
C. Membuat pilihan
D. Mengenal pasti masalah

4. Apakah maksud masalah bukan inventif?

A. Proses penyelesaian masalah biasa dalam kehidupan


B. Masalah yang sukar untuk diselesaikan
C. Penyelesaian masalah menggunakan pemikiran kritis
D. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah

5. Pengurusan projek melibatkan aktiviti proses kerja iaitu,skop kerja,tempoh


masa dan…

A. Lakaran projek
B. Kos projek.
C. Menjana idea projek
D. Melantik pengurus projek

6. Apakah tujuan utama perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan ?

A. Untuk menterjemahkan idea reka bentuk daripada pelanggan


B. Untuk menghasilkan lakaran bebas atau contengan
C. Untuk mendapatkan maklumat secara terus
D. Untuk melengkapkan projek brief

2
7. Berikut adalah maklumat tentang pejanaan idea reka bentuk.

- bahagian dalam baju boleh diterbalikkan dan digunakan sebagai baju hujan

Apakah jenis penjanaan idea reka bentuk itu?

A. Menukar objek
B. Meniru persekiraran
C. Menterbalikkan fungsi
D. Menterbalikkan kedudukan

8. Antara berikut yang manakah kelebihan kaedah moden dalam teknologi


pembuatan produk?
I Nilai estetika yang tinggi
II Tiada pembaziran tenaga dan masa
III Pekerja mempunyai kemahiran mereka bentuk yang tinggi
IV Seseorang pekerja dapat menjalankan banyak tugas (multitasking) yang
berlainan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

9. Antara berikut yang manakah ciri kaedah konvensional?


I Penggunaan mesin
II Penggunaan teknologi yang asas
III Menjimatkan masa, kos dan bahan
IV Jenis produk yang dihasilkan terhad
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

3
10. Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri suatu teknik tuangan.

 Menggunakan bahan-bahan seperti plaster of paris dan resin epoxy


 Tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan

Antara berikut teknik tuangan manakah yang diterangkan pada maklumat di


atas?
A Teknik tuangan beku
B Teknik tuangan suam
C Teknik tuangan sejuk
D Teknik tuangan panas

Bahagian B - Jawab semua soalan (30 markah)

1 Maklumat berikut berkaitan satu masalah.

Atikah membalut buku yang baharu dibelinya dengan pembalut plastik yang tahan lasak
supaya kulit buku tidak mudah rosak.
Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi pernyataan yang salah
berkaitan masalah tersebut pada petak yang disediakan.

Tidak ada kesan sampingan

Melatih pemikiran menjadi semakin matang

Mempunyai kesan sampingan

[3 markah]
2. Rajah menunjukkan hubung kait antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.

Tuliskan hubung kait tersebut pada ruangan yang disediakan dalam jadual di
bawah.

Produk Fungsi Objek

[3 markah]
4
3. Maklumat berikut merujuk kepada dua jenis masalah.

A Masalah bukan inventif


B Masalah inventif
Padankan contoh masalah berikut dengan menulis A atau B pada petak yang
disediakan.

Penutup balang gas tidak ketat menyebabkan biskut lemau, maka


penutup balang gas ditambah baik

Meja kayu tidak dapat menampung berat beban, maka kaki meja
ditukarkan kepada besi

Pisau tumpul untuk menyiang ikan, maka pisau diasah menjadi


tajam

[3 markah]
4. Berikut adalah istilah dalam analisis fungsi.

A Produk

B Komponen

C Objek

Padankan maksud berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang


disediakan.

Bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem

Sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen

Penerima kesan kefungsian produk

[3 markah]

5
5. Tandakan (√) pada parameter yang betul bagi sebuah meja dan (×) yang salah
pada petak yang disediakan.

Tekstur

Beban

Ketinggian

[3 markah]

6. Berikan maksud garisan interaksi di bawah

Simbol Jawapan

[3 markah]
7. A dan B merupakan dua jenis masalah.

A Masalah inventif
B Masalah bukan inventif

Padankan situasi berikut dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan.

Ji Hyo membeli sebuah almari buku untuk meletakkan bukunya


yang terlalu banyak

Henry memasang lampu tambahan di ruang tamu rumahnya


kerana kurang pencahayaan, namun bil elektrik rumahnya
didapati bertambah

Pak Ya memasang bakul tambahan pada motosikalnya supaya


mudah untuk Pak Ya mengangkut buah-buahan dari kebunnya,
tetapi menyebabkan ruang tempat duduk menjadi sempit

[3 markah]
6
8. Berikut merupakan kaedah dalam teknologi pembuatan produk.

A Konvensional
B Moden
Padankan ciri-ciri berikut dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan.

Menggunakan teknologi yang asas

Produk yang dihasilkan terhad

Individu dapat menjalankan banyak tugas yang berlainan

[3 markah]

9. Rajah menunjukkan model awal 3D yang dihasilkan menggunakan mesin


pencetak 3D.

Tandakan (√) pada pernyataan yang betul tentang kaedah ini dan (×) pada
pernyataan yang salah.

Lebih mudah dan tepat

Nilai estetika yang tinggi

Mengambil masa yang lebih singkat

[3 markah]

7
10. Rajah menunjukkan model 3D yang dihasilkan menggunakan pen 3D.

Tandakan (√) pada contoh bahan mencetak yang digunakan pada pen 3D.

Polylactic acid (PLA)

Thermal polyurethane (TPU)

Campuran epoxy resin dan epoxy hardener

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

[3 markah]

8
Bahagian C - Jawab semua soalan (10 markah)

1. Berikan definisi reka bentuk dan teknologi.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
[2 markah]

2. Senaraikan 2 elemen reka bentuk?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[2 markah]
3. Gambar rajah menunjukkan dua jenis produk ‘selfie stick’. Huraikan prinsip
inventif yang di aplikasikan terhadap produk di dalam gambar rajah.

Produk A Produk B

Produk A Produk B

Prinsip inventif yang


digunakan

Penerangan

[6 markah]

9
-kertas soalan tamat-

10

Anda mungkin juga menyukai