Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 4 ∕ RABU ∕ 22 Januari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 7.50 pagi Hingga 8.50 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/2.0- MANUSIA
STANDARD KANDUNGAN 2.1- Pernafasan manusia

2.1.1- Mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan.


STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2- Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di
peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melabel organ yang terlibat semasa proses pernafasan. (TP1)
2. Menerangkan proses pernafasan dari aspek laluan udara.(TP2)

1. Murid menonton video tentang sistem pernafasan manusia


https://www.youtube.com/watch?v=1ut0-7VreCM
2. Murid melabel organ pernafasan manusia dengan membentuk model organ pernafasan menggunakan
tanah liat. (BT ms 25)
3. Murid memerihalkan proses pernafasan dalam bentuk yang kreatif seperti penceritaan berdasarkan
gambar atau dalam bentuk lakonan berkumpulan beserta label pada setiap pelakon.
https://www.youtube.com/watch?v=mOKmjYwfDGU
4. Murid membuat carta alir tentang laluan udara dan dibentangkan dihadapan kelas (BT ms 30)
AKTIVITI P&P 5. Murid menjalankan penyiasatan menguji pergerakan dada semasa bernafas (BT ms 32) dan membuat
rumusan
6. Murid menjalankan aktiviti penyiasatan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan (BT ms 34) dan
membuat rumusan
7. Murid berbincang dalam kumpulan tentang situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan
manusia seperti situasi jerebu, pembuangan sampah, perkhemahan di hutan, aktiviti berbasikal atau
berenang di dalam kolam renang. (BT ms 36)
8. Santai Sains : Membina Model Peparu (BT ms 49)
PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. cara yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains
cermat dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai