Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 6 ∕ RABU ∕ 05 Februari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 7.50 pagi Hingga 8.50 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/2.0- MANUSIA
STANDARD KANDUNGAN 2.1- Pernafasan manusia

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.3- Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa proses pernafasan. (TP4)

1. Murid menonton video tentang sistem pernafasan manusia


https://www.youtube.com/watch?v=1ut0-7VreCM
2. Murid mengingat kembali pelajaran lalu teantang organ pernafassan manusia.
AKTIVITI P&P 3 Murid menonton video tentang kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa proses pernafasan.
https://www.youtube.com/watch?v=1RcZ6Imqq-I
4. Murid bersoaljawab dengan guru tentang proses pernafasan manusia.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. cara yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains
cermat dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai