Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 11 ∕ RABU ∕ 11 Mac 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 7.50 pagi Hingga 8.50 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/2.0- MANUSIA
STANDARD KANDUNGAN 2.1- Pernafasan manusia

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.5- Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan.

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Merumuskan kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti. (TP5)

1. Murid menonton video pelbagai aktiviti riadah.


https://www.youtube.com/watch?v=FgtXrEOngNk
2. Murid dan guru beroaljawab mengenai aktiviti riadah dan mengaitkan dengan kesihatan badan.
3. Murid diperkenalkan objektif pelajaran hari ini.
4. Murid merujuk buku teks ms33.
AKTIVITI P&P 5. Murid dibahagikan secara berpasangan.
6. Murid menjalankan aktiviti seperti dalam ms34.
7. Murid menjawab soalan tentang kadar pernafasan manusia.
8. Murid mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan.
9. Murid merumuskan kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan cara
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains dengan
cermat betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai