Anda di halaman 1dari 1

DATA PROFIL KUA

Data Kecamatan = RANDUBLATUNG


Luas Wilayah kecamatan = 211.12 Km2
Jml. Penduduk = 82.317 Orang
Jml. Penduduk Muslim = 81.914 Orang
Jml. Tanah Wakaf = 7 Lokasi
Jml. Nazhir (Perorangan) =3
Jml. Nazhir (Organisasi) =2
Jml. Nazhir (Badan Hukum) = 6.
Peruntukan Tanah Wakaf =

- 3 Masjid
- 3 Sekolah
- .... Makam
- .... KUA
- Lainnya, ................... Keterangan = ..............
Jml. Masjid = 108
Jml Mushala = 322
Jml. Majelis Ta’lim = 18
Jml. Lembaga Pendidikan = 18
Jml. Bimbingan Perkawinan =2
Jml, Jamaah Haji Terakhir =9
Sarana
Komputer = 3 (Baik) 1 (Rusak Ringan) 1 (Rusak Berat)
Laptop = 1 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Printer Passbook = 2 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Printer Kartu = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Printer Kertas = 2 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Scanner Biasa (Flatbed/ADF) = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Scanner Overhead = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
UPS = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Modem / Wifi = 1 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
LCD Proyektor = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
LCD Display Layanan = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Telepon = 1 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Kipas Angin = 3 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
AC = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
CCTV = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Meja = 1 0 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Kursi = 33 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Brankas = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Lemari Arsip = 2 (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Theodolite = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Kompas = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)
Genset = …………… (Baik) …………… (Rusak Ringan) …………… (Rusak Berat)

Randublatung, 03 Juni 2022


Kepala KUA Kecamatan Randublatung

H. Ahmad Imam Syaifuddin Zuhri, S.Ag, M.Si


NIP 197406082000031002

Anda mungkin juga menyukai